ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дніпродзержинський коледж фізичного виховання

Дніпродзержинський коледж фізичного виховання

Предметна комісія гімнастики

Навчально – методичний комплекс

Самостійних робіт студентів

для студентів ІІ курсу

З дисципліни

„ Гімнастика і методика викладання ”

ІІІ семестр

Навчально – методична карта № __1_

самостійного вивчення теми:

Національні системи гімнастики

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Характеристика національних систем гімнастики.

2. Німецька система гімнастики.

3. Швецька система гімнастики.

4. Французька система гімнастики.

5. Сокольська система гімнастики.

 

 

Література:

Основна:

Брикін Ю. „Гімнастика та методика викладання ”., підручник ., М.-ФіС., 1985.

Смолевський В.М. „ Спортивна гімнастика ”., підручник ., К.- 1999.

 

Додаткова: Худ олій О.М. „ Основи методики викладання гімнастики ”., ОВС., Івано-Франківськ., 2003.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Характеристику національних систем гімнастики.

2. Особливості сокольської, швецької, німецької систем.

3. Значення національних систем гімнастики для сучасних видів гімнастики.

Вміти:

Визначити різницю між національними системами гімнастики..

Ключові поняття теми

Суть національної, французької, швецької, німецької систем гімнастики.

Контроль!!!

 

Оцінити знання студентів з даної теми на занятті з дисципліни „Гімнастика”.

 

 

Національні системи гімнастики.

Основні питання теми:

1. Характеристика національних систем гімнастики.

 

2. Німецька система гімнастики.

 

3. Швецька система гімнастики.

 

4. Французька система гімнастики.

 

5. Сокольська система гімнастики.

Національні системи гімнастики

Основна гімнастика

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Значення освітньої – розвиваючих видів і оздоровчих видів гімнастики.

2. Основна гімнастика.

3. Засоби основної гімнастики.

4. Форми проведення основної гімнастики.

Література:

Основна:

Брикін Ю. „Гімнастика та методика викладання ”., підручник ., М.- ФіС., 1985.

Смолевський В.М. „ Спортивна гімнастика ”., підручник ., К.- 1999.

 

Додаткова: Худ олій О.М. „ Основи методики викладання гімнастики ”., ОВС.,

Івано-Франківськ., 2003.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Значення освітньої – розвиваючих видів гімнастики.

2. Основна гімнастика: засоби та форми проведення.

Вміти:

Підбирати та складати комплекси основної гімнастики.

Ключові поняття теми

Комплекс, засоби, дозування.

Контроль!!!

 

Оцінити комплекси вправ.

 

Основна гімнастика

Основні питання теми:

1. Значення освітньої – розвиваючих видів і оздоровчих видів

гімнастики.

 

2. Основна гімнастика.

 

3. Засоби основної гімнастики.

 

4. Форми проведення основної гімнастики.

Основна гімнастика

Значення освітньої – розвиваючих видів і оздоровчих видів

Гімнастики.

Гімнастика є системою спеціально підібраних вправ, різноманіття яких дозволяє успішно рішать завдання всесторонього фізичного виховання, оздоровлення, підвищення працездатності і підтримки життєдіяльності людини.

Заняття гімнастичними вправами мають свою конкретну цільову спрямованість. Вони сприяють розвитку основних фізичних якостей, формуванню правильної постави людини, точності і краси рухів. Гімнастичні вправа ефективний засіб формування життєвий необхідних, рухових навиків. Вони доступні особам будь-якого віку. Засоби оздоровчої гімнастики широко використовуються в повсякденному житті людей: у фізичному вихованні дітей дошкільного віку, школярів, учбових закладів професіонально - технічної освіти, що вчаться, середніх і вищих спеціальних учбових закладів, в Озброєних Силах, у виробничих колективах, в сім'ї.

Засоби оздоровчої і освітньо-розвиваючої гімнастики складають основний зміст роботи груп здоров'я загальної фізичної підготовки, організованих при стадіонах, комплексних спортивних залах, в пареннях відпочинку, а також за місцем проживання у фізкультурно-оздоровчих комбінатах (ФОК).

Розрізняють наступні види гімнастики: основну, гігієнічну, атлетичну, виробничу, лікувальну, жіночу, ритмічну.

Основна гімнастика

За допомогою засобів основної гімнастики вирішується широкий круг оздоровчих і виховно-освітніх завдань фізичного виховання: забезпечення всесторонього фізичного розвитку, поліпшення функціональних можливостей організму серцево-судинної і дихальної систем), підвищення загальної фізичної підготовленості, розвиток фізичних якостей, формування правильної постави, вдосконалення і закріплення жизненно необхідних (прикладних) рухових навиків, поліпшення координації рухів і вдосконалення функції рівноваги.

В процесі цілеспрямованих занять основною гімнастикою відбувається виховання психічних якостей: вольових — дисциплінованості, зібраності, уваги, уміння погоджувати свої дії в колективі; емоційних — інтерес до своєї діяльності; пізнавальних — уваги, уяви, мислення і т.п.

У зв'язку з цим основна гімнастика входить самостійним виглядом в програми фізичного виховання в основних ланках системи фізичного виховання.

Широке використання основної гімнастики обумовлене не тільки різноманіттям завдань фізичного виховання, але і її методичними особливостями.

Різноманіття засобів основної гімнастики дозволяє вибрати вправи, доступні дітям дошкільного віку, що вчаться молодших, середніх і старших класів, молоді, людям середнього, старшого і літнього віку. Основна гімнастика використовується переважно на уроках фізичної культури, заняттях груп здоров'я, загальної фізичної підготовки.

Зміст основної гімнастики складають наступні групи вправ:

стройові вправи: повороти на місці і в русі, побудови, перестроювання, розмикання, стулення;

прикладні вправи: ходьба, біг, прості стрибки, метання, лазіння, перенесення вантажу, вправи у висах і упорах, вправи і рівновазі;

загальнорозвиваючі вправи: без предметів, з предметами, в парах;

вільні вправи;

прості акробатичні вправи: перекочування, перекиди, стійкі, перевороти.

Оздоровчий вплив основної гімнастики пов'язаний з рішенням задач гармонійного розвитку всіх органів і систем організму; поліпшення здоров'я, підвищення життєдіяльності і працездатності організму людини, виховання фізичних якостей і формування правильної постави.

При рішенні оздоровчих задач використовують такі засоби, як різновиди ходьби, перегони, стрибки. В час виконання цих вправ в різному темпі в роботу включаються майже всі м'язи людини, посилюється діяльність серцево-судинної і дихальної систем, що сприяє загальному фізичному розвитку; у тих, що займаються збільшується об'єм дихання, швидкість кровообігу, газообмін.

ЗРВ для м'язів плечового поясу і рук сприяють підвищенню силових показників, і не тільки цих м'язів але і частково м'язів спини, що сприяє випрямлянню хребта в грудній його частині. Разом з цим вони підвищують рухливість плечових суглобів, сприяють розширенню і збільшенню дихального об'єму грудної клітки.

ЗРВ для розвитку м'язів передньої поверхні тіла укріплюють черевний прес, збільшують скоротливі здібності м'язів - сгінателей тіла.

ЗРВ для розвитку м'язів ніг і зведення стоп розвивають стрибучість, перешкоджають застою крові у венозних судинах ніг, особливо у людей середнього, немолодого і старшого віку, є засобом боротьби з плоскостопістю у дітей.

ЗРВ, направлені на розвиток і зміцнення м'язів спини і збільшення гнучкості хребта, впливають на формування правильної постави.

Таким чином, ЗРВ надають всесторонню зміцнюючи дію на організм тих, що займаються. При виконанні загальний розвиваючих вправ важливу роль грає правильне узгодження рухів з диханням. Вдих повинен бути глибоким і інтенсивним, видих — плавним, рівномірним. Для посилення дихання, збільшення життєвої місткості легенів використовуються спеціальні дихальні вправи.

ЗРВ можуть виконуватися з предметами — гімнастичними палицями, набивними м'ячами, гантелями (легкої ваги), со скакалкою, з гімнастичною лавкою, на лавці, на гімнастичній стінці. Всі вони підвищують фізичне навантаження, дозволяють комплексно і цілеспрямовано впливати на розвиток таких основних фізичних якостей, як сила, швидкість, витривалість гнучкість.

При підборі ЗРВ, визначенні їх дозування, темпу виконання необхідно враховувати індивідуальні особливості тих, що займаються, і перш за все стан здоров'я, фізичну підготовленість, вік і підлогу. Фізичне навантаження повинне підвищуватися рівномірно, у міру пристосування організму до неї. Принципі систематичності, послідовності і поступовості збільшення фізичного навантаження повинні строго дотримуватися в заняттях основної гімнастикою з дітьми і особами літнього і старшого віку.

На заняттях основною гімнастикою формуються і удосконалюються необхідні рухові навики ходьби, бігу, рівноваги, метання, лазіння, перенесення вантажу, подолання різних перешкод.

Переслідуючи основну мету фізичного розвитку, ці вправи сприяють вихованню орієнтування в просторі, сприяють вихованню уміння враховувати навколишні умови і відповідності з цим застосовувати доцільні як індивідуальні, так і групові дії.

В цілях вдосконалення навиків ходьби і бігу, а також, профілактики плоскостопості при навчанні дітей використовуються різновиди ходьби і перегони, направлені на виховання спритності, відчуття ритму і рівноваги, придбання корисних орієнтувань.

Ці вправи також корисні особам старшого і немолодому віку.

Вправи в лазінні покращують координацію русі, підвищують функціональну діяльність всього організму. У процесі лазіння у дошкільників і школярів виховуються вольові якості: сміливість, рішучість, кмітливість, самостійність..

Розвитку відчуття рівноваги додається особлива увага. Рівновага як збереження стійкого положення тіла вимагає зібраності, уваги, координації рухів, орієнтування в просторі, сміливості і самовладання.

З цією метою використовують різновиди ходьби на зменшеній площі опори, прості акробатичні вправи, елементи хореографії і ін. Вправи в рівновазі використовують в заняттях з людьми різного віку. У шкільному віці об'єм вправ в рівновазі більший, ніж в заняттях з обличчями середнього, немолодого і старшого віку. Вправи в рівновазі займають особливе місце в програмах по фізичній підготовці спеціальних середніх і вищих учбових закладів, що вчаться, ПТУ, в Армії (військово-прикладна підготовка). Для вдосконалення функцій рівноваги використовуються різні тренажери.

Формування прикладних навиків має велике значення в трудовій і військовій діяльності людей. Навчання прикладним вправам збагачує руховий досвід і дає можливість розвивати силу, швидкість, спритність і витривалість.

Доведено, ніж більшою кількістю різноманітних рухових навиків володіє людина, чим багатше його руховий досвід, тим легше і швидше можна навчити його новим руховим діям.

Основна гімнастика має в своєму розпорядженні такі засоби, які дозволяють поступово підвищувати трудність і складність рухових дій.

Основне методичне положення в навчанні — строга методична послідовність матеріалу, що вивчається. Учбовий матеріал повинен освоюватися невеликими частинами, послідовно, починаючи з найпростіших і легших форм.

Це дає можливість навчати школярів, що вчаться, студентів і військовослужбовців різним руховим діям з програми по фізичному вихованню. При цьому важливо планувати учбовий матеріал так, щоб початкове навчання якій-небудь руховій дії повторювалось на кожному занятті до тих пір, поки не буде освоєна хоч би його проста форма.

Основна гімнастика— ефективний засіб, що дозволяє вирішувати ряд виховних і освітніх завдань фізичного виховання.

Успішне освоєння рухів основної гімнастики тісно пов'язане з фізичною підготовкою і умінням оцінювати свої рухи в просторі, часі; а також по ступеню м'язових зусиль. Вдосконалення техніки протікає на тлі виправлення помилок і точного виконання рухових дій.

Тому вже з раннього віку дітей шкільного віку засобами основної гімнастики слід навчити точно оцінювати свої рухи по всіх параметрах, уміло координувати руху різними частинами тіла і запам'ятовувати їх. Надалі ці навики і уміння стануть необхідними у виробничій діяльності людини.

Людям старшого і літнього віку треба приділяти увагу підвищенню точності виконання знайомих рухів.

Розучування різноманітних рухів не тільки розвиває здатність запам'ятовувати і осмислювати рухи, але і позитивно впливає на психічний стан тих, що займаються.

Навчально – методична карта № 3_

самостійного вивчення теми:

Методичні рекомендації

Знати:

1. Правила подачі команд для пересування.

2. Методику навчання пересування.

 

Вміти:

Надавати команди та проводити види пересувань: в обхід, протихідом, змійкою,

по колу, по спіралі.

Ключові поняття теми

Шеренга, колона, дистанція, інтервал, центр, напрям.

Контроль!!!

 

1. Перевірка намальованої схеми пересувань.

2. Провести пересування з групою на занятті.

 

 

Пересування

До цієї групи відносяться вправи, пов'язані з пересуваннями різного характеру.

Види пересувань.

Стройовий крок — крок, при якому ногу треба виносити на висоту 15—20 см від підлоги (підошву тримати горизонтально ставити її твердо на всю ступню). При русі рук вперед згинати їх в ліктях так, щоб кисті піднімалися на ширину долоні вище за пояс (на відстані ширина долоні від тіла) і назад (руки прямі відводяться повністю в плечовому суглобі), пальці злегка стислі в куркулі. Команда: «Стройовим кроком — РУШ!»

Зустрічається різновид стройового кроку, який полягає в тому, що руху руками виконуються з великою амплітудою (вперед — до висоти плеча, назад — повністю і злегка назовні ), руху ногами залишаються ті ж, що і в стройовому кроці. Цей різновид широко застосовується во час масових гімнастичних виступів і урочистих проходжень спортсменів.

Похідний (звичайний) крок відрізняється від стройового великою свободою рухів. Команди: а) «Кроком — РУШ!» - подається для всякого руху кроком з місця (навіть на один крок»; Звичайним кроком (бігом) —РУШ!» — застосовується при переході з інших видів ходьби, перегони і при закінченні вправ в русі. Виконавча команда подається під ліву ногу.

Рух на місцівиконується по команді: а) «На місці - кроком (бігом) —РУШ!»; б) Що направляє, на місці!» Подається тоді, коли групу , що пересувається, треба стулити на дистанцію в один крок, оскільки при виконанні вправ в русі дистанція, як правило, більше.

Перехід на місці до пересування.Команді: а) «ПРЯМО!» (подається під ліву ногу). Виконується (і правою ногою на місці і з лівої ноги починається рух вперед; б) «Два (три, чотири і т. д.) кроки вперед (назад, в стоїть) -РУШ!»

Припинення руху по команді: «Група — СТІЙ!» (подається під ліву ногу) —виконується крок правою і приставляється ліва нога.

Для зміни характеру пересування подаються команди: Йти не в ногу!», «Йти в ногу!» (після такої команди необхідно вести підрахунок до виконання її всією групою).

Для зміни ширини кроку і швидкості руху подаються команди: «ШИРШЕ КРОК!», «КОРОТШЕ КРОК!», «РЕ-ЖЕ!» (команда подається під ліву ногу), «ПОВНИЙ КРОК!», «ПІВКРОК!»

Рух бігом. Команда: «Бігом — РУШ!» При переході з руху кроком під музику виконавча команда подається під ліву ногу, ті, що після чого займаються роблять крок правої і з лівою починають рух бігом (то ж при переході з бігу на крок під музику по команді: «Кроком — РУШ!»). Якщо музичного супроводу немає, команда «РУШ!» подається під праву ногу (див. Стройовий статут).

Повороти в русі. Команди ті ж, що і для поверни на місці, за винятком команди для повороту довкруги. Виконавча команда для повороту направо подається під праву ногу, що після чого займається, роблячи крок лівої вперед, повертається на лівій шкарпетці і з правої ноги починає рух в новому напрямі.

Виконавча команда для повороту наліво подається під ліву ногу, поворот виконується на правій шкарпетці.

Для виконання повороту довкруги подається команда: «Довкруги — РУШ!» Виконавча команда «РУШ!» подається під праву ногу, той, що після чого займається робить крок лівим вперед півкроком правої вперед, одночасно повертається на шкарпетки з лівої ноги починає рух в новому напрямі.

При виконанні поворотів в русі (особливо поворот довкруги) доцільно після подачі виконавчої команди вести підрахунок, щоб зберегти ритм руху.

Навчати повороту довкруги треба по розділеннях, після того, як освоєні повороти направо і наліво.

Зміна напряму фронту заходженням плечем. Команди: а) «Праве (ліве) плече вперед кроком марш!» (при русі слово «кроком» опускається). По цій команді група, не порушуючи шереножного будуючи, рухається навколо лівофлангового, який, позначаючи крок на місці, повертає разом со всією шеренгою, дотримуючи рівняння; б) «Прямо», «На місці» або «Група — СТІЙ!»

Рух в обхід. Команда: «Наліво (направо) в обхід кроком — РУШ!» Якщо команда подається вчасно пересування, то виконавча команда «МАРШ!» повинна бути подана у кута залу або майданчика.

Рух по діагоналі. Команда: «По діагоналі - РУШ!»

Пересування протихідом — рух всієї колони за тим, що направляє в протилежному напрямі. Команда: «Протихідом направо (наліво) кроком — РУШ!» Інтервал між стрічними колонами — один крок.

Рух змійкою — декілька протихідів підряд. Величина змійки визначається по першому протихіду. Команд а) «Протихідом наліво (направо) кроком—РУШ!»; б) «Змійкою — РУШ!».

Рух по колу. Команда: «По колу — РУШ! Виконавча команда подається на середині одній з меж залу або майданчика, після чого указується дистанція, для того, щоб визначити розмір коло.

Методичні вказівки

I Команди, як правило, розділяються на попередні і виконавча («Кроком — РУШ!», «КРУ-ГОМ!» і т. д.).

Є команди тільки виконавча («ШИКУЙСЬ!», СТРУНКО!» і ін.), але при необхідності перед їх подачею викладач може додати слова «відділення», «група», «увага, колона» і т. д., щоб привернути увагу тих, що займаються до виконавчої команди. Наприклад: «Група — СТРУНКО!», «Колона -СТІЙ!»

Попередня команда подається виразно, голосно і декілька протяжно, щоб ті, що займаються могли приготуватися до виконання. Виконавча команда подається після невеликої паузи, уривчасто і енергійно. Пауза між попередньою і виконавчою командами повинна бути відповідна величині будуючи: чим більше лад, тим протяжне попередня команда і більше пауза.

Виконавча команда, яка буде сигналом до початку роботи, по вимові повинна відповідати характеру виконання подальших дії. Так, якщо до початку руху бігом в швидкому темпі слід подати команду голосно і уривчасто, для початку руху в повільному темпі і там, де неможливо виконати команду таким, що одночасно всім займається, її слід подавати голосно і протяжно. Слід пам'ятати, що команда повинна подаватися з твердою і наказовою інтонацією. Потрібно правильно акцентувати слова і уміти варіювати силу і тон голосу.

Гучність подачі команди треба розміряти з її необхідністю. Недопустимі як невиправдано тихі команди, так і крикливість.

Подаючи команди, викладач повинен знаходитися в положенні основної стійки.

2. По всякій попередній команді що займається приймает положення стійкі «смирно», тому зловживати подачею цієї команди не слідує (особливо при проведенні загальнорозвиваючих вправ). Якщо ж команда «СТРУНКО!» подана, то потрібно вимагати бездоганного її виконання.

3. В деяких випадках доцільно замінювати команди розпорядженнями. Їх відмінність полягає в тому, що якщо команда визначає собою одночасна дія з певного початкового положення певним способом, то розпорядження допускає виконання дій, не укладених в рахунок, і декілька іншими способами. Наприклад: замість того щоб групі, що сидить на підлозі, подати команду: «Наліво!» — краще віддати розпорядження «Оберніться наліво».

4. При подачі команд на перешикування треба дотримувати послідовність її частин: а) назву будуючи, б) напрям руху, в) спосіб виконання. Наприклад, при перешикуванні з колони поодинці в колону по чотири команда повинна бути подана так: «У колону по чотири наліво (направо) кроком — РУШ!
При русі, якщо спосіб пересування не міняється, його не указують. У приведеному прикладі, якщо команда на перешикуванні подається для групи, що йде, слово «кроком» опускається.

При розмиканні послідовність частин команди буде такий: а) напрям, б) величина інтервалу, в) спосіб виконання. Наприклад: «Вліво на два кроки приставними кроками розім - КНИСЬ!»

5. Команди, в яких є вказівка про напрям руху, розрізняються таким чином: «наліво» («направо») — рух у вказану сторону з одночасним поворотом в самому русі, «вліво» («управо») — рух у вказану сторону без повороту, тобто боком .

6. При навчанні стройовим вправам, як і будь-яким гімнастичним вправам, користуються методом показу, пояснення і уявляючи по частинах (по розділеннях).

Виходячи з невеликої складності оволодіння стройовими вправами, найчастіше при навчанні поєднуються показ і пояснення, і потім вправа виконується всією групою одночасно. Складніші стройові вправи треба розучувати по розділеннях. В даному випадку для виконання кожної дії подається окрема команда. Так, наприклад, при перешикування з однієї шеренги в два другі номери виконують наступні команди: ) «Крок лівої назад, роби РАЗ!»; 2) «Крок правої убік, роби ДВА!»; 3) «Приставити ліву, роби ТРИ!» при навчанні по розділеннях учень усвідомлює і запам'ятовує дії, а викладач до подачі чергової команди може виправити помилки тих, що займаються. Можна рекомендувати розучувати по розділеннях такі вправи, як повороти на місці і в русі, перешикування з однієї колони або шеренги в дві, стройовий крок, і інші різновиди пересування, розмикання приставними кроками.

7. Починати навчання стройовим вправам слід з найнеобхідніших для проведення занять команд одночасно зі всіх груп вправ. Спочатку освоюють побудови, стройові прийоми, пересування, а потім розмиканнями і стуленнями. При цьому на кожному уроці слід вирішувати приватні, конкретні задачі. Для успішнішого оволодіння стройовими вправами доцільно з перших же уроків проводити учбову практику. Деякі стройові прийоми можна проводити в парах, коли один подає команду, а другою її виконує.

 


Навчально – методична карта № 4_

самостійного вивчення теми:

Методичні рекомендації

Знати:

1. Правила подачі команд для перешикування.

2. Методику навчання перешикування.

 

Вміти:

Надавати команди та проводити види перешикування: дроблення – зведення,

розведення – злиття, поворотом в русі, інш.

Ключові поняття теми

Шеренга, колона, дистанція, інтервал, центр, напрям.

Контроль!!!

 

1. Перевірка намальованої схеми перешикування.

2. Провести перешикування з групою на занятті.

 

Методичні рекомендації

Знати:

1. Правила подачі команд для розмикання.

2. Методику навчання розмикання.

 

Вміти:

Надавати команди та проводити види розмикань: по направляючим, по розпорядженню, приставними кроками, дугами.

Ключові поняття теми

Шеренга, колона, дистанція, інтервал, центр, напрям.

Контроль!!!

 

Перевірка намальованої схеми розмикань.

Провести пересування з групою на занятті.

 

Методичні рекомендації

Знати:

1. Правила подачі команд для перешикування поворотом в русі.

2. Методику навчання перешикування в русі.

 

Вміти:

Надавати команди та проводити перешикування поворотом в русі.

Ключові поняття теми

Шеренга, колона, дистанція, інтервал, центр, напрям.

Контроль!!!

 

1. Перевірка намальованої схеми перешикування поворотом в русі.

2. Провести перешикування з групою на занятті.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Правила подачі команд для перешикувань.

2. Методику навчання перешикування.

 

Вміти:

Надавати команди та проводити види перешикування: із 1 шеренги в 2; із 1 шеренги в 3; виступом; поворотом в русі.

Складати комбінацію перешикувань.

 

Ключові поняття теми

Шеренга, колона, дистанція, інтервал, центр, напрям.

Контроль!!!

 

Перевірка намальованої схеми перешикувань.

Провести види перешикувань з групою на занятті.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПРАВ

Стройові вправи є сумісні або одиночні дії тих, що займаються в тому або іншому строю.

За допомогою стройових вправ успішно вирішуються завдання виховання колективних дій, відчуття ритму і темпу, дисципліни і організованості. Особливе значення стройові вправи мають у формуванні постави людини.

Організація занять гімнастикою немислима без використання стройових вправ. Застосування їх дозволяє швидко і доцільно розміщувати групу в залі або на майданчику.

Завдяки можливості управління великими масами займающихся і різноманіттю різних форм переміщення стройові вправи — одна з основних частин масових гімнастичних виступів. Частина стройових дій і команд запозичена із Стройового статуту Озброєних Сил, частина створювалася в процесі роботи по гімнастиці.

Класифікують стройові вправи на наступні чотири групи:

1. Стройові прийоми.

2. Побудови і перестроювання.

3. Пересування.

4. Розмикання до стулення.

 

Шикування і перешикування

Шикування— дії тих, що займаються після команди викладача для ухвалення (спочатку) того або іншого ладу.

Розгорнутий стрій групи перед початком занять, як правило, одношереножный, рідше двушереножный.

Для побудови подається команда: «У одну (дві, три і т.д.) шеренгу — СТАВАЙ!». Одночасно з подачею команди староста або черговий стає лицем до фронту в положенні «СТРУНКО!». Група шикується зліва від нього.

Перед доповіддю про готовність до занять староста (черговий вирівнює групу, розраховує її, потім подає команд) «СТРУНКО! — рівняння направо (наліво, на середину)!».

Не доходячи (стройовим кроком 2—3 кроки) до викладача староста (черговий) зупиняється і рапортує: «Товариш викладач! На занятті присутній: група __ курсу __ факультету. За списком чоловік, присутня людина. Староста (черговий)». Потім найкоротшим шляхом пройшовши на лінію розташування викладача встає лицем до ладу. Після вітання викладача і відповіді групи староста (черговий) дублює команду викладача «ВІЛЬНО!» і встає на правий фланг будуючи.

Шикування в колону виконується по команді: «У колону поодинці (два, три і т. д.) —СТАВАЙ!» Група шикується за викладачем.

Шикування в шеренги, колони, круги і т.д. по розпорядженню. Наприклад: «Встаньте в коло», «Встаньте в дві шеренги».

Перешикування — переходи з одного ладу в іншій.

Перешикування з однієї шеренги в дві. Після попереднього розрахунку на перший і другий подається команда; «У дві шеренги — ШИКУЙСЬ!». По цій команді другі номера роблять лівою ногою крок назад (рахунок «разів»), правою ногою, не приставляючи її, — крок управо (рахунок «два») і, встаючи в потилицю першому, приставляють ліву ногу (рахунок «три»).

Перешикування з однієї шеренги в три. Після попереднього розрахунку подається команда: «У три шеренги - ШИКУЙСЬ!». По зтой команді другі номери стоять на місці, перші номери роблять крок правою ногою назад, не приставляючи ногу крок лівою убік і, приставляючи праву ногу, стають в потилицю другим номерам. Треті номери роблять крок лівою ногою вперед, крок правою убік і, приставляючи ліву ногу, стають попереду других номерів. Для зворотного перестроювання подає команда: «У одну шеренгу — ШИКУЙСЬ!». Перешикування проводиться в порядку, зворотному побудові.

Перешикування з шеренги виступом. Після попереднього розрахунку групи за завданням («6—3 — на місці «6—4—2 — на місці» і т. д.) подається команда: «За розрахунком кроком —РУШ!». Ті, що займаються виходять на покладене ним розрахунку кількість кроків і приставляють ногу. Викладач веде підрахунок до моменту приставляння ноги першою шеренгою. Так при розрахунку 6—3 — на місці» — до 7; «9—6—3 — на місці» — до 10.

Для зворотного перешикування подається команда: «На свої місця кроком —РУШ!» Що всі виходили з ладу роблять поворот довкруги йдуть на свої місця і, доходячи до них, роблять поворот довкруги. Викладач веде підрахунок «раз-два» до тих пір, поки останні, такі, що увійшли до ладу, не зроблять повороту довкруги .

Перешикування з шеренги в колону заходженням відділень плечем. Після попереднього розрахунку по троє — чотири і т.д. подається команда: «Відділеннями в колону по (по чотири і т. д.), ліві (праві) плечі вперед, кроком — РУШ!» По цій команді розраховані на відділення, зберігаючи рівняння по фронту, починають заходження плечем до утворення колони. Друга команда: «Група - СТІЙ!». Для зворотного перешикування подаються команди: 1. «КРУ-ГОМ!». 2. «Відділеннями в одну шеренгу праві (ліві) плечі вперед кроком — РУШ!» 3. «Група — СТІЙ!

Остання команда подається в той момент, коли ті, що займаються дійдуть до свого місця в шерензі.

Перешикування з однієї колони в три виступом. Після попереднього розрахунку по троє подається команда: «Перші номери — два (три, чотири і т.д.) кроки управо, треті номери - два (три, чотири і т. д.) кроки вліво кроком - РУШ!» Для зворотного перешикування подається команда: «На свої місця кроком РУШ!» Перешикування виконується приставними кроками.

Перешикування з колони поодинці в колону по два (три і т. д.) поворотом в русі. При русі групи наліво в обхід подається команда: «У колону по два (три, чотири і т. д.) наліво — РУШ» (як правило команда подається, коли група знаходиться на верхній або нижній межі залу або майданчика). Після повороту першої двійки (трійки, четвірки і т. д.) наступні роблять поворот під команду що свого замикає на тому ж місці, що і перші. Тут же можна дати вказівку об інтервалі і дистанції, з тим щоб не розмикати колону потім спеціально.

Для зворотного перешикування подаються команди: 1. «Напра - Во!» 2. «В колону поодинці направо (наліво) в обхід кроком РУШ»

При навчанні доцільно показати перешикування на декількох що займаються, зупиняючи їх відповідними командами.

Перешикування колони поодинці в колони по два – чотири – вісімдробленням і зведенням. Перешикування виконується в русі. Команди:1. «Через центр — РУШ» (як правило, подається на одній середин). 2. «В колони поодинці направо і наліво в обхід - РУШ» Подається на протилежній середині. По цій команді перші номери йдуть направо, другі — наліво в обхід. 3. колону по два через центр —РУШ» Команда подається зустрічі колон в тій середині залу, звідки починалося перешикування. Продовжуючи дроблення і зведення далі, можна побудувати колони по чотири, вісім і т.д.

Зворотне перешикування називається розведенням і злиттям. Наприклад, з колони по два в колону поодинці. Команди: а) «У колону поодинці направо і наліво в обхід кроком — РУШ» По цій команді права колона йде направо в обхід, ліва — наліво. При зустрічі колони на протилежній середині подається команда; б) «У колону поодинці через центр — РУШ!»

Навчально – методична карта № 8_

самостійного вивчення теми:

Методичні рекомендації

Знати:

1. Правила подачі команд для пересування.

2. Методику навчання пересування.

 

Вміти:

Надавати команди та проводити види пересувань.

Складати комбінацію пересувань з видів пересувань: в обхід, протихідом, змійкою, по колу, по спіралі.

Ключові поняття теми

Шеренга, колона, дистанція, інтервал, центр, напрям.

Контроль!!!

 

Перевірка намальованої схеми фігурного марширування.

Провести фігурне марширування з групою на занятті.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПРАВ

Стройові вправи є сумісні або одиночні дії тих, що займаються в тому або іншому строю.

За допомогою стройових вправ успішно вирішуються завдання виховання колективних дій, відчуття ритму і темпу, дисципліни і організованості. Особливе значення стройові вправи мають у формуванні постави людини.

Організація занять гімнастикою немислима без використання стройових вправ. Застосування їх дозволяє швидко і доцільно розміщувати групу в залі або на майданчику.

Завдяки можливості управління великими масами займающихся і різноманіттю різних форм переміщення стройові вправи — одна з основних частин масових гімнастичних виступів. Частина стройових дій і команд запозичена із Стройового статуту Озброєних Сил, частина створювалася в процесі роботи по гімнастиці.

Класифікують стройові вправи на наступні чотири групи:

1. Стройові прийоми.

2. Побудови і перестроювання.

3. Пересування.

4. Розмикання до стулення.

Фігурне марширування

Для перешикування фігурним маршируванням застосовують такі способи: «дробіння», «зведення», «розведення» і «злиття».

«Дробіння» — це спосіб перестроювання однієї колони в дві або більше розходженням учнів послідовно (по одному, двоє і біль­ше) в будь-яких напрямах. Перестроювання зворотним порядком називається «злиттям».

«Зведення» — це спосіб перестроювання, коли кілька колон сходяться в одну з тієї самою кількістю учнів у ряду, яка була в усіх колонах. Перестроювання зворотним порядком називається «розведенням».

Видатні гімнасти України.

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Виступи гімнастів України на Олімпійських Іграх

2. Виступ гімнастів на міжнародній арені: Віктор Чукарін, Марія Гороховська, Лариса Латиніна, Борис Шахлін, Поліна Астахова.

Література:

Основна:

В. Ростороцький „ Олімпійці серед нас ”., М.,- 1984.

Додаткова: Гімн гімнастиці., ілюстрирований журнал.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Видатних гімнастів України і їх виступ на міжнародних змаганнях, Олімпійських Іграх, та чемпіонатах світу;

2. Внесок українських гімнастів в розвиток вітчизняної школи гімнастики.

 

Вміти:

Доповісти студентам ДКФВ про видатних гімнастів України

Ключові поняття теми

Олімпійські Ігри, Чемпіонат Світу, гімнастичне багатоборство.

Контроль!!!

 

Заслухати реферати на засіданні гуртка з гімнастики.

 

Видатні гімнасти України.

Основні питання теми:

1. Виступи гімнастів України на Олімпійських Іграх

 

2. Виступ гімнастів на міжнародній арені: Віктор Чукарін, Марія Гороховська, Лариса Латиніна, Борис Шахлін, Поліна Астахова.

Видатні гімнасти України.

Лариса Латинін

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти