ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Чим зумовлено виникнення педагогіки як науки?

1. Розвитком науки і техніки.

2. Турботою батьків про добробут своїх дітей.

3. Потребою в підготовці людини до життя і праці.

4. Біологічним законом збереження роду.

5. Правильної відповіді немає

 

12. До основних функцій педагога відносяться:

1. Навчальна, виховна, психолого-педагогічна та соціальна.

2. Навчальна, виховна, управлінська.

3. Морально-формуюча, діагностична, навчаюча, суспільно-ідеологічна.

4. Діагностична, навчальна, виховна, розвивальна, управлінська.

 

Що розуміють під поняттям “мета виховання”?

1. Те, до чого прагне особистість.

2. Наперед визначені результати у вихованні підростаючих поколінь, яких прагнуть досягти.

3. Те, до чого прагне вихователь.

4. Наперед визначене завдання, яке учні разом з вихователем повинні виконати.

5. Правильної відповіді немає

 

Яка основна мета виховання підростаючого покоління в нашій країні?

1.Підготовка до життя, до праці.

2.Розвиток творчих сил і здібностей учнів.

3.Всебічний розвиток особистості.

4.Розвиток людини, здатної до фізичної і розумової праці.

5.Розвиток фізичних і духовних сил особистості.

 

Вкажіть, які методи дослідження входять у групу теоретичних досліджень.

1.Аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння.

2.Бесіда, лабораторні роботи, вправи.

3.Спостереження, бесіда, рейтинг, лекція, тести, анкетування, метод граф.

4.Рейтинг, анкетування, бесіда, спостереження, експеримент, узагальнення незалежних характеристик, теоретичні методи дослідження.

5.Бесіда, вивчення педагогічної документації, експеримент, лабораторні роботи.

 

16. Яке спостереження можна віднести до методу наукового дослідження?

1.Черговий учитель спостерігає за дисципліною у школі.

2.Учитель спостерігає за розвитком учня в процесі навчання і виховання.

3.Черговий учитель спостерігає за чистотою взуття учнів.

4.На навчальній екскурсії учитель початкових класів разом з учнями спостерігають за поведінкою рибок в акваріумі.

 

Яку із бесід можна віднести до методу наукового дослідження?

1.Бесіда вчителя з учнем про підготовку домашніх завдань.

2.Бесіда директора школи із учнем, що порушував дисципліну на уроці.

3.Бесіда класного керівника з батьками учня з метою вияснити, які умови для його навчання створені дома, як розвивається дитина.

4.Бесіда заступника директора школи з навчально-виховної роботи з учителем початкових класів про планування навчальної роботи.

5.Бесіда директора школи з учителем про навчальне навантаження.

 

Які анкети називають відкритими?

1.Такі, що вимагають самостійного формулювання відповіді.

2.Такі, в яких учень вибирає одну із готових відповідей.

3.Такі, в яких можна вибрати одну із готових відповідей або самостійно сформулювати відповідь.

4.Які вимагають відповіді “так” або “ні”.

5.Правильної відповіді немає.

 

Що є головною метою педагогічного дослідження?

1.Узагальнення передового педагогічного досвіду.

2.Цілісне вивчення педагогічного явища чи процесу.

3.Одержання позитивних результатів.

4.Відкриття об’єктивних закономірностей навчання, виховання і розвитку особистості.

5.Правильної відповіді немає.

 

Серед даних методів назвіть такий, що належить до методів теоретичного дослідження.

1.Спостереження.

2.Аналіз.

3.Вивчення продуктів діяльності.

4.Анкетування.

5.Бесіда.

 

Вкажіть відповідь, у якій визначено всі основні структурні ланки освіти в нашій країні?

1. Початкова, базова, повна середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта.

2. Професійно-технічна, позашкільна, загальна середня, вища освіта.

3. Дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту

4. Вища, загальна освіта, позашкільна, післядипломна, аспірантура, докторантура, самоосвіта.

Правильної відповіді немає.

Вкажіть відповідь, у якій визначено всі основні структурні ланки освіти в нашій країні?

5. Початкова, базова, повна середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта.

6. Професійно-технічна, позашкільна, загальна середня, вища освіта.

7. Дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту

8. Вища, загальна освіта, позашкільна, післядипломна, аспірантура, докторантура, самоосвіта.

9. Правильної відповіді немає.

 

Вкажіть відповідь, у якій названо тип загальноосвітнього навчального закладу, який забезпечує базову загальну освіту?

1. Початкова школа

2. Основна школа

3. Старша школа

4. Школа-дитячий садок

5. Гімназія

Назвіть тип середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу освіти , метою діяльності якого є пошук, відбір, навчання, виховання і розвиток найбільш творчо обдарованих і здібних дітей, збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

1. Старша школа.

2. Гімназія.

3. Початкова школа – дитячий садок.

4. Дитячий будинок.

5. Вечірня школа.

 

Чи є серед вказаних вищих навчальних закладів ті, що належать до III або IY рівня акредитації?

1. Училище

2. Технікум

3. Коледж

4. Інститут

 

Які із даних закладів не належать до позашкільних закладів освіти?

1. Школа мистецтв.

2. Будинки дитячої творчості.

3. Дитячо-юнацькі спортивні школи.

4. Дитячі будинки.

5. Бібліотеки.

 

Що розуміють під поняттям “розвиток людини”?

1. Становлення людини як соціальної істоти, що відбувається під впливом виховання.

2. Взаємозв’язаний процес кількісних і якісних змін, що проходять в організмі людини у процесі її життя.

3. Становлення її особистості під впливом середовища.

4. Якісні зміни, що проходять в організмі людини.

5. Правильної відповіді немає.

 

Які фактори впливають на розвиток особистості?

1. Макрофактори, мезофактори, мікрофактори.

2. Середовище, спадковість і виховання.

3. Спадковість, середовище, соціалізація.

4. Анатомо-фізіологічний, психічний, соціальний.

5. Правильної відповіді немає.

 

Що ми називаємо спадковістю?

1. Здібності до різних видів діяльності, що передаються від батьків дітям.

2. Всі ті якості характеру, які передаються дитині від батьків.

3. Спадковість – це відновлення у нащадків біологічної подібності до батьків.

4. Спадковість – це той соціальний досвід, який передається від покоління до покоління.

5. Правильної відповіді немає.

 

30. Яке поняття можна означити так: „Це істотні психічні властивості людини, що виявляються в її цілеспрямованій діяльності і зумовлюють її успіх”?

1. Спадковість

2. Задатки

3. Здібності

4. Напрямки розвитку особистості

5. Фактори розвитку особистості.

 

Вкажіть відповідь, у якій визначено суть поняття “акселерація”.

1. Прискорення фізичного і психічного розвитку підростаючого покоління.

2. Прискорення фізичного розвитку дітей.

3. Прискорення інтелектуального і соціального розвитку дітей.

2.Прискорення соціального розвитку особистості.

3.Швидке фізичне дозрівання.

Які критерії поділу на вікові періоди у сучасній віковій періодизації?

1. Анатомо-фізіологічні особливості, психічний і соціальний розвиток дитини.

2. Психічний і соціальний розвиток дитини.

3. Біологічний розвиток людини.

4. Анатомо-фізіологічні особливості і соціальний розвиток людини.

5. Правильної відповіді немає.

 

Що розуміють під поняттям “формування особистості”?

1. Система виховних заходів, спрямованих на виховання особистості.

2. Становлення людини як соціальної істоти, яке проходить у результаті впливу середовища і виховання.

3. Кількісні і якісні зміни, що відбуваються з організмом людини.

4. Формування у людей поглядів і переконань.

5. Правильної відповіді немає.

 

Яка сучасна вікова періодизація у педагогіці?

1. Від народження до 6 років – дитинство, від 6 до 12 років – отроцтво, від 12 до 18 років – юність, від 18 до 24 років – змужнілість.

2. Від народження до 2 років – період фізичного розвитку дитини, від 2 до 12 років – період сну дитини, від 12 до 15 років – період розумового розвитку дитини, від 15 до повноліття - період бур і прагнень дитини.

3. До 6-7 років – дошкільний, від 6-7 до 10-11 років – молодший шкільний вік, від 11 до 15 років – підлітковий, від 15 до 18 років – юнацький.

 

Для якого вікового періоду характерні такі особливості: “Окостеніння скелету ще не закінчується. Швидко ростуть і зміцнюються м’язи, майже вдвічі збільшується фізична сила, зростає життєва місткість легенів. Обсяг уваги невеликий, пам’ять носить конкретний характер. Сильно розвинуте механічне запам’ятовування. Переважає наочно-образне мислення. Починає розвиватися словесне мислення. Домінуючим видом діяльності стає навчальна”?

1. Дошкільний вік.

2. Молодший шкільний вік.

3. Підлітковий вік.

4. Юнацький вік.

5. Переддошкільний вік.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти