ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Навчально – методичний комплекс

Самостійних робіт студентів

для студентів ІІ курсу

З дисципліни

„ Гімнастика і методика викладання ”

ІV семестр

Навчально – методична карта № 1_

самостійного вивчення теми:

Ранкова гігієнічна гімнастика в режимі дня студента.

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Значення РГГ в житті людини.

2. Завдання, засоби РГГ.

3. Форми проведення занять РГГ.

4. Зміст занять РГГ.

5. Вимоги до укладання комплексів РГГ.

Література:

Основна:

Брикін Ю. „Гімнастика та методика викладання ”., підручник ., М.- ФіС.,1985.

Карелина О.В. „ Ни дня без гимнастики ”., - М., 1991.

Додаткова:

Шлемин „ Гимнастика ”., учебник для техникумов физической культуры., - М.,

1985.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Мету, завдання, засоби РГГ.

2. Форми занять РГГ.

3. Особливості занять РГГ в залежності від віку, статі, фізичної підготовки

людини.

Вміти:

1. Укладати комплекс РГГ.

2. Провести комплекс РГГ.

 

 

.Ключові поняття теми

РГГ, навантаження, дозування.

Контроль!!!

1. Перевірка комплексів РГГ.

2. Оцінити проведення комплексів РГГ на занятті.

Ранкова гігієнічна гімнастика в режимі дня студента.

Основні питання теми:

1. Значення РГГ в житті людини.

 

2. Завдання, засоби РГГ.

 

3. Форми проведення занять РГГ.

 

4. Зміст занять РГГ.

 

5. Вимоги до укладання комплексів РГГ.

Ранкова гігієнічна гімнастика в режимі дня студента.

Гігієнічна гімнастика — засіб оздоровлення і фізичного вихо­вання людей, а також джерело їхньої сили, бадьорості й життєді­яльності. У наш час стало непорушною істиною, що гімнастика прискорює видужання, попереджає захворювання, народжує ба­дьорість і енергію, зберігає людині здоров'я, подовжує її життя.

За даними лікарського контролю встановлено, що винятково важливе значення для організму людини має гігієнічна гімнасти­ка. Завдяки щоденним заняттям нею в людей підсилюється кро­вообіг у тканинах, знижується артеріальний тиск, поліпшується діяльність серцево-судинної системи, збільшується життєдіяль­ність легень, установлюється правильний обмін речовин, підви­щується діяльність центральної нервової системи і нервово-м'я­зового апарату. Гігієнічна гімнастика позитивно впливає на пси­хіку людини, підтримує її бадьорість, підвищує впевненість у своїх силах, народжує гарний настрій. Заданими професорів А. М. Крестовнікова, В. М. Машкова, І. М. Саркізова-Серазіні, у процесі занять гігієнічною гімнастикою частота пульсу збільшується на 50—60 %, максимальний тиск крові підвищується на 5—20 мм, кількість кисню, що поглинається, збільшується на 10—30 %. З погляду сучасної фізіології, гігієнічна гімнастика тонізує весь організм тих, що займаються, і знімає загальне стомлення.

Гігієнічна гімнастика сприяє впровадженню в побут корисних звичок: провітрювання кімнати, дотримання гігієнічних правил і режиму дня, використання водних процедур.

Винятково важливе значення для людини має ранкова гігієнічна гімнастика, завдяки якій організм переходить від пасивного ста­ну (сну) до активного, необхідного для робочої діяльності.

Під час сну відпочивають нервові клітки кори головного моз­ку та відновлюється їхня працездатність. Після пробудження че­рез залишкові явища сну організм не може швидко включатися в роботу, тому що функції основних систем і органів знижені. Ран­кова гімнастика допомагає активно включати в роботу всі органи і системи людини. Тільки правильно виконані вправи (з дотри­манням заданого темпу, амплітуди, характеру м'язових зусиль) позитивно впливають на організм людини. Людям старшого віку варто уникати вправ, що вимагають за­тримки подиху, силової напруги, стрибків, енергійних махових рухів, швидких нахилів, положень тіла униз головою. Вони повин­ні регулярно консультуватися з лікарем про ступінь впливу вправ і величину навантаження на кожному занятті, а з фахівцями з фі­зичної культури — про характер, особливості та методи виконан­ня вправ.

Гігієнічну гімнастику можна проводити індивідуально, а та­кож групами. Нею можна займатися не тільки ранком, але і вдень (через 1,5—2 години після прийому їжі) чи ввечері (за 1—2 годи­ни перед сном). Для занять гігієнічною гімнастикою дітям, підліт­кам, людям молодого і середнього віку можна рекомендувати ком­плекси загальнорозвиваючих вправ. Однак цих вправ недостат­ньо за навантаженням для тих, хто регулярно займається різними видами спорту.

Знаючи деякі загальні і часткові правила, можна самому скла­дати комплекси загальнорозвиваючих вправ, з огляду на свої ін­дивідуальні особливості. При складанні комплексів передусім потрібно керуватися такими правилами:

1. Вправи мають відповідати віку і фізичній підготовленості людини і бути доступними. Важкі вправи виконуються гірше, і їх­ня ефективність незначна.

2. Підібрані вправи повинні позитивно впливати на організм.
їх варто виконувати різними частинами тіла, у різних напрямках,
зі швидкістю, що змінюється, і різним характером м'язових зусиль.

3. Комплекс повинен включати вправи на відчуття правильної постави, а також спеціальні вправи на освоєння різних типів дихання (грудне, діафрагмальне, змішане).

4. Кількість вправ у комплексі може бути 8—15. Ранкова гігієнічна гімнастика містить 8—10 вправ. Гігієнічна гімнастика, що
виконується в денний час — 10—15 вправ. Початківці, що займаються гігієнічною гімнастикою, повинні обмежуватися мінімаль­ною кількістю вправ.

Підібрані вправи необхідно розташовувати в комплексі в на­ступному порядку:

а) першими й останніми в комплексі доцільно виконувати вправи на відчуття правильної постави;

б) далі в комплексі мають бути вправи (одна чи дві), що впливають на поліпшення діяльності всіх органів і систем людини.

Це, як правило, прості, мало інтенсивні вправи, які включають в роботу великі групи м'язів усього тіла, що дуже важливо для під­готовки організму до майбутньої роботи;

в) комплексом мають бути передбачені серії вправ для різних груп м'язів (рук, плечового поясу, спини, черевного пресу, ніг).При цьому в роботу повинні включатися послідовно різні части­ни тіла. Друга і третя серії цих вправ виконуються з підвищеною інтенсивністю. При такому чергуванні вправ поступово збільшу­ється навантаження й у роботу включаються різні групи м'язів, що підвищує ефективність м'язових зусиль і створює належні умови для активного відпочинку;

г) далі рекомендуються 2—3 складні вправи для всіх частин тіла. Як правило, вправи силового характеру повинні передувати вправам на гнучкість, тому що попереднє розігрівання м'язів має передувати їхньому розтягуванню. Після активних м'язових зусиль доцільно виконати 1—2 вправи на розслаблення м'язів;

д) після складних вправ доречні спеціальні вправи (одна чи дві) на подих, за допомогою яких можна навчитися правильно дихати і засвоїти черевний, грудний і змішаний типи дихання;

є) наприкінці комплексу повинні бути вправи помірної інтен­сивності. Завершується комплекс вправою на відчуття правиль­ної постави.

Кожна вправа в комплексі повинна повторюватися 4—8 разів; вправи для розвитку сили — до відчуття легкої утоми, а вправи на гнучкість — до появи легких болючих відчуттів.

Комплекс вправ варто обновляти через 2—3 тижні; фізичне навантаження підвищувати поступово через 2—3 тижні. Гігієніч­ною щоденною гімнастикою необхідно займатися всім людям. Вона повинна ввійти в режим дня кожної людини і стати його потребою, подібно обов'язковим гігієнічним процедурам, що за­гартовують.

5. Після завершення комплексу гігієнічної гімнастики обов'я­зковими є водні процедури.


Навчально – методична карта № 2_

самостійного вивчення теми:

Особливості занять гімнастикою з жінками

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Значення, завдання занять оздоровчої гімнастикою з жінками.

2. Організація і зміст занять з учетом особливостей жіночого організму.

3. Форми і методи занять.

4. Лікарняний контроль.

Література:

Основна:

Брикін Ю. „Гімнастика та методика викладання ”., підручник ., М.- ФіС., 1985.

Шлемін А.М. „ Гімнастика ”., підручник для технікумів фізичної культури., М.-

ФіС., 1977.

Додаткова:

Худ олій О.М. „ Основи методики викладання гімнастики ”., ОВС., Івано -

Франківськ., 2003.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Значення, завдання занять оздоровчої гімнастикою з жінками

2. Форми і методи занять.

3. Лікарняний контроль.

Вміти:

1. Укладати комплекс жіночої гімнастики.

2. Провести комплекс жіночої гімнастики.

 

 

Ключові поняття теми

Навантаження, дозування.

Контроль!!!

Перевірка комплексів жіночої гімнастики.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти