ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАПИС ВПРАВ НА ГІМНАСТИЧНИХ СНАРЯДАХ

При записі вправ на снарядах указується назва снаряда, а потім:

1. Вихідне положення (з вису, упора й ін.) чи рух, що передує першому елементу (розмахування в упорі на руках).

2. Назва руху (підйом, перемах, викрут та ін.).

3. Спосіб виконання (розгином, махом, переворотом та ін.).

4. Напрямок руху (уліво, назад та ін.).

5. Кінцеве положення (у вис, в упор та ін.) якщо сам рух не дає ясного представлення про кінцеве положення.

Для стислості деякі визначення можна опускати, а також відхилятися від приведеної послідовності для більш зручної вимови і кращого розуміння вправи. Доцільно опускати вказівка про напрямок руху чи про напрямок маху, у результаті якого відбувається рух.

При записі декількох елементів комбінацій (у рядок) кожен елемент відокремлюється від наступного знайомий тире "-".

Якщо необхідно підкреслити злитість виконаних елементів, їх варто з'єднати союзом "І". Затримка в цьому випадку розглядається як помилка.

Коли ж необхідно обумовити сполучення двох рухів в один цілісний рух застосовується привід «з».

При записі вправ на снарядах, виконуваних різними частинами тіла чи одночасно послідовно, необхідно один рух від іншого відокремлювати комою. Для позначення зупинок у тім чи іншім положенні застосовується термін "тримати" чи" позначити" записується відразу після виконаного елемента.

При записі вправ стовпчиком запис кожного елемента чи з'єднання починається з нового рядка (після крапки), а праворуч від них указуються відносні труднощі в балах.

У ряді вправ, де можливий тільки один варіант руху, указівок про напрямок не потрібно.

ЗАВДАННЯ

1.По показі викладача зробити запис з'єднань чи комбінацій.

2. Скласти комбінацію (на одному - двох снарядах) і зробити запис у рядок і в стовпчик (завдання виконати самостійно).

3. Скласти кросворд, використовував терміни гімнастичних вправ.

Навчально – методична карта № 12_

самостійного вивчення теми:

Комплекс ЗРВ – з набивним м’ячем.

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Значення, завдання комплексів загальнорозвиваючих вправ з набивним м’ячем.

2. Основні положення гімнаста з набивним м’ячем.

3. Вимоги, методика укладання комплексів з набивним м’ячем.

Література:

Основна:

Брикін Ю. „Гімнастика та методика викладання ”., підручник ., М.- ФіС., 1985.

Жалій А.П., Палига В.Д. „ Гімнастика ”., Вища школа., - К.,1975.

 

Додаткова:

Худ олій О.М. „ Основи методики викладання гімнастики ”., ОВС., Івано-

Франківськ., 2003.

Методична розробка – комплекси загальнорозвиваючих вправ з набивним

м’ячем.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Значення загальнорозвиваючих вправ з набивним м’ячем.

2. Основні положення з набивним м’ячем.

3. Вимоги, методика укладання комплексів загальнорозвиваючих вправ з

набивним м’ячем для різних м’язових груп.

Вміти:

1. Укладати вправи, комплекси загальнорозвиваючих вправ з набивним м’ячем.

2. Проводити комплекси загальнорозвиваючих вправ з набивним м’ячем.

Ключові поняття теми

Загальнорозвиваючі вправи, перелік інвентарю, м’язових груп.

Контроль!!!

 

1. Перевірка комплексів загальнорозвиваючих вправ з набивним м’ячем.

2. Оцінити проведення комплексів загальнорозвиваючих вправ з набивним м’ячем.

Комплекс ЗРВ – з набивним м’ячем.

Основні питання теми:

1. Значення, завдання комплексів загальнорозвиваючих вправ з набивним м’ячем.

 

2. Основні положення гімнаста з набивним м’ячем.

 

3. Вимоги, методика укладання комплексів з набивним м’ячем.

Комплекс ЗРВ – з набивним м’ячем.

 

І. В. п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони, м'яч в лівій руці.

1. Нахил вліво, руки уверх, передати м'яч в праву руку.

2. В. п., але м'яч в правій руці.

3—4. Те саме в іншу сторону.

 

ІІ. В. п. — лежачи на спині, руки в сторони, м'яч в лівій руці.

1—2. Прогнутися, піднімаючи тулуб, і пере­дати за спиною м'яч в праву руку.

3—4. В. п., але м'яч в правій руці.

Повторити 6—8 раз.

 

ІІІ. В. п. — сід, руки в сторони, м'яч в правій руці.

1. Праву уперед-уверх і передати м'яч під ногою в ліву руку.

2. В. п., але м'яч в лівій руці.

3—4. Те саме в іншу сторону.

Повторити 8 – 10 раз.

 

ІV. В. п. — стійка на колінах, ноги злегка наріз­но, руки в сторони, м'яч в правій руці.

1. Поворот тулубу направо і покласти м'яч між стопами.

2. В. п.

3. Поворот тулубу наліво і взяти м'яч лівою рукою.

4. В. п.

Повторити 8—10 раз.

 

V. В. п. — руки в сторони, м'яч в правій руці.

1. Кидок м'яча уверх, хлопок в долоні за спиною.

2. Піймати м'яч лівою рукою.

3—4. Те саме іншою рукою.

Повторити 8 – 10 раз.

 

VІ. В. п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони, м'яч в правій руці.

1. Нахил, покласти м'яч на підлогу між ногами.

2. Стійка ноги нарізно, руки в сторони.

3. Нахил, взяти м'яч лівою рукою.

4. В. п., але м'яч в лівій руці.

Повторити 8 - 10 раз.

 

VІІ. В. п. — руки в сторони, м'яч в правій руці.

1. Кидок м'яча об підлогу перед собою і швид­ко повернутися на 360°.

2. Піймати м'яч.

Повторити 6—8 раз.

 

VІІІ. В. п. — руки на пояс, м'яч на підлозі зліва біля ніг.

1. Стрибком вліво перестрибнути через м'яч.

2. Стрибком вправо в.п.

3. Стрибком вправо перестрибнути через м'яч.

4. Стрибком в.п.

Повторити 8—10 раз.

Ходьба на місці.


Навчально – методична карта № 13_

самостійного вивчення теми:

Комплекс ЗРВ – з гімнастичною палицею.

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Значення, завдання комплексів загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною

палицею.

2. Основні положення гімнаста з гімнастичною палицею.

3. Вимоги, методика укладання комплексів з гімнастичною палицею.

Література:

Основна:

Брикін Ю. „Гімнастика та методика викладання ”., підручник ., М.- ФіС., 1985.

Жалій А.П., Палига В.Д. „ Гімнастика ”., Вища школа., - К.,1975.

Додаткова:

Семенов Л.Г. „ Совети тренерам ”., М.,- ФіС., 1980.

Цвек С.Ф. „ Фізичне виховання молодших школярів ”., К.,- Радянська школа., 1986.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Основні положення з гімнастичною палицею.

2. Методику навчання загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною палицею.

3. Схему укладання комплексу загальнорозвиваючих з гімнастичною палицею.

4. Методику виправлення помилок.

Вміти:

1. Укладати загальнорозвиваючі вправи з гімнастичною палицею.

2. Укладати комплекси загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною палицею.

3. Навчати вправи, комплекси з гімнастичною палицею по розповіді, по показу,

синхронно.

 

.Ключові поняття теми

Перелік інвентарю. Схема комплексу загальнорозвиваючих вправ.

Контроль!!!

1. Перевірка комплексів загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною палицею

( 10 – 12 вправ ).

2. Оцінити проведення комплексів загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною палицею.

Комплекс ЗРВ – з гімнастичною палицею.

Основні питання теми:

1. Значення, завдання комплексів загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною палицею.

 

2. Основні положення гімнаста з гімнастичною палицею.

 

3. Вимоги, методика укладання комплексів з гімнастичною

палицею.

Комплекс ЗРВ – з гімнастичною палицею.

І. В. п. — стійка ноги нарізно, палка унизу, хват за кінці.

1—2. Стійка на носках, палку уверх.

3—4. Палку на плечі.

5—6. Стійка на носках, палку уверх.

7 - 8. В. п.

Повторити 4 – 6 раз.

 

ІІ. В. п. — палка вертикально за спиною, права рука зверху.

1—2. Полуприсід, торкнутися нижнім кінцем палки підлоги. Спина пряма.

3 - 4. В. п.

Повторити 8 – 10 раз.

 

ІІІ. В. п. — стійка ноги нарізно, палка унизу зза­ду хватом знизу (долоні звернені уперед).

1. Нахил, палку назад.

2. В. п.

Повторити 8 – 10 раз.

 

ІV. В. п. — стійка ноги нарізно, палку уперед, хват за кінці.

1. Поворот тулуба наліво, ліву руку назад. Зги­наючи праву руку, торкнутися нею лівого плеча.

2. В. п.

3—4. Те саме в іншу сторону.

Повторити 8 – 10 раз.

 

V. В. п. — стійка на колінах, палка вертикально уверху хватом за один кінець.

1—2. Нахил назад прогнувшись, торкнутись к палкою підлоги за головою.

3 - 4. В. п.

Повторити 8 – 10 раз.

 

VІ. В. п. — лежачи на спині, руки в сторони, пал­ка в правій руці, хват за середину.

1—2. Сід кутом, передати палку в ліву руку під ногами.

3 - 4. В. п.

Повторити 8 – 10 раз.

 

VІІ. В. п. — присід, палку уперед вертикально на полу, з опорою руками об верхній кінець.

1. О.с. відпускаючи палку, перемах пра­вою через палку (проти часової стрілки).

2. В.п.

3—4. Те саме іншою ногою.

Повторити 8 – 10 раз.

 

VІІІ. В. п. — упор лежачи палка на полу перед ру­ками.

1. Переставити ліву руку через палку.

2. Переставити праву руку через палку.

3. Упор лежачі на зігнутих руках.

4. В.п.

5—8. Те саме, але руки переставляти назад в вихідне положення.

Повторити 8 – 10 раз.

 

ІХ. В. п. — палка унизу, хват за кінці.

1—2. Палку уверх.

3—4. Палку униз ззаду викрутом в плечових суг­лобах

5—6. Палку уверх з зворотнім викрутом в пле­чових суглобах.

7 - 8. В. п.

Повторити 8 – 10 раз.

 

Х. В. п. — напівприсід, коліна разом, палку упе­ред, хват за кінці.

1. Стрибок уверх прогнувшись, палку уверх.

2. В.п.

Повторити 8 – 10 раз.

Ходьба на місці.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти