ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

"ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАПРЯМУ

"ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

 

Студента групи_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_________________________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

 


Укладачі: Віннічук Г.Я., Рижмань Д.І., Криворучко І.М. — викладачі-методисти Брацлавського сільськогосподарського технікуму Вінницького ДАУ

 

Рецензенти: Кривий П.П. — канд. ек. наук, доц. Вінницького ДАУ; Павлик І.І. - методист НМЦ.

 

 

Редактор Салмай Н.М.

 

 

Відповідальний за випуск Павлик І.І.

 

 

Робочий зошит складено відповідно до навчальної програми дисципліни "Економіка підприємства" 2003 року з економічних спеціальностей.


ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Завдання

Розрахувати показники економічної ефективності використання землі. Визначити розмір паю і орендну плату за землю.

Таблиця 1

Визначити показники рівня та ефективності використання землі

 

Показники СТОВ
"Дружба" "Мрія"
1 . Площа с.-г. угідь, га в
тому числі  
• площа ріллі, га
• зернові культури, га
2. Виробництво:    
а) м'яса
б) в тому числі свинини, ц
птиці, ц -
в) молока, ц
г) яєць, тис. шт. -
3. Валова продукція в порівняльних цінах    
2000 р., тис. грн.
в тому числі тваринництва
4. Валовий дохід, тис. грн.
5. Чистий дохід, тис. грн.

Рівень використання землі

1.1. Виробництво на 100 га с.-г. угідь:

а) м'яса, ц;

б) молока, ц

1.2. Виробництво на 100 га зернових:

а) м'яса птиці, ц;

б) яєць, тис. шт.

1.3. Виробництво свинини на 100га ріллі.

Ефективність використання землі

1.1. Виробництво валової продукції в порівняльних цінах на

1 га с.-г. угідь, грн._________________________________________________________________

в тому числі тваринництва___________________________________________________________

1.2. Одержано на 1 га с.-г. угідь, грн.

валового доходу___________________________________________________________

чистого доходу____________________________________________________________

Висновки.___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначити розмір земельного паю та орендної плати за землю

1. Розрахувати розмір земельного паю по СТОВ "Мрія" залежно від агровиробничих груп ґрунтів.

2. Визначити орендну плату за земельну частку (паю) по с.-г. підприємствах: Розрахунок орендної плати залежно від вартості земельної частки. Розрахувати орендну плату залежно від виходу валової продукції з 1 га (в перерахунку на зерно).

3. Зробити розрахунки по орендній платі з пайовиками на рівні натуральної оплати.

 

Таблиця 2

Визначення орендної плати залежно від вартості земельної частки (паю)

 

Підприємство Вартість земельної частки (паю), грн. Орендна плата, відсоток Нараховано орендної плати, грн.
1 СТОВ "Мрія" 2,0  
2 СТОВ "Світанок" 2,5  
3 СТОВ "Надія" 2,3  
4 СТОВ "Промінь" 2,4  
5 Кооператив "Колос" 2,2  

Таблиця 3

Визначення орендної плати залежно від урожайності зерна

 

Підприємство Культура Урожайність, ц/га Реаліз. ціна 1 ц, грн. Оренд, плата залежно від урожаю 10% Земельна частка паю, га Із усієї земельної частки належить зерна, ц (5x6) Нарах, орендної плати, грн. (4x7)
1 СТОВ "Мрія" Озима пшениця   6,25    
2 СТОВ "Світанок» -“-   5,88    
3 СТОВ"Надія" -“-   5,92    
4 СТОВ "Промінь" -“-   6,71    
5 СВК "Колос" -“-   6,05    

Таблиця 4

Розрахунок орендної плати на рівні натуральної плати

 

 

 

 

 

Підприємство Нарах. орендн. плати, грн. Видано продуктами
зерно цукор олія послуги
кількість, кг ціна, грн. сума кількість, кг ціна, грн. сума кількість, кг ціна, грн. сума на суму, грн.
СТОВ "Мрія"   0.60   2.50   4.00    
СТОВ "Світанок"   0.60   2.50   4.00    
СТОВ "Надія"   0.60   2.50   4.00    
СТОВ "Промінь"   0.60   2.50   4.00    
ВСК "Колос"   0.60   2.50          
                             

Методичні поради

Суму орендної плати необхідно брати із табл. 1 або 2 (на вибір студента). При розподілі орендної плати у графу "Послуги" записувати різницю суми. Орендна плата може сплачуватися як у грошовій та натуральній формах, так і у вигляді послуг.

Кожен учасник підприємства може обирати для себе саме ту форму орендної плати, яка найбільше влаштовує його у межах затвердженого зборами розміру орендної плати у грошовому виразі.

Примітка. Реалізаційна ціна за 1 кг: зерно - 0,60 грн., цукор - 2 грн., олія - 2,50 грн.

Для визначення загального розміру орендної плати за земельну частку можна використовувати:

• розмір орендної плати за рік 1,5-2,5 відсотка від вартості земельної частки, або 10 відсотків від вартості валової продукції з площі земельного паю.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТА

Практичне заняття

Завдання

Визначити забезпеченість трудовими ресурсами та показники їх використання.

Визначити потребу в трудових ресурсах по категоріях працівників

1.1. Розрахувати потребу в доярках, якщо в господарстві 780 корів, навантаження на 1 доярку при ручному доїнні 25 корів, коефіцієнт змінності 1,16.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2 Розрахувати потребу вскотарях, якщо в господарстві поголів'я молодняку великої рогатої худоби 920 голів і навантаження на одного скотаря 65 голів, коефіцієнт змінності 1,17.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3 Розрахувати потребу в свинарях, якщо в господарстві свиней 1200 голів, навантаження на одного свинаря 230 голів, коефіцієнт змінності 1,15.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4 Розрахувати потребу в працівниках кормоцеху, якщо поголів'я корів у господарстві 780 голів і норма навантаження на 1-го працівника 400 голів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Розрахувати потребу в трактористах, якщо необхідно виорати 800 га землі за 3 дні, норма виробітку за зміну на трактор - Т-74 - 7 га.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Розрахувати потребу в водіях, якщо необхідно перевезти 150т зерна за 3 дні, норма перевезення за день на автомашину — 25 т.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Визначити показники використання трудових ресурсів

2.1. Коефіцієнт залучення трудових ресурсів у суспільне виробництво (відношення кількості працівників, які фактично працювали, до загальної їх чисельності):

• трудові ресурси, що фактично брали участь у сільськогосподарському виробництві - 430 осіб,

• наявні трудові ресурси - 510 осіб

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Коефіцієнт використання трудових ресурсів (відношення фактично відпрацьованого часу до можливого фонду робочого часу):

• фактично відпрацьований час - 94600 людино-днів;

• можливий фонд робочого часу — 113950 людино-днів (за трудовим мінімумом).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Коефіцієнт використання робочого часу дня (відношення відпрацьованого часу за зміну до встановленого часу зміни):

• фактично відпрацьований робочий час за день - 6,3 год,

• встановлений робочий час зміни - 7 год.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Загальний коефіцієнт робочого часу (визначається добутком коефіцієнта робочого часу за зміну і коефіцієнта використання трудових ресурсів протягом року).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5. Коефіцієнт плинності трудових ресурсів (визначається відношенням суми кількості, що вибули і тих, що прибули до середньорічної кількості працівників):

 

• прибуло працівників у господарство -18 осіб;

• вибуло працівників з господарства - 26 осіб;

• середньорічна чисельність — 150 осіб.

 

3. Скласти баланс праці по ВСК "Колос"

Таблиця 5

Баланс праці

1.Категорія працівників Потрібно осіб Налічується осіб Надлишок (+), нестача (-) Джерела покриття нестачі Використання надлишку
1 Трактористи 2 Комбайнери 3 Доярки 4 Шофери 35 12 25 26 32 16 22 28      

Завдання

Визначення показників і темпів росту продуктивності праці.

1. Розрахувати показники продуктивності праці на виробництві окремих видів продукції.

• виробництво продукції на 1 людино-годину.

• прямі затрати праці в людино-годинах на виробництво 1 ц продукції.

Для виконання завдання вихідні дані беремо із даних річного звіту ВСК "Колос".

Таблиця 6

Назва продукції Виробництво продукції, ц Прямі затрати праці в людино-годинах Виробництво продукції на одну людино годину, ц Затрати праці людино-годин на одиниці продукції
1. Зернові і бобові    
2. Цукрові буряки    
3. Соняшник    
4. Картопля    
5. Овочі    
6. Молоко    
7. Привіс великої рогатої худоби    
8. Привіс свиней    
9. Привіс овець    

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Розрахувати показники продуктивності праці по господарству в цілому і по окремих галузях.

• виробництво валової продукції сільського господарства на одного середньорічного працівника;

• виробництво валової продукції по господарству на 1 люд-год (в гривнях), у тому числі в рослинництві та тваринництві.

Таблиця 7

Показники  
1. Вартість валової продукції рослинництва, грн.
2. Вартість валової продукції тваринництва, грн.
3. Всього по господарству, грн.
4. Середньорічна чисельність працівників, зайнятих у сільському господарстві
5. Відпрацьовано людино-годин по господарству, в т.ч. у рослинництві
Визначити: 6. Виробництво валової продукції на одного працівника, грн.;
7. Виробництво валової продукції на одну людино-годину, грн.:  
• по господарству  
• по тваринництву  
• по рослинництву  

 

3. Визначити випередження темпів росту продуктивності праці за даними ВСК " Колос " (табл. 8, 9):

- по господарству;

- по галузі тваринництва;

- по галузі рослинництва;

- по видах продукції.

Таблиця 8

Завдання

На конкретних матеріалах двох господарств розрахувати структуру енергоресурсів та показники забезпеченості енергоресурсами .

Таблиця 10

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання.

Завдання

На матеріалах ВСК "Колос" визначити ефективність використання оборотних засобів.

Таблиця 14

Вихідні дані

Показники Минулий рік Звітний рік
1. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, грн.
2. Вартість молодняку тварин, переведеного в основне стадо, грн.
3. Виручка від реалізації худоби, вибракованої з основного стада, грн.
4. Річний обіг, грн. ? ?
5. Середньорічна вартість оборотних засобів, грн.
6. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів ? ?
7. Тривалість обігу, дні ? ?
8. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів ? ?

 

Таблиця 15

Визначити забезпеченість нормативами оборотних засобів ВСК "Колос"

 

Нормативні оборотні засоби Наявність, грн. Відсоток забезпеченості нормативними оборотними засобами
за норма-тивом фактично на кінець року відхилення (+,-)
1. Виробничі запаси Молодняк тварин і тварин на відгодівлі    
Корми    
Насіння    
Запасні частини    
Тверде паливо    
Міндобрива, яди, хімікати    
Тара і тарні матеріали    
Будівельні матеріали для ремонту МШП    
Разом        
2. Незавершене виробництво    
3. Витрати майбутніх періодів    
4. Готова продукція    
5. Розрахунки з заготівельними організаціями    
6. Інші засоби    
Всього        

Висновки__________________________________________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Практичне заняття 1

Завдання

Визначити структуру собівартості продукції.

Навчити розраховувати структуру.

Таблиця 16

Визначити структуру собівартості продукції рослинництва ВСК "Колос", встановити трудомісткість і матеріаломісткість продукції

 

 

Статті витрат Зерно Цукровий буряк Овочі
грн. відсоток грн. відсоток грн. відсоток
Затрати (собівартість 1 ц)
1. Оплата праці      
2. Насіння    
3. Корми -   -   -  
4. Нафтопродукти      
5. Добрива    
6. Амортизація      
7. Поточний ремонт      
8. Роботи і послуги      
9. Інші (страхові платежі )      
10. Загальновиробничі витрати      

Висновки.__________________________________________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Таблиця 17

Трудомісткість продукції

 

 

  Молоко Привіс свиней Привіс великої рогатої худоби
грн. відсоток грн. відсоток грн. відсоток
Затрати, всього у тому числі      
1. Оплата праці      
2. Корми      
3. Амортизація приміщень      
4. Поточний ремонт      
5. Роботи і послуги      
6. Інші (водопостачання, електропостачання, страхові платежі)      
7. Загальновиробничі і загальногосподарські витрати      

Висновки.__________________________________________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

 

Практичне заняття 2

Завдання

Визначити собівартість 1 ц продукції рослинництва і тваринництва за видами.

Задача 1

У ВСК "Колос" фактично одержано валового збору :

чисте зерно - 54200 ц;

зернові відходи -1100ц;

солома - 78000 ц;

Витрати на вирощування озимої пшениці -1925134 грн.

У тому числі витрати на збирання, пресування, транспортування, скиртування соломи за нормативами – 62400 грн. Визначити собівартість : а) 1ц зерна;

б) 1 ц зернових відходів;

в) 1 ц соломи.

Примітка. Вміст зерна в зернових відходах – 50 %, тобто коефіцієнт – 0,5.
Розрахунок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Задача 2

У ВСК фактична площа посіву цукрового буряку - 550 га

Валовий збір:

а) коренів - 155000ц;

б) гички - 85000 ц;

Затрати-812320 грн.

У тому числі на гичку -102000 грн.

Визначити:

1. Собівартість 1ц: а) коренів, б) гички.

Розрахунок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 3

У ВСК "Колос" річні затрати на утримання 235 корів - 277400 грн. Річний удій на одну корову - 31 ц. Приплід телят на 100 корів - 95 гол. Вихід гною на одну корову -4т.

Нормативно-розрахункова ціна 1 гною – 2,30 грн.

Визначити:

1. Валовий надій молока від стада корів на рік.

2. Приплід телят.

3. Собівартість:

 

• 1ц молока;

• 1 голови приплоду.

Розрахунок:_______________________________________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 4

У ВСК "Колос" середньорічна кількість свиней – 1525 гол. Середньодобовий приріст - 420 г . Вихід гною на 1 гол. -2т. Річні затрати на утримання всього поголів'я - 989200 грн. Нормативно-розрахункова ціна 1 т гною - 3 грн.

Визначити:

1. Приріст живої ваги від усього поголів'я.

2. Вихід гною від усього поголів'я.

3. Собівартість 1 ц приросту.

Собівартість 1 ц приросту визначається шляхом ділення суми затрат на утримання (за мінусом затрат на побічну продукцію в оцінці по розрахунковій ціні) на кількість приросту.

Розрахунок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 5

У ВСК "Колос" середньорічне поголів'я овець - 925 гол. Групи утримаються разом. Приплід ягнят на рік-146 гол. Настриг вовни на рік - 27 ц, приріст живої ваги на рік - 337 ц. Вихід гною - 650 т від усього поголів'я. Нормативна вартість 1 т гною - 2 грн. Всього затрат - 97630 грн.

Визначити:

Собівартість:

• голови приплоду;

• ц вовни;

• 1 ц приросту.

Собівартість продукції вівчарства калькулюють так:

1. Із загальної суми затрат віднімають вартість гною в оцінці за нормативною ціною за одну тону.

1. Із суми затрат за мінусом гною віднімають затрати на приплід (у розмірі 10 відсотків).

2. Затрати без вартості побічної продукції ( гною) та вартості приплоду, на основну продукцію (вовну і приріст) розподіляють за коефіцієнтами (в одиницях):

 

• вовна - 5 одиниць;

• приріст - 1 одиниця.

4. Собівартість визначається шляхом ділення затрат на вихід продукції в центнерах.

Розрахунок:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Задача 6

У ВСК "Колос" середньорічне поголів'я курей-несучок - 825 гол. Несіння яєць на 1 курку-несучку на рік - 210 шт. Вихід курячого посліду від усього поголів'я на рік - 5т; нормативно-розрахункова ціна 1 т - 3,10 грн.

Затрати на утримання, включаючи вартість побічної продукції 35112 грн.

Визначити:

1. Валовий вихід яєць від усього поголів'я, тис. шт.

2. Затрати без побічної продукції

3. Собівартість 1 тис. шт. яєць.

Розрахунок:______________________________________ _____________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ

Завдання

Визначити ціни на продукцію та послуги.

Визначити:

а) гуртову ціну підприємства;

б) роздрібну ціну;

в) структуру роздрібної ціни.

Вихідні дані:

• повна собівартість виробу -40 грн.;

• рівень рентабельності витрат - 20 %;

• податок із додаткової вартості - 6 грн.;

• націнка посередницьких організацій - 5 грн.;

торгова надбавка —15 % до відпускної ціни посередників.
Розрахунок: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 18

Визначити середню реалізаційну ціну на с.-г. продукцію, враховуючи всі канали реалізації СТОВ " Мир"

 

 

Назва культури Державі Іншим підприємствам Працівникам На ринку Разом
кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, грн.. кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, грн.. кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, гра кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, грн.. кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, гри.
1. Пшениця              
2 Гречка     . 48          
3. Ячмінь              
4. Соняшник              
5. Горох              
6 Цукор _ -              
Разом X     X X   X X   X X        
                                 

Висновки._________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


Таблиця 19

Визначити договірно-розрахункову ціну за 1 т-км по кооперативу "Вантажний автопарк"

 

Показники Один. виміру Сума, (кількість)
1 . Кількість т-км т-км
2. Норматив затрат праці на 1 т-км л-год 0,036
3. Затрати за нормативом, всього (1x2) л-год  
4. Фактично оплата 1 люд-год грн. 0,95
5. Разом оплата праці (4x3) гри.  
6. Нарахування на оплату праці ( 42,5 % ) грн.  
7. Нормативи затрат палива на 1 т-км кг 1,35
8. Затрати палива, всього кг  
9. Комплексна ціна палива за 1 кг грн. 1,64
10. Вартість палива грн.  
11 . Інші витрати постійні на весь обсяг грн.
12. Всього затрат за нормативом (5+6+10+11) грн.  
13. Коефіцієнт прибутковості коеф. 1,3
14. Разом затрат з нормативним прибутком (гр.12 хгр.13) грн.  
15. Розрахункова ціна за 1 т-км грн.  

 

Договірно-розрахункова ціна визначається діленням грошово-матеріальних затрат на кількість тонно-кілометрів.

Завдання

Визначити прибуток та рівень рентабельності по господарству, галузях, видах продукції. Ефективність виробництва продукції рослинництва і тваринництва.


Таблиця 20 Визначити прибуток та рівень рентабельності виробництва по господарству, галузях і видах продукції СТОВ "Нива"

 

  Кооперації Товарні біржі Ринок Разом Повна собівар- тість, 1ц Всього заїр, пос/б на вироби., і реалії. Прибуток Рівень рен­табель­ності, відсоток
    кіль­кість, ц ціна 1ц грошо-ві над­ход­ження кіль­кість, ц ціна 1ц грошо-ві над­ход­ження кіль­кість, ц ціна 1ц грошо-ві над­ход­ження кіль­кість, ц ціна 1ц грошо-ві над­ход­ження   на 1ц всього рентабель-ності, %  
   
Зернові Цукровий буряк Картопля Овочі По рослинництву - 316 614 X - 36 81 X   -715 - X -40 - X   - X - X   X X   - X        
Молоко М'ясо великої рогатої худоби М'ясо Свиней По тваринництву 2130 318   X   Х   -   X -   X     X   X   X X     X        
Разом по господарству X X   X X   X X   X X   X        

Рівень рентабельності визначається за масою прибутку до повної собівартості всієї реалізованої продукції

 


Таблиця 21

Визначити валовий і чистий дохід по СТОВ "Надія"

 

  Вартість валової продукції в порівняльних цінах, грн. Затрати на виробництво продукції, грн. Утому числі оплата праці, грн. Валовий дохід, грн. Чистий Дохід, грн.
1. По господарству    
2. По рослинництву    
3. По тваринництву    
             

Висновки._______________________________________________________________ __________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання

Визначити рівень та економічну ефективність інтенсифікації виробництва.

Таблиця 22

Завдання

Визначити структуру товарної продукції і встановити рівень та економічну ефективність спеціалізації господарства.

Розрахувати:

1. Питому вагу окремих видів продукції.

2. Рівень спеціалізації господарства.

3. Тип спеціалізованого господарства.

Таблиця 25

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

"ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАПРЯМУ

"ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

 

Студента групи_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_________________________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

 


Укладачі: Віннічук Г.Я., Рижмань Д.І., Криворучко І.М. — викладачі-методисти Брацлавського сільськогосподарського технікуму Вінницького ДАУ

 

Рецензенти: Кривий П.П. — канд. ек. наук, доц. Вінницького ДАУ; Павлик І.І. - методист НМЦ.

 

 

Редактор Салмай Н.М.

 

 

Відповідальний за випуск Павлик І.І.

 

 

Робочий зошит складено відповідно до навчальної програми дисципліни "Економіка підприємства" 2003 року з економічних спеціальностей.


ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Завдання

Розрахувати показники економічної ефективності використання землі. Визначити розмір паю і орендну плату за землю.

Таблиця 1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти