ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні параметри запам’ятовувальних пристроїв.

Статичні:

1. Ємність – визначає максимальну кількість біт інформації, що може зберігатися

2. Ширина вибірки (розрядність) – кількість інформації, що записується/читається за одне звернення.

3. час звертання – визначається з моменту подання в пристрій сигналів запису/читання до моменту, коли закінчуються всі дії, які пов’язані з виконанням операцій і пристрій буде готовий виконувати наступну операцію. Час звертання - тривалість циклу звертання до ЗП.

4. Швидкість обміну інформацією між ЗП та іншими пристроями визначається числом біт, яке передається за одиницю часу.

5. Діапазон допустимих температур: Існує 3 діапазони:

Та 0..75С – для оперативної пам’яті

Тв -60..725С – для зберігання інформації

Тс -65..160С – з відключення напруги живлення

6. Споживання енергії:

- режим пасивного зберігання інформації (резервний режим)

- активний режим, коли операції запису/читання відбуваються з номінальною швидкістю

Кристали динамічної пам’яті в резервному редимі споживають в 10 разів менше енергії ніж в активному.

7. Масогабаритні та механічні характеристики

Динамічні характеристики

 

tc0 – час інтервальної затримки сигналів даних, які читаються від моменту подання сигналу CS

tA0 – затримка сигналу читання даних від моменту встановлення адреси

tRC – затримка вихідного сигналу після зняття CS.

Дешифратори і демультиплексори.

DMX(Демультиплексор) – пристрій, призначений для передачі інформації з інформаційного входів на вихід, що визначається адресою. Є аналогом електромеханічного перемикача.

Якщо виходів m, то адресних входів n=log2m або m=n2

A1 A0 y0 y1 y2 y3
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
(1) – DC (ДЕШИФРАТОР)

 

 
 

 


DC(Дешифратор) – призначений для перетворення двійкового коду адреси в унітарний код 1 з m, щоб перетворити DMX в DC, достатньо на Е подати лог 1. Використовується для перетворення адреси ЗП в сигнали вибору кристалу, схеми керування аналоговими комутаторами, в системах індикації. Є частковим випадком демультимлексора, але оскільки дешифр мають замість входу даних вх дозволу, то це практично стирає між ними різницю.

К155ИД1 – 4х10, 530ИД14 - 2х4(інв)

Збільшення к-ті виходів DMX i DC

1.Демультиплексне дерево

 

 

2. Використання вхідної логіки

 

3. Матричний Демультиплексор

 
 

 


Шифратори. Розширення кількості входів шифратора.

CD(Шифратори) – призначені для перетворення сигналу, що поступає на один з входів(m) в код адреси отримуваного коду(n). m=n2. Є пріоритетні шивратори, в яких молодші входи є пріоритетнішими при одночасному поданні активного рівня на декілька входів.

 


155ИВ1 – 8 вх

555ИВ3 – 10 вх

EI Y2 Y1 Y0 GS EO

 

GS=EI(xxÚx7)

 

 

 

Каскадне з’єднання. Розширення по входах.

Компаратори. Послідовне та паралельне з’єднання багаторозрядних компараторів.

К555СП1

 

Збільшення входів компаратора шляхом послідовного з’єднання

 

 

Схема проста тим, що при нарощуванні немає всяких допоміжних елементів


, де tпор – час порівняння, tзк – час затримки компаратора

 

Порівняння послідовних входів

 

 
 

 

 


Паралельне з’єднання компараторів

Конроль парності.

 
 


531ИП2(ИП5) – М2(9розр)

 

Послідовне з’єднання

 

Паралельне з’єднання

 
 

 

 


Для послідовного коду

 
 

 

 


Двонаправленні шинні формувачі.

Максимальна здатність навантаження магістралей невелика, що не дозволяє безпосередньо використовувати його в системах з великою місткістю пам'яті і широким набором периферійних пристроїв. Для збільшення здатності навантаження МД мікро-ЕОМ необхідно також застосовувати буфер магістралі. Як буфер для двонаправленого обміну даних може бути використаний двонаправлений шинний формувач і82С86 (КР580ВА86). Керування напрямком обміну виконується сигналом на вхід Т (АÞB T=1, AÜB, T=0). ВА87-інверсний

 

 


Суматори з паралельним, послідовним та груповим переносом.

 

Суматор з послідовним переносом Суматор з паралельним переносом

 

 

 
 

 

 


Т2=2tс+tп

Т1= ntс

Суматор з груповим паралельно-послідовним переносом

 

 

Т3= Т2n/m

Суматор з груповим паралельно-паралельним переносом

 

 

Т4= 2Т2+ tп

Апаратно-Часові х-ки

  Апарат Час
Паралел n*SM t
Послід SM n*t

 

 

АЛП типу 155ИПЗ.

На входи A0..A3 подається 4-розрядне слово A (операнд A), на входи B0..B3 – слово-операнд B. АЛП має 4 входи вибору C0..C3, за допомогою яких можна вибрати 24 = 16 функцій пристрою. За допомогою входу M (Mode) АЛП переключається в режим виконання логічних (M=1) або арифметичних (M=0) функцій двох змінних. Таким чином загальна кількість функцій, які виконуються АЛП складає 32. На вхід приймається вхідний сигнал переносу (активний рівень – лог.0). Мікросхема ИП3 має три додаткових виходи: A=B – вихід компаратора, який відображає рівність операндів (має вихідний каскад з відкритим колектором), GRG – вихід генерації переносу і GRP – вихід розповсюдження переносу, які використовуються при побудові багаторозрядних АЛП з прискореним переносом.

АЛП ИП3 може працювати з прямою логікою (лог.1 – високій рівень) та з інверсною логікою (лог.1 – низький рівень). В залежності від цього змінюються знаки інверсії на входах і виходах (P0, .. , .. , .. , P4, , при інверсній логіці), а також отримуються різні таблиці відповідності логічних та арифметичних функцій кодам вибору функції (входи C0..C3).

 

Вибір функції Пряма логіка Інверсна логіка
  C3   C2   C1   C0 Логічні функції (M=1) Арифметичні функції (M=0) Логічні функції (M=1) Арифметичні функції (M=0)

 

 

Регістри зсуву

Мікросхема ИР1 – це універсальний 4-розрядний регістр зсуву, який дозволяє здійснювати послідовний і паралельний запис інформації в тригери регістра, послідовне і паралельне зчитування інформації та зсув інформації. Він має послідовний вхід даних SI, чотири паралельних входи D0..D3, а також чотири виходи Q0..Q3 від кожного з тригерів. Регістр має також два тактових входи C1 і C2. Інформація на виходи від будь-якого з п’яти входів даних надійде синхронно з від’ємним перепадом, поданим на вибраний тактовий вхід.

Вхід дозволу паралельного завантаження EL використовується для вибору режиму роботи регістра. Якщо на вхід EL подається лог.1, дозволяється робота по тактовому входу C2. В момент приходу на цей вхід від’ємного перепаду тактового імпульса в регістр завантажуються дані від паралельних входів D0..D3.

Якщо на вхід EL подано лог.0, дозволяється робота по тактовому входу C1. Від’ємні фронти послідовності тактових імпульсів зсувають дані від послідовного входу SI на вихід Q0, потім на Q1, Q2 і Q3, тобто вправо. Зсув даних по регістру вліво можна здійснити, якщо з’єднати вихід Q3 і вхід D2, Q2 і D1, Q1 і D0. При цьому регістр потрібно перевести в паралельний режим, подавши на вхід EL лог.1. Напругу на вході EL можна змінювати, тільки якщо на обох тактових входах лог.0. Однак, якщо на вході C1 лог.1, зміна сигнала на вході EL від 0 до 1 не змінює станів виходів.

 

Зсув вправо (1000Þ0100Þ0010Þ0001)

 

Зсув вліво (0001Þ0010Þ0100Þ1000)

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти