ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Група номенклатури – Матеріали”.

-Коротке найменування.

-Код – залишаємо той самий.

-Повне найменування.

-Одиниця вимірювання (м, шт., кг)

-Ставка ПДВ – 20%

 

5.Натискаємо кнопку “Записати” у правій нижній частині вікна “Елементи номенклатури: Новий”.

6.Введіть групу “Товари”(назву товарів введіть самостійно), аналогічно тому, як була створена група “Матеріали”.

7.Для кожної групи номенклатури при першому запуску «1С:Бухгалтерії 8.0 для України» задаються рахунки бухгалтерського і податкового обліку (меню «Основна діяльність» - «Товари (матеріали, продукція, послуги)» - «Рахунка обліку номенклатури»), що будуть використовуватися в проводках при відображенні тієї або іншої господарської операції. Це дозволяє розпочати роботу в програмі відразу, без попереднього настроювання рахунків. Установлені рахунки обліку номенклатури автоматично будуть підставлятися в документи «1С:Бухгалтерії 8.0 для України» при виборі товару, продукції, послуги і т.п.

7.1На початковому етапі освоєння «1С:Бухгалтерії 8.0 для України» можна використовувати створені при первісному заповненні інформаційної бази групи номенклатури і встановлені для них рахунки обліку. Надалі можна самостійно створювати нові групи, додавати в них нові номенклатурні позиції, змінювати або встановлювати рахунки обліку для кожної одиниці і кожної групи номенклатури. Для кожної організації інформаційної бази можна установити свій набір рахунків обліку номенклатури.

 

 

Самостійна робота:

1. Повторити облік виробничих запасів, товарів.

 

2. Вивчити порядок створення основних груп номенклатури “Матеріали”, “Товари”.

 

3. Оформити звіт по лабораторній роботі №4. Захист лабораторних робіт.

 

Лабораторна робота № 5

 

Тема:Облік касових операцій

Мета: навчити студентів заповнювати основні касові документи: прибутковий та видатковий ордери, спеціалізований звіт “Касову книгу”

Завдання:

1.Заповнити прибутковий касовий ордер.

2.Заповнити видатковий касовий ордер.

3.Скласти спеціалізований звіт “Касова книга”.

Інструкція для виконання

 

1.Для заповнення основних документів по касових операціях в головному меню “Банк і каса” вибираємо закладку “Прибутковий касовий ордер”.

 

2.У новому відкритому вікні “Прибуткові касові ордери” вибираємо меню “Дії” – “Додати”.

2.1.У вікні “Вид операції документа” вибираємо “Оплата від покупця” і натискаємо ОК.

2.2.Заповнюємо реквізити, у вікні, що відкрилось:

-номер ордеру (залишаємо той самий)

-дата (за календарем)

-відображення в податковому обліку – ставимо прапорець

-організація (самостійно створена)

-рахунок (субрахунок 301 “Каса в національній валюті”)

-номер ордеру 1

-сума (вводимо самостійно)

2.3.У закладці “Реквізити платежу” вносимо такі дані:

-контрагент (з папки “Покупці” – назву організації)

-договір – автоматично

-ставка ПДВ – 20%

-сума ПДВ – автоматично

-статтю руху грошових коштів не вводимо

-рахунки вказуються автоматично

-призначення грошових коштів – покупка товарів

 

 

3.Після заповнення усіх реквізитів, документ необхідно провести. Для цього:

3.1.У вікні “Прибутковий касовий ордер” вибираємо меню “Дії” – “Провести”.

3.2.Для перегляду створеного касового документа слід скористатись клавішею “Друк” у нижній частині відкритого вікна.

3.3.Для перевірки наявності запису бухгалтерської проводки згідно заповненого прибуткового ордеру скористайтесь командою головного меню “Проводки” – “Журнал проводок”.

 

4.Для заповнення видаткового касового ордера вибираємо меню “Банк і каса”“Видатковий касовий ордер”

4.1.У новому відкритому вікні “Видаткові касові ордери” вибираємо меню “Дії” – “Додати”.

4.2.У вікні “Вид операції документа” вибираємо “Оплата від постачальника” і натискаємо ОК.

4.3.У документ “Видатковий касовий ордер” вносимо необхідні дані аналогічно тому, як заповнювався прибутковий касовий ордер.

 

5.Для складання спеціалізованого звіту “Касова книга” вибираємо меню “Банк і каса” – “Касова книга” і заповнюємо період:

а) з початку року;

б) дата за календарем.

5.1.Натискаємо на клавішу “Сформувати” і здійснюємо перегляд уже створеної касової книги.

 

6.Для перегляду створених касових документів вибираємо меню “Банк і каса” – “Журнал касових документів”.

 

 

Самостійна робота:

1.Повторити облік касових операцій.

 

2.Опрацювати порядок заповнення касових документів.

 

3.Оформити звіт по лабораторній роботі № 5.

 

4.Захист лабораторних робіт.

 

Лабораторна робота № 6

 

Тема: Облік операцій за банківськими рахунками

Мета: навчити студентів заповнювати основні банківські документи: платіжне доручення вхідне та платіжне доручення вихідне, виписку банку, формувати довідник по рахунку 31 “Рахунки банку”

Завдання:

1.Заповнити платіжні доручення.

2.Сформувати виписку банку.

3.Створити довідник по рахунку 31 “Рахунки в банку”.

Інструкція для виконання

 

1.Для заповнення основних банківських документів в головному меню “Банк і каса” вибираємо закладку “Платіжне доручення вхідне”.

 

2.У новому відкритому вікні “Платіжне доручення вхідне” вибираємо меню “Дії” – “Додати”.

2.1.У вікні “Вид операцій документа” вибираємо “Оплата від покупця” і натискаємо ОК.

2.2.Заповнюємо реквізити, у вікні, що відкрилось:

-реєстраційний номер (автоматично);

-від якого числа (за календарем);

-оплачено - ставимо прапорець;

-від якого числа (за календарем);

-рахунок ( 311);

-відобразити в податковому обліку - ставимо прапорець;

-організація (самостійно створена вами);

-вхідний номер - №1;

-дата – за календарем;

-платник (вибираємо покупця);

-1)банківський рахунок – автоматично;

-2)для появи другого банківського рахунку стаємо на клавішу “вибору” і у вікні “Банківські рахунки” скориставшись клавішами “Дії” – “Додати” заповнюємо реквізити:

а)вид рахунку – поточний;

б)валюта (грн.);

в)номер рахунку 9 знаків, перші з яких 2600;

г)банк вибираємо з класифікатора;

натискаємо “Записати” і “ОК”.

2.3.На закладці “Розшифровка платежу”вносимо такі реквізити:

-договір – автоматично;

-платіж за тару – ставимо прапорець;

-сума ПДВ – автоматично.

2.4.На закладці “Рахунки бухгалтерського обліку” вказуємо:

-рахунки розрахунків – 361;

-рахунки авансів – 361;

-відповідального не вносимо.

 

3.Після введення всіх реквізитів документ необхідно провести, вибравши меню “Дії”- “Провести”.

 

4.Для заповнення “Платіжного доручення вихідного” вибираємо меню “Банк і каса”. Аналогічно заповняємо реквізити доручення так як у платіжному дорученні вхідному. Додатково необхідно внести такі реквізити:

-рахунок – 311;

-отримувач – постачальник;

-номер ПД - № 1.

Документ проводимо аналогічно, як попередній.

Для перегляду створеного документа вибираємо клавішу “Друк” у нижній частині відкритого вікна.

 

5.Для формування документа “Виписка банку” вибираємо головне меню “Банк і каса”“Виписка банку”.У новому вікні “Банківська виписка” заповнюємо такі реквізити:

-організація (самостійно створена);

-рахунок банку – по всім;

період – з початку року

по – дата за календарем

Після введення всіх необхідних реквізитів появляється документ банківської виписки даного підприємства.

 

6.Для перевірки наявності запису бухгалтерської проводки, згідно заповнених банківських документів, скористайтесь командою головного меню “Проводки” – “Журнал проводок”.

7.Для перевірки відображення обліку операцій за банківськими рахунками виберіть меню “Звіти” – “Оборотно-сальдова відомість”.

 

Самостійна робота:

1.Повторити облік операцій на рахунках в банку.

 

2.Опрацювати порядок заповнення первинних документів по руху грошових коштів на рахунках в банку.

 

3.Оформити звіт по лабораторній роботі № 6.

 

4.Захист лабораторних робіт

 

 

Лабораторна робота № 7

 

Тема: Облік праці та заробітної плати

Мета: навчити студентів формувати дані про працівників підприємства, необхідних для кадрового обліку і нарахування заробітної плати, податків і зборів.

Завдання:

 

1.Заповнення довідника “Зарплата”регістру “Кадровий облік”.

2.Формування даних про працівників підприємства.

3.Внесення основних груп кадрового обліку.

4.Заповнення особових карток працівників.

Інструкція для виконання

 

1.У меню “Зарплата” вибираємо пункт “Фізичні особи”. У вікні, що відкрилось використовуємо клавішу “Дії” – “Додати”. Послідовно вводимо такі дані:

-ім’я – прізвище, ім’я, по батькові; -стать; -дата народження – довільна;

-місце народження – самостійно; -посвідчення – натискаємо кнопку вибору (...), в новому відкритому вікні заповнюємо такі реквізити:

-вид документа – використовуємо кнопку (...) та команду “Дії”“Додати” і вводимо найменування документа – “Паспорт”.

-серія – 2 букви; -номер – 6 цифр; -ким виданий (Самбірським МРВ УМВС України у Львів. обл); - дата видачі – довільна; - діє з (поточна дата);

Натискаємо “Записати” – “ОК”.

-громадянство – натискаємо кнопку вибору (...) і заповнюємо додаткові реквізити; -номер страхового свідоцтва – 11 цифр.

2.Контактну інформацію про працівників підприємства вводимо аналогічно тому, як це було показано в практичному занятті № 2.

3.Заповнюємо додатково дані про двох працівників створеного підприємства.

4.У головному меню “Зарплата”вибираємо“Кадровий облік” – “Прийом на роботу”. У новому вікні вносимо такі дані:

-номер (автоматично); -від (поточна дата); -організація – створена самостійно; -вид зайнятості – основне місце роботи; - вибираємо закладку “Фізичні особи” та клавішу “Додати” . У колонці “Фізична особа” використовуємо клавішу вибору, після чого вибираємо раніше створену фізичну особу підприємства двічі клацнувши мишкою.

підрозділ організації – клавіша вибору, “Дії” – “Додати” у новому вікні “Список підрозділів організації”, найменування - “адміністрація”, “бухгалтерія”, “робітники”.

посада – клавіша вибору, “Дії” – “Додати” у новому вікні “Посади організації”, найменування - “начальник”, “бухгалтер”, “робітник”;

дата прийому – за календарем; спосіб відображення – не вказуємо;

базовий період – з початку року.

5. Аналогічно заповнюємо реквізити для таких працівників, як бухгалтер та робітник.

 

Самостійна робота:

 

1.Повторити з курсу “Фінансовий облік” форми і системи нарахування заробітної плати.

 

2.Опрацювати порядок заповнення основних реквізитів довідника “Зарплата”.

 

3.Оформити звіт по лабораторній роботі № 7.

 

4.Захист лабораторних робіт.

 

 

Лабораторна робота № 8

 

Тема: Облік праці та заробітної плати

Мета: навчити студентів заповнювати документ “Нарахування заробітної плати”, вміти нараховувати прибутковий податок та відрахування на соціальні заходи від заробітної плати, формувати платіжну відомість.

Завдання:

 

1.Заповнення документа “Нарахування заробітної плати”.

2.Нарахування прибуткового податку та відрахування на соціальні заходи.

3.Формування платіжної відомості.

 

Інструкція для виконання

1.У меню „Зарплата”вибираємо пункт „Кадровий облік” – „Прийом на роботу”.На закладці „Нарахування” вказуємо по кожному працівнику розмір посадового окладу.

Після чого використовуємо клавішу „Записати” і „ОК”.

2.Заходимо у головне меню „Зарплата” та вибираємо меню „Нарахування заробітної плати”.При появі нового вікна „Нарахування заробітної плати співробітникам організації” вибираємо „Дії” – „Додати” і послідовно заповнюємо реквізити: номер (автоматично); від (дата за календарем); організація – самостійно створена; підрозділ не вказуємо; місяць нарахування – початок місяця; норма днів за місяць- 22; норма годин за місяць – автоматично; базовий період індексації – не вказуємо.

3.Робимо активну закладку „Фізичні особи” і натискаємо клавішу „Заповнити”.У вікні запиту вибираємо „Так”, де з’являється список усіх працівників організації.

4.Переходимо на закладку „Нарахування”, активізуємо робоче поле і вибираємо кнопку „Заповнити”. Дана закладка повинна містити реквізити: прізвище ім’я по батькові, підрозділ, нарахування, розмір посадового окладу, місяць.

4.1.У графі відпрацьовано днів самостійно вказуємо їх кількість (21,20,19..) по кожному працівнику.

4.2. Кількість відпрацьованих годин вказується автоматично.

4.3. Використовуємо клавішу „Розрахувати”, внаслідок чого, у графі „Результат” з’являються розрахункові дані.

4.4.Даний документ необхідно провести за допомогою клавіші „Дії” – „Провести”, „Записати” – „ОК”.

 

5.Переходимо на закладку „Внески”, використовуємо „Дії” – „Додати”, курсором стаємо на пункт „працівник” і натискаємо клавішу „Заповнити”. Для розрахунків податків необхідно скористатись клавішею „Розрахувати”. Вікно повинно містити результати розрахунків податків, які нараховуються із заробітної плати. Даний документ проводимо і записуємо.

Аналогічно заповнюємо такі закладки як „ПДФО” та „Внески ФОП”.

6.Для відображення зарплати в обліку в меню „Зарплата” відкриваємо „Відбиття зарплати в обліку” – „Відображення зарплати в обліку”.

6.1.На закладці „Фізична особа” вибираємо клавішу „Заповнити”, де появляється список працівників.

6.2.Переходимо на закладку „Нарахування” і натискаємо клавішу „Розрахувати”, по всіх рядках працівників вказує рахунки „Дт” 23, а Кт 661. Аналогічно розраховуємо закладки „Внески”, „ПДФО”, „Внески ФОП”.

6.3.Після чого даний документ проводимо і на закладці „Проводки” автоматично мають висвітлитися бухгалтерські проведення.

7.Переходимо до головного меню „Зарплата” – Зарплата до виплати”. У новому вікні натискаємо клавішу „Дії” – „Додати”. Заповнюємо такі реквізити: номер (автоматично), від (поточна дата), місяць нарахування (поточний місяць), спосіб виплати (через касу), підрозділ (не вказуємо).

7.1.Вибираємо клавішу „Заповнити” , а в ній підпункт „По заборгованості на кінець місяця”. У стовпці позначка змінюємо прапорець на „виплачено”, після чого проводимо документ та його записуємо. Перегляд платіжної відомості з використанням клавіші у нижній частині активного вікна.

7.2.Для виплати заробітної плати із каси необхідно заповнити видатковий касовий ордер. Для цього у меню „Банк і каса” вибираємо „Видатковий касовий ордер”. У вікні вибору документа вказуємо „виплата заробітної плати по відомостях”.

7.3.На закладці „Відомість” вибираємо „Дії” – „Додати” і стаємо на клавішу вибору (...), решта реквізити заповнюються автоматично. Даний документ необхідно провести і записати.

8.Для перевірки обліку праці та заробітної скористайтесь головним меню „Зарплата” – „Звіти по розрахунку зарплати” – „Розрахункова відомість”

 

 

 

Самостійна робота:

 

1.Повторити з курсу “Фінансовий облік” порядок нарахування та утримань із заробітної плати

 

2.Опрацювати порядок формування платіжної відомості в програмі “1С:Бухгалтерія 8.0”

 

3.Оформити звіт по лабораторній роботі № 9.

Лабораторна робота № 9

 

Тема:Облік виробництва

Мета: навчити студентів заповнювати основні документи пов’язані з обліком виробництва та оприбуткуванням продукції на складі: “Вимога-накладна”, “Оприбуткування товарів”, “Звіт виробництва за зміну”.

Завдання:

 

1.Оприбуткування товарів.

2.Оформлення “Вимоги-накладної”.

3.Облік відпуску матеріалів.

4.Облік випуску готової продукції.

 

Інструкція для виконання

 

1.Для оприбуткування товарів із головного меню “Операційна діяльність” вибираємо “Складські операції” – “Оприбуткування товарів”.Створюємо документ командою“Дії” – “Додати”.

2.У новому вікні заповнюємо реквізити:

-номер (автоматично);

-організація – створена;

-відобразити в податковому обліку – знімаємо прапорець;

-склад (...) після чого створюємо склад матеріалів та склад готової продукції;

-інвентаризацію – не вказуємо.

3.Повертаємось до головного меню “Основна діяльність”“Товари (матеріали)” – “Номенклатура”. Вибираємо папку “Матеріали” (наприклад – джинс). Стаємо на закладку “Ціни”.

Якщо ціну не введено, використовуємо клавішу “Ввести документ встановлення цін”. У новому вікні вказуємо дату (з початку року), тип цін (по фактичній собівартості). Вибираємо команду “Дії” – “Додати” у номенклатурі, вибираємо матеріал і вказуємо самостійну ціну на матеріал. Натискаємо “Записати” і “ОК”.

Якщо введена ціна, заходимо на закладку “Історія” і новому вікні “Список цін номенклатури” змінюємо період на початок року. Після всіх операцій, всі необхідні дані записуємо.

4.У відкритому вікні “Оприбуткування товарів” обираємо закладку “Товари” та команду “Дії” – “Додати”. Заповнюємо номенклатуру (...) із папки “Матеріали” і вибираємо назву матеріалу (н-д:джинс)

-кількість вказуємо самостійно;

-ціна (у головному вікні вибираємо команду “Ціни й валюта” та заповнюємо реквізити: тип цін – по фактичній собівартості) і “ОК”. Автоматично має висвітлитись ціна на матеріал. Ще раз “Записати”.

5.Вибираємо “Дії” – “Провести”.

6.Вибираємо “Операційна діяльність” – “Виробництво” – “Вимога накладна”. У новому вікні заповнюємо такі реквізити:

-номер документа – автоматично;

-дата – поточна;

-підприємство – самостійно;

-склад (...) “Дії”- “Додати”;

-знімаємо закладку з Зподаткового обліку;

Стаємо на закладку “Матеріали” у рядку “номенклатура” вказуємо матеріал та кількість, яка повинна бути меншою ніж та, яку вносили при оприбуткуванні товарів і “Записати”.

7.Переходимо на закладку “Рахунки витрат” вказуємо рахунок 231. Заповнюємо:

*підрозділи (...) – “склад матеріалів”;

*номенклатурні групи (“Дії” –“Додати”, вказуємо 2 позиції “основні матеріали”, “готова продукція”, вибираємо “основні матеріали”);

*у статті витрат (“Дії”-“Додати” – найменування “сировина і матеріали”)

7.1.Нажимаємо клавішу ”Записати”, “Дії” – “Провести”, “ОК”.

8.Для врахування обсягу виготовленої продукції підприємством використовують “Звіт виробництва за зміну”. Для цього у головному меню “Основна діяльність” – “Виробництво” – “Звіт за зміну”.

8.1У новому вікні “Дії”-“Додати”, заповнюємо такі реквізити:

*дата – поточна;

*відобразити в податковому обліку – знімає прапорець;

*підрозділ – склад;

*склад – склад готової продукції;

*номенклатурна група – готова продукція.

8.2.У табличну частину вносимо перелік готової продукції, виготовлених на підприємстві. Вказуємо кількість та планову ціну.

На закладці “Продукція” “Дії” – “Додати”, заповнюємо закладку “Основні” та “Ціни” як вище вказано не забуваючи змінити дату встановлення цін на початок року.

9.”Записати” і “ОК”.

10.Для перегляду обліку виробництва вибираємо “Оборотно-сальдова відомість по рахунку 231” і сформувати з початку року по кінець року.

Самостійна робота:

 

1.Повтрити з курсу “Фінансовий облік” облік виробництва готової продукції.

 

2.Вивчення порядок заповнення документів на поступлення на розхід матеріалів.

 

3.Оформити звіт по лабораторній роботі № 9.

Лабораторна робота № 10

Тема: “Завершення облікового періоду. Основні принципи формування бухгалтерських звітів”

 

Мета: навчити студентів формувати оборотно-сальдову відомість, аналіз по рахункам та формувати бухгалтерський баланс

 

Завдання:

1.Завершити обліковий період

2. Сформувати оборотно - сальдову відомість

3.Деталізувати обороти по конкретному рахунку, сформувати оборотно - сальдову відомість по рахунку

4. Сформувати бухгалтерський баланс

 

Інструкція для виконання

1. В меню "Основна діяльність" виберіть пункт "Закриття місяця". В даному документі створіть новий через "Дії" -- "Додати". Вказати дату для закриття періоду (31.12.2007).

2. Натиснути кнопку "ОК" для проведення документа "Закриття місяця".

3. Основною формою для аналізу діяльності підприємства використовують "Оборотно - сальдову відомість" у меню "Звіти" -- "Оборотно - сальдову відомість".

4. Для перегляду оборотів необхідно встановити період з. по...(1.01.11 по 31.12.11) необхідно натиснути кнопку "ОК" та кнопку "Сформувати".

5. Детальну інформацію по конкретному рахунку у меню "Звіти" обираємо пункт "Оборотно - сальдова відомість по рахунку". Необхідно вказати конкретний рахунок перегляду на період (аналогічно пункту 4) натиснути кнопку "Сформувати".

6. Для формування регламентованої звітності обираємо меню "Звіти" пункт "Регламентована звітність” де перелічено усі види фінансової і податкової звітності.

7. При формуванні бухгалтерського балансу за 2007 рік двічі складаємо по рядку "Бухгалтерський баланс"

8. На екрані з'являється вікно де необхідно вказати організацію і період складання звіту. Вказавши ці дані натисніть кнопку "ОК".

9. На екрані, відкривається форма бухгалтерського балансу. Для заповнення звіту необхідно натиснути кнопку "Заповнити".

10. Для перегляду форми балансу що буде роздруковуватись необхідно натиснути кнопку "Друк" із меню вибираємо "Перегляд бланку"і на екрані появиться документ у табличній формі.

11. Закрити бланк бухгалтерського балансу можна натиснувши кнопку "Закрити" проте попередньо необхідно зберегти бухгалтерський баланс в інформаційній базі тому необхідно натиснути кнопку "ОК".

Самостійна робота:

1. Повторити з курсу "Бухгалтерський облік" тему "Бухгалтерська звітність"

 

2. Опрацювати П(С)БО № 2, 3, 4, 5, 6.

 

3. Оформити звіт по лабораторній роботі № 10.

 

 

           
 
 
   
 
   

 


Тестовий контроль

1.Для того, щоб ввести параметри облікової політики потрібно :

а) зайти в меню "Основна діяльність" / "Облікова політика" / "Облікова політика (бухг. облік)"

б) "Підприємство" -- "Облікова політика" -- "Облікова політика (бухг. облік)"

в) "Операції" -- "Облікова політика" -- "Облікова політика (бухг. обліку)"

 

2.Щоб відкрити план рахунків бухгалтерського обліку потрібно перейти на закладку :

а) "Підприємство" -- "План рахунків" -- "План рахунків податкового обліку"

б) "Проводки" -- "План рахунків" -- "План рахунків податкового обліку"

в) "Основна діяльність" -- "План рахунків податкового обліку"

 

3.Який документ показує залишок коштів на банківському рахунку :

а) Виписка банку

б) Платіжне доручення

в) Касова книга

 

4.В оборотньо-сальдовій відомості повинно зійтися :

а) дві пари різних підсумків

б) три пари різних підсумків

в) чотири пари різних підсумків

 

5.На рахунку "63" обліковується :

а) розрахунки з покупцями

б) розрахунки з постачальниками

в) розрахунки з оплати праці

 

6.Як відкрити список створених організацій :

а) "Підприємство" -- "Підрозділи організацій"

б) "Основна діяльність" -- "Організації"

в) "Підприємство" -- "Організації"

 

7.Для прийняття нового працівника на роботу потрібно зайти на закладку :

а) "Підприємство" -- "Прийом на роботу в організацію"

б) "Зарплата" -- "Кадровий облік" -- "Прийом на роботу в організацію"

в) "Зарплата" -- "Фізичні особи"

 

8. Для заповнення особових даних по кожному працівнику необхідно в меню "Зарплата" відкрити підменю :

а) нарахування зарплати

б) кадровий облік

в) фізичні особи

 

9.На рахунку "30" обліковуються :

а) Каса

б) Розрахунки з оплати праці

в) Рахунки в банку

 

10. Для заповнення документа "Прибутковий касовий ордер" необхідно зайти на закладку :

а) "Банк і каса"

б) "ОЗ і НМА"

в) "Звіти"

 

11.Для відкриття списку номенклатурної організації потрібно :

а) "Основна діяльність" -- "Товари (матеріали, продукція, послуги)"

-- "Номенклатура"

б) "ОЗ і НМА" -- "Номенклатура"

в) "Підприємство" -- "Товари (матеріали, продукція, послуги)"

-- "Номенклатура"

 

12.Для прийняття працівника на роботу необхідно в меню "Зарплата" -- "Кадровий облік" відкрити :

а) журнал - кадрових документів

б) прийом на роботу в організацію

в) документи, що засвідчують особу

 

13.Для настроювання параметрів облікової політики треба вибрати в меню "Підприємство"

а) облікову політику

б) дату актуальності

в) введення початкових залишків

 

14.На рахунку "31" обліковуються :

а) Каса

б) Розрахунки з оплати праці

в) Рахунки в банках

 

 

15.Для заповнення банківського документа "Платіжне доручення вхідне" потрібно зайти на закладку :

а) "ОЗ і НМА"

б) "Операції"

в) "Банк і каса"

 

16.Для використання "Швидке освоєння "1С : Бухгалтерія 8.0" при запуску :

а) необхідно зняти прапорець "показувати при запуску"

б) необхідно поставити прапорець "показувати при запуску"

в) необхідно натиснути кнопку "F1"

 

17.Для відображення бухгалтерських проведень по заробітній платі необхідно в меню "Зарплата" вибрати :

а) Звіт по розрахунку зарплати

б) Перерахування зарплати

в) Відбиття зарплати в обліку

 

18.Якщо в рядку є клавіша з трьома крапочками це дає можливість :

а) вибір із списку чи довідника

б) можливість вводу своїх даних

в) немає значення

 

19.На рахунку "36" обліковується :

а) Розрахунки із покупцями

б) Розрахунки із постачальниками

в) Розрахунки з оплати праці.

 

20.Для нарахування заробітньої плати потрібно зайти на закладку меню:

а) "Зарплата" -- "Нарахування заробітньої плати"

б) "Зарплата" -- "Нарахування організацій"

в) "Зарплата" -- "Кадровий облік" -- "Список працівників організації"

 

21.Для одержання інформації про банки в пункті меню "Операції" використати підменю :

а) Константи

б) Довідник

в) Документи

 

22.Субконто – це:

а) аналітичний рахунок

б) суб рахунок

в) синтетичний рахунок

 

23.Що необхідно здійснити для проведення документа :

а) Дії- додати

б)Дії- нова група

в)Дії- провести

 

 

24.На рахунку "20" обліковується :

а) виробництво

б) виробничі запаси

в) основні засоби.

 

25.Для оприбуткування товарів із головного меню вибираєм :

а) "ОЗ і НМА" -- "Складські операції" -- "Оприбуткування товарів"

б) "Основна діяльність" -- "Складські операції" -- "Оприбуткування товарів"

в) "Основна діяльність" -- "Товари (матеріали, продукція, послуги)" -- "Оприбуткування товарів"

 

26.Для створення групи "Постачальники" необхідно в меню "Основна діяльність" вибрати підменю :

а) Покупка

б) Продаж

в) Контрагенти

 

27.При відкритті оборотно - сальдової відомості необхідно вибрати колонку :

а) звіти

б) проводки

в) зарплати

 

28.Яке значення має число записане червоним у оборотно - сальдовій відомості :

а) від'ємне

б) додатнє

в) невірне

 

29. На рахунку "23" обліковується :

а) виробничі запаси

б) основні запаси

в) виробництво.

 

30.Для перегляду списку контрагентів організації потрібно :

а) "Операції" -- "Контрагенти"

б) "Підприємство" -- "Контрагенти"

в) "Основна діяльність" -- "Контрагенти"

31.Для поступлення грошей в касу вибрати із меню "Банк і каса"

а) Касова книга

б) Прибутковий касовий ордер

в) Видатковий касовий ордер

 

32.Для відкриття оборотньо - сальдової відомості по рахунку :

а) Проводки

б) Звіти

в) Основна діяльність

 

33.На якій закладці вказано нараховану зарплату :

а) нараховано

б) внески ФОП

в) ПДФО

 

34.На рахунку "26" обліковується :

а) Готова продукція

б) Розрахунки з постачальниками

в) Товари

 

35.Де можна переглянути проведені бухгалтерські проводки :

а) "Проводки" -- "Журнал проводок

б) "Проводки" -- "Журнал обліку"

в) "Проводки" -- "Операція (бухгалтерський і податковий облік"

 

36.Для виплати грошей з каси із меню "Банк і каса" вибираємо:

а) Авансовий звіт

б) Видатковий касовий ордер

в) Прибутковий касовий ордер

 

37.Для формування бухгалтерського балансу в пункті "Звіти" вибрати підменю :

а) Регламентовані звіти

б) Оборотно - сальдова відомість

в) Головна книга

 

38.Скільки команд налічує головне меню програми:

а)9;

б)13;

в)14.

 

39.На рахунку "64" обліковується :

а) Розрахункиза податками і платежами

б) Розрахунки з оплати праці

в) Виробництво.

 

40.Щоб переглянути список контрагентів потрібно зайти на закладку:

а) "Підприємство" – «Контрагенти»

б) "ОЗ НМА" – «Контрагенти»

в) "Основна діяльність" – «Контрагенти»

 

 

41.Для перевірки обліку праці та заробітної плати необхідно вибрати:

а)”Зарплата” – Звіти по розрахунку” – “Розрахункова відомість”;

б) ”Зарплата” – “Розрахункова відомість”;

в) ”Зарплата” – Звіти по розрахунку” .

 

42.Для формування оборотно – сальдової відомості необхідно вказати:

а) Номер документа

б) Натиснути кнопку F1

в) Вказати період

 

43.Головне вікно програми складається:

а)заголовок вікна, головне меню, кнопки панелів інструментів, рядок стану, аналогія робочого вікна.;

б)заголовок вікна, головне меню, кнопки панелів інструментів;

в)рядок стану, аналогія робочого вікна.

 

44. На рахунку «652» обліковується :

а) Розрахунки за позиками і платежами

б) Розрахунки за пенсійним страхуванням

в) Розрахунки за спеціальним страхуванням

 

45.Щоб відкрити план рахунків бухгалтерського обліку потрібно перейти на закладку :

а) "Підприємство" -- "План рахунків" -- "План рахунків бухгалтерського обліку"

б) "Проводки" -- "План рахунків" -- "План рахунків податкового обліку"

в) "Основна діяльність" -- "План рахунків бухгалтерського обліку"

 

46.Для визначення залишку грошей в касі в програмі «1С: Бухгалтерія 8.0» формують:

а) Виписку банку

б) Касову книгу

в) Авансовий звіт

 

 

47.Для перегляду формування документу, що буде виведений на друк необхідно натиснути кнопку :

а) ОК

б) Записати

в) Друк

 

48.Інформація про всіх постачальників, покупців (юридичних і фізичних осіб) міститься у:

а) Довіднику Номенклатура

б) Довіднику Контрагенти

в) Довіднику Співробітники

г) Довідн

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти