ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА»

 

 

1. Предмет, система науки криміналістики.

2. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою.

3. Задачі криміналістики і її місце в системі юридичних знань.

4. Криміналістична ідентифікація: поняття, наукові основи, об’єкти.

5. Криміналістична ідентифікація: види і форми ідентифікації.

6. Криміналістична діагностика і її практичне значення для розкриття і розслідування злочинів.

7. Криміналістична техніка: поняття, система.

8. Криміналістична техніка: класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів.

9. Криміналістична фотографія: поняття, система і методи.

10. Криміналістична фотографія: прийоми (способи), що використовуються при огляді місця події і проведенні інших слідчих дій.

11. Криміналістична звуко- і відеозапис: засоби, методи і процесуальне оформлення результатів застосування звуко- і відеозапису.

12. Криміналістичні рекомендації по використанню звуко- та відеозапису під час розслідування злочинів.

13. Поняття, система і задачі трасології.

14. Класифікація слідів в трасології.

15. Папілярні візерунки пальців рук людини: їх властивості, класифікація і значення в розшуку і викритті злочинців.

16.Механізм утворення слідів рук, їх види.

17. Технічні засоби і прийоми виявлення, фіксації і вилучення слідів рук при огляді місця події.

18. Доріжка слідів ніг і її елементи.

19. Прийоми виявлення, фіксації і вилучення слідів ніг при огляді місця події.

20. Сліди транспортних засобів: поняття та їх класифікація.

21. Класифікація слідів зламу.

22. Технічні способи і прийоми виявлення, фіксації і вилучення слідів знарядь зламу й інструментів.

23. Питання, що вирішуються трасологічною експертизою.

24.Поняття криміналістичної балістики і значення її положень у розслідуванні злочинів.

25. Механізм пострілу й утворення його слідів.

26. Питання, що вирішуються судово-балістичною експертизою.

27. Документи як речові докази і джерела доказів.

28. Правила огляду і зберігання документів під час досудового слідства.

29. Техніко-криміналістичне дослідження документів: способи підробки та відповідні до них ознаки.

30. Поняття, властивості і класифікація ознак письма.

31. Поняття, властивості і класифікація ознак почерку.

32. Криміналістичне дослідження машинописних текстів.

33. Криміналістичні засоби, методи встановлення і фіксації ознак зовнішності людини (габітологія).

34. Джерела інформація про зовнішній вигляд особи.

35.Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів (криміналістичні обліки).

36. Криміналістична тактика: поняття, система, правові, психологічні й етичні основи.

37. Тактичний прийом: поняття, види і критерії їх допустимості на досудовому слідстві.

38. Тактична операція: поняття, види й особливості її використання в розкритті і розслідуванні злочинів.

39. Поняття слідчої ситуації та її види.

40. Компоненти слідчої ситуації.

41. Криміналістичні версії: поняття, види, правила побудови і перевірки.

42. Планування розслідування: поняття, види й основні принципи.

43. Техніка планування розслідування по кримінальній справі й окремих слідчих діях.

44. Слідчий огляд: поняття і види.

45. Тактика огляду місця події.

46. Тактичні правила огляду трупа на місці його виявлення.

47. Негативні обставини.

48. Поняття і загальні правила проведення розшуку на досудовому слідстві.

49. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими й іншими службами органів внутрішніх справ при розслідуванні злочинів.

50. Поняття, підстави і види затримання підозрюваних у злочині.

51. Підготовка і тактичні прийоми затримання підозрюваного в злочині.

52. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачуваних.

53. Тактика допиту потерпілих і свідків.

54. Тактика очної ставки.

55. Тактика обшуку і виїмки.

56. Тактика пред’явлення для впізнання людей.

57. Тактика пред’явлення для впізнання речей і предметів.

58. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання трупів, тварин та ділянок місцевості.

59. Тактика відтворення обстановки й обставин події (перевірка показань на місці).

60. Тактика відтворення обстановки й обставин події (слідчий експеримент).

61. Підготовка і призначення криміналістичних експертиз.

62. Фіксація ходу і результатів слідчих дій.

63. Методика розслідування вбивств.

64. Особливості розслідування вбивств при відсутності трупа.

65. Особливості методики розслідування замовних вбивств.

66. Методика розслідування нанесення тілесних ушкоджень.

67. Методика розслідування зґвалтувань.

68. Обставини, що підлягають доведенню при розслідуванні зґвалтувань.

69. Методика розслідування розкрадань, вчинених шляхом присвоєння, розтрати або зловживання службовим становищем.

70. Методика розслідування розкрадань шляхом крадіжки.

71. Методика розслідування розкрадань державного чи колективного майна, вчиненого шляхом шахрайства.

72. Методика розслідування крадіжок, вчинених із проникненням у житло громадян.

73. Особливості розслідування кишенькових крадіжок.

74. Методика розслідування грабежів і розбійних нападів.

75. Методика розслідування шахрайського заволодіння особистим майном громадян.

76. Криміналістична характеристика шахрайств.

77. Криміналістична характеристика хабарництва.

78. Особливості порушення кримінальних справ щодо хабарництва.

79. Методика розслідування вимагання.

80. Криміналістична характеристика вимагання.

81. Особливості порушення кримінальних справ щодо вимагання.

82. Методика розслідування вимагання: типові слідчі ситуації.

83. Методика розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів.

84. Криміналістична характеристика злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів.

85. Особливості порушення кримінальних справ щодо незаконного обігу наркотичних засобів.

86. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах щодо незаконного обігу наркотичних засобів.


9. Розподіл балів, які отримують студенти

 

В основі модульного контролю залежить накопичення оцінок (балів) за певний період навчання. Цей період включає різні види діяльності студента: роботу на семінарських заняттях, виконання тестів, модульних контрольних робіт, написання рефератів, підготовку творчих завдань та інше. Сума балів виступає в ролі кількісного показника якості роботи кожного студента. За основу оцінювання досягнень студентів використана 100 - бальна шкала. Робоча програма передбачає розподіл цих балів між модулями.

Викладання навчального курсу дисципліни реалізується через змістові і функціональні модулі. Змістових модулів - 2, вони відображують повний обсяг матеріалу за розділами і темами дисципліни. За кожний змістовий модуль студент має набрати певну кількість балів.

Функціональні модулі, у свою чергу, дозволяють викладачеві забезпечити всебічний контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів. Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів відбувається у межах кожного функціонального модуля.

Модулі поточного контролю - передбачає відпрацювання студентами матеріалу семінарських занять за двома змістовими модулями, а також проведення контрольної роботи з кожного змістового модуля. Модуль 2 - індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) - передбачає перевірку і захист роботи. Модуль 3 - підсумкова атестація - передбачає виконання студентами комплексного опитування за матеріалом курсу. Максимальна сума балів за вивчення всієї дисципліни - по 100 балів в 7-му та 8-му семестрах. Максимальна сума балів за виконання кожного функціонального модуля становить: за перший модуль – 45/65 балів (1/2семестр відповідно); другий модуль- 30/10 (1/2семестр відповідно); третій модуль - 25.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів

Й семестр (залік)

Модуль 1. Поточний контроль Модуль 2 ІНДЗ Модуль 3 Підсумкова атестація Сума
ЗМ 1 25-залік
Т Т Т Т Т Т Т КР      
     

 

По завершенню визначається рейтинг знань в межах 100 бальної шкали.

 

Модуль 1. Поточний контроль Модуль 2 ІНДЗ Модуль 3 Підсумкова атестація Сума
ЗМ 2 25 -екзамен
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т КР      
     

Й семестр (екзамен)

 

По завершенню визначається рейтинг знань в межах 100 бальної шкали.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти