ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Схема відображення операцій по рахунку 66 субрахунок 1 «Нарахована заробітна плата».

 

№ п/п   Найменування господарської операції Бухгалтерська проводка
    Дт Кт
Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів ро бітникам основного і допоміжного виробництв та ін .
Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу. 91,92
Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат майбутніх періодів.
Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції.
Нарахована оплата, пов‘язана з виправленням браку прдук ції.
Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам посередницьких підприємств. 92,93,
Нараховані суми оплати праці, пов‘язані з операціями по вибуттю (реалізації) основних засобів.
Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за лікарняними листками та ін.).
Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані за рахунок підприємства.
Нараховані суми оплати праці робітникам основного виробництва.
Нараховані суми оплати праці (премії) за рахунок Фондів економічного стимулювання, Фондів спеціального призначення і доплат.   --   --
Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів цільового фінансування.
Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних платежів.
Нарахована матеріальна допомога (оздоровча тощо).
Нарахована вихідна допомога передбачена діючим законодавством. 23,91,
Депонована заробітна плата
Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов‘я зану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо.
Повернуті до каси надлишки нарахованих сум (переплата)
Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками.
Відраховані із заробітної плати прибутковий податок і збір на випадок безробіття.
Відраховані із нарахованої заробітної плати працюючих 1 % - 2% до Пенсійного фонду.
Відраховані із заробітної плати проф.внески, 1%
Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми.
Сплачено за подарунки.
  Видані подарунки працівникам підприємства, речові призи та матеріальна допомога (придбані з урахуванням ПДВ): а) що не перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати в розрахунку за рік:    
    - видані подарунки працівникам підприємства
  - списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства.
  - нарахування на вартість подарунків до Пенсійного фон ду 32% .
    б) що перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати у розрахунку за рік:    
    - видані подарунки працівникам підприємства
  - списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства
  - нарахування на вартість подарунків, речових призів та матеріальну допомогу
  - прибутковий податок (у складі сукупного оподатковуваного доходу працівника за місяць
  - відрахування із сукупного оподатковуваного доходу (750грн. +300грн.)*2% - до Пенсійного фонду
  - збір на випадок безробіття (750грн.+300грн.)*0,5%

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на балансовому рахунку 66“Розрахунки з оплати праці“. Рахунок 66 має два субрахунки:

661 “Розрахунки з оплати праці”

662 “Розрахунки з депонентами”

По кредиту рахунку 661 відображаються нараховані суми. По дебету рахунку 661

відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, і виплата заробітної плати. За лишок по кредиту рахунку 661 відображає суму невиплаченої працівникам заробітної плати.

Аналітичний облік розрахунків із працівниками ведеться в розрахункових і розрахунково-платіжних відомостях. Нараховані суми відображаються, крім того, в особових рахунках установленої форми.

При формуванні витрат за елементами варто мати на увазі, що в класі 8 на рахунку 81 “Витрати на оплату праці” передбачено шість субрахунків, що дають змогу з метою управлінського обліку аналізувати витрати на оплату праці:

811 “Виплати за окладами і тарифами”. Відображаються витрати на виплату основної заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці;

812 “Премії та заохочення”. Відображається витрати на виплату додаткової заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці (премії, виплати за підсумками роботи за рік, за вислугу років тощо);

813 “Компенсаційні виплати“. Узагальнюється інформація про витрати на компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством (компенсація за час простою не з вини працівника, за несвоєчасну виплату заробітної плати, за незаконне звільнення, за заподіяну шкоду тощо);

814 “Оплата відпусток“. Враховуються витрати на виплати за відпустку або нарахування резерву відпусток. Рішення про створення резерву відпусток повинно відображатися в наказі про облікову політику підприємства, що видається щороку;

815 ”Оплата іншого невідпрацьованого часу“. Враховуються виплати, передбачені за невідпрацьований час (за виконання державних обов’язків, за час навчальної відпустки, за час навчання в системі підвищення кваліфікації з відривом від

виробництва тощо);

816 “Інші витрати на оплату праці”. Враховуються інші виплати, що визнаються елементами витрат на оплату праці (допомога при виході на пенсію, плата за навчання дітей співробітників, вартість путівок на лікування та відпочинок тощо).

Склад витрат на оплату праці встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату України від 11.12.1995року №323.

Облік обов’язкових зборів на соціальні заходи здійснюється на рахунку 65”Розрахунки по страхуванню” на відповідних субрахунках:

651 “По пенсійному забезпеченню”;

652 “По соціальному страхуванню”;

653 “По страхуванню на випадок безробіття”. По кредиту відображається нарахування зборів, по дебету – перерахування їх одержувачу і нарахування допомоги за рахунок коштів соціального страхування. Нарахування зборів відображається на відповідних субрахунках рахунку 82 “Відрахування на соціальні заходи”;

821 “Відрахування на пенсійне забезпечення”;

822 “Відрахування на соціальне страхування”;

823 “Відрахування на випадок безробіття”. Якщо підприємство використовує рахунки лише класу 9, то нарахування витрат на оплату праці та обов’язкових зборів буде відноситися в дебет відповідних рахунків:

 

Оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у виробництві товарів (робіт, послуг) і відрахування на неї. 23 “Виробництво“.
Оплата праці ІТП виробничих цехів і дільниць і відрахування на неї. 91 “Загально виробничі витрати “
Оплата праці апарату управління і відрахування на неї 92 “Адміністративні витрати”
Оплата праці продавців, персоналу відділу збуту, торгових агентів і відрахування на неї 93”Витрати на збут“
Оплата праці працівників об’єктів соціально-культурного призначення і відрахування на неї. 949 “Інші витрати операційної діяльності”

 

Облік витрат можна здійснювати трьома методами: із застосуванням рахунків класу 8, класу 9, класів 8 і 9 одночасно. Ці варіанти наведені нижче.

Облік із застосуванням рахунків класу 8

 

№ п/п Зміст операцій   Дт Кт
Нарахування основної і додаткової зарплати за окладами і тарифами.
Нарахування премії
Нарахування збору на пенсійне страхування
Нарахування збору на соціальне страхування
Нарахування збору на соціальне страхування на випадок безробіття

 

Облік із застосуванням рахунків класу 9

№ п/п Зміст операцій   Дт Кт
Нарахування основної і додаткової зарплати за окладами і тарифами: - Робітникам - службі збуту - АУП            
Нарахування премії: - Робітникам - службі збуту - АУП    
Нарахування збору на пенсійне страхування: - робітникам (32%) - службі збуту (32%) - АУП (32%)    
Нарахування збору на соціальне страхування - Робітникам (4%) - службі збуту (4%) - АУП (4%)    
Нарахування збору на соціальне страхування на випадок безробіття: - Робітникам (!.5%) - службі збуту (1.5%) - АУП (!.5%)        

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти