ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семінарське заняття 1 (2 години)

1. Витоки археології. Походження терміну «археологія». Антикварний період розвитку археології. Колекціювання раритетів (скульптур, рукописів, монет, прикрас, посуду тощо).

2. Формування європейської археології. Початок розкопок у Геркуланумі та Помпеях. Вивчення пам’яток античного мистецтва Й. Вінкельманом. Поява «національних археологій» у Північній Європі. К.Ю. Томсен, Й. Ворсо і система трьох віків. Особливості формування класичної та первісної європейської археології.

Гальштатський могильник та місцезнаходження Ла-Тен. Бібракте та Алезія. Болотяні знахідки у Данії: людські жертви, Іллеруп. Біскупінське городище у Польщі.

3. Відкриття крито-мікенської цивілізації. Дослідження Г. Шліманом Трої та Мікен. Розкопки А. Еванса на Криті. Острів Тера (Санторин).

4. Археологія Єгипту та Близького Сходу. Розеттський камінь та дешифровка ієрогліфів Ф. Шампольоном. Дослідження Г. Картером гробниці Тутанхамона. Дослідження Л. Вуллі в Урі: «царські» гробниці шумерів.

5. Відкриття і дослідження палеоліту. Буше де Перт і Ларте. Вплив еволюційної теорії Ч. Дарвина на розвиток первісної археології. Відкриття печерного мистецтва в Піренеях (Альтаміра та ін.).

6. Індія і Китай. Доарійська цивілізація долини Інда: Мохенджо Даро і Хапаппа. Гробниця імператора Цинь Ші-хуана. «Глиняна армія».

7. Мезоамерика. Цивілізація майя. Міста, писемність та календар майя. Цивілізація інків. Мачу-Пікчу. Гігантські зображення у пустелі Наска.

8. Археологія за часів Російській імперії. Розкопки Мельгуновського (Литого) кургану (1763). Куль-Оба та Переп’ятиха. «Временная комиссия по изысканию древностей» (М. Максимович, 1835-1843). Нумізматичний кабінет університету Св. Володимира (1835-1925). Відкриття перших музеїв (Миколаїв, Феодосія, Одеса, Керч) на початку ХІХ ст. Розкопки античних міст (Ольвія, Керч, Херсонес) та скіфських царських курганів (Чортомлик, Солоха та ін.). Початок розкопок давньоруських міст. Палеолітичні стоянки (Гінці, Мізин та ін.). Історичне товариство Нестора–літописця. Археологічні з’їзди.

9. Археологія України за часів СРСР. Інститут археології Академії наук. Маріупільський могильник. Райковецьке городище. Давньоруська забудова Подолу в Києві. Методи вивчення трипільських поселень-гігантів. Новобудовні експедиції. Розкопки царських скіфських та сарматських курганів. Поховання «Чингульського хана».

10. Археологія Росії за часів СРСР. Археологічні установи та видання. Дослідження Пазирикських курганів на Алтаї. Антропологічні реконструкції М.М. Герасимова. Новгородська дендрохронологія і берестяні грамоти. Сунгир – поховання доби пізнього палеоліту.

 

Завдання для самостійної роботи (6 годин)

Вивчити основні етапи розвитку світової археології.

Визначити вплив еволюційної теорії Ч. Дарвина на розвиток первісної археології.

Навести приклади великих археологічних відкриттів ХІХ-ХХ ст.

Навести приклади археологічної діяльністі викладачів та співробітників Університету св. Володимира.

Археологічні з’їзди в Україні, підготовка та наслідки їх проведення.

Визначити основні досягнення українських археологів ХІХ-ХХ ст.

 

 

Контрольні запитання

Коли і ким була створена система трьох віків?

Коли і ким була досліджена гробниця Тутанхамона?

У розкопках якого скіфського кургану брав участь Тарас Шевченко?

Яка палеолітична стоянка була досліджена вперше у Східній Європі?

Коли і ким була заснована кафедра археології нашого університету?

Коли і ким був досліджений курган Товста Могила?

Тема 3. Предмет та завдання археології. Основні поняття археології . (2 години)

Місце археології у системі наук. Специфіка археологічних джерел. Зв’язок археології з історією та іншими науками гуманітарного та природничого циклів. Головні галузі археології.

Категорії археологічних джерел та археологічний контекст. Типи археологічних пам’яток.

Культурний шар, закритий комплекс, культурно-хронологічний комплекс, господарсько-культурний тип, горизонт, індустрія, тип пам’ятки, локальний варіант, археологічна культура, культурно-історична спільність.

Тема 4. Польові методи дослідження (2 години)

Законодавство України щодо збереження археологічної спадщини. Інструменти та прибори, що використовуються під час польових археологічних досліджень. Методи проведення археологічних розвідок та розкопок. Фіксація археологічних джерел під час польових досліджень.

Семінарське заняття 2 (2 години)

1.Предмет та завдання археології. Місце археології у системі наук. Археологічні та історичні джерела. Специфіка археологічних джерел. Преісторія, праісторія, дописемна історія, писемна історія. «Первісна археологія», «класична (антична) археологія», «середньовічна археологія», «підводна археологія», «археологія новобудов», «індстріальна археологія» та ін. Історична археологія, експериментальна археологія, астроархеологія тощо. Археологія і криміналістика. Зв’язок археології з історією, етнологією, соціологією, культурологією, мистецтвознаством, геологією, географією, біологією, антропологією, астрономією та ін.

2.Категорії археологічних джерел та археологічний контекст. Пам’ятки (наземні, підземні, підводні), артефакти, археологічні об’єкти, біологічні рештки. Процес формування археологічної пам’ятки.

3.Типи археологічних пам’яток. Стоянка, місцезнаходження, поселення, селище, городище, майстерня. Мегаліти (кромлехи, дольмени, менгіри). Могильник, курган, поховання. Скарб та ін.

4.Основні поняття археології. Культурний шар, закритий комплекс, культурно-хронологічний комплекс, господарсько-культурний тип, горизонт, індустрія, тип пам’ятки, локальний варіант, археологічна культура, культурно-історична спільність.

5.Законодавство України щодо збереження археологічної спадщини. Основні законодавчі та підзаконні акти про збереження археологічної спадщини. Відкритий лист. Археолог і скарбошукач («чорний археолог»).

6.Польові методи дослідження. Підготовка до польових досліджень. Інструменти та прибори, що використовуються під час польових археологічних досліджень. Методи проведення розвідок та розкопок: аерофотозйомка, геофізичний та картографічний методи, підйомний матеріал, зачистки, шурфування, стратиграфія, планіграфія та ін. ГІС технології та металошукачі. Відбір зразків (проб) для подальшого аналізу. Фіксація археологічних джерел: щоденник, фотографування, креслення, польовий опис.

На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми (6 години):
Визначити місце археолгії у системі наук.

Визначити основні типи археологічних пам’яток та поняття археології.

З'ясувати основні поняття археології.

Визначити основні положення Закону України "Про охорону археологічної спадщини".

Визначити спосіб використання металошукачів в ході проведення польових археологічних досліджень.

Контрольні запитання

Що спільного між археологією та криміналістикою?

Чим відрізняється селище від городища?

Що таке місцезнаходження?

Що таке археологічна культура?

Хто має право на отримання Відкритого листа?

Чим відрізняється скарбошукач від археолога?

На підставі яких документів можливе проведення археологічних розкопок?

Що таке стратиграфія та планіграфія?

Тема 5. Лабораторно-камеральні методи дослідження (2 години)

Вироби з каменю, кераміки, металу, кістки, дерева, скла та ін. Перевезення, консервація, реставрація та збереження археологічного матеріалу. Паспортизація, каталогізація. Науковий звіт про археологічні дослідження.

 

Тема 6. Археологічна періодизація та хронологія. Методи інтерпретації археологічних даних (2 години).

Типологія та класифікація археологічного матеріалу. Археологічна періодизація. Її співвідношення з геологічною, антропологічною та історичною періодизаціями.

Абсолютні та відносні дати. Історико-культурні методи датування. Методи природничих наук.

Методи інтерпретації археологічних джерел. Побудова історичних реконструкцій за археологічними даними.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти