ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Навчально – методична карта № 11

самостійного вивчення теми:

Гімнастична термінологія - кросворд

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Значення, вимоги до гімнастичної термінології.

2. Способи утворення термінів.

3. Терміни загальнорозвиваючих вправ.

4. Терміни гімнастичних вправ на приладах.

5. Правила і форми запису гімнастичних вправ.

 

Література:

Основна:

Брикін Ю. „Гімнастика та методика викладання ”., підручник ., М.- ФіС., 1985.

Смолевський В.М. „ Спортивна гімнастика ”., підручник ., К.- 1999.

 

Додаткова:

Жалій А.П., Палига В.Д. „ Гімнастика ”., Вища школа., - К.,1975.

Худ олій О.М. „ Основи методики викладання гімнастики ”., ОВС., Івано-Франківськ., 2003.

 

Методичні рекомендації

Знати:

Терміни загальнорозвиваючих вправ, вправ на гімнастичних приладах.

 

Вміти:

Записати вправи довільної програми ІІІ, ІІ, І розрядів категорії „ Б ”.

 

Ключові поняття теми

Вис, упор, підйом, переворот, перекид, сальто, хват, оберт, рондат.

Контроль!!!

 

Виконати вправи, які записані (з листа)– рівень ІІІ, ІІ, І розряду категорії „ Б”.

Перевірка кросворду.

Гімнастична термінологія - кросворд

Основні питання теми:

1. Значення, вимоги до гімнастичної термінології.

 

2. Способи утворення термінів.

 

3. Терміни загальнорозвиваючих вправ.

 

4. Терміни гімнастичних вправ на приладах.

 

5. Правила і форми запису гімнастичних вправ.

Гімнастична термінологія - кросворд

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ВПРАВ НА СНАРЯДАХ

При виконанні вправ на снарядах застосовуються різні види хвата.

ХВАТ - спосіб тримання за снаряд. Розрізняють хват зверху (слово "зверху" опускається), знизу, різний, схрестний, зворотний, широкий, вузький, зімкнутий, глибокий.

Стосовно снаряда положення що займається визначається наступними термінами:

СПЕРЕДУ - той що займається звернений до снаряду обличчям,

ПОЗАДУ - той що займається звернений до снаряду спиною,

БОКОМ - той що займається звернений до снаряду лівим чи правим боком.

ЗОВНІ - положення того що займається зовні двухосевого снаряда (бруси, кільця), а також положення ноги (ніг) із зовнішньої сторони опорної руки.

Виконуються рухи на снарядах у висі чи упорі.

ВИС - положення людини на снаряді, при якому плечі знаходяться нижче крапок хвата. Розрізняють виси прості, при яких той що займається тримається за снаряд якою-небудь однією частиною тіла (вис, вис зігнувши, прогнувши, вис позаду, але зігнутих ногах, на носках) на змішані, при яких використовується додаткова опора іншою частиною тіла (вис присівши, коштуючи, вис присівши, коштуючи позаду; вис лежачи, лежачи позаду; вис коштуючи зігнувши; вис лежачи на н/ж та Ін.)

УПОР - положення людини на снаряді, при якому його плечі вище крапок хвату. Розрізняють упори прості, при яких той що займається спирається об снаряд одними руками (упор, упор на передпліччях, на руках; упор на руках зігнувши,; упор кутом, ноги нарізно поза й ін.) і змішаними, при яких людина, крім рук використовує додатково опору об снаряд чи підлогу, іншу частину тіла (упор присівши; упор коштуючи, упор коштуючи зігнувши: упор лежачи ноги нарізно; упор лежачи на животі; упор лежачи на передпліччях та ін.).

СІД — положення того що займається, сидячи на снаряді. Різновиду сидів дивись терміни ЗРВ.

ЗАВДАННЯ:

І. По розповіді викладача виконати різновиди хватів, висів, упорів, сидів.

2. По показі викладача назвати різновид хвата, вису, упора, сіда.

 

МАХ - вільний рух тіла щодо крапок хвата (у висі) чи одних частин тіла щодо інших (в упорі);

РОЗМАХУВАННЯ - маятникообразний рух тіла (кілька махів). По напрямку руху, розрізняють мах уперед (рух від крайньої крапки позаду до крайньої крапки попереду, виконуване грудьми вперед), мах назад, мах уліво (вправо).

СПОСОБИ РОЗМАХУВАННЯ:

- вигинами - зведені рухи ногами і тулубом уперед та назад, згинаючи і розгинаючи в тазостегнових суглобах;

- підтягуванням - виконується за рахунок згинання рук з одночасним підніманням ніг і штовхообразним рухом тіла вперед - нагору.

ПІДЙОМ - перехід з вису в упор чи з більш низького упора в більш високий. Підйоми виконуються:

- силоміць - виконується повільно, плавно, без допомоги маху, за рахунок м'язових зусиль;

- махом - за рахунок інерції махового руху з застосуванням м'язових зусиль;

- розгином - за рахунок розгинання тіла в тазостегнових суглобах;

- підйом правої (лівої) - підйом ноги нарізно, при який людина активним зусиллям направляє одну ногу поверх снаряда, сприяючи виконанню руху;

- переворотом - перехід в упор, згинаючи в тазостегнових суглобах і згинаючи руки (ногами вперед). Перекидання відбувається навколо крапок хвата.

СПАД - швидкий перехід з упора в вис чи з більш високих упорів у більш низькі. Виконується вперед чи назад.

ОПУСКАННЯ- спад, виконаний повільно за рахунок м'язових зусиль.

ОТМАХ - перехід з упора в вис чи в більш низький упор махом вперед чи назад.

ОБОРОТ - круговий обертальний рух навколо осі чи снаряда, крапок хвата (уперед, назад).

ЗАВДАННЯ:І. По показі викладача назвати вид розмахування, підйому, обороту.

 

ПЕРЕМАХ - рух ногою (ногами) над снарядом (в упорі) чи під снарядом (у висі). При перемаху, виконуваному з торканням снаряда застосовується привід "ПО", не стосуючись - "НАД".

КОЛО - цілісний круговий рух однієї чи двома ногами над снарядом чи його частиною по замкнутій кривій.

СХРЕЩЕННЯ - два перемахи, виконаних одночасно назустріч один одному. Бувають прямі, зворотні, з поворотом.

ВИКРУТ - обертальний рух тіла в плечових суглобах навколо горизонтальної осі. По напрямку руху вони бувають уперед та назад.

ЗІСКОК - зстрибування зі снаряда, з вису чи упора різними способами.

ЗАВДАННЯ:

І .По розповіді викладача виконати перемах, зіскок.

2.По показу викладача назвати найменування кола, схрещення, викруту.

СТРИБОК - подолання снаряда чи простору у вільному польоті після відштовхування ногами.

ОПОРНИЙ СТРИБОК - стрибки, виконувані з додатковою опорою (поштовхом) руками при польоті над снарядом.

Опорні стрибки підрозділяються на прямі, при виконанні яких політ над снарядом відбувається по напрямку розбігу, і бічні - подолання снаряда відбувається убік (ліворуч, праворуч) стосовно напрямку розбігу.

ЗАМАХ - попередній мах ногами назад після поштовху ногами від містка.

Стрибки, виконувані з попереднім поворотом навкруги, іменуються стрибками назад (стрибок кутом назад, ноги нарізно назад), якщо поворот виконується в завершальній фазі, то стрибки іменуються стрибками з поворотом (стрибок ноги уздовж із поворотом навкруги). ЗАВДАННЯ: І. По показі викладача назвати вид стрибка (опорного, безопорного).

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ АКРОБАТИЧНИХ ВПРАВ

ПЕРЕКАТ - обертання тіла з послідовним хитанням на підлозі, не перевертаючи через голову (уперед, назад, убік).

УГРУПОВАННЯ - зігнуте положення тіла, при якому коліна підтягнуті до плеч, лікті притиснуті до тулуба, кисті захоплюють гомілки.

ПЕРЕКИД - обертальний рух тіла з послідовною опорою і перекиданням через голову. Перекиди виконуються з різних положень, з різною опорою, у різні кінцеві положення (довгий перекид, перекид стрибком, лет-перекид, перекид з поворотом, зігнувши, прогнувши, через стійку на руках та .)

ЗАВДАННЯ:

І. По розповіді викладача виконати перекат, угруповання, різновиди перекидів.

 

ПЕРЕВОРОТ - обертання тіла з повним перекиданням, із проміжною опорою руками, чи головою руками з головою одночасно, з наявність однієї чи двох фаз польоту.

Розрізняють перевороти вперед, вперед з поворотом (виконуються з розбігу, із кроку і темпового підскіку махом однієї і поштовхом іншою ногою), переворот убік (виконується з місця, з темпового підскіку, з розбігу), переворот з голови (виконується поштовхом двох ніг з додатковою опорою руками), переворот назад (обертальний рух тіла назад з опорою на руки).

САЛЬТО - вільне перекидання тіла в повітрі.

Розрізняють сальто назад, вперед, махове сальто, з напівзвертанням, поворотом і ін.

ЗАВДАННЯ:

1. По показі викладача назвати найменування перевороту, сальто.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти