ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначити показники рівня та ефективності використання землі

 

Показники СТОВ
"Дружба" "Мрія"
1 . Площа с.-г. угідь, га в
тому числі  
• площа ріллі, га
• зернові культури, га
2. Виробництво:    
а) м'яса
б) в тому числі свинини, ц
птиці, ц -
в) молока, ц
г) яєць, тис. шт. -
3. Валова продукція в порівняльних цінах    
2000 р., тис. грн.
в тому числі тваринництва
4. Валовий дохід, тис. грн.
5. Чистий дохід, тис. грн.

Рівень використання землі

1.1. Виробництво на 100 га с.-г. угідь:

а) м'яса, ц;

б) молока, ц

1.2. Виробництво на 100 га зернових:

а) м'яса птиці, ц;

б) яєць, тис. шт.

1.3. Виробництво свинини на 100га ріллі.

Ефективність використання землі

1.1. Виробництво валової продукції в порівняльних цінах на

1 га с.-г. угідь, грн._________________________________________________________________

в тому числі тваринництва___________________________________________________________

1.2. Одержано на 1 га с.-г. угідь, грн.

валового доходу___________________________________________________________

чистого доходу____________________________________________________________

Висновки.___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначити розмір земельного паю та орендної плати за землю

1. Розрахувати розмір земельного паю по СТОВ "Мрія" залежно від агровиробничих груп ґрунтів.

2. Визначити орендну плату за земельну частку (паю) по с.-г. підприємствах: Розрахунок орендної плати залежно від вартості земельної частки. Розрахувати орендну плату залежно від виходу валової продукції з 1 га (в перерахунку на зерно).

3. Зробити розрахунки по орендній платі з пайовиками на рівні натуральної оплати.

 

Таблиця 2

Визначення орендної плати залежно від вартості земельної частки (паю)

 

Підприємство Вартість земельної частки (паю), грн. Орендна плата, відсоток Нараховано орендної плати, грн.
1 СТОВ "Мрія" 2,0  
2 СТОВ "Світанок" 2,5  
3 СТОВ "Надія" 2,3  
4 СТОВ "Промінь" 2,4  
5 Кооператив "Колос" 2,2  

Таблиця 3

Визначення орендної плати залежно від урожайності зерна

 

Підприємство Культура Урожайність, ц/га Реаліз. ціна 1 ц, грн. Оренд, плата залежно від урожаю 10% Земельна частка паю, га Із усієї земельної частки належить зерна, ц (5x6) Нарах, орендної плати, грн. (4x7)
1 СТОВ "Мрія" Озима пшениця   6,25    
2 СТОВ "Світанок» -“-   5,88    
3 СТОВ"Надія" -“-   5,92    
4 СТОВ "Промінь" -“-   6,71    
5 СВК "Колос" -“-   6,05    

Таблиця 4

Розрахунок орендної плати на рівні натуральної плати

 

 

 

 

 

Підприємство Нарах. орендн. плати, грн. Видано продуктами
зерно цукор олія послуги
кількість, кг ціна, грн. сума кількість, кг ціна, грн. сума кількість, кг ціна, грн. сума на суму, грн.
СТОВ "Мрія"   0.60   2.50   4.00    
СТОВ "Світанок"   0.60   2.50   4.00    
СТОВ "Надія"   0.60   2.50   4.00    
СТОВ "Промінь"   0.60   2.50   4.00    
ВСК "Колос"   0.60   2.50          
                             

Методичні поради

Суму орендної плати необхідно брати із табл. 1 або 2 (на вибір студента). При розподілі орендної плати у графу "Послуги" записувати різницю суми. Орендна плата може сплачуватися як у грошовій та натуральній формах, так і у вигляді послуг.

Кожен учасник підприємства може обирати для себе саме ту форму орендної плати, яка найбільше влаштовує його у межах затвердженого зборами розміру орендної плати у грошовому виразі.

Примітка. Реалізаційна ціна за 1 кг: зерно - 0,60 грн., цукор - 2 грн., олія - 2,50 грн.

Для визначення загального розміру орендної плати за земельну частку можна використовувати:

• розмір орендної плати за рік 1,5-2,5 відсотка від вартості земельної частки, або 10 відсотків від вартості валової продукції з площі земельного паю.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТА

Практичне заняття

Завдання

Визначити забезпеченість трудовими ресурсами та показники їх використання.

Визначити потребу в трудових ресурсах по категоріях працівників

1.1. Розрахувати потребу в доярках, якщо в господарстві 780 корів, навантаження на 1 доярку при ручному доїнні 25 корів, коефіцієнт змінності 1,16.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2 Розрахувати потребу вскотарях, якщо в господарстві поголів'я молодняку великої рогатої худоби 920 голів і навантаження на одного скотаря 65 голів, коефіцієнт змінності 1,17.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3 Розрахувати потребу в свинарях, якщо в господарстві свиней 1200 голів, навантаження на одного свинаря 230 голів, коефіцієнт змінності 1,15.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4 Розрахувати потребу в працівниках кормоцеху, якщо поголів'я корів у господарстві 780 голів і норма навантаження на 1-го працівника 400 голів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Розрахувати потребу в трактористах, якщо необхідно виорати 800 га землі за 3 дні, норма виробітку за зміну на трактор - Т-74 - 7 га.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Розрахувати потребу в водіях, якщо необхідно перевезти 150т зерна за 3 дні, норма перевезення за день на автомашину — 25 т.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Визначити показники використання трудових ресурсів

2.1. Коефіцієнт залучення трудових ресурсів у суспільне виробництво (відношення кількості працівників, які фактично працювали, до загальної їх чисельності):

• трудові ресурси, що фактично брали участь у сільськогосподарському виробництві - 430 осіб,

• наявні трудові ресурси - 510 осіб

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Коефіцієнт використання трудових ресурсів (відношення фактично відпрацьованого часу до можливого фонду робочого часу):

• фактично відпрацьований час - 94600 людино-днів;

• можливий фонд робочого часу — 113950 людино-днів (за трудовим мінімумом).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Коефіцієнт використання робочого часу дня (відношення відпрацьованого часу за зміну до встановленого часу зміни):

• фактично відпрацьований робочий час за день - 6,3 год,

• встановлений робочий час зміни - 7 год.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Загальний коефіцієнт робочого часу (визначається добутком коефіцієнта робочого часу за зміну і коефіцієнта використання трудових ресурсів протягом року).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5. Коефіцієнт плинності трудових ресурсів (визначається відношенням суми кількості, що вибули і тих, що прибули до середньорічної кількості працівників):

 

• прибуло працівників у господарство -18 осіб;

• вибуло працівників з господарства - 26 осіб;

• середньорічна чисельність — 150 осіб.

 

3. Скласти баланс праці по ВСК "Колос"

Таблиця 5

Баланс праці

1.Категорія працівників Потрібно осіб Налічується осіб Надлишок (+), нестача (-) Джерела покриття нестачі Використання надлишку
1 Трактористи 2 Комбайнери 3 Доярки 4 Шофери 35 12 25 26 32 16 22 28      

Завдання

Визначення показників і темпів росту продуктивності праці.

1. Розрахувати показники продуктивності праці на виробництві окремих видів продукції.

• виробництво продукції на 1 людино-годину.

• прямі затрати праці в людино-годинах на виробництво 1 ц продукції.

Для виконання завдання вихідні дані беремо із даних річного звіту ВСК "Колос".

Таблиця 6

Назва продукції Виробництво продукції, ц Прямі затрати праці в людино-годинах Виробництво продукції на одну людино годину, ц Затрати праці людино-годин на одиниці продукції
1. Зернові і бобові    
2. Цукрові буряки    
3. Соняшник    
4. Картопля    
5. Овочі    
6. Молоко    
7. Привіс великої рогатої худоби    
8. Привіс свиней    
9. Привіс овець    

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Розрахувати показники продуктивності праці по господарству в цілому і по окремих галузях.

• виробництво валової продукції сільського господарства на одного середньорічного працівника;

• виробництво валової продукції по господарству на 1 люд-год (в гривнях), у тому числі в рослинництві та тваринництві.

Таблиця 7

Показники  
1. Вартість валової продукції рослинництва, грн.
2. Вартість валової продукції тваринництва, грн.
3. Всього по господарству, грн.
4. Середньорічна чисельність працівників, зайнятих у сільському господарстві
5. Відпрацьовано людино-годин по господарству, в т.ч. у рослинництві
Визначити: 6. Виробництво валової продукції на одного працівника, грн.;
7. Виробництво валової продукції на одну людино-годину, грн.:  
• по господарству  
• по тваринництву  
• по рослинництву  

 

3. Визначити випередження темпів росту продуктивності праці за даними ВСК " Колос " (табл. 8, 9):

- по господарству;

- по галузі тваринництва;

- по галузі рослинництва;

- по видах продукції.

Таблиця 8

Визначення темпів росту продуктивності праці по господарству і галузях

Показники Виробництво валової продукції на одного працівника за рік, грн. Оплата праці одного працівника за рік, грн. Випередження темпів росту, відсоток
минулий рік звітний рік звітний до минулого, відсоток минулий рік звітний рік звітний до минулого, відсоток продуктивність над оплатою (3-6) оплата над продуктивністю (6-3)
2 По господарству        
3 По рослинництву        
4 По тваринництву        

 

Таблиця 9

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти