ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теорія та практика виховання дітей дошкільного віку в педагогічній системі Марії Монтессорі (1870-1952)

 

Мета:Ознайомитися з внеском Марії Монтессорі у теорію та практику дошкільного виховання і на основі аналізу її праць розкрити основні педагогічні ідеї.

Завдання:

1. Випишіть з книги М.Монтессорі „Мой метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка” дидактичні матеріали, запропоновані педагогом. Оформіть це у вигляді таблиці:

 

Назва Опис Значення для розвитку дитини
     

 

2. Дайте характеристику формам виховання та навчання дітей:

 

Форма навчання Зміст
   

 

Питання до обговорення:

1. Педагогічна система М.Монтессорі. Теорія самонавчання і самовиховання.

2. Методика виховання дітей у „будинках дітей”: організація життя дітей, сенсорне виховання і підготовка до праці, виховання дисциплінованості й релігійності.

3. Основні положення книги М.Монтессорі „Мой метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка”:

- вимоги М.Монтессорі до індивідуалізації у вихованні;

- врахування М.Монтессорі даних антропометричних вимірювань у побудові педагогічного процесу;

- форми виховання і навчання дітей: самостійні заняття – основна форма виховання і навчання дітей та індивідуальний урок;

- дидактичний матеріал М.Монтессорі, його значення в дальшому розвитку практики навчання в дошкільних закладах.

4. Використання педагогічних ідей М.Монтессорі в сучасних дошкільних закладах.

 

Першоджерела:

1. Монтессори М. Мой метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка. //Избр. пед. соч. – М., 1993.

Література:

1. Дичківська І.М. Поніманська Т.І. М. Монтессорі: теорія і технологія. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 304 с.

2. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика, 1982.

3. Мчедлидзе Н.Б., Лебеденко А.А., Гребенщекова Е.А. История дошкольной зарубежной педагогики. Хрестоматия. – М., 1974.

4. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник /За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища школа, 2004. – 511 с.

Методичні вказівки

Педагогічна система італійського педагога Марії Монтессорі посідає визначне місце в світовій дошкільній педагогіці. Щоб розібратися в педагогічних думках видатного педагога рекомендуємо ознайомитись з життям та її педагогічною діяльністю. Уваги заслуговує теорія самонавчання і самовиховання.

Рекомендуємо ознайомитися з методикою виховання дітей у „будинках дітей”, а саме з організацією життя дітей, сенсорним вихованням і підготовкою до праці, вихованням дисциплінованості й релігійності.

У своїй книзі „Мой метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка” М.Монтессорі розкрила вимоги до індивідуалізації у вихованні дітей, розкрила необхідність врахування даних антропометричних вимірювань у побудові педагогічного процесу; дала характеристику основним формам виховання і навчання дітей (самостійні заняття – основна форма виховання і навчання дітей та індивідуальний урок); описала дидактичний матеріал, його значення в дальшому розвитку практики навчання в дошкільних закладах.

Прочитавши роботу, законспектуйте ті розділи, які будуть для вас найбільш цікавими. Подумайте, які ідеї та вказівки М.Монтессорі ви використали б у своїй практиці.


Семінарське заняття № 13

Розвиток педагогічних теорій у Росії та Україні кінця XIX - початку XX ст.

Мета: Ознайомлення з розвитком педагогічних теорій у Росії к. XIX – поч. XX ст.

Завдання:

1. Заповніть таблицю.

 

Діяч Роки плідної діяльності Особливості внеску у розвиток педагогічної культури
     

 

2. Розкрийте систему роботи дитячого садка за методом Є.І. Тихеєвої (на основі праці „Сучасний дитячий садок, його значення й обладнання”).

3. Розкрийте погляди Л.К. Шлегер на роль гри і навколишнього середовища в організації педагогічного процесу в дитячому садку.

4. Зробіть цитатні виписки з твору М.Х. Свєтницької „Наш дитячий садок” щодо організації діяльності дитячих садків.

5. Діяльність Фребелівського товариства (Київ, 1907). Пропагандистська і організаторська діяльність Київського товариства народних дитячих садків (1907).

 

Питання для обговорення:

1. Основні педагогічні теорії к. XIX – поч. XX ст. (В.П.Вахтєров, Д.І.Тихомиров, П.В.Каптерев, К.М.Вентцель, Х.Д. Алчевська).

2. Створення народних дитячих садків у XX ст. Діяльність педагогічних товариств сприяння дошкільному вихованню.

3. П.Ф.Лесгафт про основи сімейного виховання.

4. Педагогічні погляди Н.Д. Лубенець.

5. Питання теорії та практики дошкільного виховання в дослідженнях діячів дошкільного виховання початку XX ст. (Л.К.Шлегер, М.Х.Свєнтицька, Є.І.Тихеєва).

Література:

1. История дошкольной педагогики /Под ред. Л.Н. Литвина. – М., 1989.

2. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика, 1982.

3. Мчедлидзе Н.Б., Лебеденко А.А., Гребенщекова Е.А. История дошкольной зарубежной педагогики. Хрестоматия. – М., 1974.

4. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник /За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища школа, 2004. – 511 с.

Методичні вказівки

Під час вивчення даної теми важливим є розкриття основних педагогічних теорій к. XIX – поч. XX ст., характеристика педагогічних поглядів В.П.Вахтєрова, Д.І.Тихомирова, П.В.Каптерева, К.М.Вентцеля, Х.Д. Алчевської та ін. Рекомендуємо оформити вивчене у таблицю.

У цей період створюються народних дитячих садків, починають свою діяльність Фребелівське товариство (Київ, 1907), Київське товариство народних дитячих садків (1907). Важливо ознайомитися з їхньою пропагандистською й організаторською діяльністю.

Заслуговують на увагу педагогічні погляди і практична діяльність по дошкільному вихованню Є.І.Тихеєвої. Вона у своїй творчості дотримувалася ідеї єдності і наступності виховання дітей в сім'ї, дитячому садку і школі. Рекомендуємо виписати основні положення системи роботи дитячого садка за методом Є.І.Тихесвої, розглянути дидактичний матеріал і погляди педагога на сенсорне виховання.

Ідея вільного виховання знайшла своє відображення в педагогічній системі Л.К.Шлегер. Розкрийте погляди педагога на роль гри і навколишнього середовища в організації педагогічного процесу в дитячому садку.

Рекомендації щодо організації діяльності дитячих садків у цей період також розробила М.Х. Свєтницька у своєму творі „Наш дитячий садок”. Випишіть основні положення.


Семінарське заняття № 14

Розвиток педагогічної науки та освіти на Україні після революції 1917 р. Педагогічна діяльність А.С. Макаренка

Мета: Ознайомити студентів з особливостями освітніх процесів у тяжкі роки післяреволюційного періоду, навчити студентів аналізувати ідеї А.С.Макаренка, виділити напрямки його діяльності.

Завдання:

1. Ознайомитись з принципами та напрямками реформацій після Жовтневої революції 1917 р. [10, с. 63-69, 71-81]; та кодексом законов о народном просвещении УССР [2, с. 310-314].

2. Доведіть, як сучасне трактування мети виховання збігається з думкою А.С.Макаренка. Опрацюйте твір “Мета виховання” в // Соч.: В. 7-т. – М., 1958., – т.5, с. 325-337.

3. Заповніть таблицю, використовуючи “Лекції про виховання дітей” [7, с. 341-347­].

Особливості сімейного виховання за А.С. Макаренком Сучасні підходи

 

Питання до обговорення:

1. Реформи в освіті України після революції.

2. Життя та педагогічна діяльність А.С. Макаренка.

3. А.С. Макаренко про основні питання організації колективу.

4. Сімейна педагогіка в працях А.С. Макаренка.

Теми творчих завдань:

1. Я захищаю А.С. Макаренка.

2. Усна рецензія книги Ю. Азарова “Не подняться тебе, старик”.

3. А.С.Макаренко у роботі та особистому житті (листи 8-го тому)

Література:

1. Азаров Ю. “Не подняться тебе, старик”.

2. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ Сост. Н.П. Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 1988.

3. История педагогики. /Под ред. А.И. Пискунова. – М., 1998. – Ч.ІІ.

4. Жураковский Г.Е. Педагогические идеи А.С. Макаренко. – М., 1963.

5. Нежинский Н.П. А.С. Макаренко и современная школа. – К., 1970.

6. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Соч.: В 7-т. – М. 1958. Т. 5. – С. 9-104.

7. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей // Там же. – Т. 4.-С. 341-417.

8. Павлова М.П. Педагогическая система Макаренко и современность,1998.

9. Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 7 т. – М., 1958 – т. 5.

10.Хрестоматія з історії радянської школи і педагогіки //Під. ред. Алексеєва, М., Просвещение. 1972.

Методичні вказівки

Передумовою педагогічної діяльності А.С. Макаренка було прийняття законодавчих актів, з яких треба розпочати вивчення принципів та реформ освіти України після революції [10, с. 63-69, 71-81; 2, с. 310-317]. У цей період розроблені перші декларації щодо дошкільного виховання, розробка нової теорії виховання, проводиться перший Всеросійський з'їзд з дошкільного виховання (1919 р.).

Важливим є вивчення розвитку педагогічних ідей відродження народної національної освіти в документах про школу, навчальних планах, програмах; створення системи народної освіти і школи в Україні; введення загальнообов'язкового початкового навчання в Україні (1924-1930 рр.).

У цей час розгортається громадське дошкільне виховання, з’являються нові типи дошкільних закладів, відбувається розвиток шкіл і дошкільного виховання в умовах відновлення народного господарства, індустріалізації країни.

Рекомендуємо детально ознайомитися з роботою Всеросійських з'їздів з дошкільного виховання (1921, 1924, 1926, 1928 рр.), Всесоюзної конференції з дошкільного виховання (1931 р.), а також з першими програмними та методичними документами (програми з дошкільного виховання 1932, 1934 рр.; перше „Керівництво для вихователя дитячого садка” (1938 р.)).

Значний внесок у розвиток дошкільного виховання зробили дослідження С.О.Аркіна і Л.І.Чулицької.

Діяльність видатного педагога А. Макаренка наповнила теорію та практику виховання безліч ідеями, методами та прийомами, значення яких має важливий вплив на педагогіку сьогодення. З діяльністю, а також з його розумінням мети виховання можна ознайомитися, аналізуючи твір “Мета виховання”, та підручника [3]. Доведіть, як сучасне трактування мети виховання збігається з думкою А.С. Макаренка.

Центральна ідея системи А.С. Макаренка – вчення про колектив. Ознайомитися з цим питанням допоможе робота “Методика организации воспитательного процесса” [6, с. 9-104 ].

Зверніть увагу на завдання пункту 3 та питань обговорення 4, де від студента вимагається проаналізувати аспекти сімейної педагогіки в працях А.Макаренка, використайте для вивчення та заповнення таблиці, статтю “Лекції про виховання дітей” [7, с. 341-347], особливо види батьківського авторитету в вихованні.

Майбутньому педагогу обов’язково треба прочитати книги “Педагогическая поэма”, “Флаги на башнях”.

Різні точки зору на ідеї А. Макаренка треба усвідомити з сучасних позицій [3, с. 288-289].


Семінарське заняття № 15

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти