ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема № 17. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів

І рівень

1. Висвітлення всіх обставин протікання дидактичного процесу, точне визначення його результатів – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Метою дидактичного діагностування є:

1.Аналіз протікання навчального процесу.

2.Аналіз продуктивності навчального процесу.

3.Перевірка знань та вмінь учнів.

4.Виявлення, оцінювання та аналіз результатів навчального процесу.

3. Вкажіть, в якій групі є перелік усіх основних функцій контролю:

1.Мотиваційна, виховна, управлінська.

2.Розвивальна, діагностична, освітня, коригувальна, стимулююча, прогностична.

3.Освітня, діагностична, виховна, оцінювальна, розвивальна, стимуляційна, управлінська, прогностична.

4.Класифікаційна, стимуляційна, оцінювальна.

5.Методична, коригувальна, освітня, стимуляційна.

4. Компонент навчального процесу, який забезпечує перевірку його результативності – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Вкажіть найбільш точне визначення. Контроль – це ..

1.Перевірка успішності учнів.

2.Визначення ефективності методів, форм і засобів навчання.

3.Компонент навчального процесу.

4.Виявлення, вимірювання і оцінювання знань учнів, виявлення прогалин у знаннях з метою внесення необхідних коректив у процес навчання.

5.Збір інформації стосовно характеру пізнавальної діяльності учнів, рівня їх самостійності та активності у навчальному процесі.

6.Функції контролю знань поділяються на специфічні (контролюючі) та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.Функція контролю, яка забезпечує систематизацію знань учнів, коригування результатів їх навчальної діяльності:

1.Освітня. 2.Виховна.

3.Розвивальна. 4.Стимуляційна.

5.Діагностична. 6.Управлінська.

7.Оцінювальна. 8.Прогностична.

8.Функція контролю, яка полягає у формуванні моральних якостей учнів – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.Функція контролю, що забезпечує формування самостійності і критичності мислення учня:

1.Освітня. 2.Виховна.

3.Розвивальна. 4.Стимуляційна.

5.Діагностична. 6.Управлінська.

7.Оцінювальна. 8.Прогностична.

10.Функція контролю, що полягає у спонуканні учнів до систематичної праці, одержання кращих результатів у навчанні:

1.Освітня. 2.Виховна.

3.Розвивальна. 4.Стимуляційна.

5.Діагностична. 6.Управлінська.

7.Оцінювальна. 8.Прогностична.

11.Функція контролю, що полягає у визначенні рівня та якості знань учнів, у виявленні прогалин у знаннях та їх причин:

1.Освітня. 2.Виховна.

3.Розвивальна. 4.Стимуляційна.

5.Діагностична. 6.Управлінська.

7.Оцінювальна. 8.Прогностична.

12.Функція контролю, що полягає у визначенні шляхів підвищення ефективності роботи вчителя і пізнавальної діяльності учнів:

1.Освітня. 2.Виховна.

3.Розвивальна. 4.Стимуляційна.

5.Діагностична. 6.Управлінська.

7.Оцінювальна. 8.Прогностична.

13.Функція контролю, яка передбачає коригування роботи учнів і власної діяльності вчителя:

1.Освітня. 2.Виховна.

3.Розвивальна. 4.Стимуляційна.

5.Діагностична. 6.Управлінська.

7.Оцінювальна. 8.Прогностична.

14.Функція контролю, яка передбачає співставлення виявленого рівня знань, умінь і навичок з вимогами навчальної програми:

1.Освітня. 2.Виховна.

3.Розвивальна. 4.Стимуляційна.

5.Діагностична. 6.Управлінська.

7.Оцінювальна. 8.Прогностична.

15.Види контролю за місцем застосування у навчальному процесі та дидактичною метою:

1.Попередній. 2.Поточний.

3.Періодичний. 4.Підсумковий.

5.Самоконтроль. 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.Вид контролю, мета якого – встановити систему і структуру знань учнів:

1.Попередній. 2.Поточний.

3.Періодичний. 4.Підсумковий.

5.Тематичний. 6.Самоконтроль.

17.Вид контролю, основна мета якого – встановити, наскільки успішно учні оволодівають системою знань:

1.Попередній. 2.Поточний.

3.Періодичний. 4.Підсумковий.

5.Тематичний. 6.Самоконтроль.

18.Вид контролю, основна мета якого – виявлення якості засвоєння учнями знань, навичок і вмінь на всіх етапах процесу навчання:

1.Попередній. 2.Поточний.

3.Періодичний. 4.Підсумковий.

5.Тематичний. 6.Самоконтроль.

19.Вид контролю, за допомогою якого можна оцінити правильність своїх дій, скоректувати їх – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.Вид контролю, основна мета якого – визначити загальну підготовленість учнів, рівень володіння основними поняттями предмета, вивчення якого вони розпочинають:

1.Попередній. 2.Поточний.

3.Періодичний. 4.Підсумковий.

5.Тематичний. 6.Самоконтроль.

21.Вид контролю, який передбачає перевірку та оцінку знань учнів з кожної теми навчального предмета – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.Періодичний контроль передбачає внутрішньошкільну (директорську) та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . перевірки.

23.Інспекторська перевірка є двох видів: фронтальна та . . . . . . . . . . . . . . . .

24.Форми підсумкового контролю: екзамени і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.Засоби спільної діяльності вчителя та учнів, спрямованої на виявлення та оцінювання знань, а також фіксацію результатів – . . . . . . . . . . . . . .

26.Засоби отримання зворотної інформації про зміст, характер, результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, про ефективність роботи вчителя – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.У практиці роботи школи застосовуються такі методи контролю знань, навичок і вмінь (за характером здобуття інформації):

1.Усне опитування. 2.Письмова перевірка.

3.Графічна перевірка. 4.Перевірка практикою.

5.Програмована перевірка (тестова).

6.Стандартизований контроль (машинний і безмашинний).

7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Самоконтроль.

28.Найбільш поширеним і ефективним методом контролю знань учнів, який застосовується при вивченні майже всіх предметів і на всіх етапах навчання є . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.Етапи усного опитування учнів:

1.Постановка запитань учителем.

2.Підготовка учня до відповіді і відтворення засвоєних знань.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Аналіз і оцінювання відповідей учня.

30.За змістом і характером перевірки запитання є:

1. Репродуктивні.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Творчі.

31.Як міра виявлення знань учнів запитання і завдання поділяються на:

1.Основні. 2.Додаткові.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.За формою викладу запитання можуть бути:

1.Звичайні. 2.Запитання-завдання.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Задачі.

33.За формою організації контроль може бути:

1.Індивідуальним. 2.Груповим.

3.Фронтальним. 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.За способами виконання розрізняють тести вибіркові і . . . . . . . . . . . . . .

35.Тестове завдання, при розв’язанні якого учень вільно конструює свою відповідь – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.Тестове завдання, при розв’язанні якого учень вибирає правильну відповідь з декількох запропонованих – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.Рівень засвоєння знань, який характеризується відтворенням об’єктивної інформації про предмет пізнання – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.Рівень засвоєння знань, який характеризується умінням учнів застосовувати їх в нестандартних ситуаціях – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.Рівень засвоєння знань, який передбачає уміння учнів застосовувати їх у подібних чи варіативних умовах – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.Кількісний показник якості результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.Конкретна вимога, яка регулює виставлення оцінки – балу з навчального предмета за усну відповідь чи письмову роботу – . . . . . . . .

42.Засіб програмованої перевірки знань, умінь і навичок – . . . . . . . . . . . . . . .

43.Сучасний педагог-дослідник, автор системи навчання без оцінок:

1.В. Шаталов. 2.Ш. Амонашвілі.

3.В. Оконь. 4.М. Скаткін.

5.І. Волков. 6.С. Лисенкова.

44.Український педагог, який запровадив листки відкритого обліку знань – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.Міра оцінки, показник, на основі якого визначається рівень оволодіння знаннями, уміннями і навичками – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.Критерій оцінки, під яким розуміють кількість усвідомлених учнем істотних зв’язків і відношень у знаннях:

1.Глибина. 2.Повнота.

3.Міцність. 4.Оперативність.

5.Якість. 6.Гнучкість.

7.Систематичність.

47.Критерій оцінки, що передбачає вміння учня використовувати знання у стандартних однотипних умовах:

1.Глибина. 2.Повнота.

3.Міцність. 4.Оперативність.

5.Якість. 6.Гнучкість.

7.Систематичність.

48.Критерій оцінки, що передбачає збереження в пам’яті вивченого матеріалу, безпомилковість його відтворення:

1.Глибина. 2.Повнота.

3.Міцність. 4.Оперативність.

5.Якість. 6.Гнучкість.

7.Систематичність.

49.Критерій оцінки, який визначається кількістю всіх елементів знання про вивчений об’єкт:

1.Глибина. 2.Повнота.

3.Міцність. 4.Оперативність.

5.Якість. 6.Гнучкість.

7.Систематичність.

50.Критерій оцінки, під яким розуміють повноту, міцність, глибину, оперативність знань тощо – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.Критерій оцінки, що передбачає вміння учня використовувати знання в змінних, варіативних умовах:

1.Глибина. 2.Повнота.

3.Міцність. 4.Оперативність.

5.Якість. 6.Гнучкість.

7.Систематичність.

52.Критерій оцінки, що передбачає засвоєння навчального матеріалу в
його логічний послідовності та наступності:

1.Глибина. 2.Повнота.

3.Міцність. 4.Оперативність.

5.Якість. 6.Гнучкість.

7.Систематичність.

53.Вимога до перевірки та оцінки успішності учнів, яка передбачає оцінювання знань учнів за встановленими нормами та критеріями:

1.Індивідуальний характер. 2.Систематичність.

3.Тематична спрямованість. 4.Об’єктивність.

5.Єдність вимог. 6.Оптимальність.

7.Всебічність.

54.Вимога до перевірки та оцінки успішності учнів, яка передбачає науково обґрунтований вибір найкращого для даних умов варіанту завдань, форм і методів контролю та оцінювання результатів навчання з точки зору певних критеріїв

1.Індивідуальний характер. 2.Систематичність.

3.Тематична спрямованість. 4.Об’єктивність.

5.Єдність вимог. 6.Оптимальність.

7.Всебічність.

55.Вимога до перевірки та оцінки успішності учнів, яка передбачає перевірку знань, навичок і вмінь кожного учня, враховуючи його психологічні особливості:

1.Індивідуальний характер. 2.Систематичність.

3.Тематична спрямованість. 4.Об’єктивність.

5.Єдність вимог. 6.Оптимальність.

7.Всебічність.

56.Вимога до перевірки та оцінки успішності учнів, яка передбачає безперервний характер одержання вчителем інформації про якість засвоєння учнями навчального матеріалу на кожному етапі засвоєння знань (поурочний облік успішності):

1.Індивідуальний характер. 2.Систематичність.

3.Тематична спрямованість. 4.Об’єктивність.

5.Єдність вимог. 6.Оптимальність.

7.Всебічність.

57.Вимога до перевірки та оцінки успішності учнів, яка передбачає врахування всіх проявів навчальної діяльності, встановлення зв’язку з усіма видами роботи учнів на уроці:

1.Індивідуальний характер. 2.Систематичність.

3.Тематична спрямованість. 4.Об’єктивність.

5.Єдність вимог. 6.Оптимальність.

7.Всебічність.

58.Вимога до перевірки та оцінки успішності учнів, яка передбачає спрямованість контролю на визначення знань, умінь і навичок стосовно конкретного розділу програми:

1.Індивідуальний характер. 2.Систематичність.

3.Тематична спрямованість. 4.Об’єктивність.

5.Єдність вимог. 6.Оптимальність.

7.Всебічність.

59.Вимога до перевірки та оцінки успішності учнів, яка передбачає адекватне порівняльне відображення якості навчання у різних школах:

1.Індивідуальний характер. 2.Систематичність.

3.Тематична спрямованість. 4.Об’єктивність.

5.Єдність вимог. 6.Оптимальність.

7.Всебічність.

60.Які основні вимоги до перевірки та оцінки успішності учня?

1.Нормативність, індивідуальність, диференційованість, тематична спрямованість.

2.Обсяг, повнота, правильність, систематичність, дієвість.

3.Повнота, правильність, систематичність.

4.Об’єктивність, обсяг, систематичність, гласність, міцність, осмисленість.

5.Індивідуальність, систематичність, тематична спрямованість, об’єктивність, єдність вимог, оптимальність, всебічність.

61.Який критерій оцінки знань відсутній у даному переліку:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Міцність. 4.Оперативність.

5.Якість. 6.Систематичність.

7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.Які види контролю розрізняють за місцем у навчальному процесі?

1.Фронтальний, загальний, регулярний.

2.Індивідуальний, груповий, фронтальний.

3.Попередній, поточний, тематичний, періодичний, підсумковий.

4.Тематичний, фронтальний, підсумковий, поточний.

5.Індивідуальний, тематичний, загальний, фронтальний, підсумковий.

63.Вкажіть варіант педагогічно доцільної системи оцінювання.

1.Позитивна оцінка ставиться за досягнення певного мінімально достатнього рівня підготовки; більш високий рівень підготовки є особистою справою учня і відповідно оцінюється більш високим балом.

2.При оцінюванні встановлений норматив «вказує» верхню межу результатів; відповідно те, що нижче, означає «гірше», і оцінюється більш низькими балами.

64.Вкажіть номер правильної відповіді. Критерій – це:

1.Міра оцінки, показник, на основі якого визначається рівень оволодіння знаннями, уміннями і навичками.

2.Конкретна вимога, яка регулює виставлення оцінки з навчального предмета за усну відповідь чи письмову роботу.

3.Кількісний показник якості результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

65.Вкажіть номер правильної відповіді. Норма – це:

1.Кількісний показник якості результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

2.Міра оцінки, показник, на основі якого визначається рівень оволодіння знаннями, уміннями і навичками.

3.Конкретна вимога, яка регулює виставлення оцінки з навчального предмета за усну відповідь чи письмову роботу.

66.Вкажіть номер правильної відповіді. Оцінка – це:

1.Кількісний показник якості результатів навчально-пізнавальної роботи учнів.

2.Показник, на основі якого визначається рівень оволодіння знаннями, уміннями і навичками.

3.Конкретна вимога, яка регулює виставлення оцінки з навчального предмета за усну відповідь чи письмову роботу.

67.Міцність знань – це критерій оцінки, який передбачає:

1.Уміння учня використовувати знання у стандартних однотипних умовах.

2.Засвоєння навчального матеріалу в його логічній послідовності і наступності.

3.Збереження в пам’яті вивченого матеріалу, безпомилковість його відтворення.

4.Уміння учня використовувати знання в змінених, варіативних умовах.

68.Оперативність – це критерій оцінки, що передбачає:

1.Збереження в пам’яті вивченого матеріалу, безпомилковість його відтворення.

2.Уміння учня використовувати знання в стандартних, однотипних умовах.

3.Уміння учня використовувати знання в змінених, варіативних умовах.

4.Засвоєння навчального матеріалу в його логічній послідовності і наступності.

69.Якість – це критерій оцінки, під яким розуміють:

1.Засвоєння навчального матеріалу в його логічній послідовності і наступності.

2.Кількість усвідомлених учнем істотних зв’язків і відношень у знаннях.

3.Повноту, міцність, глибину, оперативність знань тощо.

4.Уміння учня використовувати знання в змінених, варіативних умовах.

70.Систематичність – це критерій оцінки, що передбачає:

1.Уміння учня використовувати знання в змінених, варіативних умовах.

2.Збереження в пам’яті вивченого матеріалу, безпомилковість його відтворення.

3.Уміння учня використовувати знання в стандартних однотипних умовах.

4.Засвоєння навчального матеріалу в його логічній послідовності і наступності.

71.Гнучкість – це критерій оцінки, що передбачає:

1.Уміння учня використовувати знання в змінених, варіативних умовах.

2.Уміння учня використовувати знання в стандартних однотипних умовах.

3.Засвоєння навчального матеріалу в його логічній послідовності і наступності.

4.Збереження в пам’яті вивченого матеріалу, безпомилковість його відтворення.

72.Глибина – це критерій оцінки, під яким розуміють:

1.Кількість усіх елементів знання про вивчений об’єкт.

2.Уміння учня використовувати знання в стандартних однотипних умовах.

3.Уміння учня використовувати знання в змінених, варіативних умовах.

4.Кількість усвідомлених учнем істотних зв’язків і відношень у знаннях.

73.Повнота – критерій оцінки, який визначається:

1.Кількістю усвідомлених учнем істотних зв’язків і відношень у знаннях.

2.Кількістю всіх елементів знання про вивчений об’єкт.

3.Умінням учня використовувати знання в стандартних однотипних умовах.

4.Умінням учня використовувати знання в змінених, варіативних умовах.

74.Кожну оцінку рівня досягнень учня вчитель повинен аргументовано умотивувати, довести до відома учня та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.Залежно від ступеня компетентності учня розрізняють чотири рівні навчальних досягнень:

1.Початковий. 2.Середній.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Високий.

76.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він вміє узагальнювати, систематизовувати інформацію під керівництвом учителя; самостійно застосовувати знання на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом педагога . . . . . . . . . . . . .

77.Оцініть навчальні досягнення учня (12- бальна система), якщо він володіє матеріалом на початковому рівні і відтворює його значну частину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.Оцініть навчальні досягнення учня (12- бальна система), якщо він відтворює більшу частину теоретичного матеріалу, знає і розуміє основні положення; за допомогою вчителя аналізує зміст навчального матеріалу, робить висновки, виправляє допущені помилки . . . . . . . . . . .

79.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний за допомогою вчителя логічно відтворювати його значну частину . . . . . .

80.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він вільно висловлює думки і почуття, самостійно оцінює різні явища і факти, знаходить джерела інформації і використовує здобуті знання відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; використовує знання та вміння в нестандартних ситуаціях . . . . . . . . . .

81.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні нахили, вміє здобувати знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, які позначаються окремими словами чи реченнями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він виявляє початкові творчі здібності, визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив учитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, може частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних правил . . . .

85.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, відтворює його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він вільно володіє змістом навчального матеріалу, застосовує його на практиці; вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, знаходить переконливі аргументи на підтвердження положень теоретичного матеріалу . . . .

87.Оцініть навчальні досягнення учня (12-бальна система), якщо він знає окремі положення, що становлять незначну частину навчального матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тестові завдання II рівня

1.Діагностування містить у собі:

1.Контроль.

2.Перевірку знань та вмінь.

3.Оцінювання.

4.Накопичення статистичних даних.

5.Аналіз статистичних даних.

6.Виявлення динаміки навчального процесу.

7.Виявлення тенденцій навчального процесу.

8.Прогнозування подальшого розвитку навчального процесу.

2. Що зобов’язаний повідомити вчитель учням перед початком вивчення нової навчальної теми?

1.Тривалість вивчення теми (кількість уроків).

2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Умови оцінювання.

3.Вкажіть основні функції контролю:

1.Освітня. 2.Виховна.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Визначіть вид контролю за його метою.

1.Встановити рівень знань, умінь, навичок, засвоєних на уроці. – . . . . .

2.Виявити рівень оволодіння учнями системою певних знань. – . . . . . .

3.Визначити систему і структуру знань учнів. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Забезпечити керівництво навчальним процесом. –. . . . . . . . . . . . . . . .

5.Оперативно отримувати інформацію про якість навчально-виховного процесу. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Визначити загальний рівень підготовки учнів з предмету. – . . . . . . . .

7.Визначити матеріал для повторення. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.Оцінити правильність своїх дій, скоректувати їх, внести необхідні зміни. – . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.Забезпечити всебічну перевірку знань, умінь і навичок учнів. – . . . . .

5.Вкажіть, за що слід ставити оцінку учневі.

1.За старанність і активність на уроці.

2.За зразкову поведінку.

3.За наполегливу, сумлінну працю на уроці.

4.За рівень знань.

5.За позитивне ставлення до предмета.

6.За рівень сформованості здібностей до самоосвіти.

7.За рівень сформованості навчальних умінь.

6.Види контролю за місцем застосування у навчальному процесі і дидактичною метою:

1.Попередній. 2.Поточний.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Підсумковий. 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.За формою організації контроль може бути:

1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Фронтальним. 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Правильно класифікуйте види контролю: а) за місцем застосування у навчальному процесі та дидактичною метою; б) за формою організації.

1.Фронтальний. 2.Ущільнений.

3.Підсумковий. 4.Самоконтроль.

5.Періодичний. 6.Груповий.

7.Поточний. 8.Індивідуальний.

9.Тематичний. 10.Попередній.

9. Рівні засвоєння знань:

1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Виберіть правильні відповіді. Рівні засвоєння знань:

1.Мінімальний. 2.Творчий.

3.Оптимальний. 4.Реконструктивний.

5.Репродуктивний. 6.Максимальний.

7.Якісний.

11. Визначіть рівень засвоєння знань за його якісною характеристикою:

1.Характеризується відтворенням учнями об’єктивної інформації про предмет пізнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Характеризується умінням учнів застосовувати знання в нестандартних ситуаціях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Характеризується умінням учнів застосовувати знання в подібних чи варіативних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Визначіть критерії оцінки за їх характеристиками:

1.Критерій оцінки, який передбачає збереження в пам’яті вивченого матеріалу, безпомилковість його відтворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Критерій оцінки, що передбачає вміння учня використовувати знання в змінених, варіативних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Критерій оцінки, що передбачає засвоєння навчального матеріалу в його логічній послідовності, наступності.

13. Визначіть критерії оцінки за їх характеристиками:

1.Критерій оцінки, під яким розуміють кількість усвідомлених учнем істотних зв’язків і відношень у знаннях.

2.Критерій оцінки, який визначається кількістю всіх елементів знання про вивчений об’єкт.

3.Критерій оцінки, що передбачає вміння учня використовувати знання в стандартних, однотипних умовах.

4.Критерій оцінки, під яким розуміють повноту, міцність, глибину, оперативність знань тощо.

14. Вкажіть основні вимоги до перевірки і оцінки успішності учня:

1.Нормативність. 2.Систематичність.

3.Дієвість. 4.Правильність.

5.Індивідуальність. 6.Тематична спрямованість.

7.Повнота. 8.Об’єктивність.

9.Глибина. 10.Осмисленість.

11.Якість. 12.Єдність вимог.

13.Всебічність. 14.Оптимальність.

15. Які критерії оцінки відсутні в даному переліку?

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Міцність. 4.Оперативність.

5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Вкажіть основні функції контролю:

1.Управлінська. 2.Класифікаційна.

3.Освітня. 4.Діагностична.

5.Прогностична. 6.Систематизуюча.

7.Стимуляційна. 8.Коригуюча.

9.Виховна. 10.Оцінювальна.

11.Методична. 12.Розвивальна.

13.Мотиваційна.

17. Визначіть функції контролю за їх характеристиками:

1.Функція контролю, яка сприяє систематизації знань, їх закріпленню.

2.Функція контролю, що забезпечує формування самостійності і критичності мислення учнів.

3.Функція контролю, яка полягає у визначенні рівня та якості знань учнів, у виявленні прогалин у знаннях.

4.Функція контролю, яка передбачає порівняння (співставлення) виявленого рівня знань, умінь і навичок з вимогами навчальних програм.

18.Визначіть функції контролю знань за їх характеристиками:

1.Функція контролю, що полягає у коригуванні роботи учнів і власної педагогічної діяльності.

2.Функція контролю, що полягає у визначенні шляхів покращення роботи вчителя.

3.Функція контролю, що полягає у спонуканні учнів до систематичної праці, одержання кращих результатів у навчанні.

4.Функція контролю, що полягає у формуванні позитивних моральних якостей особистості.

19.Визначіть вимоги до перевірки та оцінки успішності учнів за їх змістом.

1.Вимога, яка передбачає використання достатньої кількості прийомів та методів контролю.

2.Вимога, яка передбачає перевірку знань, навичок і вмінь кожного учня з урахуванням його психологічних особливостей.

3.Вимога, яка передбачає неперервний характер одержання вчителем інформації про якість засвоєння учнями навчального матеріалу (поурочний облік успішності).

4.Вимога, яка передбачає спрямованість контролю на визначення знань, умінь і навичок стосовно конкретного розділу програми.

20. Визначіть вимоги до перевірки та оцінки успішності учнів за їх змістом.

1.Вимога, яка передбачає врахування всіх проявів навчальної діяльності учнів, встановлення зв’язку з усіма видами їх роботи на уроці.

2.Вимога, яка передбачає об’єктивну характеристику відповіді учня.

3.Вимога, яка передбачає адекватне порівняльне відображення якості навчання у різних школах.

4.Вимога, яка передбачає використання достатньої кількості прийомів та методів контролю.

21. Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

Освітня, виховна, попередній, глибина, репродуктивний, повнота, розвивальна, поточний, реконструктивний, міцність, оперативність, стимуляційна, діагностична, періодичний, творчий, тематичний, якість, управлінська, підсумковий, гнучкість, оцінювальна, самоконтроль, прогностична, систематичність.

22. Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

Індивідуальний характер, систематичність, попередній, репродуктивний, поточний, об’єктивність, тематична спрямованість, періодичний, підсумковий, реконструктивний, тематичний, єдність вимог, творчий, оптимальність, самоконтроль, всебічність.

23.Охарактеризуйте рівні навчальних досягнень учнів:

1.Початковий – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Середній – учень здатний вирішувати найпростіші завдання за зразком, відтворювати основний зміст навчального матеріалу, володіти елементарними навчальними вміннями.

3.Достатній – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Високий – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти