ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вступ до курсу. Структура археологічного пізнання.

Вступ до курсу. Структура археологічного пізнання.

Кам’яний вік. Енеоліт (мідно-кам’яний вік).

(18 год.).

Вступ до КУРСУ. Структура археологічного пізнання

Семінарське заняття № 1 (3 год.)

Предмет і завдання археології

1. Предмет і завдання археології як науки.

2. Археологічні пам’ятки та їх класифікація.

3. Культурний шар: процес утворення. Стратиграфія.

4. Поняття „Археологічна культура”, «Археологічний комплекс», «Відкритий» та „Закритий” археологічні комплекси

5. Етапи археологічного дослідження. Археологічна розвідка. Археологічні розкопки.

6. Методи польового та лабораторного вивчення археологічних матеріалів.

7. Антропологічні матеріали в археологічному дослідженні.

8. Археологічна реконструкція.

 

Семінарське заняття № 2 (1 год.)

Хронологія в археології

1. Поняття „датування” та „синхронування”; „абсолютної” та „відносної” хронології.

2. Археологічна періодизація стародавньої історії. Система «трьох віків» та її модернізація.

3. Геохронологія та її застосування в археології.

4. Методи датування в археології:

 

Теми індивідуальних завдань

1. Формалізовано-статистчні методи в археологічних дослідженнях.

2. Біблійна археологія.

3. Церковна археологія.

4. Космічна археологія.

5. Підводна археологія.

6. Індустріальна археологія.

7. Антична археологія.

8. Історія створення і розвитку археологічної періодизації (системи „трьох віків”).

9. Геологічна періодизація та її застосування в археології.

 

Література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України: Підручник.– Тернопіль, 2000.

Мартынов А. И. Археология: Учебник. – М., 2006.

Чмихов М.О. Давня культура. – К.: Либідь, 1994.

Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам’яток епохи міді – бронзи на території України. – К., 1988.

Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.

Матюшин Г. Н. Археологический словарь. – М., 1996.

Малеев Ю.М. Словник археологічних термінів. – К., 1990.

Словник–довідник з археології / Редактор, укладач та керівник авторського колективу Н. О. Гаврилюк. – К., 1996.

Давня історія України: у 3-тт. – К.: Наукова думка, 1996. – Т.1. Вступ.

11. Смирнов С.В. Археологічна культура: суперечливі моменти розробки проблеми // "Археологія". – 2003. – № 1.

12. Археология и методы исторических реконструкций. – К., 1985.

13. Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности. – М., 1973.

14. Каменецкий Н.С., Маршак Б.И., Шер Я.А. Анализ археологических источников. – М., 1975.

15. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. – М., 1989.

16. Формализованно-статистические методы в археологии. – К., 1990.

КАМ’ЯНИЙ ВІК.

Семінарське заняття № 3 (2 год.)

Палеоліт

1. Актуальні проблеми вивчення епохи каменю.

2. Олдувайська доба.

3. Ашельська доба.

3.1.Основні досягнення викопної людини. Знаряддя праці, способи їх виготовлення.

3.2.Зони культурно-історичного розвитку на території України.

4.Мустьєрська доба.

4.1. Нові досягнення у матеріальній та духовній культурі палеоантропів.

4.2. Знаряддя праці, новації у техніці їх виготовлення.

4.3. Зони культурно-історичного розвитку на території України.

5. Основні шляхи розселення давніх людей у Європі та Україні.

6. Доба пізнього палеоліту.

6.1.Матеріальна культура населення Європи доби пізнього палеоліту.

6.2.Зони культурно-історичного розвитку на території України.

Семінарське заняття № 4 (1 год.)

Мезоліт

1. Палеоекологія мезолітичного часу та її вплив на життя і розселення давніх людей.

2. Зміни у матеріальній культурі та господарській діяльності мезолітичного населення Європи та України.

3. Основні археологічні культури Європи.

4. Зони культурно-господарського розвитку на території України.

5. Вірування, поховання та поховальний обряд людності мезоліту.

Семінарське заняття № 4-5 (3 год.)

Неоліт

1. Загальна характеристика неолітичної доби. Поняття „ неолітичної революції ” крізь призму археології.

2. Основні неолітичні культури:

2.1. Західної Європи.

2.2. Центральної Європи.

2.3. Східної Європи.

3. Культурно-господарські зони та неолітичні культури на території України.

4. Вірування, поховання та поховальний обряд неолітичного населення Європи та України.

 

Теми індивідуальних завдань

1. Поховання та поховальний обряд у стародавнього населення України в епоху каменю.

2. Житло та господарські споруди палеолітичного часу на території України.

3. Житло та господарські споруди часів мезоліту на території України.

4. Житло та господарські споруди часів неоліту на території України.

5. Одяг і взуття людей кам’яної доби.

6. Пам’ятки мистецтва людини кам’яного віку.

7. Археологічні матеріали про поховання та вірування палеолітичних людей.

8. Археологічні матеріали про поховання та вірування людей мезолітичної доби.

9. Археологічні матеріали про поховання та вірування людей неолітичної доби.

10. Натуфійська культура.

11. Культура Єрихону.

Література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України: Підручник.– Тернопіль, 2000. – Розділи ІІ, ІІІ, ІV.

2. Чмихов М.О. Давня культура. – К.: Либідь, 1994.

3. Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

4. Мартынов А. И. Археология: Учебник. – М., 2006.

5. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.

6. Матюшин Г. Н. Археологический словарь. – М., 1996.

7. Петровський О.М. Словник–довідник з археології. Частина 1: Епоха каменю. – Тернопіль, 1999. – 44 с.: іл.

8. Словник–довідник з археології / Ред., укл., керів. авт. кол. Н. О. Гаврилюк. – К., 1996.

9. Давня історія України: у 3-тт. – К.: Наукова думка, 1996. – Т.1.

10. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1991.

11. История Европы: Т.1. Древняя Европа. – М., 1988.

12. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Каменный век. – М., 1973.

13. Археология Зарубежной Азии. – М., 1984.

14. Палеолит / Археология СССР. – М., 1984.

15. Мезолит / Археология СССР. – М., 1989.

16. Неолит / Археология СССР. – М., 1991.

17. Археология Старого и Нового Света. – М.,1982.

18. Археология Украинской ССР: в 3-х тт. – К., 1986. – Т.1. – С. 9 – 589.

19. Археологія Української РСР: у 3-х тт. – К., 1971. – Т.1. – С. 8 – 180.

20. Бадер О.Н. Сунгирь. – М.,1978.

21. Неприна В.И. Неолит ямочно – гребенчатой керамики на Украине. – К., 1976.

22. Телегін Д.Я. Мезолітичні пам’ятки України. – К., 1982.

23. Черныш А.П. Палеолит и мезолит Приднестровья. – М., 1973.

24. Стародавнє населення Прикарпаття і Волині: доба первіснообщинного ладу. – К., 1974.

Семінарське заняття № 6-7 (3 год.)

Загальна характеристика енеоліту.

Енеолітичні культури Європи.

1. Сучасна археологічна наука про проблеми визначення змісту епохи, абсолютної та відносної хронології енеоліту.

2. Загальна характеристика енеоліту:

2.1. Спосіб життя, побут енеолітичних племен;

2.2. Основні напрямки господарської діяльності, досягнення у матеріальній культурі;

3. Огляд археологічних культур енеолітичного типу Центральної та Східної Європи (без території України):

3.1. Час та чинники енеолітизації;

3.2. Ознаки майнової та соціальної диференціації;

3.3. Житло та поселення, укріплення енеоліту.

4. Мисливські та рибальські знаряддя, їх виготовлення і способи застосування за доби енеоліту.

5. Землеробські знаряддя та способи їх виготовлення і використання за доби енеоліту:

5.1. Знаряддя, пов’язані з обробкою землі та збиранням врожаю;

5.2. Знаряддя переробки продукції;

5.3. Пристосування і способи зберігання харчових продуктів.

6. Поховальний обряд в середовищі енеолітичних племен Європи.

 

Семінарське заняття № 7-9 (5 год.)

ЕНЕОЛІТИЧНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ

КРІЗЬ ПРИЗМУ АРХЕОЛОГІЇ

(питання для самостійного опрацювання)

1.Цивілізації Близького Сходу крізь призму археології:

1.1. Історія археологічних досліджень на Близькому Сході;

1.2. Археологічні дослідження протошумерських і шумерських пам’яток;

1.3.Археологія Додинастичного Єгипту.

2.Цивілізації Середнього Сходу:

2.1. Цивілізація Гараппи – Могенджо-Даро;

2.2. Культури Намазга-Анау.

 

Література:

1. Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України: Підручник. – Тернопіль, 2000. – Розділ V.

2. Мартынов А. И. Археология: Учебник. – М., 2006.

3. Археология Зарубежной Азии. – М., 1984.

4. Чмихов М.О. Давня культура. – К.: Либідь, 1994.

5. Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

6. Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам’яток епохи міді – бронзи на території України. – К., 1988.

7. Давня історія України: у 3-тт. – К.: Наукова думка, 1996. – Т.1.

8. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1991.

9. Энеолит / Археология СССР. – М., 1982.

10. История Европы: Т.1. Древняя Европа. – М., 1988.

11. Словник–довідник з археології / Ред., укл., керів. авт. кол. Н. О. Гаврилюк. – К., 1996.

12. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.

13. Матюшин Г. Н. Археологический словарь. – М., 1996.

14. Петровський О.М. Словник-довідник з археології. Частина 2: Епоха енеоліту. – Тернопіль, 2000. – 48 с.: іл.

15. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Каменный век. – М., 1973.

16. Археология УССР: в 3-х т. – К., 1985. – Т. І.

17. Археологія УРСР: у 3-х т. – К., 1971. – Т. І.

18. Даниленко В.Н. Энеолит Украины. – К., 1974.

19. Даниленко Д.Н. Кам’яна Могила. – К., 1986.

20. Древнейшие скотоводы степей юга Украины. – К., 1987.

21. Массон В. М. Первые цивилизации. – Л., 1989.

22. Стародавнє населення Прикарпаття і Волині: доба первіснообщинного ладу. – К., 1974.

 

 

МОДУЛЬ IІ.

Бронзовий вік.

РАННІЙ Залізний вік.

БРОНЗОВИЙ ВІК.

Бронзовий вік України

1. Періодизація та хронологія пам’яток бронзового віку на території України.

2. Археологічні культури раннього періоду бронзового віку:

2.1. Лісостепової смуги;

2.2. Степу;

2.3. Лісової смуги та гірської частини України.

3. Археологічні культури середнього періоду бронзового віку:

3.1. Лісостепу;

3.2. Степу;

3.3. Лісової смуги та гірської частини України.

4. Археологічні культури пізнього періоду бронзового віку:

4.1. Лісостепу;

4.2. Степу;

4.3. Лісової та гірської частини України.

 

Теми індивідуальних завдань:

1. Землеробські знаряддя праці та їх виготовлення і застосування у бронзовому віці.

2. Мисливські та рибальські знаряддя, їх виготовлення та застосування у бронзовому віці.

3. Металообробка у бронзовому віці.

4. Виробництво керамічного посуду у племен бронзового віку.

5. Обробка і вичинка шкіри у бронзовому віці.

6. Каменеобробна справа у бронзовому віці.

7. Обробка кістки.

 

Література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України: Підручник. – Тернопіль, 2000. – Розділ VI.

РАННІЙ ЗАЛІЗНИЙ ВІК

СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ КРИМ

(питання для самостійного опрацювання)

1. Етнічний склад населення середньовічного Криму (за матеріалами археологічних досліджень).

2. Середньовічні князівства в Криму.

3. Генуезькі колонії в Криму.

4. Печерні міста і храми в Криму.

 

Література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України: Підручник. – Тернопіль, 2000.

МОДУЛЬ ІІІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Методичні рекомендації

ІНДЗ: „Визначальні риси археологічної культури ...”

(назви культур пропонуються викладачем)

1. Назва. Хронологія. Локалізація.

2. Хто досліджував, хто визначив і дав назву.

3. Варіанти хронології.

4. На основі яких попередніх археологічних культур сформувалась дана культура (Генезис).

5. Топографія пам’яток (тобто в яких фізико-географічних умовах, як правило, розташовувалися поселення, могильники, святилища, майстерні тощо).

6. Типи житлових споруд. Планування, технологія та техніка будівництва.

7. Інвентар поселень:

– знаряддя праці та зброя: типи, види, основні особливості їх виготовлення;

– кераміка: види посуду, технологія виготовлення (наприклад, які домішки додавалися у глину, як випалювався посуд, гончарний чи ліпний, характер поверхні, колір, оздоблення, орнамент і спосіб його нанесення);

– прикраси;

– культові предмети.

8. Поховання, поховальний обряд, особливості конструкції поховальних споруд.

9. Господарська діяльність.

10. Культурно-обмінні зв’язки.

11. Історична доля (наприклад: зникла без сліду через...; трансформувалася в археологічну культуру ...; стала одним із компонентів формування ... археологічної культури)

12. Обов’язкові посилання на використані джерела (в квадратних дужках подається номер джерела за списком використаних джерел, який наводиться в кінці ІНДЗ, та номер сторінки, звідки взято інформацію).

13. Список використаних джерел та літератури (не менше 6 позицій);

14. Додатки – ілюстрації (5 кольорових ілюстрацій розширенням не менше 400х600 та карта розміщення археологічної культури – лише на цифровому носії);

15. ІНДЗ та ілюстрації мають бути здані на CD.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:

поточне тестування, оцінювання результативності роботи під час семінарських занять; бліцопитування, оцінювання знання карти, хронології, термінології; тестове оцінювання самостійної роботи; оцінка за ІНДЗ; модульні письмові тести, підсумковий тест письмовий або на комп’ютері.

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль Змістовий модуль 3 15 балів 100 балів
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 с/р   Т8 с/р Т9 с/р навчальний проект – ІНДЗ
6/1 9/1 12/1 12/1 12/1 9/1 13 балів
30 балів 42 бали

 

Вступ до курсу. Структура археологічного пізнання.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти