ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Піднімання і перенесення різноманітних предметів

1. Передача набивних м'ячів: а) у шерензі — приймати м'яч збоку і передавати його сусідові; б) у колоні — передавати м'яч над головою, збоку і під ногами із положення стоячи ноги нарізно.

2. Перенесення набивних м'ячів: а) у руках перед собою (дер­жати знизу); б) збоку під рукою; в) на голові (за допомогою і без допомоги рук).

3. Перенесення гімнастичних лав: а) вдвох, взявши лаву за кінці; б) одним, захопивши лаву за середину, тримаючи її на го­лові чи збоку під рукою.

4. Перенесення гімнастичних матів вдвох або в чотирьох.

5. Перенесення гімнастичного козла вдвох або одним.

Піднімання і перенесення товариша:

Перенесення одного двома:

1. Перенесення сидячого на руках. Двоє стають рядом облич­чям у напрямі руху, беруться ближніми руками за зап'ястя. Той кого переносять сідає на зчеплені руки і тримається за шию чи за плечі партнерів (рис 1).

2. Перенесення сидячого на руках з опорою спиною. Ті, хто переносять, встають один проти одного на одне коліно і єднають ближні до того, кого переносять, руки, а дальні від нього руки кла­дуть на плечі одне одному. Той, кого переносять, сідає на зчеплені руки і спирається спиною на руки, покладені на плечі (рис. 2).


 

1 2 3 4

3. Перенесення з підтримкою під руки і коліна. Ті, хто пере­носять, стають у потилицю один одному і беруть товариша, що ле­жить на спині — один під руки, інший під коліна (рис. 3).

4. Перенесення сидячого на взаємно зчеплених руках. Ті, що переносять, встають один проти одного, і кожний із них однією рукою бере себе за зап'ястя іншої руки хватом згори, вільною ки­стю береться за вільне зап'ястя руки партнера (захвати повинні бути однойменні у обох). Той, кого переносять, сідає на руки і три­мається за плечі тих, хто переносять (рис. 4).

5. Перенесення з підтримкою під ноги і спину. Ті, хто перено­сять стають з одного боку партнера, який лежить на спині і, опу­скаючись на коліна (один із них бере того, хто лежить, під ноги, інший — під спину), підіймають партнера, який обхоплює за шию носія, того, хто стоїть ближче до його голови.

Цим же способом можна переносити товариша втрьох і вчоти­рьох. В останньому випадку ті, хто переносять, по два стають обличчям один до одного, підіймають того, хто лежить і, взявшись за руки, переносять його. Переносити одного двома можна за допомо­гою предметів (на палках, невеликих драбинах, плащ-палатках).

Перенесення одного одним:

1. Перенесення того, хто сидить, верхом на спині. Той, кого переносять, стає ззаду товариша в стійку ноги нарізно і обхоплює його за плечі ближче до шиї. Носій злегка нахиляється уперед і присідає, обхоплює ноги партнера трохи вище колін (під стег­на), випрямляється і починає рух.

2. Перенесення на плечах. Той, кого переносять, стає спиною до товариша в стійку ноги нарізно. Носій стає на одне коліно, нахиляється уперед і саджає партнера на плечі. Партнер упира­ється носками в слину товариша, який підіймається і починає рух.

3. Перенесення з підтримкою двома руками. Той, кого перено­сять, лежить на спині, носій, стає на одне коліно чи присідає, підсовує одну руку під спину, іншу під коліна партнера (який однією рукою обхоплює товариша за шию), підіймається і починає рух.

4. Перенесення з підтримкою однією рукою. Партнер лежить обличчям униз, а товариш, стоячи боком до нього, нахиляється, підіймає його, обхоплюючи однією рукою за поперек і починає рух, притискуючи партнера до себе.

5. Перенесення на плечі. Носій бере партнера, який стоїть, лівою рукою за праве зап'ястя, а правою рукою обхоплює його ноги під колінами. Нахиляючись уперед, носій кладе партнера на праве плече, після цього випрямляється і захоплює правою ру­кою праве зап'ястя, звільняючи ліву руку.

 

Методика навчання

При навчанні вправам у підніманні і перенесенні предметів слід дуже обережно дозувати навантаження (шляхом збільшення чи зменшення ваги вантажу, зміни темпу руху, відстані перене­сення і введення додаткових перешкод).

По мірі придбання навичків у підніманні і перенесенні слід навантаження поступово збільшувати. При цьому слід збіль­шувати швидкість перенесення вантажів, проводити різноманітні естафети, давати спеціальні завдання.

У вигляді підводячих або підготовчих вправ можна пропону­вати вправи з набивним м'ячем. В молодших класах слід набивний м'яч використовувати для піднімання і перенесення, передачі в колі, в шерензі, в колоні, із різноманітних в. п. Переносити ван­таж збоку слід по черзі, то під однірло, то під іншою рукою (також і на плечі), а перенесення на плечі слід чергувати із перенесенням перед собою. Перенесення предметів на голові — цінна вправа, сприятлива формуванню правильної постави. Перенесення пред­метів збоку, на плечі може бути однією з основних вправ для виправ­лення недоліків у поставі, що надзвичайно важливо в дитячому віці.

 

ВПРАВИ В МЕТАННІ І ЛОВІННІ

Вправи цієї групи всебічно впливають на організм людини, сприяють розвитку спритності, швидкості, окоміру, удосконалю­ють координацію рухів, зміцнюють і розвивають м'язи тіла, особ­ливо рук і плечового поясу.

Вправи в метанні і ловінні особливо широко застосовуються на уроках фізичної культури в школі.

Для метання і ловіння використовуються великі й малі м'ячі, набивні м'ячі, палки тощо.

Основні вправи в метанні і ловінні:

1. Метання на дальність.

2. Метання в ціль.

3. Підкидання і ловіння.

4. Перекидання.

Метання на дальність

Цю групу вправ в метанні застосовують на уроках основної гі­мнастики в початковій і середній школі. Вправи в метанні різних предметів на дальність виконують з місця і з розбігу.

Метання в ціль

Вправи в метанні в ціль застосовуються на уроках гімнастики в залі і на майданчику. У залі для метання використовуються малі

й великі м'ячі, у вигляді цілі — фанерні щити чи мальовані на стіні круги, обручі, гімнастичні кільця і т. п. В гімнастиці цей вид ме­тання, особливо при проведенні уроків в початковій школі, одер­жав найбільше розповсюдження.

Підкидання і ловіння

Цей розділ передбачає індивідуальне виконання вправ в метан­ні і ловінні і по суті є початковим у навчанні. Вправи діляться на такі основні види:

I. «Школа м'яча» (вправи з малим м'ячем), яку розробив один з найвидатніших вітчизняних педагогів — П. Ф. Лесгафт.

II. Підкидання і ловіння різних предметів.

III. Жонглювання (складні види підкидання і ловіння). Навчання вправам з м'ячем починається з вивчення способів кидання і ловіння. Кидок м'яча виконують від грудей — уперед або вгору; знизу вгору, через голову назад, між ногами назад; з-за голови уперед; від плеча уперед, вгору; маховими рухами руки з поворотом тулуба та ін.

Велику увагу треба приділяти способам ловіння м'яча. М'яч ловлять обома руками (або однією), спочатку прямими, а потім трохи зігнутими і завжди з наступним їх згинанням (поступово стримуючи рух м'яча). Звичайно м'яч ловлять кистю з трохи зіг­нутими пальцями розкритої долоні.

Розглянемо вправи «школи м'яча». Цей вид метання найбільш поширений у початковій школі. Слід рекомендувати такі вправи:

1. Кинути м'яч на підлогу і впіймати.

2. Кинути м'яч угору і піймати.

3. Кинути м'яч угору, дати йому впасти на підлогу і впіймати.

4. Кинути м'яч у стіну, дати йому впасти на підлогу і впіймати.

5. Кинути м'яч у стіну і впіймати, не даючи впасти на підлогу.

6. Кинути м'яч під кутом на підлогу, дати йому вдаритись об стіну, відскочити, впасти на підлогу і впіймати.

7. Те саме, але впіймати м'яч, не даючи йому впасти на підлогу.

8. Стати спиною впритул до стіни, кинути м'яч у стіну над го­ловою і після відскоку від підлоги впіймати його.

9. Те саме, але впіймати м'яч, не даючи йому впасти на підлогу.

10. Стоячи спиною до стіни (на невеликій відстані), кинути м'яч назад угору в стіну, дати йому впасти на підлогу і, повернувшись обличчям до стіни, впіймати, після того як він відскочить від підлоги.

11. Те саме, але впіймати м'яч, не даючи йому впасти на підлогу.

12. Впіймати правою рукою м'яч, кинутий під ліву руку, яка впирається в стіну.

13. Те саме, але лівою під праву.

14. Впіймати м'яч, кинутий під ногу, яка впирається в стіну.

15. Те саме, але піднята нога не впирається.

16—30. Такі самі вправи, як 1 — 15, але по черзі правою і лівою рукою.

31. Кинути м'яч на підлогу і впіймати зверху.

32. Кинути м'яч угору, зробити поворот кругом і впіймати од­нією рукою після удару в підлогу.

33. Кинути м'яч у стіну, зробити поворот кругом, дати м'ячу впасти на підлогу і впіймати однією рукою.

34. Кинути м'яч угору: а) впіймати його, б) те саме після пово­роту кругом.

35. Кинути м'яч на підлогу і впіймати після повороту кругом.

36. Сидячи: кинути м'яч угору, сплеснути руками перед грудь­ми і впіймати однією рукою на долоню над головою.

37. Дугою униз, кидок м'яча назад-угору через плече і ловіння перед грудьми.

38. Під час ходьби і бігу: а) кидати м'яч на підлогу і ловити; б) кидати м'яч угору і ловити обома і однією рукою.

Перекидання

Найбільш характерні вправи цієї групи — перекидання вели­ких гумових чи набивних м'ячів від одного партнера до іншого.

Крім того, можуть бути використані такі вправи: метання м'я­ча однією рукою із замаху вбік; кидок назад через голову; кидок м'яча вбік, стоячи боком до партнера; кидок м'яча назад і уперед через голову із положення стоячи зігнувшись ноги нарізно; ки­док м'яча уперед ногами; в положенні сидячи, затиснувши м'яч стопами, перекат назад на спину і кидок м'яча назад. Те саме, але із положення лежачи на спині; кидок м'яча уперед-догори, різко розгинаючись в культових суглобах і підіймаючи тулуб (м'яч за головою затиснутий стопами піднятих ніг).

 

Методика навчання

При навчанні вправам в метанні і ловінні застосовуються цілісний метод, метод розчленування і метод підвідних вправ. Метанням слід навчати як правою, так і лівою рукою.

Найбільш важкий рух — ловіння, бо при цьому декілька за­вдань вирішується в одній дії. Тому передусім необхідно оволодіти технікою цього руху.

Вправи в метанні і ловінні ускладнюються шляхом:

а) зміни обсягу і ваги предметів, що кидають;

б) збільшення кількості предметів, які кидають одночасно;

в) збільшення дальності польоту предметів, що кидають;

г) зміни в. п. (наприклад, сидячи, лежачи, стоячи на коліні);

д) поєднання метання і ловіння з рухами руками, ногами і ту­лубом (наприклад, із хлопками в долоні, присіданнями, поворо­тами, стрибками, нахилами, з рівновагою, переповзанням, бігом);

є) виконання вправ однією рукою.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти