ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Що з перерахованого не відноситься до групи методів стимулювання діяльності та поведінки?

а) метод заохочення і покарання;

б) метод схвалення і засудження;

в) метод громадської думки;

г) метод контролю;

5. Надмірне піклування, бажання все за дитину це:

а) гіперопіка;

б) авторитарний метод виховання;

в) метод створення ситуацій;

г) метод перспективи.

6. Виховання за методом «Попелюшки» це:

а) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) виховання в умовах підвищеної моральної відповідальності;

г) немає правильної відповіді.

7. Хто з українських педагогів впроваджував принцип народності виховання:

а) І. Ващенко;

б) Ушинський;

в) В. Сухомлинський;

г) О. Духнович.

8. Який з перерахованих підходів щодо виховання в сучасній вітчизняній педагогіці не існує:

а) психотерапевтичний;

б) формуючий;

в) соціалізації;

г) технологічний.

9. Головна мета педагогічного процесу - сприяти розвитку особистості і здібностей людини, її духовному зростанню, моральності і самовдосконалення - стверджує ...

а) теологічна парадигма;

б) технократична парадигма;

в) гуманістична парадигма;

г) біхевіоральна парадигма;

д) традиціоналістична парадигма.

10. Головна мета навчання і виховання - дати людині глибокі, різнобічні академічні знання - стверджує ...

а) теологічна парадигма;

б) технократична парадигма;

в) гуманістична парадигма;

г) біхевіоральна парадигма;

д) традиціоналістична парадигма.

11. Система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток особистості, підготовку її до життя та трудової діяльності – це:

а) мета навчання;

б) зміст освіти;

в) предмет дидактики;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді не вірні.

12. Відповідно до Закону України « Про освіту» система освіти в Україні складається з ланок:

а) дошкільна освіта;

б) загальна – середня освіта;

в) позашкільна освіта;

г) самоосвіта;

д) всі відповіді вірні;

е) всі відповіді не вірні.

Блок тестів для самоконтролю № 10

Педагогіка

1. Знання вчителем психології дитини дає можливість:

а) визначати інтелект, можливості особистості дитини;

в) розвивати спостережливість;

с) планувати діяльність дитини;

д) опанувати вміннями;

е) розвивати здібності та інтерес до навчання.

2. Взаємозв'язок між окремими предметами - це:

а) міжпредметний зв'язок;

в) взаємозв'язок між спорідненими предметами;

с) взаємозв'язок гуманітарних і природничих предметів;

д) взаємозв'язок окремих предметів;

е) взаємозв'язок між наукою і предметами.

3. Предмети естетичного циклу:

а) музика, образотворче мистецтво, праця, фізична культура;

б) суспільствознавство, людинознавство;

в) мова та література;

г) економіка, географія, історія.

4. Заохочення і покарання – метод. . . :

а) стимулюючий;

в) словесний;

с) пошуковий;

д) наочний;

е) практичний.

5. При складанні навчальних програм з предмета орієнтуються на:

а) навчальний план;

в) індивідуальний план;

с) поурочний план;

д) підручник;

е) календарний план.

6. Функція оцінки:

а) підготовча, вступна, проміжна і підсумкова;

б) вдосконалення і систематизація знань;

в) проміжна, підсумкова, виробнича;

г) вступна, проміжна, навчальна

д) вступна, підсумкова та інформаційна.

7. Позитивні сторони індивідуального опитування:

а) поглиблення і перевірка знань;

б) оцінювання відповідей;

в) виставлення оцінок у журнал;

г) формування дисципліни і порядку;

д) об'єктивна оцінка знань.

8. Який принцип визначається як "золоте правило" дидактики?

а) принцип систематичності;

б) принцип наочності;

в) принцип науковості.

9. Основними об'єктами педагогічного процесу є:

а) учні;

б) суспільство;

в) педагоги;

г) педагоги і громадськість;

д) учні та соціальне середовище;

10. Дошкільна педагогіка – це :

а) наука про закономірності виховання та навчання дітей від народження до школи;

б) галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання і виховання;

в) наука про дитину.

11. Латинське слово "парадигма" означає:

а) зразок;

б) напрям;

в) модель;

г) інструкція;

д) проект.

12. Основні вимоги до педагога:

а) педагогічна майстерність і педагогічний такт;

б) сила волі, педагогічна техніка;

г) ідейність, терплячість;

д) стійкість, спостережливість;

е) терплячість, уважність.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти