ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Значення, характеристика, класифікація стройових вправ.

Стройові вправи є сумісні або одиночні дії тих, що займаються в тому або іншому строю.

За допомогою стройових вправ успішно вирішуються завдання виховання колективних дій, відчуття ритму і темпу, дисципліни і організованості. Особливе значення стройові вправи мають у формуванні постави людини.

Організація занять гімнастикою немислима без використання стройових вправ. Застосування їх дозволяє швидко і доцільно розміщувати групу в залі або на майданчику.

Завдяки можливості управління великими масами займающихся і різноманіттю різних форм переміщення стройові вправи — одна з основних частин масових гімнастичних виступів. Частина стройових дій і команд запозичена із Стройового статуту Озброєних Сил, частина створювалася в процесі роботи по гімнастиці.

Класифікують стройові вправи на наступні чотири групи:

1. Стройові прийоми.

2. Побудови і перестроювання.

3. Пересування.

4. Розмикання до стулення.

Методика проведення перешикування – поворотом в русі.

І. Перешикування колони в русі. Команди: «Наліво (на­право) по чотири — РУШ!».

 
 

Варіанти: а) те саме шикування, але приставними або схресними кроками. Команди: «Наліво (направо) по стільки-то приставними (схресними) кроками — РУШ!»; б) те саме шикування, але бігом або будь-якими танцюваль­ними кроками. Командувати: «Наліво (направо) по стільки-то бігом (кроком польки) — РУШ!».

2. Перешикування з колони по одному в русі в шаховому порядку (виступом). Виконується так само, як і першим способом, але перешикування йде послідовно по 4 і 5 або по 3 і 4.

Щоб полегшити перешикування, слід заздалегідь зробити розрахунок учнів.

Навчально – методична карта № 7_

самостійного вивчення теми:

Стройові вправи – комбінація перешикувань.

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Значення, характеристика, класифікація стройових вправ.

2. Визначення перешикування; класифікація перешикувань.

3. Методичні вказівки при проведенні пересувань.

4. Методика проведення перешикувань.

 

Література:

Основна:

Брикін Ю. „Гімнастика та методика викладання ”., підручник ., М.- ФіС.,

1985.

Смолевський В.М. „ Спортивна гімнастика ”., підручник ., К.- 1999.

 

Додаткова: Худ олій О.М. „ Основи методики викладання гімнастики ”.,

ОВС., Івано-Франківськ., 2003.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Правила подачі команд для перешикувань.

2. Методику навчання перешикування.

 

Вміти:

Надавати команди та проводити види перешикування: із 1 шеренги в 2; із 1 шеренги в 3; виступом; поворотом в русі.

Складати комбінацію перешикувань.

 

Ключові поняття теми

Шеренга, колона, дистанція, інтервал, центр, напрям.

Контроль!!!

 

Перевірка намальованої схеми перешикувань.

Провести види перешикувань з групою на занятті.

Стройові вправи – комбінація перешикувань.

Основні питання теми:

1. Значення, характеристика, класифікація стройових вправ.

 

2. Визначення перешикування; класифікація перешикувань.

 

3. Методичні вказівки при проведенні пересувань.

 

4. Методика проведення перешикувань.

Стройові вправи – комбінація перешикувань.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПРАВ

Стройові вправи є сумісні або одиночні дії тих, що займаються в тому або іншому строю.

За допомогою стройових вправ успішно вирішуються завдання виховання колективних дій, відчуття ритму і темпу, дисципліни і організованості. Особливе значення стройові вправи мають у формуванні постави людини.

Організація занять гімнастикою немислима без використання стройових вправ. Застосування їх дозволяє швидко і доцільно розміщувати групу в залі або на майданчику.

Завдяки можливості управління великими масами займающихся і різноманіттю різних форм переміщення стройові вправи — одна з основних частин масових гімнастичних виступів. Частина стройових дій і команд запозичена із Стройового статуту Озброєних Сил, частина створювалася в процесі роботи по гімнастиці.

Класифікують стройові вправи на наступні чотири групи:

1. Стройові прийоми.

2. Побудови і перестроювання.

3. Пересування.

4. Розмикання до стулення.

 

Шикування і перешикування

Шикування— дії тих, що займаються після команди викладача для ухвалення (спочатку) того або іншого ладу.

Розгорнутий стрій групи перед початком занять, як правило, одношереножный, рідше двушереножный.

Для побудови подається команда: «У одну (дві, три і т.д.) шеренгу — СТАВАЙ!». Одночасно з подачею команди староста або черговий стає лицем до фронту в положенні «СТРУНКО!». Група шикується зліва від нього.

Перед доповіддю про готовність до занять староста (черговий вирівнює групу, розраховує її, потім подає команд) «СТРУНКО! — рівняння направо (наліво, на середину)!».

Не доходячи (стройовим кроком 2—3 кроки) до викладача староста (черговий) зупиняється і рапортує: «Товариш викладач! На занятті присутній: група __ курсу __ факультету. За списком чоловік, присутня людина. Староста (черговий)». Потім найкоротшим шляхом пройшовши на лінію розташування викладача встає лицем до ладу. Після вітання викладача і відповіді групи староста (черговий) дублює команду викладача «ВІЛЬНО!» і встає на правий фланг будуючи.

Шикування в колону виконується по команді: «У колону поодинці (два, три і т. д.) —СТАВАЙ!» Група шикується за викладачем.

Шикування в шеренги, колони, круги і т.д. по розпорядженню. Наприклад: «Встаньте в коло», «Встаньте в дві шеренги».

Перешикування — переходи з одного ладу в іншій.

Перешикування з однієї шеренги в дві. Після попереднього розрахунку на перший і другий подається команда; «У дві шеренги — ШИКУЙСЬ!». По цій команді другі номера роблять лівою ногою крок назад (рахунок «разів»), правою ногою, не приставляючи її, — крок управо (рахунок «два») і, встаючи в потилицю першому, приставляють ліву ногу (рахунок «три»).

Перешикування з однієї шеренги в три. Після попереднього розрахунку подається команда: «У три шеренги - ШИКУЙСЬ!». По зтой команді другі номери стоять на місці, перші номери роблять крок правою ногою назад, не приставляючи ногу крок лівою убік і, приставляючи праву ногу, стають в потилицю другим номерам. Треті номери роблять крок лівою ногою вперед, крок правою убік і, приставляючи ліву ногу, стають попереду других номерів. Для зворотного перестроювання подає команда: «У одну шеренгу — ШИКУЙСЬ!». Перешикування проводиться в порядку, зворотному побудові.

Перешикування з шеренги виступом. Після попереднього розрахунку групи за завданням («6—3 — на місці «6—4—2 — на місці» і т. д.) подається команда: «За розрахунком кроком —РУШ!». Ті, що займаються виходять на покладене ним розрахунку кількість кроків і приставляють ногу. Викладач веде підрахунок до моменту приставляння ноги першою шеренгою. Так при розрахунку 6—3 — на місці» — до 7; «9—6—3 — на місці» — до 10.

Для зворотного перешикування подається команда: «На свої місця кроком —РУШ!» Що всі виходили з ладу роблять поворот довкруги йдуть на свої місця і, доходячи до них, роблять поворот довкруги. Викладач веде підрахунок «раз-два» до тих пір, поки останні, такі, що увійшли до ладу, не зроблять повороту довкруги .

Перешикування з шеренги в колону заходженням відділень плечем. Після попереднього розрахунку по троє — чотири і т.д. подається команда: «Відділеннями в колону по (по чотири і т. д.), ліві (праві) плечі вперед, кроком — РУШ!» По цій команді розраховані на відділення, зберігаючи рівняння по фронту, починають заходження плечем до утворення колони. Друга команда: «Група - СТІЙ!». Для зворотного перешикування подаються команди: 1. «КРУ-ГОМ!». 2. «Відділеннями в одну шеренгу праві (ліві) плечі вперед кроком — РУШ!» 3. «Група — СТІЙ!

Остання команда подається в той момент, коли ті, що займаються дійдуть до свого місця в шерензі.

Перешикування з однієї колони в три виступом. Після попереднього розрахунку по троє подається команда: «Перші номери — два (три, чотири і т.д.) кроки управо, треті номери - два (три, чотири і т. д.) кроки вліво кроком - РУШ!» Для зворотного перешикування подається команда: «На свої місця кроком РУШ!» Перешикування виконується приставними кроками.

Перешикування з колони поодинці в колону по два (три і т. д.) поворотом в русі. При русі групи наліво в обхід подається команда: «У колону по два (три, чотири і т. д.) наліво — РУШ» (як правило команда подається, коли група знаходиться на верхній або нижній межі залу або майданчика). Після повороту першої двійки (трійки, четвірки і т. д.) наступні роблять поворот під команду що свого замикає на тому ж місці, що і перші. Тут же можна дати вказівку об інтервалі і дистанції, з тим щоб не розмикати колону потім спеціально.

Для зворотного перешикування подаються команди: 1. «Напра - Во!» 2. «В колону поодинці направо (наліво) в обхід кроком РУШ»

При навчанні доцільно показати перешикування на декількох що займаються, зупиняючи їх відповідними командами.

Перешикування колони поодинці в колони по два – чотири – вісімдробленням і зведенням. Перешикування виконується в русі. Команди:1. «Через центр — РУШ» (як правило, подається на одній середин). 2. «В колони поодинці направо і наліво в обхід - РУШ» Подається на протилежній середині. По цій команді перші номери йдуть направо, другі — наліво в обхід. 3. колону по два через центр —РУШ» Команда подається зустрічі колон в тій середині залу, звідки починалося перешикування. Продовжуючи дроблення і зведення далі, можна побудувати колони по чотири, вісім і т.д.

Зворотне перешикування називається розведенням і злиттям. Наприклад, з колони по два в колону поодинці. Команди: а) «У колону поодинці направо і наліво в обхід кроком — РУШ» По цій команді права колона йде направо в обхід, ліва — наліво. При зустрічі колони на протилежній середині подається команда; б) «У колону поодинці через центр — РУШ!»

Навчально – методична карта № 8_

самостійного вивчення теми:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти