ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виховання та освіта в античному світі

Мета: Ознайомити студентів з особливостями систем виховання античного світу, з першими науковими розробками філософів V віку до н.е., проаналізувати просвіту в епоху еллінізму і Давньому Римі.

Завдання:

1. Складіть словник педагогічних термінів стосовно епохи Античності:

2. Випишіть та проаналізуйте “Фрагменти про виховання” Демокрита.

3. Складіть план роботи Аристотеля “Політика” [1, с. 39-47].

4. Випишіть методичні особливості книги М.Ф. Квінтіліана “Виховання оратора” [1, с. 52-61].

5. Прочитайте “про спартанське виховання” Плутарха [1, с. 9-11].

6. Зробіть висновки, прочитавши уривок із “Спогадів про Сократа” [1, с.13-16].

Питання для опрацювання:

1. Школа і виховання в Стародавній Греції. Спартанська та Афінська системи виховання. Спільні та відмінні риси цих систем.

2. Просвіта в Епоху еллінізму ІІІ–І ст. до нашої ери.

3. Елементи педагогіки у філософських системах стародавнього світу. Педагогічні ідеї Сократа, Аристотеля, Демокрита. Платон про суспільне і сімейне виховання дітей до школи.

4. Сімейне і суспільне виховання в Стародавньому Римі.

5. Зародження християнської традиції виховання (Августин Аврелій - Блаженний, Флавій Кассіодор).

Література:

1. Хрестоматия по истории педагогики Т. 1. Античный мир. Средние века. – Состав. Свадковский И.Ф. – Москва, 1938.

2. Жураковский Г.В. Очерки по истории античной педагогіки. – М.: Учпедгиз, 1940.

3. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1

4. Константинов М., Мединский Е., Шабаєва М. История педагогики. – М., 1982.

5. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов, 2-е изд. – М., 1981.

Методичні вказівки

З історією педагогіки у рабовласницькому суспільстві ви ознайомитесь, прочитавши про розвиток школи та педагогічної думки в умовах егейської культури давньої Греції та Римі. Особливу увагу зверніть на культурний розвиток архаїчної Греції (ІХ-VІІІ в.в. до н.е.) [2]. Розібратись у вихованні та педагогічній думці Давньої Греції допоможе розділ [2, с.54-70] або підручник “Історія педагогіки” [3]. Працюючи над текстом, складіть термінологічний словник, щодо спартанської та афінської систем виховання, що сприятиме категоріально засвоїти матеріал. Зверніть увагу на питаннях, зазначених у програмі. Оформіть таблицю, де наочно буде представлено систему шкіл в Афінах (граматиста, кіфариста, палестра, ефебія, гімнасія, кіносарг та інші).

Для більш поглибленого засвоєння давньогрецької педагогічної культури треба звернутись до “Хрестоматії з історії зарубіжної педагогіки” А.І. Піскунова та “Хрестоматії з історії педагогіки. Т. 1. Античний світ. Середні віки” І. Свадковського, де зібрані уривки з творів видатних філософів Сократа, Платона, Аристотеля, Демокріта, Плутарха. Опрацювати цей матеріал треба за практичними вказівками завдання плану семінарського заняття № 2. Цього ж порядку треба дотримуватись під час вивчення історії педагогіки Давнього Риму: спочатку за підручниками [2, розділ 3, с. 79-94] та [3, розділ 2, с. 17-19] прочитайте про основні типи шкіл та завдання виховання, потім ознайомтесь з педагогічною думкою Давнього Риму, проаналізуйте уривки з твору римського ритора М. Квінтіліана “Про виховання оратора”, де розповідається про організацію та методику навчання, про вимоги до вчителя.


Семінарське заняття № 3

Виховання, школа і педагогічна думка Західної Європи в середні віки

Та епоху Відродження

Мета: Ознайомити студентів з особливостями педагогічної культури епохи середньовіччя.

 

Завдання:

1. Наведіть картину монастирської школи Х ст. [5, с. 68-69].

2. Поясніть сутність катехізисного методу навчання [5, с.70-71].

3. Зробіть аналіз опису шкіл Середньовіччя та програми навчання в них.

4. Підготуйте твір-мініатюру “Педагогічні ідеали та школи епохи Відродження” [5, с. 98-106].

5. Порівняйте стару та нову освіту, описану в книзі Ф. Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель” [5, с. 107-116].

6. Ознайомтесь з творами М. Монтеня “Опыты” та Т. Мора “Утопия”, Т.Кампанелли “Город солнца” (конспект).

Питання для обговорення:

1. Шкільний устрій Середньовіччя.

2. Педагогічна думка та школа епохи Відродження.

3. Відкриття університетів у Західній Європі.

4. Система виховання єзуїтів.

Література:

1. Джуринский А.Н. История педагогики древнего и среднего мира. – М.,1999.

2. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1.

3. Константинов М., Мединский Е., Шабаєва М. История педагогики. – М., 1982.

4. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов, 2-е изд. – М., 1981. – С.48-86.

5. Хрестоматия по истории педагогики. /Уклад. М. Свадковский. – М., 1938.

Методичні вказівки

Під час вивчення теми за підручниками [2 (розділ 5) с. 22-140; 3, с.19-27] рекомендуємо для кращого засвоєння матеріалу виписати типи шкіл, часи їх виникнення та назви університетів. Шкільний устрій Середньовіччя неможливо усвідомити без аналізу опису шкіл та програм навчання в них [5, с.74-83] також наведення картини монастирської школи Х ст. [5, с. 68-69]. Важливим є трактовка сутності катехізичного методу навчання [5, с. 70-71]. Для майбутнього вчителя творчу активність формує написання твору-мініатюри “Педагогічні ідеали та школи епохи Відродження” [5, с. 98-106].

Особливу увагу необхідно звернути на епоху Відродження. Ознайомтесь з творами М.Монтеня “Опыты”, Т.Мора “Утопия”, Т. Кампанелли “Город солнца” [4, с. 55-76]. Випишіть особливості старої та нової освіти в книзі Ф. Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель” [5, с. 107-116]. Важливим історичним фактом ХV-ХVІ ст. є поява Реформації (Англія, Чехія, Німеччина, Голландія). На противагу цьому напряму з’являється Контрреформація, з якою пов’язана система виховання єзуїтів [2, с. 159-162].


Семінарське заняття № 4

Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні - Русі та у період розвитку феодалізму (до ХVІІ століття)

 

Мета: Ознайомити студентів з особливостями вітчизняної педагогічної культури в дофеодальний та феодальний періоди. Поглиблено ознайомитися з розвитком просвіти на Україні 13-17 ст. та проаналізувати соціальні педагогічні погляди діячів освіти цього періоду.

Завдання:

1. Зробіть виписки із скарбниці народної педагогіки у книзі “Антология пед. мысли УССР” [1, с. 31-50].

2. Виділіть основні “назидания” князя Володимира Мономаха в “Поучениях Владимира Мономаха детям” [9, с. 15-18].

3. Вивчити розділ “Памятники письменности восточных славян” в “Антологии пед. мысли Укр. ССР” [1, с. 51-54, с. 56-59].

4. Вивчити та зробити цитатні виписки із твору “Домострой” [9, с. 27-30].

5. Ознайомитися з Уставом Львівської братської школи. Виписати цінні напрямки в організації освіти [9, с.30-34].

Питання для обговорення:

1. Виховання та навчання у давніх слов’ян.

2. Зародження та розвиток шкільної освіти в Київській Русі:

- виникнення писемності та школи;

- Київська школа книжного навчання;

- монастирські школи;

- школи грамоти.

3. Педагогічна думка Київської Русі.

4. Освіта на Україні. Братські школи та їх особливості.

5. Епоха українського національного Відродження. Заснування Острозької школи (1576 р.) та Києво-Могилянської колегії (1632 р.) як шкіл підвищеного типу.

6. Статути, підручники та навчальні посібники як педагогічні пам¢ятки 16-17 століття.

7. Впровадження педагогічних ідей епохи Відродження і реформацій в діяльності братських шкіл.

8. Соціальні та педагогічні погляди Іова Борецького, Мелетія Смотрицького, Стефана Зизанія, Єпіфанія Славинецького, Сімеона Полоцького.

Література:

1. Антология педагогической мысли УССР. /М.Я. Кондаков. – М.: Педагогика, 1988.

2. Бабишин С.Д. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХVІІ ст. //Початкова школа. – 1991. – №10. – С. 17-19.

3. Джуринский А.Н. История педагогики древнего и среднего мира. – М., 1999.

4. История Русов или Малой России /Сочинения Георгия Конисского. – К.: Дзвін, 1991.

5. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1.

6. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогіки: Учебник для педвузов. – М.: Просвещение, 1982.

7. Розвиток народної освіти і пед. думка на Україні. Нариси /Н.Д.Ярмаченко. – К.: Рад. шк., 1991.

8. Очерки истории школы и педаг. мысли народов СССР с древних времен до конца ХVІІ в. /Э.Д. Днепров. -М., Педагогика, 1989.

9. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России /Под.ред. Ш. И. Ганелина. – М., Просвещение, 1974.

Методичні вказівки

Знайомство з важливою темою стосовно джерел вітчизняної педагогічної культури треба розпочати з виховання та навчання у східних слов’ян [8, с. 8-11; 3, с. 83-88]. Звернути увагу на скарби народної педагогіки у книзі “Антологія педагогічної думки УРСР” [1, с. 31-50], на появу християнства.

Історія виникнення писемності й школи по-різному висвітлюється вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Ознайомитись з доказами існування писемності до 988 р. ви зможете у розділах [7, с. 11-20; 6, с.142-144; 3, с.181-198]. Тут описано: Київську школу книжного навчання; монастирські та школи грамоти..

Народними педагогічними ідеями були пройняті фольклорна обрядовість, побутові традиції, звичаї. Отже, педагогічна думка Київської Русі складалася з офіційних концепцій і народних педагогічних поглядів. Важливим тут є знайомство з основними “Повчаннями князя Володимира Мономаха дітям” [9, с. 15-18]. Розглянути внесок Іларіона, літописця Нестора та інше.

Шкільна освіта ХІІІ ст. була як і держава в стані феодальної роздробленості. Для періоду ХІV – середини ХVІ ст. характерне значне подолання феодальної роздробленості з одного боку, і перебування південно-західних земель України у складі Польщі, Литви, Угорщини і Молдавії, посилення феодального і релігійного гніту, з іншого боку.

Єзуїти розгорнули на території України широку освітянську діяльність. Певний вплив на формування її мала епоха Відродження, яка народила гуманізм і Реформацію. З цим пов’язане заснування Острозької школи (1576 р.), Львівської братської школи та Києво-Могилянської колегії (1632 р.), як шкіл підвищеного типу. Про це ви прочитаєте у підручниках [3, с. 203-206; 6, с. 148-151; 7, розділ ІІ, с. 32-51].

Щоб зрозуміти особливості братських шкіл, треба ознайомитися з Уставом Львівської школи. Виписати цінні спрямування в її організації [9, с.30-34 ].

Особливе значення у вивченні цього розділу мають статути, підручники та навчальні посібники як педагогічні пам’ятки ХVІ-ХVІІ ст. [7, розділ ІІ с. 51-56]. Завершуючи вивчення теми, окресліть напрями розвитку вітчизняної педагогічної думки (Є.Славінецький, С.Полоцький). Проаналізуйте погляди І.Борецького, Г.Смотрицького., С.Зізанія та інші [7, розділ ІІ, с. 58-72].


Семінарське заняття № 5

Педагогічна система Яна-Амоса Коменського (1592-1670)

 

Мета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні ідеї Я. Коменського на основі текстуального вивчення окремих розділів “Великої дидактики”.

Завдання:

1. Скласти за “Великою дидактикою” план переказу Вступу, короткий конспект XXVIII, ХХІХ.

2. Вивчити 4, 9, 12 розділи “Материнської школи”.

3. Виписати в таблицю дидактичні принципи і висловлювання Я.Коменського, що сформульовані в ХVІ - ХVІІІ розділах “Великой дидактики”, про кожний із принципів:

 

Дидактичний принцип Висловлювання Коменського
   

Питання для обговорення:

1. Життя та педагогічна діяльність Я. Коменського.

2. Мета виховання. Метод виховання та навчання за Я. Коменським.

3. Трактування Я. Коменським принципу природовідповідності.

4. Моральне виховання за Я.А. Коменським.

5. Зміст і методика виховання дітей в материнській школі.

Джерела:

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М., Просвещение, 1982 – Т.1.

2. Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинках // там же. – Т.2.

Література:

1. Альт Р. Прогрессивный характер педагогики Я. Коменского. – М., 1959.

2. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

3. Джибладзе Г.Н. Философия Я.Коменского. – М., 1982.

4. Красновский А.А. Ян Амос Коменский. – М., 1953.

5. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики: Учебник для педвузов. – М.: Просвещение, 1982. – С. 27-39.

6. Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский. – М., 1970.

7. Митюров Б.Н. Педагогические идеи Яна Амоса Коменского на Украине. – К., 1971.

8. Смоляницкий С.В. 3 века Яна Амоса Коменского – М., 1967.

9. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики //Сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981.

Теми рефератів та творчих завдань:

1. Написати реферат “Ян Коменський та ми”.

2. Розробити програму екскурсії “Педагогічна книга Я. Коменського”.

Методичні вказівки

“Коменський - загальнолюдське явище”, - писав Д.О. Лордкипанідзе. Його вплив на розвиток педагогічної думки неможливо переоцінити, спадщина Коменського невичерпна; немає жодної педагогічної думки, яка б ним не була розглянута.

Зрозуміти спадщину творчості Коменського допоможе вивчення його класичної праці “Велика дидактика”. Спочатку рекомендуємо ознайомитись з життям та діяльністю видатного чеського педагога за підручником [5, с. 27-29], а далі скласти план переказу вступу та конспект 28, 29 розділів.

Я.Коменський постійно знаходився у пошуках закономірностей педагогічних явищ, тому він пропонує принцип природовідповідності всіх педагогічних засобів. Цією думкою охоплена вся його педагогічна теорія, а особливо дидактика.

Важливою аналітичною справою є оформлення порівняльної таблиці сучасних дидактичних принципів та висловлювань Я.Коменського [9, с. 111-130]. Особливу увагу приділіть вивченню дидактичних поглядів Коменського. Вперше він розкрив сутність дидактичних принципів, таких як наочність (“золоте правило дидактики”), свідомість та активність навчання, поступовість та систематичність набуття знань, міцність засвоєння знань та навичок).

Вперше в історії педагогіки Я. Коменський розробив принципи побудови системи шкільної освіти, виходячи з вікової періодизації, необхідно знати її ланки, а також зміст освіти на кожній ступені. Для вчителя початкових класів особливий інтерес представляє програма школи початкового навчання, тому рекомендуємо більш детально опрацювати розділ ХХІХ “Великої дидактики” – “Ідея школи рідної мови”. Порівняйте початкову освіту у Коменського із змістом освіти у сучасній початковій школі.

Однією з видатних наробок педагога є розробка класно-урочної системи навчання.

Педагогіка Я. Коменського охоплена думкою виховання людяності. Методика морального виховання розписана Я. Коменським у розділі ХХІІІ, який має назву “Метод морального виховання”, законспектуйте її.


Семінарське заняття № 6

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти