ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вплив дестабілізуючих факторів на характеристики ІМС.

Дестабілізуючими факторами вважаються відхилення напруги живлення від нормального значення; відхилення від нормальних теператур;зміна навантаження на вихідному каскаді.

ΔЕж ΔТ ΔІн

Ці фактори впливають на:

- завадостікість ( Uз+, Uз- )

- споживана потужність Рс

- швидкодія, що визначає максимальну частоту переключення або час середньої затримки(fп мах, τзат)

- навант.здатності (Ін)

Відхилення напруги живлення :Еж (дозволяється змінювати її у межах ±10%)

При збільшенні Еж => зававдостійкість збільшилась

=> Рс збіл.по квадр.законі

=> fn –збільш.

=> In – збільш.

На завадостійкість ΔT практично не впливає. При зміні температури оппори мікросхеми, але в той же час збільшується коофіцієнт транзистора → ΔT практично не впливає на Pc

При збільшенні ΔT => fn - трохи збільшується

=> In залишається без змін

При збільшенні ΔIn => Uз+, Uз- зменшується

=> Рс – збільшується

=> fn зменшується за рахунок того, що наваження збільшується і в результаті перерозподіляється при перек.у вихідному каскаді став гірш.

=>In зменшуєься

Вплив ємності навантаження на швидкодію ІМС.

Сп – паразитна ємність. 1. На діодному переході вхід логічного елементу має паразитну ємність 2...4пФ. Якщо елементів багато, то ємності сумуються.

2. Смонтажан – ємність між доріжками. Напр. якщо t=τ. Uвих=0,63Uвх

3В≈1,9В

Початок переключення резистора за час τ:

Нехай Сн=30пФ

Rекв=1Ком -> τ=30нс, якщо транзистор відкритий, то розряд проходить швидше. Чим більша ємність навантаження, тим повільніше працює елемент.

6. Логічні ІМС КНОН та їх основні характеристики.

В процесі функціонування nМОН логічних схем, можливе протікання через логічні елементи наскрізних струмів від джерела живлення до загального проводу. З метою зменшення потужності, що споживається, бажано ліквідувати наскрізні стуми. Для цього потрібно, щоб навантажувальний транзистор Т1 відкривався та закривався у протифазі з функціональним транзистором Т2. Одним із способів реалізації цього є реалізація на кристалі як нормально-закритих, так і нормально-відкритих МОН-транзисторів. При цьому технологія виготовлення логічних елементів потребує використання додаткових технологічних операцій для імплантації іонів.

Інший метод усунення наскрізних струмів полягає у використанні компліментарних (взаємодоповнюючих) МОН-транзисторів двох типів провідності. МОН-транзистор n-типу відкривається, якщо до його заслону прикладений високий потенціал, а для того щоб відкрився МОН-транзистор p-типу, до його заслону потрібно прикласти низький потенціал. Технологія виготовлення цифрових інтегральних мікросхем, при якій використовуються МОН-транзистори обох типів провідності, називається КМОН.

Тут відсутні наскрізні струми, майже не споживає потужності в статичному режимі, вх. струми споживаються тільки для перезарядки вх. ємності заслонок.

Степені інтеграції мікросхем.

К=LgN – степінь інтеграції, де N-кількість елементарних елементів на кристалі.

Малі: N = 10 -> K = 1

N = 100 -> K = 1

Середні: N = 103 -> K = 1

N = 104 -> K = 1

Великі: N = 105 -> K = 1

N = 106 -> K = 1

 

КМОН складається з 2 транзисторів протилежних за провідністю.

Коли на 3 є „1” між С і В створюється канал, по якому може протікати струм, який в свою чергу закриває р-п-р транзистор.

Якщо з „0” – транзистор п-р-п закривається, то р-п-р – відкривається.

 

Паралельні діоди згорять якщо поміняти полярність напруги живлення.

 

Основні особливості схем КМОН:

1. Високий вхідний опір (1010Ом і більше)

2. Високий коефіцієнт розгалуження

3. Низький вихідний опір в порівнянні з вхідним

4. Рівні логічних 0 та 1 ТТЛ та КМОН

ІМС КМОН працюють в широкому діапазоні напруг живлення (3-15В)

 

Висока завадостійкість. В залежності від вхідної напруги змінюється завадостійкість.

Практично незалежність основних параметрів ІС від дестабілізуючих факторів (для температури та навантаження).

Діапазон робочих температур: -60+125С

Напруга живлення впливає на завадостійкість і швидкодію (при збільшенні Еж збільшується швидкодія елемента КМОН)

 

Передавальна Вхідна характеристика


вихідна характеристика

Чим більший струм на вході – тим більший спад напруги.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти