ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Слов’янські старожитності крізь призму археології

(22 год.)

БРОНЗОВИЙ ВІК.

Семінарське заняття № 10-11 (4 год.)

Бронзовий вік: загальна характеристика

1. Актуальні проблеми наукового вивчення бронзового віку:

1.1. Проблеми визначення змісту епохи;

1.2.Проблеми періодизації та абсолютної хронології археологічних культур бронзового віку.

2. Загальна характеристика бронзового віку:

2.1. Природно-кліматичні зміни упродовж ІІІ – початку І тисячоліття до н.е. Формування природно-ландшафтних зон;

2.2. Система заселення території Європи племенами бронзового віку;

2.3.Основні напрями культурно-господарського розвитку населення Європи упродовж бронзового віку.

3. Традиції житлобудування в середовищі населення різних природно-ландшафтних зон.

4. Вірування та поховальний обряд у середовищі землеробських племен бронзового віку.

5. Вірування та поховальний обряд у середовищі скотарських племен бронзового віку.

6. Археологічні культури Бронзового віку Європи та Азії: огляд.

 

Семінарське заняття № 12-13 (4 год.)

Бронзовий вік України

1. Періодизація та хронологія пам’яток бронзового віку на території України.

2. Археологічні культури раннього періоду бронзового віку:

2.1. Лісостепової смуги;

2.2. Степу;

2.3. Лісової смуги та гірської частини України.

3. Археологічні культури середнього періоду бронзового віку:

3.1. Лісостепу;

3.2. Степу;

3.3. Лісової смуги та гірської частини України.

4. Археологічні культури пізнього періоду бронзового віку:

4.1. Лісостепу;

4.2. Степу;

4.3. Лісової та гірської частини України.

 

Теми індивідуальних завдань:

1. Землеробські знаряддя праці та їх виготовлення і застосування у бронзовому віці.

2. Мисливські та рибальські знаряддя, їх виготовлення та застосування у бронзовому віці.

3. Металообробка у бронзовому віці.

4. Виробництво керамічного посуду у племен бронзового віку.

5. Обробка і вичинка шкіри у бронзовому віці.

6. Каменеобробна справа у бронзовому віці.

7. Обробка кістки.

 

Література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України: Підручник. – Тернопіль, 2000. – Розділ VI.

Мартынов А. И. Археология: Учебник. – М., 2006.

Чмихов М.О. Давня культура. – К.: Либідь, 1994.

Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам’яток епохи міді – бронзи на території України. – К., 1988. – С. 42–182, 241–257.

Давня історія України: у 3-тт. – К.: Наукова думка, 1996. – Т.1.

7. История Европы: Т.1. Древняя Европа. – М., 1988.

8. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Т. 2. Бронзовый и железный века. – М., 1974.

Археология Зарубежной Азии. – М., 1984.

Эпоха бронзы лесной полосы СССР / Археология СССР. – М., 1987.

Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1991.

12. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.

13. Матюшин Г. Н. Археологический словарь. – М., 1996.

14. Словник-довідник з археології / Ред., укл., керів. авт. кол. Н. О. Гаврилюк. – К., 1996.

15. Археология УССР: в 3-х т. – К., 1985. – Т. І.

16. Археологія УРСР: у 3-х т. – К., 1971. – Т. І.

17. Археология Старого и Нового Света. – М., 1982.

18. Березанская С.С. Северная Украина в эпоху бронзы. – К., 1982. – 211 с.

19. Березанская С.С. Средний период бронзового века в Северной Украине. – К., 1972. – 266 с.

20. Кондукторова Т.С. Антропологический тип людей культуры Ноа с територии Украины // Вопросы антропологии. – 1980. – Вып.65.

21. Кондукторова Т.С. Антропологический тип людей тшинецко-комаровской культуры // Вопросы антропологии. – 1980. – Вып. 62.

22. Кондукторова Т.С. Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи бронзы. – М., 1973. – 127 с.

23. Круц С.И. Палеоантропологические исследования Степного Поднестровья (эпоха бронзы). – К., 1984. – 325 с.

24. Свешніков І.К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці Ш поч. ІІ тис. до н.е. – К., 1974. – 176 с.

25. Стародавнє населення Прикарпаття і Волині: доба первіснообщинного ладу. – К., 1974.

26. Шарафутдинова И.Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. – К., 1982. – 157 с.

27. Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья: Лингвистика, история, археология. – М., 1984.

РАННІЙ ЗАЛІЗНИЙ ВІК

Семінарське заняття №14 (3 год.)

Ранній Залізний вік Європи: загальна характеристика

1. Актуальні проблеми наукового вивчення раннього залізного віку:

1.1. Визначення змісту епохи;

1.2. Проблеми періодизації та абсолютної хронології археологічних культур залізного віку.

2. Загальна характеристика залізного віку.

3. Система заселення території Європи племенами залізного віку:

3.1. Природнокліматичні зміни упродовж І тисячоліття до н.е. – початку І тисячоліття н.е. та їх вплив на життя, господарську діяльність та побут населення;

3.2. Основні зони та напрями культурно-господарського розвитку населення Європи упродовж залізного віку;

3.3. Традиції житлобудування в середовищі населення різних природно-ландшафтних зон упродовж залізного віку.

4. Археологічні матеріали про вірування та поховальний обряд у середовищі племен раннього залізного віку:

4.1.Гальштатського періоду;

4.1.Латенського періоду.

 

Семінарське заняття № 15-16 (5 год.)

Ранній залізний вік на території України

1. Періодизація та хронологія пам’яток раннього залізного віку України.

2. Передскіфський період:

2.1. Кіммерійська культура;

2.2. Археологічні культури Лісостепової України у передскіфський період.

3.Скіфський період:

3.1. Матеріальна та духовна культура скіфських племен;

3.2. Археологічні культури скіфського часу Лісостепової України.

3.3. Археологічні культури лісової смуги та гірських районів України.

4. Сарматський період:

4.1. Сармати: локалізація археологічних пам’яток, матеріальна та духовна культура.

4.2. Археологічні культури лісостепової частини України.

5. Давньогрецька колонізація Північного Причорномор’я: причини, напрямки, етапи.

5.1. Давньогрецькі колонії Нижнього Побужжя та Нижнього Подністров’я..

5.2. Античні міста та поселення в Криму та на Таманському півострові.

5.3.Господарська діяльність і промисли населення античних полісів і хори у Північному Причорномор’ї. Духовна культура давньогрецьких полісів.

 

Теми індивідуальних завдань:

1. Періодизація та хронологія пам’яток раннього залізного віку Східної Європи.

2. Археологічні культури раннього залізного віку у Європейській частині Російської Федерації та Білорусі.

3. Кавказ і Закавказзя в період раннього залізного віку.

 

Література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України: Підручник. – Тернопіль, 2000. – Розділи VIІ, VIІІ

Мартынов А. И. Археология: Учебник. – М., 2006.

Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992. – C. 182–225.

Давня історія України: у 3-тт. – К.: Наукова думка, 1996. – Т.2.

Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1991.

6. История Европы: Т.1. Древняя Европа. – М., 1988.

7. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Т. 2. Бронзовый и железный века. – М., 1974.

Археология Зарубежной Азии. – М., 1984.

Геродот. Історія: в 9 кн. – К., 1993. – Кн.4.

Античные государства Северного Причерноморья / Археология СССР. – М., 1984.

Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время / Археология СССР. – М., 1989. – 464 с.

Кругликова И.Т. Античная археология: Учебное пособие. – М., 1984.

13. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.

14. Матюшин Г. Н. Археологический словарь. – М., 1996.

15. Словник–довідник з археології / Ред., укл., керів. авт. кол. Н. О. Гаврилюк. – К., 1996.

16. Археологія Української РСР: у 3-х тт. – К., 1976. – Т.2. – С. 8 – 180.

17. Археология Украинской ССР: в 3-х тт. – К., 1986. – Т.2. – С. 9 – 589.

18. Нейхарт А.А. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. – Л., 1982. – 240 с.

19. Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К., 1976. – 220 с.

20. Крушельницька Л.І. Північне Прикарпаття і Західна Волинь за доби раннього заліза. – К., 1976. – 147 с.

21. Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. – М., 1979. – 255 с.

22. Граков Б.Н. Ранний железный век. – М., 1977.

23. Скифо–сарматский звериный стиль в искусстве народов Евразии. – М., 1976.

24. Черненко Е.В. О времени и месте появления тяжелой конницы в степях Евразии. / МИА №177. – М., 1971. – С. 35–39.

25. Черненко Е.В. Скифские лучники. – К.: Наукова думка, 1981. – 168 с.

26. Черненко Е.В. Скифско-персидская война. – К.: Наукова думка, 1984.

27. Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. – К., 1983.

28. Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы. – Л., 1974. – 156 с.

29. Смирнова Г.И. Население Восточных Карпат в эпоху раннего гальштата (гавско-голиградский круг памятников) // Культура и быт населения Украинских Карпат. – Ужгород, 1973. – С. 166–176.

30. Брашинский И.Б. Сокровища скифских царей. – М., 1967. – 128 с.

31. Высотская Т.Н. Неаполь – столица государства поздних скифов. – К.,1979. –208 с.

32. Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. – М. – Л., 1949.

33. Древности Степной Скифии. – К., 1982.

34. Крыжицкий С.Д. Жилые ансамбли древней Ольвии IV-II вв. до н.е. – К., 1972.

35. Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа. – Ереван, 1982.

36. Лесков А.М. Предскифский период в степях Северного Причерноморья. / МИА. – № 177. – М., 1971. – С. 75–91.

37. Скифы и Кавказ. – К., 1980.

38. Трубачев О.Н. Название рек правобережной Украины. – М.: Наука, 1968.

 

 

СЛОВ’ЯНСЬКІ ТА ДАВНЬОРУСЬКІ (ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти