ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛЗ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ЗАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ»

ЗАТ «Зернопродукт» — підприємство, основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур. Розташований в місті Миронівна Київської області.

Господарство було створене в 2005 році. Спочатку до його складу увійшло чотири філії: Гайсинська, Немирівська, ім. Мічуріна та Хмельницька із загальною площею земель близько 12 тис. га. Згодом було створено ще три філії: Бершадська, Тульчинська та Чернівецька, кожна з яких обробляє приблизно по 8 тис. га землі.

На сьогоднішній день загальна площа земель, що обробляються товариством, становить більше 37 тис. га. За даними таблиці 1.1 можна зробити висновок, що земельна площа ЗАО “Зернопродукт МХП” за три роки збільшилась на 32 %.

За своїми розмірами товариство “Зернопродукт” є одним із великих господарств району. За господарством закріплено 5960 га землі, з якої 5619 га ріллі.

Таблиця 2.1.

Склад і структура земельного фонду «Зернопродукт»

Вид земельних угідь 2009 р 2010 р 2011 р
Га %к заг S Га %к заг S га %к заг S
Загальна площа земель, S
Всього с/г угідь 99,88 99,96 99,96
в том числі пашня 99,88 99,96 99,96
Площа, що займають ліси 0,099 0,033 0,033
Водойми 0,017 0,0055 0,0055

Найбільший приріст спостерігався в 2010 році за рахунок приєднання філій Бершадської, Тульчинської та Чернівецької. У 2011 році загальна площа земельних угідь збільшилась на 2,7 %.

У 2011 році загальний валовий збір зернових культур склав 49 тис. т. Урожайність зернових культур у вазі після доробки становила 54 ц/га, кукурудзи — 77,8 ц/га. На додатку 1 показано технологічну карту вирощування озимої пшениці, що застосовують ЗАТ “Зернопродукт МХП”

Кліматичні умови в яких розташоване господарство помірно континентальний, м'який, з достатнім зволоженням. Середня температура січня -6°, липня +19,5°. За рік на території області випадає 500-600 мм опадів, головним чином влітку.

Нині на підприємстві працює близько 2000 працівників. Оплата робітників здійснюється на основі діючого законодавства України – Закону України “Про працю”. При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації.

У 2012 році господарство планує отримати більше ніж 110 тис. тонн зернових проти 49 тис. т, що були отримані в 2011 році, а також 15 тис. т. сої, 12 тис. тонн соняшнику та близько 8 тис. тонн ріпаку. В перспективі основним видом діяльності ЗАТ «Зернопродукт» має стати м’ясна відгодівля великої рогатої худоби із закінченою власною переробкою.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зернопродукт», яке входить до складу ВАТ «Миронівський хлібопродукт», реорганізоване в Закрите акціонерне товариство «Зернопродукт МХП». Рішення про утворення ЗАТ «Зернопродукт МХП» було прийняте на установчих зборах 5 вересня 2007 року. Метою зміни форми власності підприємства «Зернопродукт МХП» є оптимізація управління в рамках компанії «Миронівський хлібопродукт». ЗАТ «Зернопродукт МХП» є повним правонаступником ТОВ «Зернопродукт» зі всіх прав та зобов’язань.

Для того, щоб охарактеризувати економічний стан господарства розглянемо такі таблиці як: динаміка складу та структури земельного фонду на 1 листопода, динаміка складу і структури товарної продукції, динаміка трудових ресурсів та їх використання, показники забезпеченості господарства фондами та ефективність їх використання, економічна ефективність сільськогосподарського виробництва.

Розглянемо динаміку складу та структури земельного фонду, але для цього необхідно розкрити такі поняття як: земельний фонд, землі сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя.

Земельний фонд – це всі землі України, які, в свою чергу, поділяються на землі сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення. До земель несільськогосподарського призначення входять ділянки, які в даний момент не можуть бути використані для виробництва сільськогосподарської продукції (шляхи і перегони, полезахисні лісові смуги, землі під господарськими угіддями і дворами та інше). Землі сільськогосподарського призначення – це землі надані для виробництва сільгосппродукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.

Сільськогосподарські угіддя – це ділянки землі, які постійно використовуються для сільськогосподарських цілей. Вони включають в себе такі землі як: рілля, сінокоси, пасовища, багаторічні насадження.

Рілля – це ділянки землі, які щорічно використовуються для вирощування сільськогосподарських культур.

Сінокоси – це землі, які спеціально використовуються для одержання сіна, сінажу, зеленої трави, трав’ної муки та інших кормів.

Пасовища – це ділянки землі, покриті травою і призначені для випасу тварин.

Багаторічні насадження – ділянки землі, зайняті суцільними культурними посадками плодово-ягідних, технічних та інших насаджень, від яких продукція надходить на протязі багатьох років.

Як видно з таблиці 2.2, що вказана нижче, загальна площа земель в цілому зменшилась за рахунок того, що зменшилася площа сільськогосподарських угідь та зовсім не стало площі інших земель. А сільськогосподарські угіддя в свою чергу зменшились за рахунок зменшення площі ріллі та багаторічних насаджень. Такі зміни трапились внаслідок того,що з 808 власників земельних паїв 40 чоловік виділилися в фермерські господарства.

Таблиця 2.2.

Динаміка складу і структури земельного фонду на 1 листопада

Угіддя Звіт-ний рік до базисного,%
Площа, га Струк-тура,% Площа, га Струк-тура,% Площа, га Струк-тура,%
Загальна земельна площа 92,4
Всього сільськогосподарських угідь 93,7 93,7 96,7 95,3
Із них рілля 90,5 90,5 94,3 96,3
Сінокоси 0,9 0,9 1,0
Пасовища 1,3 1,3 0,3 24,4
Багаторічні насадження     4,0     4,0     1,1   24,2
Площа лісу 3,2 3,2 3,3 94,3
Інші землі 3,1 3,1 --- --- ---

 

Розглянемо зміну сладу та структури товарної продукції та проаналізуємо, в якому році господарство працювало краще.

Товарна продукція – це частина валової продукції,яка іде на продаж. До її складу входить продукція, реалізована по всіх каналах ринку – державі, по приватних, акціонерних, переробних та інших підпиємствах та організаціях, видана робітникам у формі натуральної оплати праці.

 

Таблиця2.3.

Динаміка складу і структури товарної продукції

Види продукції і галузі
Виручка від реалізації (тис.грн) Структура, % Виручка від реалізації (тис.грн) Струк-тура,% Виручка від реалізації (тис.грн) Струк-тура,%
Рослинництво всього 43,2 59,0 54,1
Вт.ч.зерно 11,5 34,1 37,0
Цукровий буряк 4,9 --- --- 6,1
Соняшник на зерно 19,9 16,5 6,3
Картопля 0,1 --- --- --- ---
Овочі 6,0 7,8 4,3
Плоди --- --- 0,5 --- ---
Баштанні 0,3 --- --- --- ---
Інша продукція 0,5 0,1 0,4
Тваринництва всього 39,0 28,7 29,8
Вт.ч. скотарство 6,3 3,3 4,8
З нього реалізація ВРХ на м’ясо 6,3 3,3 4,8
Молоко 6,5 6,3 9,2
Свинарство 21,2 17,3 14,7
З нього реалізація свиней на м’ясо 13,0 9,2 6,7
Реалізація свиней на племенні цілі 8,2 8,1 8,0
Птахівництво 0,9 1,6 0,8
Із нього реалізація м’яса птиці 3,2 --- --- 0,5
Яйця 5,0 1,6 0,3
Інша продукція 0,9 0,2 0,3
Підсобні виробництва і промисли 14,1 9,4 11,6
Роботи і послуги на сторону 3,7 2,9 4,5
Всього по сільськогосподарському підприємству

 

Аналізуючи дану таблицю можна зробити висновки , що виробництво цього господарства більш стабілізується у порівнянні з 2010 роком. Виручка від реалізації збільшилась за рахунок зерна, тому що у 2011 році був високий врожай, і цукрового буряка, який у 2010 році зовсім не вирощувався, а також від реалізації молока, кількість якого в цьому році помітно зросла завдяки тому, що у 2011 році в цілому по країні було скорочення поголів’я тварин, що дало підставу для підвищення цін на молоко.

Розглянемо динаміку трудових ресурсів та показники їх використання, а також охарактеризуємо як зміна трудових ресурсів вплинула на ці показники і як вони розаховуються.

Трудові ресурси господарства – це наявна чисельність працездатних членів господарства, які згідно із статутом повинні працювати в господарстві.

Відпрацьовано людиноднів на 1 середньорічного робітника, в даній таблиці, розраховується як відношення затрат праці до середньорічної чисельності робітників помноженої на 7.

Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу – це відношення фактичного використання фонду робочого часу, що знаходиться діленням затрат праці в цілому по господарству на середньорічну чисельність робітників, до планового фонду робочого часу(2030).

Показник навантаження на одного працездатного сільськогосподарських угідь, ріллі, умовних голів скота – це відношення сільськогосподарських угідь, ріллі, умовних голів скота до кількості працездатних.

Таблиця 2.4.

Динаміка трудових ресурсів та їх використання

  Показники Звітний рік до базисного,%
Середньорічна чисельність робітників,чол. 90,7
Затрати праці, тис.люд.год 878,4 911,1 789,7 89,8  
Відпрацьовано люд-днів на 1 середньорічного працівника 99,2  
Коєфіцієнт використання річного фонду робочого часу   0,87   0,91   0,86   98,9  
Навантаження на одного працездатного:          
- сільськогосподарських угідь 13,1 13,3 13,5  
- ріллі 12,7 12,8 13,2  
- умовних голів скота  
               

 

Аналізуючи динаміку трудових ресурсів видно, що зменшилась середньорічна чисельність робітників. Це все, як і скорочення посівних площ, обумовлено тим, що працездатні робітники виділилися в фермерські господарства. Але це не визвало негативних рис для таких показників як навантаження на одного працездатного: сільськогосподарських угідь, ріллі, умовних голів скота. Вони навпаки збільшилися. Коефіцієнт використання річного робочого часу, а також і показник кількості відпрацьованих люд-днів на 1 середньорічного працівника особливо у 2009 і 2011 році невеликі у порівнянні із 2010 роком.

Для того, щоб пізнати показники забезпеченості господарства фондами та ефективність їх використання, ознайомимся з такими поняттями як: основні і оборотні фонди та їх показниками, а також розглянемо наступну таблицю.

Основні і оборотні фонди – це є грошове вираження основних і оборотних засобів.

Фодовіддача – це відпошення валової продукції в співставних цінах до середньорічної вартості основних фондів, а фондомісткість навпаки.

Фондоозброєність – це відношення середньорічної вартості основних фондів до середньорічної чисельності робітників.

Коефіцієнт оборотності – це відношення виручки від реалізації до середньорічної вартості оборотних фондів.

Тривалість 1 оборота розраховується як відношення середньорічної вартості оборотних фондів помноженої на 365 до виручки від реалізації.

 

Таблиця 2.5.

Показники забезпеченості господарства фондами та ефективність їх використання

Показники Звітний рік до базисного,%
Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн 95,9
В т.ч. виробничих сільськогосподарського призначення 90,9
Площа сільськогосподарських угідь, га 95,3
Середньорічна чисельність працівників, чол. 90,7
Валова продукція в співставних цінах, тис.грн 92,8
В т.ч. рослинництво, тис.грн 109,8
Тваринництво, тис.грн 72,9
Фондовіддача 0,07 0,06 0,07
Фондомісткість 13,9 17,9 14,4 103,6
Фондоозброєність, грн\люд 73,2 78,2 105,7
Середньорічна вартість оборотних фондів, тис.грн         91,0
Виручка від реалізації, тис.грн         86,7
Коефіцієнт оборотності 0,93 0,88 0,89 95,7
Тривалість 1 оборота, днів 103,8

 

При аналізі таблиці 2.5. можна сказати, що валова продукція в співставних цінах в цілому зменшилась, але валова продукція рослинництва навпаки збільшилась.Фондовіддача дуже не значна, а тому підприємство є малоприбутковим, що показано нижче в таблиці 5. А фондомісткість, в свою чергу, навпаки є значною, тому що багато авансовано фондів на одиницю продукції. Коефіцієнт оборотності показує скільки оборотів здійснюють оборотні засоби за період і повинен бути як можна більшим, але в даному господарстві він навіть не дорівнює одиниці, що негативно сказується на роботі цього господарства. Тривалість одного оборота у 2011 році збільшилася у порівнянні з 2009 роком, що теж має негативний влив у роботі підприємства.

Розглянемо ще одну таблицю, яка характерна для економічної характеристики господарства – економічна ефективність сільськогосподарського виробництва. Вона визначається такими показниками як прибуток від реалізації продукції, а також рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва.

Прибуток від реалізації продукції розраховується як різниця між виручкою від реалізованої продукції та собівартістю цієї продукції. Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва – це відношення прибутку від реалізації продукції до її собівартості. Анологічно ці показники розраховуються для продукції рослинництва і тваринництва.

Аналізуючи дану таблицю, видно, що на протязі 2009 і 2010 років господарство працювало у збитки собі, тому що прибуток негативний в цілому по сільськогосподарському виробництву, а також і по продукції рослинництва і тваринництва, окрім того, що у 2010 році продукція рослинництва мала прибуток. А коли немає прибутку,то про рівень рентабельності нічого не можна казати. Але в 2011 році підприємство вже мало прибуток як по сільськогосподарському виробництву в цілому, так і по продукції рослинництва та тваринництва, але рівень рентабельності невисокий.

Таблиця 2.6.

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва

Показники Відхилення +,-
Виручка від реалізації продукції всього, тис.грн         -356
Собівартість реалізованої продукції всього, тис.грн         -2359
Прибуток від реалізації, тис.грн -1803 -702 ---
Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва, % --- --- 8,5 ---
Виручка від реалізації продукції рослинництва,тис.грн -103
Собівартість реалізованої продукції рослинництва,тис.грн         -53
Прибуток від реалізації продукції рослинництва, тис.грн -7 ---
Рівень рентабельності,% --- 14,1 ---
Виручка від реалізації продукції тваринництва,тис.грн         -373
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн         -2009
Прибуток від реалізації продукції тваринництва, тис.грн   -1615   -579     ---
Рівень рентабельності, % --- --- 2,9 ---

 

В цілому ж господарство має скорочення по уіддям і по трудовим ресурсам. Також ефективність використання фондів і виручка від реалізації продукції зменшуються, але коефіцієнт оборотності та тривалість одного оборота збільшується. Все це негативно впливає на розвиток товариства з обмеженою відповідальністю “Шевченко” та ще раз підтверджує, що в даній ринковій ситуації нашої країни господарствам важко розвиватися без державної підтримки. Хоч підприємство і показало прибутки у 2011 році, але це все було обумовлено як кліматичними, так і економічними умовами. Але ж інші підприємства даного району, навіть в цих умовах, показали зовсім незначні прибутки чи їх взагалі не було. Це каже про те,що дане підприємство має гарну організацію виробництва та після 2010 року, який був зовсім неврожайним, “трималося ще на ногах”.

 

 

РОЗДІЛ 3

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти