ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Значення освітньої – розвиваючих видів і оздоровчих видів

Гімнастики.

Гімнастика є системою спеціально підібраних вправ, різноманіття яких дозволяє успішно рішать завдання всесторонього фізичного виховання, оздоровлення, підвищення працездатності і підтримки життєдіяльності людини.

Заняття гімнастичними вправами мають свою конкретну цільову спрямованість. Вони сприяють розвитку основних фізичних якостей, формуванню правильної постави людини, точності і краси рухів. Гімнастичні вправа ефективний засіб формування життєвий необхідних, рухових навиків. Вони доступні особам будь-якого віку. Засоби оздоровчої гімнастики широко використовуються в повсякденному житті людей: у фізичному вихованні дітей дошкільного віку, школярів, учбових закладів професіонально - технічної освіти, що вчаться, середніх і вищих спеціальних учбових закладів, в Озброєних Силах, у виробничих колективах, в сім'ї.

Засоби оздоровчої і освітньо-розвиваючої гімнастики складають основний зміст роботи груп здоров'я загальної фізичної підготовки, організованих при стадіонах, комплексних спортивних залах, в пареннях відпочинку, а також за місцем проживання у фізкультурно-оздоровчих комбінатах (ФОК).

Розрізняють наступні види гімнастики: основну, гігієнічну, атлетичну, виробничу, лікувальну, жіночу, ритмічну.

Основна гімнастика

За допомогою засобів основної гімнастики вирішується широкий круг оздоровчих і виховно-освітніх завдань фізичного виховання: забезпечення всесторонього фізичного розвитку, поліпшення функціональних можливостей організму серцево-судинної і дихальної систем), підвищення загальної фізичної підготовленості, розвиток фізичних якостей, формування правильної постави, вдосконалення і закріплення жизненно необхідних (прикладних) рухових навиків, поліпшення координації рухів і вдосконалення функції рівноваги.

В процесі цілеспрямованих занять основною гімнастикою відбувається виховання психічних якостей: вольових — дисциплінованості, зібраності, уваги, уміння погоджувати свої дії в колективі; емоційних — інтерес до своєї діяльності; пізнавальних — уваги, уяви, мислення і т.п.

У зв'язку з цим основна гімнастика входить самостійним виглядом в програми фізичного виховання в основних ланках системи фізичного виховання.

Широке використання основної гімнастики обумовлене не тільки різноманіттям завдань фізичного виховання, але і її методичними особливостями.

Різноманіття засобів основної гімнастики дозволяє вибрати вправи, доступні дітям дошкільного віку, що вчаться молодших, середніх і старших класів, молоді, людям середнього, старшого і літнього віку. Основна гімнастика використовується переважно на уроках фізичної культури, заняттях груп здоров'я, загальної фізичної підготовки.

Зміст основної гімнастики складають наступні групи вправ:

стройові вправи: повороти на місці і в русі, побудови, перестроювання, розмикання, стулення;

прикладні вправи: ходьба, біг, прості стрибки, метання, лазіння, перенесення вантажу, вправи у висах і упорах, вправи і рівновазі;

загальнорозвиваючі вправи: без предметів, з предметами, в парах;

вільні вправи;

прості акробатичні вправи: перекочування, перекиди, стійкі, перевороти.

Оздоровчий вплив основної гімнастики пов'язаний з рішенням задач гармонійного розвитку всіх органів і систем організму; поліпшення здоров'я, підвищення життєдіяльності і працездатності організму людини, виховання фізичних якостей і формування правильної постави.

При рішенні оздоровчих задач використовують такі засоби, як різновиди ходьби, перегони, стрибки. В час виконання цих вправ в різному темпі в роботу включаються майже всі м'язи людини, посилюється діяльність серцево-судинної і дихальної систем, що сприяє загальному фізичному розвитку; у тих, що займаються збільшується об'єм дихання, швидкість кровообігу, газообмін.

ЗРВ для м'язів плечового поясу і рук сприяють підвищенню силових показників, і не тільки цих м'язів але і частково м'язів спини, що сприяє випрямлянню хребта в грудній його частині. Разом з цим вони підвищують рухливість плечових суглобів, сприяють розширенню і збільшенню дихального об'єму грудної клітки.

ЗРВ для розвитку м'язів передньої поверхні тіла укріплюють черевний прес, збільшують скоротливі здібності м'язів - сгінателей тіла.

ЗРВ для розвитку м'язів ніг і зведення стоп розвивають стрибучість, перешкоджають застою крові у венозних судинах ніг, особливо у людей середнього, немолодого і старшого віку, є засобом боротьби з плоскостопістю у дітей.

ЗРВ, направлені на розвиток і зміцнення м'язів спини і збільшення гнучкості хребта, впливають на формування правильної постави.

Таким чином, ЗРВ надають всесторонню зміцнюючи дію на організм тих, що займаються. При виконанні загальний розвиваючих вправ важливу роль грає правильне узгодження рухів з диханням. Вдих повинен бути глибоким і інтенсивним, видих — плавним, рівномірним. Для посилення дихання, збільшення життєвої місткості легенів використовуються спеціальні дихальні вправи.

ЗРВ можуть виконуватися з предметами — гімнастичними палицями, набивними м'ячами, гантелями (легкої ваги), со скакалкою, з гімнастичною лавкою, на лавці, на гімнастичній стінці. Всі вони підвищують фізичне навантаження, дозволяють комплексно і цілеспрямовано впливати на розвиток таких основних фізичних якостей, як сила, швидкість, витривалість гнучкість.

При підборі ЗРВ, визначенні їх дозування, темпу виконання необхідно враховувати індивідуальні особливості тих, що займаються, і перш за все стан здоров'я, фізичну підготовленість, вік і підлогу. Фізичне навантаження повинне підвищуватися рівномірно, у міру пристосування організму до неї. Принципі систематичності, послідовності і поступовості збільшення фізичного навантаження повинні строго дотримуватися в заняттях основної гімнастикою з дітьми і особами літнього і старшого віку.

На заняттях основною гімнастикою формуються і удосконалюються необхідні рухові навики ходьби, бігу, рівноваги, метання, лазіння, перенесення вантажу, подолання різних перешкод.

Переслідуючи основну мету фізичного розвитку, ці вправи сприяють вихованню орієнтування в просторі, сприяють вихованню уміння враховувати навколишні умови і відповідності з цим застосовувати доцільні як індивідуальні, так і групові дії.

В цілях вдосконалення навиків ходьби і бігу, а також, профілактики плоскостопості при навчанні дітей використовуються різновиди ходьби і перегони, направлені на виховання спритності, відчуття ритму і рівноваги, придбання корисних орієнтувань.

Ці вправи також корисні особам старшого і немолодому віку.

Вправи в лазінні покращують координацію русі, підвищують функціональну діяльність всього організму. У процесі лазіння у дошкільників і школярів виховуються вольові якості: сміливість, рішучість, кмітливість, самостійність..

Розвитку відчуття рівноваги додається особлива увага. Рівновага як збереження стійкого положення тіла вимагає зібраності, уваги, координації рухів, орієнтування в просторі, сміливості і самовладання.

З цією метою використовують різновиди ходьби на зменшеній площі опори, прості акробатичні вправи, елементи хореографії і ін. Вправи в рівновазі використовують в заняттях з людьми різного віку. У шкільному віці об'єм вправ в рівновазі більший, ніж в заняттях з обличчями середнього, немолодого і старшого віку. Вправи в рівновазі займають особливе місце в програмах по фізичній підготовці спеціальних середніх і вищих учбових закладів, що вчаться, ПТУ, в Армії (військово-прикладна підготовка). Для вдосконалення функцій рівноваги використовуються різні тренажери.

Формування прикладних навиків має велике значення в трудовій і військовій діяльності людей. Навчання прикладним вправам збагачує руховий досвід і дає можливість розвивати силу, швидкість, спритність і витривалість.

Доведено, ніж більшою кількістю різноманітних рухових навиків володіє людина, чим багатше його руховий досвід, тим легше і швидше можна навчити його новим руховим діям.

Основна гімнастика має в своєму розпорядженні такі засоби, які дозволяють поступово підвищувати трудність і складність рухових дій.

Основне методичне положення в навчанні — строга методична послідовність матеріалу, що вивчається. Учбовий матеріал повинен освоюватися невеликими частинами, послідовно, починаючи з найпростіших і легших форм.

Це дає можливість навчати школярів, що вчаться, студентів і військовослужбовців різним руховим діям з програми по фізичному вихованню. При цьому важливо планувати учбовий матеріал так, щоб початкове навчання якій-небудь руховій дії повторювалось на кожному занятті до тих пір, поки не буде освоєна хоч би його проста форма.

Основна гімнастика— ефективний засіб, що дозволяє вирішувати ряд виховних і освітніх завдань фізичного виховання.

Успішне освоєння рухів основної гімнастики тісно пов'язане з фізичною підготовкою і умінням оцінювати свої рухи в просторі, часі; а також по ступеню м'язових зусиль. Вдосконалення техніки протікає на тлі виправлення помилок і точного виконання рухових дій.

Тому вже з раннього віку дітей шкільного віку засобами основної гімнастики слід навчити точно оцінювати свої рухи по всіх параметрах, уміло координувати руху різними частинами тіла і запам'ятовувати їх. Надалі ці навики і уміння стануть необхідними у виробничій діяльності людини.

Людям старшого і літнього віку треба приділяти увагу підвищенню точності виконання знайомих рухів.

Розучування різноманітних рухів не тільки розвиває здатність запам'ятовувати і осмислювати рухи, але і позитивно впливає на психічний стан тих, що займаються.

Навчально – методична карта № 3_

самостійного вивчення теми:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти