ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

ТЕМА 1

I рівень

1. Процес. 2. 3. 3. Біхевіоризм. 4. 5. 5. 4. 6. 5. 7. 5. 8. 2. 9. 3. 10. 3. 11. 2. 12. 4. 13. 5. 14. 6. 15. 3. 16. Метод. 17. 2. 18. 2. 19. 3.

II рівень

1. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11. 2. 2, 5, 6. 3. 2, 3, 5, 6, 8, 9. 4. Категорії педагогіки: навчання, виховання, освіта, розвиток, форми, методи, засоби. Структурні компоненти педагогіки: наука, практика, мистецтво. Галузі педагогіки: загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, методика викладання окремих предметів, історія педагогіки, порівняльна педагогіка. Стадії розвитку педагогіки: народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка. 5. 4. Навчання. 5. Освіта. 7. Самовиховання. 8. Переви­ховання.

ТЕМА 2

I рівень

1. Розвиток. 2. Виховання. 3. Формування. 4. 2. 5. Процес. 6. 3. 7.2. 8. 1. 9. Мотив. 10. 5. 11. 3. 12. 3. 13. 4. 14. 2. 15. 4. Спадкові дані і потреби виховання. 16. 4. Людина розвивається в діяльності. 17. 3. 18. 1. 19. Акселерація. 20. Молодших. 21. Молодшого. 22. 1. 23. Гри. 24. Молодших. 25. Молод­шого. 26. Підліткового. 27. В учнів старшого шкільного віку. 28. Старшого. 29. Старшого шкільного віку. 30. 2.

II рівень

1. 2, 3, 6, 7. 2. 2. Навчальна. 3. Трудова. 6. Художня. 3. Фактори розвитку особистості: спадковість, середовище, виховання, активність. Напрямки розвитку особистості: фізичний, загальний, психічний, соціальний. Види діяльності особистості: ігрова, навчальна, трудова, спортивна, художня, громадська. Теорії розвитку особистості: соціологізаторська, біологізаторська, конвергенція, біхевіоризм, психоаналіз. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Довільної: 1, 3, 6, 7. Мимовільної: 2, 4, 5. 7. 2. Організація діяльності учнів на уроці (темп, ритм, зміна діяльності тощо). 3. Використання наочного матеріалу, технічних засобів навчання. 4. Організація діяльності вчителя (методи педагогічного впливу).

ТЕМА 3

I рівень

1. Інтерес. 2. Ідеал. 3. Особистість. 4. Світогляд. 5. 4. 6. 4. 7. 3. Громадсько­го діяча. 8. 1. 9. 3. Оперативні. 10. Програма виховання. 11. Завдання. 12. 2. 13. Закономірність. 14. 4.

II рівень

1. 3, 6, 8. 2. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3. а) 5. б) 3, 4, 6, 9, 11. в) 7, 8, 12, 13, 14. 4. а) 3, 18, 20; 21; б) 5, 6, 14, 22; в) 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17; г) 1, 10, 11, 16, 19; д) 2, 4. 5. а) 2, 6; б) 4, 5, 10, 11; в) 1, 8; г) 7, 9; д) 3, 12. 6. 2. Моральне. 4. Фізичне. 6. Правове. 8. Екологічне. 7. Основний недолік – відсутність критеріїв і показників, які дозволяють діагностувати результати діяльності, спрямованої на реалізацію вказаної цілі.

ТЕМА 4

I рівень

1. Наукове дослідження. 2. Методи педагогічного дослідження. 3. Методи дослідження. 4. Теорія пізнання. 5. 2. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 1. 10. 3. 11. 3. 12. 2. 13. 6. 14. 3. 15. 2. 16. 6. 17. Тест. 18. Засіб. 19. 4. 20. 4. 21. Соціометрія. 22. 2.

II рівень

1. 2, 4, 5. 2. 1, 6, 7, 8, 10, 11. 3. Загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, абстрагування, моделювання, конкретизація, узагальнення, систе­матизація, порівняння, індукція, дедукція. Методологічні підходи до об­ґрунтування концепції наукового дослідження: діяльнісний, особистісний, системний, історичний. Методи педагогічного дослідження: спостережен­ня, експеримент, метод узагальнення незалежних характеристик, вивчення шкільної документації та учнівських робіт, інтерв’ю, бесіда, анкетування, рейтинг, опис, консиліум. Основні елементи науково-педагогічного дослідження: об’єкт, предмет, гіпотеза, завдання, наукова новизна, теоретична значущість, структура. 4. 3. Формулювання гіпотези і теоретичне обґрунтування об’єкту дослідження. 5. Проведення експериментального досліджен­ня. 8. Складання й оформлення наукового звіту чи дисертаційної роботи. 5. 3, 6, 9, 4, 8, 7, 2, 5, 1.

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

ТЕМА 5

I рівень

1. 4. 2. 4. 3. Діалектика. 4. 4. 5. 3. 6. 4. 7. 4. 8. Гуманізм. 9. 5. 10. Програма. 11. 2. 12. 1. 13. Вихованість. 14. Почуття. 15. 3. Навички і звички поведінки. 16. 4. Організація досвіду поведінки відповідно до ідеалу. 17. 3. 18. Які якості, властивості особистості треба формувати?

II рівень

1. Зовнішні: 2, 4, 5, 6, 9. Внутрішні: 1, 3, 7, 8. 2. 2. Підбір форм, методів і прийомів для реалізації змісту виховання. 5. Керівництво самовихованням учнів. 6. Вивчення рівня вихованості учнів і корекція змісту і методики виховання. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 4. 2. Самоорганізація не розвинута. 3. Саморегуляція відсутня. 5. 1. Слабким проявом позитивного, ще нестійкого досвіду поведінки. 4. Саморегуляція інтуїтивна. 5. Самоорганізація інтуїтивна. 6. 2. Наявністю регуляції і саморегуляції. 3. Наявністю організації і самоорганізації. 7. 1. Наявністю стійкого і позитивного досвіду поведінки. 3. Проявом активної позиції. 8. 2. Громадська активність. 3. Самостійність у всіх видах діяльності. 6. Залучення до національної та світової культури, мистецтва, літератури. 7. Фізичне здоров’я, інтерес до занять фізичною культурою і спортом. 9. 5. Самонавіювання. 6. Самозаохочення. 7. Самоаналіз. 10. 3, 6. 11. Функції перевиховання: відновна, компенсаційна, стимуляційна, виправна. Прийоми самовиховання: самопереконання, самонавіювання, самозаохочення, самопокарання, самоаналіз, самопримус, самопідбадьорювання. Структурні компоненти виховного процесу: мета, завдання, зміст, форми, методи, прийоми, корегування. Фактори розвитку особистості: спадковість, середовище, активність, виховання. 12. Мета – завдання – зміст – форми – методи – прийоми – корегування результатів виховання. 13. 1, 2, 3.

ТЕМА 6

I рівень

1. Закономірність. 2. 4. 3. 4. 4. 2. 5. Потреба. 6. 2. 7. Колектив. 8. 5. 9. 5. 10. 6. 11. 4. 12. 4. 13. 3. 14. 3. 15. 1. 16. 4. 17. 4.

II рівень

1. 2, 6. 2. 1. Цілеспрямованість виховання. 2. Зв’язок виховання з життям. 3. Комплексний підхід до виховання. 4. Комплексний підхід до виховання. 5. Повага до учня із розумною вимогливістю до нього. 6. Індивідуальний підхід у вихованні. 7. Цілеспрямованість виховання. 8. Повага до учня із розумною вимогливістю до нього. 9. Виховання особистості в колективі. 3. 1, 2, 4, 7. 4. 1, 2, 3, 6. 5. 2, 4, 5, 6. 6. 4, 5, 6. 7. 1, 4, 5, 6.

ТЕМА 7

I рівень

1. Світогляд. 2. Погляди. 3. Обов’язок. 4. Рейтинг. 5. Гуманізм. 6. Етика. 7. Дисципліна. 8. Природа. 9. 4. 10. 4. 11. Знання. 12. 2. 13. 7. 14. 4. 15. 2. 16. 3. 17. 3. 18. 1. 19. 3. 20. 2. 21. 2. 22. 1. 23. 3. Етап громадсько-державного самоусвідомлення. 24. 7. 25. 8. Дотримання правил техніки безпеки. 26. 2. 27. 3. 28. 1. 29. 3. 30. 5. 31. 3. 32. 1. 33. 3. 34. 4.

II рівень

1. 1. Розумове виховання. 2. Естетичне виховання. 3. Розумове виховання. 4. Екологічне виховання. 5. Моральне виховання. 6. Правове виховання. 7. Трудове виховання. 8. Моральне виховання. 9. Фізичне виховання. 10. Фізичне виховання. 2. 1. Економічне виховання. 2. Естетичне вихо­вання. 3. Розумове виховання. 3. 1, 3, 7, 10. 4. Фізичне, моральне, економічне, екологічне, естетичне, статеве. 5. 1. Екологічне виховання. 2. Фізичне виховання. 3. Моральне виховання. 6. 1. Трудове виховання. 2. Правове виховання. 3. Статеве виховання.

ТЕМА 8

I рівень

1. Метод. 2. Прийом. 3. 5. 4. 2. 5. 2. 6. 5. 7. 4. 8. 3. 9. 2. 10. 3. 11. 5. Вплив на емоційну сферу. 12. 3. 13. 1. 14. 4. 15. 6. 16. 4. 17. 4. Бути справедливою. 18. 1. Пряма. 19. 3. 20. 1. 21. 3. Умовна вимога. 22. 1. Вияв недовіри. 23. 4. Наводити дітям доступні приклади. 24. 3. Допомагає учням усвідомити значення того чи іншого виду діяльності. 25. 5. Критика повинна мати дійовий характер. 26. 3. Матеріалізація громадської думки в цілеспрямовану діяльність і творчість колективу. 27. 4. 28. 10. Мотивації і стимулювання. 29. 5. 30. 6. Використання привчання у формі гри. 31. 4. 32. 7. Забезпечувати об’єктивне оцінювання результатів виконання доручення. 33. 2. Гальмівні прийоми. 34. 5. 35. 6. 36. 3. 37. Методи стимулювання поведінки і діяльності. 38. 1. 39. 4. 40. Громадську думку колективу. 41. 3. Моральний осуд. 42. 3. 43. 4. Повинні мати гуманний характер, не ображати людської гідності.

II рівень

1. 2. Методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності. 3. Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців. 4. Методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу. 2. Методи формування свідомості особистості: 4, 6, 8. 9. Методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності: 2, 3, 11, 12, 14, 15. Методи стимулювання діяльності та поведінки: 5, 10, 13. Методи контролю за ефективністю виховання: 1, 7, 8, 16. 3. 1. Бесіда. 2. Громадська думка. 3. Створення виховних ситуацій. 4. Лекція. 5. Диспут. 6. Вправа. 7. Створення виховних ситуацій. 8. Вправа-привчання. 9. Заохочення. 10. Покарання. 4. 3, 4, 6, 9, 10, 12. 5. 1, 3, 4, 7, 9, 10. 6. 2, 3, 10. 7. 1, 2, 3, 6, 7, 10. 8. 1. Змагання. 2. Педагогічна вимога. 3. Привчання. 9. 1. Доручення. 2. Лекція. 3. Створення виховних ситуацій. 10. 1. Заохочення. 2. Вправа. 3. Диспут. 11. 2. Впливати не тільки на розум, а й на емоційну сферу учнів. 4. Наводити учням доступні приклади. 5. Домагатися, щоб учні не тільки зрозуміли вихователя, але й погодилися з ним. 12. 2. Змісту вправ. 3. Доступності та посильності. 5. Частоти повторення вправ. 8. Місця та часу виконання вправ. 9. Поєднання індивідуальних, групових та колективних форм вправ. 10. Мотивації і стимулювання.

ТЕМА 9

I рівень

1. Завдання. 2. Позакласна. 3. Позашкільна. 4. 2. 5. Творчість. 6. Інтерес. 7. 5. Взаємодія різних форм і видів. 8. 3. Масові. 9. 5. 10. 5. 11. 5. 12. 5. 13. 2. 14. 4. 15. 6.

II рівень

1. Індивідуальні: 7, 12, 16. Групові: 2, 6, 8. Масові: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 2. 5. Працелюбність і орієнтованість на майбутню професію. 6. Самос­тійність у всіх видах діяльності. 7. Ставлення до навчання. 8. Фізичне здо­ров’я. 3. Класифікація форм організації виховної роботи за кількістю її учасників: масові, індивідуальні, групові. Принципи організації позакласної і позашкільної виховної роботи: суспільна спрямованість, ініціатива і самодіяльність, добровільність, розвиток винахідливості. Індивідуальні форми виховної роботи: колекціонування, вишивання, читання художньої літератури, в’язання. Групові форми виховної роботи: година класного керівника, гурток, похід. Масові форми виховної роботи: конкурс, конференція. диспут, фестиваль, олімпіада, змагання. 4. 3. Виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів. 4. Організація дозвілля школярів. 5. Поширення виховного впливу на учнів.

ТЕМА 10

I рівень

1. 5. Стимуляційна. 2. 4. Наявність суспільно значущої мети. 3. 4. Відсут­ність життєвого досвіду. 4. 3. Стимуляційна. 5. Три. 6. Першої. 7. 2. 8. Дру­гій. 9. Колектив. 10. 2. 11. 7. 12. 4. 13. 4. 14. 3. Діагностична. 15. 4. Органі­заторська.

II рівень

1. 2. Наявність органів самоврядування. 3. Встановлення певних психоло­гічних стосунків між членами колективу. 4. Наявність суспільно значущої мети. 2. 2. Специфічна діяльність. 3. Послідовна мінливість складу. 4. Від­сутність життєвого досвіду. 3. 1, 4, 5, 6. 4. 2, 3, 4, 6, 7. 5. 3, 5, 9. 6. 1. Друга. 2. Друга. 3. Перша. 4. Друга. 5. Третя. 6. Друга. 7. 1, 3, 5, 9. 8. 2, 4, 5, 8. 9. 1.7; 2.5; 3.2; 4.9; 5.5; 6.5; 7.2.

ДИДАКТИКА

ТЕМА 11

I рівень

1. Дидактика. 2. Оптимізація. 3. Навчання. 4. Освіта. 5. 3. 6. 4. 7. 4. 8. 3. 9. Уміння. 10. Знання. 11. 4. 12. 2. 13. 4. 14. Навичка. 15. 1. 16. 4. 17. 4.

IІ рівень

1.1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16. 2. 1. Ж. Піаже. 2. З. Фрейд. 3. Л. Виготський. 3.1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 1) а, ж; 2) б; 3) в, г, д. 5. 2, 3, 4, 6, 7.

ТЕМА 12

I рівень

1. Оптимізація. 2. Інтенсифікація. 3. 3. 4. Учіння. 5. 3. Узагальнення. 6. 5. 7. 3. 8. 2. Проблемне. 9. 2. 10. 4. 11. 5. 12. 6. 13. 6. 14. 4. 15. Засвоєння. 16. 2. 17. 3. 18. 4. 19. 1. 20. 5. 21. 4. 22. Процес. 23. 3. 24. 3. Стимулювання пізнавальної активності учнів. 25. Виконавчий. 26. Усвідомлення. 27. 6. Самоаналіз результатів навчальної діяльності. 28. Проблемного. 29. Закріплення. 30. Алгоритмізація. 31. Тести. 32. 4. 33. 4. Невідповідність між системою знань, навичок і вмінь учнів і новим фактом, явищем. 34. 2. Аналіз проблемної ситуації. 35. 2. Недостатня ефективність для формування практичних умінь і навичок. 36. 3. Логічна послідовність у засвоєнні знань. 37. 3. 38. 3.

ІI рівень

1. 1. Контрольно-регулювальний. 2. Оцінювально-результативний. 3. Цільовий. 4. Стимулююче-мотиваційний. 5. Контрольно-регулювальний. 6. Оцінювально-результативний. 7. Операційно-дійовий. 8. Змістовий. 9. Операційно-дійовий. 10. Контрольно-регулювальний. 2. 2. Стимулююче-мотиваційний. 3. Змістовий. 4. Операційно-дійовий. 6. Оцінювально-результативний. 3. 1. Планування. 2. Організацію навчальної роботи вчителя. 3. Стимулювання пізнавальної активності учнів. 4. 1. Планування чи конкретизація завдань своєї навчальної діяльності. 3. Самоорганізація навчальної діяльності. 4. Самоконтроль. 5. Саморегулювання учіння. 5. 2. Наявність фізіологічної і психологічної готовності до навчання. 3. Наявність бажання вчитися. 4. Зосередження уваги на навчальній діяльності. 6. 1. Сприймання. 3. Узагальнення. 5. Застосування на практиці. 7. 2. Пізнавальні. 4. Естетичні. 5. Комунікативні. 8. Утилітарно-практичні (меркантильні). 8. 1. Внутрішні. 2. Неусвідомлені. 3. Реальні та уявні. 9. 2. Виявлення вікових можливостей мотивації. 3. Вивчення вихідного рівня мотивації. 5. Вивчення індивідуальних особливостей мотивації. 7. Формування необхідних мотивів. 8. Оцінка досягнень і планування подальших дій. 10. 2, 4, 7. 11. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 12. 3. Урахування інтересів і нахилів. 5. Демонстрування наслідків навчальних дій. 7. Використання виховних ситуацій. 13. Основні категорії дидактики: навчання, учіння, викладання, освіта, принципи навчання, засоби навчання, закономірності навчання, форми навчання, методи навчання. Складові компоненти процесу навчання: цільовий, стимулююче-мотиваційний, змістовий, операційно-дійовий, контрольно-регулювальний, оцінювально-результативний. Ланки внутрішнього процесу засвоєння знань: сприймання, осмислення і розуміння, узагальнення, закріплення, застосування на практиці. Види навчання: пояснювально-ілюстративне, програмоване, проблемне, комп’ютерне. Основні функції процесу навчання: освітня, виховна, розвивальна. 14. 1. Процес. 2. Навчальний процес. 3. Процес навчання. 15. Соціальні: усвідомлення соціальної значущості учіння, потреба в розвитку світогляду і світорозуміння. Пізнавальні: інтерес до одержання знань, прагнення до розвитку пізнавальних здібностей, одержання задоволення від інтелектуальної діяльності. Особистісні: почуття самоповаги та честолюбства, прагнення користуватися авторитетом серед ровесників, прагнення до персоналізації чи транслювання особистісних властивостей. 16. 1, 2, 3, 5, 6, 7.

ТЕМА 13

I рівень

1. 13. 2. 2. 3. 7. 4. 6. 5. 3. 6. 4. 7. 1. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. Закон. 12. 5. 13. Правило. 14. Принцип. 15. 8. 16. Ціль. 17. Система. 18. 3. 19. 2. 20. 2. 21. 3. 22. 1. 23. 2. 24. 1. 25. 2. 26. 4. 27. 1. 28. 3. 29. Науковості.

IІ рівень

1. 2. Обумовленість навчання суспільними потребами. 3. Залежність навчання від умов, у яких воно протікає. 5. Взаємозалежність навчання і навчальних можливостей учнів. 6. Єдність викладання і учіння. 2. 1, 2, 4, 6. 3. 2. Активності. 3. Систематичності. 6. Ґрунтовності. 7. Науковості. 8. Доступності. 10. Індивідуального підходу. 11. Емоційності. 12. Зв’язку теорії з практикою. 4. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 5. 1, 3,4, 8, 9. 6. 1, 2, 3, 8, 9, 10. 7. 1, 4, 7, 8, 10. 8. 1, 2, 4, 6, 7, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 6. 10. 1, 4, 5, 6, 7, 9. 11. 2, 4, 5, 6, 7. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13. 2, 3, 5, 7. 14. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. 15.. . . принципами. . . . . . . . правила. . . . . . . . прийомів.

ТЕМА 14

I рівень

1. 2. 2. Політехнічну. 3. 3. Теорія всебічного розвитку особистості. 4. Концентрична. 5. Зміст освіти. 6. 4. Досвід ціннісного ставлення до об’єктів і засобів діяльності людини, до навколишнього світу, до інших людей. 7. 3. Урахування реальних можливостей процесу навчання. 8. Формальної. 9. Чого навчати? 10. Мислити. 11. Гуманітарних. 12. Суспільної. 13. США. 14. Проблемно-комплексну. 15. 3. 16. 4. 17. 3. 18. 2. 19. 3. 20. 1. 21. Психологічний. 22. Професійна. 23. Політехнічна. 24. Загальна. 25. 3. 26. 1. 27. 4. Урахування рівня розвитку учнів, їх потреб та інтересів. 28. Шкільний. 29. Державний. 30. 4. 31. 3. 32. 3. 33. 4. 34. Принцип. 35. Предмет. 36. 2. 37. 1. 38. 2. 39. 3. 40. Навички. 41. Уміння. 42. 4. 43. 3. 44. 1. 45. 2. 46. 5. 47. 7. 48. 6. 49. Знання. 50. Наука. 51. Навчальний предмет. 52. 3. Методи дослідження і наукового мислення. 53. 5. 54. 1. 55. 3. 56. 4. 57. 5. 58. Підручник. 59. Навчальний посібник. 60. 3. Генетичний. 61. Генетичний. 62. Логічний. 63. Психологічний. 64. Дж. Дьюї. 65. Позатекстові компоненти. 66. 3. Пояснювальний. 67. 3. Апарат орієнтування. 68. 4. Надписи-пояснення до ілюстрованого матеріалу. 69. 3. Бібліографію. 70. Емпіричні. 71. 5. Правила. 72. 3. Методологічні знання. 73. 3. Програмовані. 74. 2. 75. Програмованому. 76. 4. 77. 2. 78. Додаткові. 79. Продуктивні. 80. Репродуктивні. 81. Продуктивні. 82. Дослідницька. 83. 5. 84. 3. 85. 1. 86. 4. Управлінську. 87. Розвивальна. 88. Виховна. 89. Управлінська. 90. Освітня. 91. 3. 92. 5. 93. 3. 94. 3. 95. 3. 96. 3. 97. 5. 98. 4. 99. Детермінанти змісту освіти. 100. Підкріплення. 101. 4. 102. 4. Досвід здійснення відомих способів діяльності. 103. Матеріальна. 104. Формальна. 105. 4. Принцип залучення учнів до життя їх соціального оточення. 106. Теорія екземпляризму. 107. Теорія функціонального матеріалізму. 108. Теорія операціональної структуризації змісту освіти.

IІ рівень

1. 2. Теорія пізнання. 3. Теорія всебічного розвитку особистості. 4. Єдність теорії і практики. 2. 1, 3, 5, 6, 7. 3. 1, 3, 6, 7. 4. 2. Забезпечення високого наукового і практичного значення навчального матеріалу. 3. Урахування реальних можливостей процесу навчання. 4. Забезпечення соціально детермінованої єдності в побудові і реалізації змісту освіти з позицій усіх навчальних предметів, що вивчаються в школі. 5. 2, 3, 5, 8. 6. 1. Концентрична. 2. Лінійна. 3. Система викладу у формі спіралі. 4. Мішана система викладу. 7. 1. Матеріальної освіти. 2. Формальної освіти. 3. Дидактичного утилітаризму. 8. 1. Проблемно-комплексна теорія. 2. Теорія структуралізму. 3. Теорія дидактичного формалізму. 4. Теорія матеріальної освіти. 5. Теорія дидактичного утилітаризму.9. 1, 2, 5, 6, 8. 10. 3, 4, 5, 7, 8, 9. 11. 5. Систе­матичності. 6. Зв’язку з життям. 7. Відповідності віковим можливостям учнів. 12. 1. Теоретичний. 2. Практичний. 3. Емпіричний. 13. 4. Гнучкість. 5. Узагальненість. 6. Системність. 14. 4, 1, 3, 6, 7, 2, 5. 15. 2. Умотивованість оцінок. 4. Використання різних методів і форм навчання. 5. Щирість емоційних проявів з боку вчителя. 16. 4, 5, 1. 17. 1, 2, 3, 9. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19. 1. Розвивальна. 2. Освітня. 3. Освітня. 4. Управлінська. 5. Виховна. 6. Виховна. 7. Управлінська. 8. Дослідницька. 20. Системи викладу змісту навчального матеріалу: спіральна, лінійна, концентрична, мішана. Компоненти змісту освіти: теоретичний, практичний, емпіричний. Особливості повноцінних знань: повнота, глибина, оперативність, гнучкість, узагальненість, системність, усвідомлення. Основні функції підручника: розвивальна, освітня, управлінська, виховна, дослідницька. 21. 1. Д. Локк, Й. Песталоцці, Й. Гербарт. 2. Я. Коменський, Г. Спенсер. 3. К. Ушинський, В. Блонський. 4. Д. Дьюї. 5. І. Лернер, М. Скаткін, В. Краєвський. 22. 3. Гуманізація. 5. Національна спрямованість. 7. Неперервність. 9. Багатоукладність і варіативність освіти. 23. 1. Відродження і розбудова національної системи освіти. 5. Широке використання досягнень вітчизняної та світової педагогіки. 7. Подолання національного нігілізму, заідеологізованості. 9. Формування нових економічних основ системи освіти. 24. 2, 3, 4, 5.

ТЕМА 15

I рівень

1. 2. 2. Прийом. 3.4. 4. 3. 5. 3. Логікою засвоєння знань. 6. Що є джерелом пізнання нового? 7. На якій рівень самостійності та активності учнів розраховує вчитель? 8. Яка форма мислення домінує в учнів? 9. 3. Практичні. 10. 3. 11. 5. 12. 2. 13. 3. 14. 2. 15. 2. 16. 4. 17. 3. Розповідь-заключення. 18. 4. Образність і емоційність викладу. 19. 5. 20. 4. 21. 4. Контрольно-корекційні. 22. 3. Евристичні. 23. 3. 24. 2. 25. 1. 26. Повторювально-узагальнювальна. 27. Контрольно-корекційна. 28. Вступна. 29. Повідомлювальна. 30. 4. 31. 4. 32. 3. 33. 4. 34. 4. 35. 5. 36. 6. 37. 5. 38. 3. Формує уміння вчитися. 39. 4. Уміння підібрати літературу з питання, що вивчається. 40. Управлінська. 41. 3. Отримують підтвердження правильності виконуваних дій. 42. Ілюстрування. 43. Демонстрування. 44. 4. Організації активної самостійної пізнавальної діяльності учнів. 45. Демонтрування. 46. Самостійного спостереження. 47. Дослідницьку. 48. Вправ. 49. Дидактичних цілей. 50. 4. Технічні. 51. 5. Творчі. 52. 4. 53. 2. 54. 5. 55. 1. 56. 3. Пояснювальні. 57. Попереджувальна. 58. Коментована. 59. Пояснювальна. 60. 2. 61. 2. 62. 3. 63. 2. 64. 6. Контроль за ходом виконання вправ і розвиток в учнів уміння здійснювати самоконтроль. 65. Лабораторний. 66. 3. Проба. 67. 5. Дослідницький. 68. 4. 69. 2. 70. 5. 71. Пояснювально-ілюстративний метод. 72. Репродуктивний метод. 73. Метод проблемного викладу. 74. Частково-пошуковий метод. 75. Дослідницький метод. 76. 3. 77. 2. 78. 5. Традуктивний. 79. 5. 80. 2. 81. 5. 82. 5. 83. 3. 84. 5. Відповідність змісту теми. 85. 2. 86. 5. Стимулюючу. 87. Cтимулювання. 88. 2. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності. 89. Контролю. 90. 4. 91. Фронтальний. 92. Індивідуальний. 93. Тест. 94. Самоконтроль. 95. Самооцінка. 96. Дедуктивний. 97. Індуктивний. 98. Індуктивний. 99. Дедуктивний.

ІІ рівень

1. 1. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності. 2. Методи стимулювання і мотивації учіння. 3. Методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності. 2. 1. Що виступає джерелом пізнання нового? 2. На якій рівень самостійності та активності учнів сподівається вчитель? 3. Яка форма мислення домінує у навчанні? 3. 1. Словесні. 2. Наочні. 3. Практичні. 4. 2, 6, 10. 5. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13. 6. 1, 3, 4, 7. 7. . . бесідою . . . частково-пошуковий . . . традуктивний. 8. . . . . вправою . . дослідницьким . . .індуктивним. 9. 1, 3, 6, 10. 10. На основі зовнішньої форми прояву: словесні – 2, 3, 7, 8, 10, 17; наочні – 4, 6, 11; практичні – 13, 14, 16. За рівнем пізнавальної діяльності учнів: 9, 12, 15, 19, 20. За логікою засвоєння знань: 1, 5, 18. 11. 1. За джерелом знань. 2. За рівнем пізна­вальної активності учнів. 3. За логікою засвоєння знань. 4. За дидактичною метою. 5. На основі цілісного підходу до взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів у навчанні. 12. Поганий вчитель використовує пояснювально-ілюстративний, репродуктивний методи навчання. Розвиває не мислення, а пам’ять. Хороший вчитель використовує проблемний вид навчання, частково-пошуковий, дослідницький методи навчання, використовує загально-наукові методи дослідження і розвиває мислення. 13. 5, 4, 2, 6, 3, 1. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 15. 2. Показ. Етап інструктажу. 3. Проба. Етап виконання роботи 2-3 учнями. 4. Практична робота. Етап самостійного виконання. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. 17. Методи навчання за джерелом знань: словесні, наочні, практичні. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності учнів: репродуктивний, дослідницький, проблемний, частково-пошуковий, пояснювально-ілюстративний. Методи навчання за логікою засвоєння знань: аналітичний, синтетичний, індуктивний, дедуктивний, традуктивний. Словесні методи навчання: розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут, робота з книгою. Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, спостереження. Практичні методи навчання: лабораторна робота, практична робота, дидактична гра, вправи. 18. Словесні методи навчання: розповідь, пояснення, лекція, диспут, дискусія, робота з книгою. Види бесід за характером діяль­ності учнів: репродуктивні, евристичні, катехізичні. Види бесід за дидактичними цілями: вступні, повідомлювальні, повторювально-узагальнювальні, контрольно-корекційні. Практичні методи навчання: вправи, лабораторні роботи, практичні роботи, дидактична гра. Види вправ за дидактичними цілями: вступні, пробні, тренувальні, контрольні, творчі. Види вправ за характером діяльності учнів: усні, письмові, графічні, технічні. 19. 3. Послідовність виконання вправ. 4. Достатня кількість вправ. 6. Контроль і розвиток в учнів уміння здійснювати самоконтроль. 20. 1. Пояснювально-ілюстративний. 2. Дослідницький. 3. Репродуктивний. 4. Проблемного викладу. 5. Частково-пошуковий. 21. 1. Репродуктивний. 2. Дослідницький. 3. Пояснювально-ілюстративний. 4. Проблемного викладу. 5. Частково-пошуковий. 22. 2. Розвивальну. 3. Виховну. 4. Стимулюючу. 23. . . . .вправою. . репродуктивним. . .індуктивним. 24. . . лабораторною роботою . . . . . . частково-пошуковим . . індуктивним. 25. . демонструванням . . . . . пояснювально-ілюстративним. . . дедуктивним. 26. Методи: частково-пошуковий, дослід­ницький, робота з книгою, творча вправа. Засоби: прийоми самовиховання, підручник, додаткові дидактичні матеріали, комп’ютер. 27. . . .бесіди і практичної роботи . . . .частково-пошуковий . . . . . індуктивний.

ТЕМА 16

I рівень

1. Форма. 2. Операційно-дієвий. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. Я. Коменський. 7. «Внутрішнє» замінити на «зовнішнє». 8. 1. 9. 5. 10. 3. 11. 5. 12. 5. 13. 4. 14. Форма. 15. Клас. 16. 3. 17. 4. 18. 5. 19. 3. 20. 4. 21. Дидактичними цілями. 22. 6. Практичного застосування знань і вмінь. 23. Тип. 24. Структура. 25. 4. 26. Комбінованому. 27. 3. Закріплення і систематизація. 28. Комбінованого уроку. 29. Уроку узагальнення і систематизації. 30. Уроку практичного застосування знань і вмінь. 31. Мікроструктура. 32. Урок засвоєння нових знань. 33. Урок формування навичок і вмінь. 34. Урок контролю і корекції. 35. 2. 36. Виховна. 37. Дидактична. 38. Психологічна. 39. Організаційна. 40. Макроструктура. 41. Підготовка вчителя. 42. 7. 43. 5. 44. Інтегровані. 45. Міжпредметні. 46. Театралізовані. 47. 4. 48. Факультатив. 49. 3. 50. 4. За відношенням до навчального предмета. 51. 2. Факультатив з вивчення додаткової дисципліни. 52. 3. Комбіновані. 53. 1. 54. 3. 55. 2. 56. Алгоритм. 57. 7. 58. 6. 59. Початкових. 60. Підведення підсумків уроку. 61. Структура уроку. 62. 3.

IІ рівень

1. Коректні: 2, 4, 5, 7, 9. Некоректні: 1, 3, 6, 8, 10. 2. 3, 5, 7, 11. 3. 1. За місцем у навчальному процесі: 1, 7, 10. 2. За відношенням до навчального предмета: 2, 4, 6, 8, 11. 3. За відношенням до навчальної програми: 3, 9. 4. За змістом: 5, 12. 4. 1, 2, 5, 12, 13. 5. 2, 4, 7, 8, 10. 6. 2, 5, 7, 8, 10, 11. 7. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12.

 

МН

8.ДЦ ДЗ ЗО Р

ФОН

 

9. 1, 4, 5, 7, 8, 12. 10. 2. Засвоєння нових знань, формування нових умінь. 3. Закріплення і систематизація. 4. Застосування на практиці. 11. I. 1. II. 4. III. 6. 12. I. 3. II. 5. III. 2. 13. Типи уроків за дидактичними цілями: засвоєння знань, практичного застосування, контролю і корекції, комбінований, формування навичок і вмінь, узагальнення і систематизації. Форми організації навчання: домашня робота, гурток, урок, факультатив, консультація, семінар, практикум, екскурсія. Вимоги до уроку: організаційні, санітарно-гігієнічні, дидактичні, виховні, психологічні. Системи навчання: індивідуально-групова, взаємного навчання, індивідуалізованого навчання, «методом проектів», класно-урочна, лабораторно-бригадна. 14. 1, 3, 5, 6, 7. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16. 1, 2, 3, 4, 5. 17. 1. Урок контролю і корекції. 2. Комбінований урок. 3. Урок узагальнення і систематизації. 4. Урок формування нових знань. 5. Урок застосування знань, умінь і навичок. 6. Урок формування вмінь і навичок).

ТЕМА 17

I рівень

1. Діагностика. 2. 4. 3. 3. 4. Контроль. 5. 4. 6. Загальні.7. 1. 8. Виховна. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 8. 13. 6. 14. 7. 15. Тематичний. 16. 4. 17. 3. 18. 2. 19. Самоконтроль. 20. 1. 21. Тематичний. 22. Інспекторську. 23. Тематична. 24. Заліки. 25. Методи контролю. 26. Методи контролю. 27. 7. Спостереження. 28. Усне опитування. 29. 3. Корекція і самоконтроль знань у процесі відповіді. 30. 2. Реконструктивні. 31. 3. Допоміжні. 32. 3. Завдання-проблеми. 33. 4. Ущільненим (комбінованим). 34. Конструйовані. 35. Конструйований тест. 36. Вибірковий тест. 37. Репродуктивний. 38. Творчий. 39. Реконструктивний. 40. Оцінка-бал. 41. Норма. 42. Перфокарта. 43. 2. 44. В. Шаталов. 45. Критерій. 46. 1. 47. 4. 48. 3. 49. 2. 50. Якість. 51. 6. 52. 7. 53. 4. 54. 6. 55. 1. 56. 2. 57. 7. 58. 3. 59. 5. 60. 5. 61. 7. Гнучкість. 62. 3. 63. 1. 64. 1. 65. 3. 66. 1. 67. 3. 68. 2. 69. 3. 70. 4. 71. 1. 72. 4. 73. 2. 74. Оголосити перед класом, групою. 75. 3. Достатній. 76. «8».77. «4». 78. «6». 79. «5». 80. «11». 81. «12». 82. «1». 83. «10». 84. «7». 85. «2». 86. «9». 87. «3».

ІI рівень

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. 2. Кількість і тематику обов’язкових робіт і термін їх проведення. 3. Питання атестації та орієнтовні завдання. 4. Форму проведення тематичної атестації. 3. 3. Розвивальна. 4. Стимулююча. 5. Діагностична. 6. Управлінська. 7. Оцінювальна. 8. Прогностична. 4. 1. Періодичний. 2. Періодичний. 3. Підсумковий. 4. Поточний. 5. Поточний. 6. Попередній. 7. Попередній. 8. Самоконтроль. 9. Підсумковий. 5. 4, 7. 6. 3. Періодичний. 4. Тематичний. 6. Самоконтроль. 7. 1. Індивідуальним. 2. Груповим. 4. Комбінованим. 8. а) 3, 4, 5, 7, 9, 10; б) 1, 2, 6, 8. 9. 1. Репродуктивний. 2. Реконструктивний. 3. Творчий. 10. 2, 4, 5. 11. 1. Репродуктивний. 2. Творчий. 3. Реконструктивний. 12. 1. Міцність. 2. Гнучкість. 3. Систематичність. 13. 1. Глибина. 2. Повнота. 3. Оперативність. 4. Якість. 14. 2, 5, 6, 8, 12, 13, 14. 15. 5. Якість. 6. Системність. 7. Гнучкість. 16. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12. 17. 1. Освітня. 2. Розвивальна. 3. Діагностична. 4. Оцінювальна. 18. 1. Управлінська. 2. Прогностична. 3. Стимулююча. 4. Виховна. 19. 1. Оптимальність. 2. Індивідуальний характер. 3. Систематичність. 4. Тематична спрямованість. 20. 1. Всебічність. 2. Об’єктивність. 3. Єдність вимог. 4. Оптимальність. 21. Функції контролю: освітня, виховна, діагностична, управлінська, оцінювальна, прогностична, розливальна, стимулююча. Види контролю: попередній, поточний, періодичний, підсумковий, тематичний, самоконтроль. Рівні засвоєння знань: репродуктивний, реконструктивний, творчий. Критерії оцінки: глибина, повнота, міцність, оперативність, якість, гнучкість, систематичність. 22. Види контролю: попередній, поточний, періодичний, підсумковий, тематичний, самоконтроль. Принципи контролю: індивідуальний характер, систематичність, тематична спрямованість, об’єктивність, єдність вимог, оптимальність, всебічність. Рівні засвоєння знань: репродуктивний, реконструктивний, творчий. 23. 1. Характеризується первинними уявленнями про предмет вивчення, фрагментарністю відповідей. 3.Характеризується знанням суттєвих ознак понять, учень оперує ними, розв’язує стандартні завдання, уміє робити висновки, виправляти допущені помилки, однак не вміє переносити і використовувати знання в інших навчальних ситуаціях. 4. Знання системні, учень застосовує їх для виконання творчих завдань, самостійно оцінює різні явища, факти, відстоює особисту позицію.

ТЕМА 18

I рівень

1. С. Лисенкова. 2. Програмованого. 3. Запитання. 4. В. Шаталова. 5. 1. Перспективна підготовка. 6. 2. Формування в учня «позиції вчителя», що керує класом. 7. М. Гузик. 8. 1. Лекція. 9. Диференційований. 10. Індивідуальне. 11. Контрольна робота, зміст якої відповідає цілям модуля. 12. Р. Штайнер. 13. 2. 14. 3. 15. І. Волков. 16. Теорія змістового узагальнення Давидова-Ельконіна. 17. Теорія поетапного формування розумових дій.

IІ рівень

1. 2. Оптимістичний «погляд» на учня. 3. Формування в учнів умінь аналізувати свою діяльність. 5. Учіння без примусу. 2. Зовнішні: 2, 3, 7. Внутрішні: 1, 4, 5, 6. 3. 2. Самостійна робота. 4. «Тихе» опитування. 6. Груповий взаємоконтроль. 8. Самооцінка.

ШКОЛОЗНАВСТВО ТЕМА 19

I рівень

1. Науковість. 2. Гуманізація. 3. Школознавство. 4. Демократизація. 5. Оптимізація. 6. Об’єктивність. 7. Управління. 8. 4. 9. Тематичний. 10. 2. 11. 3. 12. 4. 13. 5. 14. 3. 15. Принцип. 16. 4. Тематичне. 17. 3. Батьки. 18. Класно-узагальнювальний. 19. 5. Спостереження. 20. 3. 21.3. Мож­ливість творчого застосування досвіду іншими педагогами. 22. Метод управління. 23. 4. Соціально-психологічні. 24. 3. Розпорядчі акти. 25. 2. Серпневі наради вчителів. 26. 3. Методи соціологічних досліджень. 27. 2. Метод економічного планування. 28. 7. Аналіз. 29. 3. 30. 4. 31. 2. 32. 7. 33. 3. 34. 5. 35. 7. 36. Колективні. 37. 4. Наставництво. 38. 4. 39. 3.

ІI рівень

1. Індивідуальні: 4, 5, 8, 9. Групові: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12. 2. 1. Функція планування. 3. Діагностична. 7. Корегуюча. 9. Пропагандистська. 3. 1. Заступник директора з навчальної роботи. 2. Заступник директора з навчальної роботи. 3. Заступник директора з виховної роботи. 4. Директор. 5. Заступник директора з господарської роботи. 6. Заступник директора з виховної роботи. 7. Директор. 8. Заступник директора з навчальної роботи.

Зміст

Передмова.......................................................................................................................... 3

Загальні основи педагогіки........................................................................................... 6

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки...................................................................... 6

Тема 2. Розвиток, виховання і формування особистості....................................... 9

Тема 3. Мета та ідеал виховання.............................................................................. 13

Тема 4. Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного дослідження 16

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ................................................................................................ 21

ТЕМА 5. Суть виховного процесу............................................................................ 21

ТЕМА 6. Закономірності і принципи виховного процесу.................................. 26

ТЕМА 7. Характеристика основних напрямків змісту виховання................... 31

ТЕМА 8. Загальні методи виховання....................................................................... 37

ТЕМА 9. Організаційні форми виховної роботи................................................... 45

ТЕМА 10. Вибрані проблеми теорії виховання.................................................... 48

ДИДАКТИКА.................................................................................................................. 52

Тема № 11. Предмет і завдання дидактики........................................................ 52

Тема № 12. Процес нав

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти