ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Скільки Я.А.Коменський виділив типів дітей, що відрізняються один від одного ступенем розумового розвитку і особливостями характеру.

Який професор медицини початку XVII ст. вперше здійснив класифікацію психічно хворих, в основі якої була характеристика різних порушень інтелекту, емоцій, фізичного стану хворих.

а) Ф. Платтер , б) Л.Виготський, в) М.Певзнер, г) Г.Россолімо

Скільки Я.А.Коменський виділив типів дітей, що відрізняються один від одного ступенем розумового розвитку і особливостями характеру.

а) три, б) чотири, в) п’ять, г) шість

Який Французький лікар дає класифікацію душевних хвороб, на основі якої тугодумість й ідіотія почали розглядатися як дві особливі форми психозу.

а) Ф. Платтер, б) Ф. Пінель, в) М.Певзнер, г) Л.Виготський

Хто створив симптоматичну класифікацію розумово відсталих дітей, визначивши як провідний показник стан мови недоумкуватих.

а) Ж.Еськироль, б) Ф. Пінель, в) М.Певзнер, г) Л.Виготський

5. Який німецький психіатр об'єднав всі форми недоумкуватості в одну групу під загальною назвою "Затримка психічного розвитку", ввів термін "олігофренія"

а) Ж.Еськироль, б) Ф. Пінель, в) М.Певзнер, г) Е. Крепелін

Кому із швейцарських педагогів належать перші спроби навчання дітей з легкими формами відсталості в спеціальних учбових закладах

а) Ф. Платтер, б) Й. Песталоцці, в) М.Певзнер, г) Л.Виготський

Хто із французьких психіатрів був прихильником медико-педагогічного підходу в навчанні і вихованні розумово відсталих дітей.

а) Ж.Еськироль, б) Ф. Пінель , в) Ж. Ітар,г) Е. Крепелін

Який італійський педагог створив ортофенічну школу для відсталих дітей, де застосовує систему сенсомоторного виховання недоумкуватих дітей як основу лікувальної педагогіки.

а) М. Монтессорі, б) Ф. Пінель, в) М.Певзнер, г) Е. Крепелін

Хто із вчених стояв у витоків створення нових в Росії установ для розумово відсталих дітей, кому належить видання першого керівництва по роботі з глибоко відсталими дітьми

а) М. Монтессорі, б) Ф. Пінель, в) М.Певзнер, г) К. Грачова

Ним була створена школа-санаторій для дефективних дітей, яка переросла в Науково-дослідний інститут дефектології Академії педагогічних наук , а потім в Інститут корекційної педагогіки РАО.

а) Ж.Еськироль, б) В. Кащенко, в) М.Певзнер, г) Е. Крепелін

Хто із вчених розробив вчення про первинність і вторинність дефекту, про соціальну природу вторинного дефекту, обґрунтував ідею єдності інтелекту і афекту

а) Ж.Еськироль, б) Ф. Пінель, в) М.Певзнер, г) Л.Виготський

Ким була розроблена класифікації олігофренії

а) Л.Виготський; б) М.Певзнер; в) Г.Россолімо, г) М.Монтессорі

 

Що розуміють під поняттям «аномалія»?

A.Відхилення особи від нормального фізичного і розумового розвитку.

B.Відхилення особи від нормального фізичного розвитку.

C.Відхилення особи від нормального розумового розвитку.

D.Відхилення особи від розвитку в процесі її життєдіяльності.

Що розуміють під поняттям «дефект»?

A. Це фізичний недолік, що викликає порушення нормального розвитку особистості.

B. Це фізичний або психічний недолік, що викликає порушення нормального розвитку особистості.

C. Це психічний недолік, що викликає порушення нормального розвитку особистості.

D. Це відхилення особи від нормального фізичного і розумового розвитку.

3. У залежності від часу дії, патологію поділяють на:

A. Екзогенна, ендогенна, аутогенна.

B. Пренатальна, натальна, постнатальна.

C. Перенатальна, натальна, постнатальна.

D. Перенатальна, натальна, піднатальна.

Як називають дію в період внутріутробного розвитку?

A.Натальна.

B.Постнатальна.

C.Пренатальна.

D.Перенатальна.

Як називають пошкодження під час пологів?

A. Перенатальна.

B. Постнатальна.

C. Натальна.

D. Пренатальна.

Як називають пошкодження, що виникають після народження?

A. Натальна,

B. Перенатальна.

C. Пренатальна

D. Постнатальна.

Які чинники впливають на розвиток особистості з обмеженими можливостями?

A. Вид порушення. Ступінь і якість первинного дефекту. Час виникнення первинного дефекту. Умови навколишнього соціокультурного і психолого-педагогічного середовища.

B. Вид порушення. Ступінь і якість первинного дефекту. Час виникнення первинного дефекту. Спадковість.

C. Час виникнення первинного дефекту. Умови навколишнього соціокультурного і психолого-педагогічного середовища. Якість первинного дефекту. Спадковість.

D. Умови порушення. Умови навколишнього середовища. Спадковіть. Навчально-виховний процес.

Яка наповнюваність класів для сліпих та глухих дітей?

A. 15

B. 20

C. 12

D. 10

 

 

Що розуміють під поняттям «сурдопедагогіка»?

A. Сурдопедагогіка – це розділ корекційної педагогіки про розвиток, виховання та навчання дітей і дорослих з вадами слуху.

B. Сурдопедагогіка – це розділ педагогіки про навчання та виховання дітей з вадами слуху.

C. Сурдопедагогіка – це розділ корекційної педагогіки про навчання та виховання осіб з вадами зору.

D. Сурдопедагогіка – це розділ корекційної педагогіки про навчання та виховання дорослих з вадами слуху.

Що є предметом вивчення сурдопедагогіки?

A. Особа з вадами слуху.

B. Особливості розвитку осіб вадами слуху.

C. Процеси розвитку, виховання та навчання дітей і дорослих з вадами слуху.

D. Особа з вадами зору.

Осіб з вадами слуху поділяють на..?

A. Глухих та глухонімих.

B. Глухих та слабочуючих.

C. Глухих та сліпих.

D. Сліпоглухонімих і глухих.

Скільки розрізняють ступенів туговухості?

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Глухота може бути?

A. Природженою і набутою.

B. Екзогенною та ендогенною.

C. Вродженою та набутою.

D. Пренатальною та постнатальною.

Яка глухота зустрічається частіше: вроджена чи набута?

A. Набута.

B. Вроджена.

C. Різниці не має.

Що не є причинами вродженої глухоти?

A. Неправильний розвиток слухового органу у період вагітності матері, несприятливі умови розвитку плоду в результаті дії шкідливих чинників у період вагітності матері, розрив барабанної перетинки під час травми вуха.

B. Розрив барабанної перетинки під час травми вуха, запалення середнього вуха, хронічні захворювання носа і носоглотки.

C. Неправильний розвиток слухового органу у період вагітності матері, несприятливі умови розвитку плоду в результаті дії шкідливих чинників у період вагітності матері, розрив барабанної перетинки під час травми вуха, хронічні захворювання носа і носоглотки.

D. Несприятливі умови розвитку плоду в результаті дії шкідливих чинників у період вагітності матері, розрив барабанної перетинки під час травми вуха, хронічні захворювання носа і носоглотки.

Що є причинами набутої глухоти?

A. Розрив барабанної перетинки під час травми вуха, запалення середнього вуха, хронічні захворювання носа і носоглотки.

B. Несприятливі умови розвитку плоду в результаті дії шкідливих чинників у період вагітності матері, розрив барабанної перетинки під час травми вуха, хронічні захворювання носа і носоглотки.

C. Неправильний розвиток слухового органу у період вагітності матері, несприятливі умови розвитку плоду в результаті дії шкідливих чинників у період вагітності матері, розрив барабанної перетинки під час травми вуха.

D. Неправильний розвиток слухового органу у період вагітності матері, несприятливі умови розвитку плоду в результаті дії шкідливих чинників у період вагітності матері, розрив барабанної перетинки під час травми вуха, хронічні захворювання носа і носоглотки.

 

 

Що вивчає тифлопедагогіка?

A. Галузь корекційної педагогіки, що вивчає проблеми роботи з особами, що мають вади слуху.

B. Галузь корекційної педагогіки, що вивчає проблеми роботи з особами, що мають вади зору.

C. Галузь корекційної педагогіки, що вивчає проблеми роботи з особами, що мають вади мовлення.

D. Галузь корекційної педагогіки, що вивчає проблеми роботи з особами, що мають вади розумового розвитку.

Як називається шрифт, яким користуються сліпі?

A. Райля. В. Мрайля. C. Брайля. D. Драйля.

Що є об’єктом дослідження тифлопедагогіки?

A. Особи, що мають вади зору.

B. Процеси порушень функцій зору.

C. Вади зору.

D. Особливості вад зору.

Як називають дітей у яких виникла розумова відсталість на пізніших стадіях розвитку?

A. Діти-олігофрени.

B. Діти-імбецили.

C. Дементні діти.

D. Діти-ідіоти.

Який професор медицини початку XVII ст. вперше здійснив класифікацію психічно хворих, в основі якої була характеристика різних порушень інтелекту, емоцій, фізичного стану хворих.

а) Ф. Платтер , б) Л.Виготський, в) М.Певзнер, г) Г.Россолімо

Скільки Я.А.Коменський виділив типів дітей, що відрізняються один від одного ступенем розумового розвитку і особливостями характеру.

а) три, б) чотири, в) п’ять, г) шість

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти