ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 23. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Поняття та порядок усиновлення. Особливості усиновлення дітей-громадян України іноземними громадянами та особами без громадянства.

Права та обов'язки усиновлювачів.

Підстави, порядок та наслідки визнання усиновлення недійсним.

Підстави, порядок та наслідки скасування усиновлення.

Інші форми влаштування (опіка та піклування над дітьми, патронат над дітьми, прийомна сім’я та будинок сімейного типу).

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

4. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми від 20.05.1980 // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 17. – ст. 451.

5. Конвенція OOН про права дитини, від 20.11.1989 // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – ст. 205.

6. Конвенція ООН про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://rada.gov.ua/#

7. Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років: затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я від 27.12.2011 № 973 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 19. – ст. 89.

8. Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем: затверджений Наказ Міністерства охорони здоров'я від 20.08.2008 № 479 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 82. – ст. 249.

9. Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: Наказ МіністерстваУкраїни у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2009 № 3357 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 82. – ст. 15.

10. Правила реєстрації актів цивільного стану: затверджені наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52/5 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – ст. 205.

 

Судова практика:

1. Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу : – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

2. Про застосування судами деяких норм Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. № 9. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

3. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

 

Література:

1. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України: Станом на 1 вересня 2011р. - К.:Професіонал, 2011. - 428 с.

2. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Ю. С. Червоного. - К.: Істина., 2004.

3. Сімейний кодекс України: Чинне законодавство зі змін. і допов. станом на 3 січня 2012 р.: офіц. текст. - К.:Вид. Паливода А.В., 2011. - 96 с.

4. Сімейне право України: Підручник: Рекомендовано МОН України. - К.:Право, 2012. - 322 с.

5. Сімейний кодекс України : із змін. і допов. станом на 19 листопада 2012 р. : відпов. офіц. текстові. - К.:Прав. єдність, 2012. - 88 с.

6. Цивільне та сімейне право: Навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту цивіл. та господар. юстиції НУ "ОЮА". - Ч. 1. - 149 с.

7. Цивільне та сімейне право : Програма курсу для студентів за спеціальністю 7.06001 - Правознавство. - Одеса:Фенікс, 2012. - 82 с.

8. Цивільне та сімейне право : Навч.-метод. посібник. - Ч. 1. – 139c.

9. Арзянцева А.А. Загальні засади забезпечення прав на особисте влаштувння дітей , позбавлених сімейного піклування //Збірник тез наукових робіт учасників 4-ї Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів, 3-4 квітня 2009 року . - 2009. - С. 273-274.

10. Борисова В.І. До питання про форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за сімейним законодавством України //Проблеми законності. - 2009. - Вип. 100. - С. 123-133.

11. Галунов, М.І. Проблемні аспекти правового регулювання опіки та піклування про дітей в Україні //Право і суспільство. - 2010. - № 6. - С. 86-91.

12. Гавловська А.В. Інститут опіки і піклування в праві Російської імперії //Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави. - С.129-131.

13. Глиняна К.М. Правове забезпечення таємниці усиновлення //Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 105-110.

14. Глиняна К.М. Проблеми правового регулювання усиновлення //Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. - 2007. - Вип. 8. - С. 41-43.

15. Гончаренко В.О. Постатейний коментар до розділу VI Сімейного кодексу України "Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства" //Часопис цивілістики. - 2006. - Вип. 2. - С. 82-88

16. Грабовська О. Особливості порушення справ про усиновлення дітей іноземними громадянами //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. - С.260-262.

17. Грабовська О.О. Особливості порушення справ про усиновлення дітей іноземними громадянами //Держава і право. - С.288-293.

18. Григор'єва Г.Г. Правове забезпечення таємниці усиновлення //Збірник тез наукових робіт учасників III Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів 4-5 квітня 2008 р. - 2008. - С. 58-59.

19. Глиняна К.М. Правове забезпечення таємниці усиновлення //Правове життя сучасної України. - 2007. - С. 258-260.

20. Дербакова Ю.А. Усиновлення як конструкт цивільної правосуб'єктності малолітніх та неповнолітніх осіб //Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 120-127.

21. Достдар Р.М. Правові аспекти усиновлення за сучасним законодавством //Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді. - 2008. - С. 10-12.

22. Дудін В. Усиновлення в Україні - погляд зблизька // Юридичний вісник України. - 2008. - 15-21 березня (№11). - С. 9.

23. Зілковська Л. М. Проблеми удосконалення законодавства про усиновлення // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. - 2008. - Т. 13., Вип. 10. - С. 48-54.

24. Зілковська Л.М. Недоліки законодавства про патронат над дітьми та шляхи його удосконалення // Держава і право: Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 38. - С. 381-389.

25. Зудіхін О.В. Поняття договору патронату за законодавством України // Життя І.В. Шерешевського як духовна єдність між поколіннями юристів . - 2008. - С. 178-181.

26. Клименко Ю.О. Особливості соціального влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу // Грані. - 2010. - № 6. - С. 116-119.

27. Ковальчук І.В. Правова природа інституту усиновлення // Держава і право: Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 38. - С. 433-437.

28. Кубишкіна В. Генезис інституту усиновлення в сімейному праві // Віче. - 2010. - № 20. - С. 24-26.

29. Лукавецька К.О. Таємниця усиновлення - пережиток минулого? // Римське право і сучасність (Шерешевські читання). - Ч. 1. - 2012. - С. 155-156.

30. Левківський Б.К. Відповідальність усиновителів за належне виконання покладених на них обов'язків //Держава і право. - С.314-318.

31. Логвінова М. Особи, які можуть бути усиновлювачами // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. - С. 15-17.

32. Макійчук Т.М. Правове регулювання державної підтримки сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування //Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Вип. 46. - С. 107-117.

33. Мироненко В. Інститут патронату у сімейному праві Україні // Нотаріат для вас. - 2008. - №6. - С. 43-49.

34. Мироненко В. Дитячі будинки сімейного типу як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також як засіб подолання соціального сирітства //Нотаріат для вас. - 2011. - № 7-8. - С. 34-41.

35. Ольховик Л.А. Умови усиновлення за законодавством України // Актуальні проблеми політики. - 2009. - Вип. 36. - С. 167-172.

36. Ольховик Л.А. Поняття та умови виникнення усиновлення // Південноукраїнський правничий часопис. - 2008 . - № 4. - С. 115-117.

37. Ромовська З.В. Коментар до глави 18 "Усиновлення" Сімейного кодексу України //Законодавство України. - 2005. - № 4. - С.3-42.

38. Розгон О. Деякі особливості засвідчення згоди на усиновлення дитини //Мала енциклопедія нотаріуса (комплект) . - 2008 . - № 4. - С. 62-78.

39. Рудалєва Л. Функції органів опіки і піклування за новим Сімейним кодексом України // Юридична Україна. - 2003. - №3. - C.63-64.

40. Ромовська З.В. Коментар до глави 19 "Опіка та піклування над дітьми" та глави 20 "Патронат над дітьми" Сімейного кодексу України" //Законодавство України. - 2004. - №12. - С.8-21.

41. Попко В.В. Колізійні питання усиновлення та їх уніфікація в актах Гаагзької конференції з міжнародного права // Держава і право: Юридичні і політичні науки. - 2006. - Вип. 31. - С. 460-466.

42. Потопахіна О.М. Становлення та розвиток законодавства про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування //Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 57. - С. 151-162.

43. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, в історичному розвитку // Право України. - 2005 . - № 2. - С.108-111.

44. Санжаровська Т. Генезис законодавства про встановлення опіки та піклування над дітьми // Правничий часопис Донецького університету. - 2008 . - № 1. - С. 70-74.

45. Стоянова Т.А. Таємниця усиновлення // Південноукраїнський правничий часопис . - 2008. - № 4. - С. 113-115.

46. Сінцов Г. Правові засади запровдження процедурисімейної медіації у роботі органу опіки та піклування //Юридичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 66-68.

47. Тавлуй О.В. Об'єктивні ознаки незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння) // Актуальні проблеми держави і права. - 2010 . - Вип.55. - С. 283-289.

48. Фурса С.Я. Проблемні питання усиновлення // Юриспруденція: теорія і практика . - 2007. - №6. - С. 24-30.

49. Хамайдюк О. Справи сімейні, або Про усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків - вихователів дитячих будинків сімейного типу // Довідник кадровика. Справочник кадровика. - 2009. - № 11. - С. 14-22.

50. Черновалюк Ю.Ю. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, у радянський період //Університетські наукові записки. - 2009. - Вип. 2. - С. 94-97.

51. Черновалюк Ю.Ю. Деякі проблемні питання щодо правового регулювання патронату за законодавством України // Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Вип. 51. - С. 121-128.

52. Яніцька І.А. Правовий статус патронату як форми сімейного виховання // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 58. - С. 315-321.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти