ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Облік із застосуванням рахунків класів 8 та 9

 

№ п/п Зміст операцій Дт   Кт
Нарахування основної і додаткової зарплати за окладами і тарифами: - робітникам   - службі збуту   - АУП   811 “Виплати за окла дами і тарифами” 23 “Виробництво”   811 “Виплати за окла дами і тарифами” 93 “Витрати на збут”   811 “Виплати за окла дами і тарифами” 92 “Адміністративні витрати”     661 “Розрахунки по заробітній платі” 811 “Виплати за окла дами і тарифами” 661 “Розрахунки по заробітній платі” 811 “Виплати за окла дами і тарифами” 661 “Розрахунки по заробітній платі” 811 “Виплати за окла дами і тарифами”  
Нарахування премії робітникам: - робітникам   - службі збуту   - АУП     812 “Премії та заохо чення” 23 “Виробництво”   812 “Премії та заохо чення” 93 “Витрати на збут”   812 “Премії та заохо чення” 92 “Адміністративні витрати”       661 “Розрахунки по заробітній платі” 812 “Премії та заохо чення” 661 “Розрахунки по заробітній платі” 812 “Премії та заохо чення” 661 “Розрахунки по заробітній платі” 812 “Премії та заохо чення”
3 Нарахування збору на пенсій не страхування: - робітникам   - службі збуту   - АУП       821 “Відрахування на пенсійне забезпе чення 23 “Виробництво”     821 “Відрахування на пенсійне забезпе чення 93 “Витрати на збут”     821 “Відрахування на пенсійне забезпе чення 92 “Адміністративні витрати”         651 “По пенсійному забезпеченню”   821 “Відрахування на пенсійне забезпе чення 651 “По пенсійному забезпеченню”   821 “Відрахування на пенсійне забезпе чення 651 “По пенсійному забезпеченню”   821 “Відрахування на пенсійне забезпе чення  
Нарахування збору на соціальне страхування - робітникам   - службі збуту   - АУП         822 “Відрахування на соціальне страху вання” 23 “Виробництво”     822 “Відрахування на соціальне страху вання” 93 “Витрати на збут”     822 “Відрахування на соціальне страху вання” 92 “Адміністративні витрати”       652 “По соціальному страхуванню”   822 “Відрахування на соціальне страхування” 652 “По соціальному страхуванню”   822 “Відрахування на соціальне страхування” 652 “По соціальному страхуванню”   822 “Відрахування на соціальне страхування”  
Нарахування збору на соціальне страхування на випадок безробіття: - робітникам     - службі збуту     - АУП     823 “Страхування на випадок безробіття”   23 “Виробництво”   823 “Страхування на випадок безробіття”   93 “Витрати на збут”   823 “Страхування на випадок безробіття”   92 “Адміністративні витрати”   653 ”По страхуван ню на випадок без робіття” 823 “Страхування на випадок безробіття” 653 ”По страхуванню на випадок безробіття” 823 “Страхування на випадок безробіття” 653 ”По страхуванню на випадок без робіття” 823 “Страхування на випадок безробіття”

Безперечно, найменш трудомістким при обліку витрат на оплату праці є застосування рахунків класу 8. Якщо підприємство невелике, не має розвинутої організаційної структури, то для формування інформації про витрати у розрізі видів витрат достатньо складати для різних служб окремі розрахункові відомості. Нововведенням це ніяк назвати не можна.

Якщо підприємство здійснює декілька видів діяльності і веде облік витрат із застосуванням рахунків класу 9, то інформацію про елементи витрат нескладно сформувати за кредитовими оборотами, наприклад:

- на оплату праці – кредитові обороти за рахунком 661, за винятком бухгалтерського запису: Дт 652 – Кт 661 (лікарняні листки);

- на відрахування – кредитові обороти за субрахунками 651, 652 і 653.

Забезпечити облік із застосуванням рахунків класів 8 і 9 одночасно досить складно, тому що кількість бухгалтерських записів збільшується в декілька разів.

 

Лабораторна робота № 7

 

Тема: Облік праці та заробітної плати

Мета: навчити студентів формувати дані про працівників підприємства, необхідних для кадрового обліку і нарахування заробітної плати, податків і зборів.

Завдання:

 

1.Заповнення довідника “Зарплата”регістру “Кадровий облік”.

2.Формування даних про працівників підприємства.

3.Внесення основних груп кадрового обліку.

4.Заповнення особових карток працівників.

Інструкція для виконання

 

1.У меню “Зарплата” вибираємо пункт “Фізичні особи”. У вікні, що відкрилось використовуємо клавішу “Дії” – “Додати”. Послідовно вводимо такі дані:

-ім’я – прізвище, ім’я, по батькові; -стать; -дата народження – довільна;

-місце народження – самостійно; -посвідчення – натискаємо кнопку вибору (...), в новому відкритому вікні заповнюємо такі реквізити:

-вид документа – використовуємо кнопку (...) та команду “Дії”“Додати” і вводимо найменування документа – “Паспорт”.

-серія – 2 букви; -номер – 6 цифр; -ким виданий (Самбірським МРВ УМВС України у Львів. обл); - дата видачі – довільна; - діє з (поточна дата);

Натискаємо “Записати” – “ОК”.

-громадянство – натискаємо кнопку вибору (...) і заповнюємо додаткові реквізити; -номер страхового свідоцтва – 11 цифр.

2.Контактну інформацію про працівників підприємства вводимо аналогічно тому, як це було показано в практичному занятті № 2.

3.Заповнюємо додатково дані про двох працівників створеного підприємства.

4.У головному меню “Зарплата”вибираємо“Кадровий облік” – “Прийом на роботу”. У новому вікні вносимо такі дані:

-номер (автоматично); -від (поточна дата); -організація – створена самостійно; -вид зайнятості – основне місце роботи; - вибираємо закладку “Фізичні особи” та клавішу “Додати” . У колонці “Фізична особа” використовуємо клавішу вибору, після чого вибираємо раніше створену фізичну особу підприємства двічі клацнувши мишкою.

підрозділ організації – клавіша вибору, “Дії” – “Додати” у новому вікні “Список підрозділів організації”, найменування - “адміністрація”, “бухгалтерія”, “робітники”.

посада – клавіша вибору, “Дії” – “Додати” у новому вікні “Посади організації”, найменування - “начальник”, “бухгалтер”, “робітник”;

дата прийому – за календарем; спосіб відображення – не вказуємо;

базовий період – з початку року.

5. Аналогічно заповнюємо реквізити для таких працівників, як бухгалтер та робітник.

 

Лабораторна робота № 8

 

Тема: Облік праці та заробітної плати

Мета: навчити студентів заповнювати документ “Нарахування заробітної плати”, вміти нараховувати прибутковий податок та відрахування на соціальні заходи від заробітної плати, формувати платіжну відомість.

Завдання:

 

1.Заповнення документа “Нарахування заробітної плати”.

2.Нарахування прибуткового податку та відрахування на соціальні заходи.

3.Формування платіжної відомості.

 

Інструкція для виконання

1.У меню „Зарплата”вибираємо пункт „Кадровий облік” – „Прийом на роботу”.На закладці „Нарахування” вказуємо по кожному працівнику розмір посадового окладу.

Після чого використовуємо клавішу „Записати” і „ОК”.

2.Заходимо у головне меню „Зарплата” та вибираємо меню „Нарахування заробітної плати”.При появі нового вікна „Нарахування заробітної плати співробітникам організації” вибираємо „Дії” – „Додати” і послідовно заповнюємо реквізити: номер (автоматично); від (дата за календарем); організація – самостійно створена; підрозділ не вказуємо; місяць нарахування – початок місяця; норма днів за місяць- 22; норма годин за місяць – автоматично; базовий період індексації – не вказуємо.

3.Робимо активну закладку „Фізичні особи” і натискаємо клавішу „Заповнити”.У вікні запиту вибираємо „Так”, де з’являється список усіх працівників організації.

4.Переходимо на закладку „Нарахування”, активізуємо робоче поле і вибираємо кнопку „Заповнити”. Дана закладка повинна містити реквізити: прізвище ім’я по батькові, підрозділ, нарахування, розмір посадового окладу, місяць.

4.1.У графі відпрацьовано днів самостійно вказуємо їх кількість (21,20,19..) по кожному працівнику.

4.2. Кількість відпрацьованих годин вказується автоматично.

4.3. Використовуємо клавішу „Розрахувати”, внаслідок чого, у графі „Результат” з’являються розрахункові дані.

4.4.Даний документ необхідно провести за допомогою клавіші „Дії” – „Провести”, „Записати” – „ОК”.

 

5.Переходимо на закладку „Внески”, використовуємо „Дії” – „Додати”, курсором стаємо на пункт „працівник” і натискаємо клавішу „Заповнити”. Для розрахунків податків необхідно скористатись клавішею „Розрахувати”. Вікно повинно містити результати розрахунків податків, які нараховуються із заробітної плати. Даний документ проводимо і записуємо.

Аналогічно заповнюємо такі закладки як „ПДФО” та „Внески ФОП”.

6.Для відображення зарплати в обліку в меню „Зарплата” відкриваємо „Відбиття зарплати в обліку” – „Відображення зарплати в обліку”.

6.1.На закладці „Фізична особа” вибираємо клавішу „Заповнити”, де появляється список працівників.

6.2.Переходимо на закладку „Нарахування” і натискаємо клавішу „Розрахувати”, по всіх рядках працівників вказує рахунки „Дт” 23, а Кт 661. Аналогічно розраховуємо закладки „Внески”, „ПДФО”, „Внески ФОП”.

6.3.Після чого даний документ проводимо і на закладці „Проводки” автоматично мають висвітлитися бухгалтерські проведення.

7.Переходимо до головного меню „Зарплата” – Зарплата до виплати”. У новому вікні натискаємо клавішу „Дії” – „Додати”. Заповнюємо такі реквізити: номер (автоматично), від (поточна дата), місяць нарахування (поточний місяць), спосіб виплати (через касу), підрозділ (не вказуємо).

7.1.Вибираємо клавішу „Заповнити” , а в ній підпункт „По заборгованості на кінець місяця”. У стовпці позначка змінюємо прапорець на „виплачено”, після чого проводимо документ та його записуємо. Перегляд платіжної відомості з використанням клавіші у нижній частині активного вікна.

7.2.Для виплати заробітної плати із каси необхідно заповнити видатковий касовий ордер. Для цього у меню „Банк і каса” вибираємо „Видатковий касовий ордер”. У вікні вибору документа вказуємо „виплата заробітної плати по відомостях”.

7.3.На закладці „Відомість” вибираємо „Дії” – „Додати” і стаємо на клавішу вибору (...), решта реквізити заповнюються автоматично. Даний документ необхідно провести і записати.

8.Для перевірки обліку праці та заробітної скористайтесь головним меню „Зарплата” – „Звіти по розрахунку зарплати” – „Розрахункова відомість”

 

 

 

 

Лабораторна робота № 9

 

Тема:Облік виробництва

Мета: навчити студентів заповнювати основні документи пов’язані з обліком виробництва та оприбуткуванням продукції на складі: “Вимога-накладна”, “Оприбуткування товарів”, “Звіт виробництва за зміну”.

Завдання:

 

1.Оприбуткування товарів.

2.Оформлення “Вимоги-накладної”.

3.Облік відпуску матеріалів.

4.Облік випуску готової продукції.

 

Інструкція для виконання

 

1.Для оприбуткування товарів із головного меню “Операційна діяльність” вибираємо “Складські операції” – “Оприбуткування товарів”.Створюємо документ командою“Дії” – “Додати”.

2.У новому вікні заповнюємо реквізити:

-номер (автоматично);

-організація – створена;

-відобразити в податковому обліку – знімаємо прапорець;

-склад (...) після чого створюємо склад матеріалів та склад готової продукції;

-інвентаризацію – не вказуємо.

3.Повертаємось до головного меню “Основна діяльність”“Товари (матеріали)” – “Номенклатура”. Вибираємо папку “Матеріали” (наприклад – джинс). Стаємо на закладку “Ціни”.

Якщо ціну не введено, використовуємо клавішу “Ввести документ встановлення цін”. У новому вікні вказуємо дату (з початку року), тип цін (по фактичній собівартості). Вибираємо команду “Дії” – “Додати” у номенклатурі, вибираємо матеріал і вказуємо самостійну ціну на матеріал. Натискаємо “Записати” і “ОК”.

Якщо введена ціна, заходимо на закладку “Історія” і новому вікні “Список цін номенклатури” змінюємо період на початок року. Після всіх операцій, всі необхідні дані записуємо.

4.У відкритому вікні “Оприбуткування товарів” обираємо закладку “Товари” та команду “Дії” – “Додати”. Заповнюємо номенклатуру (...) із папки “Матеріали” і вибираємо назву матеріалу (н-д:джинс)

-кількість вказуємо самостійно;

-ціна (у головному вікні вибираємо команду “Ціни й валюта” та заповнюємо реквізити: тип цін – по фактичній собівартості) і “ОК”. Автоматично має висвітлитись ціна на матеріал. Ще раз “Записати”.

5.Вибираємо “Дії” – “Провести”.

6.Вибираємо “Операційна діяльність” – “Виробництво” – “Вимога накладна”. У новому вікні заповнюємо такі реквізити:

-номер документа – автоматично;

-дата – поточна;

-підприємство – самостійно;

-склад (...) “Дії”- “Додати”;

-знімаємо закладку з Зподаткового обліку;

Стаємо на закладку “Матеріали” у рядку “номенклатура” вказуємо матеріал та кількість, яка повинна бути меншою ніж та, яку вносили при оприбуткуванні товарів і “Записати”.

7.Переходимо на закладку “Рахунки витрат” вказуємо рахунок 231. Заповнюємо:

*підрозділи (...) – “склад матеріалів”;

*номенклатурні групи (“Дії” –“Додати”, вказуємо 2 позиції “основні матеріали”, “готова продукція”, вибираємо “основні матеріали”);

*у статті витрат (“Дії”-“Додати” – найменування “сировина і матеріали”)

7.1.Нажимаємо клавішу ”Записати”, “Дії” – “Провести”, “ОК”.

8.Для врахування обсягу виготовленої продукції підприємством використовують “Звіт виробництва за зміну”. Для цього у головному меню “Основна діяльність” – “Виробництво” – “Звіт за зміну”.

8.1У новому вікні “Дії”-“Додати”, заповнюємо такі реквізити:

*дата – поточна;

*відобразити в податковому обліку – знімає прапорець;

*підрозділ – склад;

*склад – склад готової продукції;

*номенклатурна група – готова продукція.

8.2.У табличну частину вносимо перелік готової продукції, виготовлених на підприємстві. Вказуємо кількість та планову ціну.

На закладці “Продукція” “Дії” – “Додати”, заповнюємо закладку “Основні” та “Ціни” як вище вказано не забуваючи змінити дату встановлення цін на початок року.

9.”Записати” і “ОК”.

10.Для перегляду обліку виробництва вибираємо “Оборотно-сальдова відомість по рахунку 231” і сформувати з початку року по кінець року.

Лабораторна робота № 10

Тема: “Завершення облікового періоду. Основні принципи формування бухгалтерських звітів”

 

Мета: навчити студентів формувати оборотно-сальдову відомість, аналіз по рахункам та формувати бухгалтерський баланс

 

Завдання:

1.Завершити обліковий період

2. Сформувати оборотно - сальдову відомість

3.Деталізувати обороти по конкретному рахунку, сформувати оборотно - сальдову відомість по рахунку

4. Сформувати бухгалтерський баланс

 

Інструкція для виконання

1. В меню "Основна діяльність" виберіть пункт "Закриття місяця". В даному документі створіть новий через "Дії" -- "Додати". Вказати дату для закриття періоду (31.12.2007).

2. Натиснути кнопку "ОК" для проведення документа "Закриття місяця".

3. Основною формою для аналізу діяльності підприємства використовують "Оборотно - сальдову відомість" у меню "Звіти" -- "Оборотно - сальдову відомість".

4. Для перегляду оборотів необхідно встановити період з. по...(1.01.11 по 31.12.11) необхідно натиснути кнопку "ОК" та кнопку "Сформувати".

5. Детальну інформацію по конкретному рахунку у меню "Звіти" обираємо пункт "Оборотно - сальдова відомість по рахунку". Необхідно вказати конкретний рахунок перегляду на період (аналогічно пункту 4) натиснути кнопку "Сформувати".

6. Для формування регламентованої звітності обираємо меню "Звіти" пункт "Регламентована звітність” де перелічено усі види фінансової і податкової звітності.

7. При формуванні бухгалтерського балансу за 2007 рік двічі складаємо по рядку "Бухгалтерський баланс"

8. На екрані з'являється вікно де необхідно вказати організацію і період складання звіту. Вказавши ці дані натисніть кнопку "ОК".

9. На екрані, відкривається форма бухгалтерського балансу. Для заповнення звіту необхідно натиснути кнопку "Заповнити".

10. Для перегляду форми балансу що буде роздруковуватись необхідно натиснути кнопку "Друк" із меню вибираємо "Перегляд бланку"і на екрані появиться документ у табличній формі.

11. Закрити бланк бухгалтерського балансу можна натиснувши кнопку "Закрити" проте попередньо необхідно зберегти бухгалтерський баланс в інформаційній базі тому необхідно натиснути кнопку "ОК".

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти