ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дослідження логічної функції F10

Графічна схема дослідження арифметичної функції F10 розроблена в середовищі EWB. F= (A*B`) Plus (A + B)

 

Результати тестування арифметичної функції F10

A=4 B=3 B’ A*B` A + B F= (A*B`) Plus (A + B)= B
A=D B=E B’ A*B` A + B F= (A*B`) Plus (A + B)=0

 

Моделювання роботи арифметичного пристрою


 

Дослідження мультиплексора

1. Побудувати схему мультиплексора на чотири iнформацiйних входи F0 ...F3, один iнформацiйний вихiд Y i два адресних входи S0, S1 (рис. 6. ).

2. Пiдключити iнформацiйнi й адреснi входи до генератора слів , а вихiд - до свiтлового iндикатора. Задаючи комбiнацiї вхiдний F0, F3 й адресної S0, S1 iнформацiї, записати в табл. значення iнформацiйного виходу Y.

За даними табл.записати логiчне рiвняння мультиплексора "4-1".

 

Рис.12. Схема мультиплексора "4-1"

Таблиця 12.

S1 S2 F3 F2 F1 F0 Y (заповнити)

3. Перетворити схему мультиплексора у субсхему (Рис. 13)

Рис. 13 Субсхему мультиплексора 4-1

 

 

4. Виконати каскадування мультиплексорів для об’єднання логічних фугкцій в один блок

Рис. 14

 

 

5. Провести тестування логічного блоку за таблицею 2 логічних функцій


Проектування арифметичного пристрою

Залежно від номера варіанту індивідуального завдання значення операндів А і В вибрати з таблиці 1. Виконати логічні і арифметичні операції, перераховані в таблиці. Результати досліджень і попередніх розрахунків занести в таблицю 2.

Табл. 1. Варіанти завдань

Функція Тест1 Тест2 Логічні операції Арифметичні операції С0
Операнд А Операнд В Операнд А Операнд В
E  
C  
D E  
A  

Синтезувати чотирьох розрядну схему

Спроектувати 4-х розрядного суматор.

Результати тестування чотирьох-розрядного суматора

А В Попередній розрахунок F Результат моделювання F
Тест 1.
A0 B0
A1 B1
A2 B2
A3 B3
D Тест 1.
A0 B0
A1 B1
A2 B2
A3 B3

Графічна схема дослідження арифметичної функції розроблена в середовищі EWB. F6=A MINUS B MINUS 1

Результати тестування занести арифметичної функції F6

А В Попередній розрахунок F Результат моделювання F
Тест 1.
A0 B0
A1 B1
A2 B2
A3 B3
D Тест 1.
A0 B0
A1 B1
A2 B2
A3 B3

Графічна схема дослідження арифметичної функції розроблена в середовищі EWB. F8= A PLUS (A+B)

Результати тестування занести арифметичної функції F8

А В Попередній розрахунок F Результат моделювання F
Тест 1.
A0 B0
A1 B1
A2 B2
A3 B3
A D Тест 1.
A0 B0
A1 B1
A2 B2
A3 B3

 

Графічна схема дослідження арифметичної функції розроблена в середовищі EWB. F9= А+B

 

 

 

Дослідження арифметичної функції F10

Графічна схема дослідження арифметичної функції F10 розроблена в середовищі EWB. F= (A*B`) Plus (A + B)

 

Результати тестування арифметичної функції F10

A=4 B=3 B’ A*B` A + B F= (A*B`) Plus (A + B)= B
A=D B=E B’ A*B` A + B F= (A*B`) Plus (A + B)=0

 

Моделювання роботи арифметичного пристрою

 

 


 

12 Тестування роботи спеціалізованого арифметично-логічного пристрою

Висновки

в даній робот було проведено дослідження арифметичних функцій та їх реалізація в середовищі EWB. Проведено моделювання роботи чотирьох розрядних арифметичних функцій. При тестуванні використовувалися інструментальні засоби, такі як генератор слів, логічний аналізатор індикатори та пробники. Розроблено спеціалізований арифметичний пристрій, що виконує задані арифметичні операції. Результати тестування і моделювання пристрою співпадають з результатами проведених тестувань на схемі 74181.

Список інформаційних джерел

1. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: «Солон-Р», 1999 г. – 512 стр.

2. Панфилов Д.И., Иванов В.С., Чепурин И.Н. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench: В 2 т./Под общей ред. Д.И.Панфилова – Т.1: Электротехника. – М.:ДОДЭКА, 1999. – 304 с.

3. Панфилов Д.И., Иванов В.С., Чепурин И.Н. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench: В 2 т./Под общей ред. Д.И.Панфилова – Т.2: Электроника. – М.:ДОДЭКА, 1999. – 288 с.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти