ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КОМПЛЕКСНих контрольних РОБіТ

з навчальної дисципліни Мікроконтролери в системах НК

(назва)

для студентів спеціальності (напряму) 7.05.100305

(код)

«Приладобудування»

(назва)

 

Розробник: доцент Баженов Віктор Григорович

(посада, вчений ступінь та звання, прізвище, ім’я та по батькові)

 

Схвалено на засіданні кафедри Приладів та систем неруйнівного контролю

(назва кафедри)

Протокол № _40_ від “_19__”____09____ 2012р.

 

 

Завідувач кафедри

__________ Протасов А.Г

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

“Погоджено”

Завідувач випускової кафедри

__________ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

Київ – 2012


Форма 2

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“Київський політехнічний інститут”

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

з навчальної дисципліни Мікроконтролери в системах НК

(назва)

для студентів спеціальності (напряму) 7.05.100305

(код)

«Приладобудування»

(назва)

 

Контрольне завдання № 1

(зміст завдання)

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості позитивних імпульсів на базі таймера «0» з 8-ми кратним усередненням результат вивести на семисегментний індикатор підключення через дешифратори до портів Р0 і Р1. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного виміру

 

Контрольне завдання № 2

(зміст завдання)

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості позитивних імпульсів на базі таймера «1» з 4-х кратним усередненням результат вивести, використовуючи динамічну індикацію на семисегментний індикатор підключення через дешифратори до порту Р0. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача.

 

Контрольне завдання № 3

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА1 МК 8хс51GB, спроектувати автомат вмикання електричних дзвінків якщо:

1.Каждий день по 8 пар занять

2 В Суботу і неділю дзвінки повинні вимикатися

Контрольне завдання № 4

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості позитивних імпульсів на базі таймера «0» з 8-ми кратним усередненням (усереднення виконати в самому таймері) результат вивести на семисегментний індикатор підключення через дешифратори до портів Р0 і Р1. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного виміру.

Контрольне завдання № 5

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51FA Спроектувати автомат пральної машини Якщо:

1.Виполняется 14 циклів у яких барабан машини 40 секунд обертається в одну сторону, а потім 40 секунд обертається в інший бік;

2.Затем через 4 секунди вмикається насос і на протязі 40 секунд зливається вода

3.Затем вмикається центрифуга на 100 секунд;

4.Затем машина вимикається.

Контрольне завдання № 6

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51FA спроектувати автомат пральної машини якщо:

1.Виполняется 14 циклів у яких барабан машини 40 секунд обертається в одну сторону, а потім 40 секунд обертається в інший бік;

2.Потім через 4 секунди вмикається насос і на протязі 40 секунд зливається вода.

3. Потім на 12 секунд насос зупиняється для охолодження і вмикається насос знову на 40 секунд для зливу води.

4. Потім вмикається центрифуга на 100 секунд та машина автоматично зупиняється.

 

Контрольне завдання № 7

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51FA, спроектувати автомат вмикання електричних дзвінків якщо:

1. Кожен день по 6 пар занять

2. Після перших трьох пар перерву на 30 хвилин

 

Контрольне завдання № 8

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач середньої частоти проходження позитивних імпульсів на базі таймера «0» с 8-х кратним усередненням. Результат вивести на блок семисегментних індикаторів зі встроєним послідовним інтерфейсом . Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час проходження одного вимірювання.

 

Контрольне завдання № 9

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51FA, спроектувати автомат вмикання в електричних дзвінках якщо:

1. Кожен день по 8пар занять

2. Після перших чотирьох пар перерва на 25хв.

 

Контрольне завдання № 10

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок PСA MK 8xc51FA Спроектувати автомат пральної машини, Якщо:

1. Виконується 10 циклів у яких барабан машини 60 секунд обертається в одну сторону, а потім 60 секунд обертається в інший бік;

2. Потім через 3 секунди вмикається насос і на протязі 40 секунд зливається вода;

3. Потім вмикається центрифуга на 80 секунд;

4. Потім машина вимикається.

 

Контрольне завдання № 11

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості позитивних імпульсів з 4-х кратним усередненням, на базі зовнішнього цифрового перетворювача інтервалу в код з 8-ми розрядним лічильником і зовнішнім ГТІ, результат вивести, використовуючи статичну індикацію на семисегментний індикатор підключення через дешифратори до порту Р0 . Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного виміру.

 

Контрольне завдання № 12

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок PCA1 МК 8xc51GB спроектувати автомат пральної машини якщо:

1. Виконується 12 циклів, в яких барабан машини 50 секунд крутиться в одну сторону, а потім 50 секунд в іншу сторону;

2. Потім через 2 секунди вмикається насос і протягом 40 зливається вода.

3. Потім вмикається центрифуга на 80 секунд;

4. Потім машина вимикається.

Контрольне завдання № 13

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач середньої частоти проходження додатних імпульсів 8-ми кратним усередненням,на базі зовнішнього цифрового перетворювача частоти в код 8-ми розрядним зовнішнім лічильником і зовнішнім генератором каліброваних інтервалів(ГКІ), результат вивести через послідовний порт МК на блок семисигментних індикаторів з дешифраторами із вбудованим послідовним інтерфейсом. Навести алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного вимірювання.

Контрольне завдання № 14

(зміст завдання)

Використовуючи блок PCA1 MK 8xc51 GB Спроектувати автомат пральної машини, якщо:

1. Виконується 14 циклів у яких барабан машини 40 секунд обертається в одну сторону, а потім 40 секунд обертається в інший бік;

2. Потім через 4 секунди вмикається насос і на протязі 40 секунд зливається вода;

3. Потім вмикається вмикається центрифуга на 100 секунд;

4. Потім машина вимикається;

 

Контрольне завдання № 15

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач середньої частоти проходження позитивних імпульсів на базі таймера «0» (надходять на зовнішній вивід МК Т0, при цьому калібровані інтервали з ГКІ надходять на відповідний вхід переривання МК) з 8-ми кратним усередненням. Результат вивести на семисегментний індикатор підключення через дешифратори до порту Р0 і Р1. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача.

Контрольне завдання № 16

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51 GB, спроектувати автомат вмикання електричних дзвінків якщо:

1. Кожен день по 6 пар занять

2. Після перших трьох пар перерва на 30 хвилин

 

Контрольне завдання № 17

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА1 МК 8хс51GB, спроектувати автомат вмикання електричних дзвінків якщо:

1.Каждий день по 9 пар занять

2 Після трьох-пар перерва на 30 хвилин.

 

Контрольне завдання № 18

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач середньої частоти проходження позитивних імпульсів на базі таймера «0» (надходять на вхід МК Т0, при цьому калібровані інтервали з ГКІ надходять на відповідний вхід переривання МК) з 8-ми кратним усередненням. Результат вивести через послідовний порт МК на блок семисегментний індикаторів з дешифраторами з вбудованим послідовним інтерфейсом. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача.

Контрольне завдання № 19

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості додатніх імпульсів на базі таймера «1» з 8-ми кратним усередненням результат вивести на семисигментні індикатори підключені через дешифратор до портів Р0 і Р1. Представити алгоритм та програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного вимірювання.

Контрольне завдання № 20

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості додатніх імпульсів на базі таймера «0» з 4-х кратним усередненням, результат вивести використовуючи динамічну індикацію на семисигментні індикатори підключені через дешифратори до порту Р0. Представити алгоритм та програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного вимірювання.

Контрольне завдання № 21

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості додатніх імпульсів на базі таймера «1» з 8-ми кратним усередненням, результат вивести через послідовний порт МК на блок семисегментних індикаторів з дешифратором з вбудованим послідовним інтерфейсом. Представити алгоритм та програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного вимірювання.

Контрольне завдання № 22

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості додатніх імпульсів на базі таймера «1» з 8-ми кратним усередненням (усереднення виконати в самому таймері), результат вивести на семисегментні індикатори, підключені через дешифратори до портів Р0 і Р1. Представити алгоритм та програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного вимірювання.

 

Контрольне завдання № 23

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51FA спроектувати пральної машини якщо:

1. Виконується 10 циклів в яких барабан машини 60 секунд обертається в одну сторону, а потім 60 секунд обертається в другу сторону;

2. Потім через 3 секунди вмикається насос і протягом 40 секунд зливається вода;

3. Потім вмикається центрифуга на 80 секунд;

4. Потім машина вимикається.

Контрольне завдання № 24

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51FA Спроектувати автомат пральної машини Якщо:

1.Виконується 10 циклів у яких барабан машини 60 секунд обертається в одну сторону, а потім 60 секунд обертається в інший бік;

2.Затем через 3 секунди вмикається насос і на протязі 40 секунд зливається вода

3. Потім на 10секунд насос зупиняється для охолодження і вмикається насос знову на 40 секунд для зливу води.

4. Потім вмикається центрифуга на 80 секунд і машина автоматично зупиняється.

 

Контрольне завдання № 25

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51FA спроектувати автомат пральної машини якщо:

5. Виконується 12 циклів в яких барабан машини 50 секунд крутиться в одну сторону, а потім 50 секунд крутиться в другу сторону;

6. Потім через 2 секунди вмикається насос і протягом 40 секунд зливається вода;

7. Потім вмикається центрифуга на 80 секунд;

8. Потім машина вимикається.

Контрольне завдання № 26

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51FA Спроектувати автомат пральної машини Якщо:

1.Виконується 12 циклів у яких барабан машини 50 секунд обертається в одну сторону, а потім 50 секунд обертається в інший бік;

2.Потім через 2 секунди вмикається насос і на протязі 40 секунд зливається вода

3. Потім на 12 секунд насос зупиняється для охолодження і вмикається насос знову на 40 секунд для зливу води.

4. Потім вмикається центрифуга на 90 секунд і машина автоматично зупиняється.

Контрольне завдання № 27

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА МК 8хс51FA Спроектувати автомат пральної машини Якщо:

1.Виконується 14 циклів у яких барабан машини 40 секунд обертається в одну сторону, а потім 40 секунд обертається в інший бік;

2.Потім через 4 секунди вмикається насос і на протязі 40 секунд зливається вода

3.Потім вмикається центрифуга на 100 секунд;

4.Потім машина вимикається.

 

Контрольне завдання № 28

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок PCA MK 8xc51FA спроектувати автомат пральної машини, якщо:

1. Виконується 14 циклів, в яких барабан машини 40 секунд обертається в одну сторону, а потім 40 секунд обертається в інший бік

2. Потім, через 4 секунди вмикається насос і на протязі 40 секунд зливається вода

3. Потім на 12 секунд насос зупиняється для охолодження і вмикається насос знову на 40 секунд для зливу води

4. Потім вмикається центрифуга на 100 секунд та машини автоматично зупиняється.

Контрольне завдання № 29

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок PCA МК 8xc51FA, спроектувати автомат вмикання електричних дзвінків якщо:

1. Кожен день по 6 пар занять.

2. Після трьох пар перерва на 30 хвилин.

 

Контрольне завдання № 30

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості позитивних імпульсів на базі таймера «1» з 8-ми кратним усередненням результат вивести, використовуючи динамічну індикацію на семисегментний індикатор підключення через дешифратори до порту Р1. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного виміру.

 

Контрольне завдання № 31

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач середньої частоти проходження позитивних імпульсів з 4-х кратним усередненням, на базі зовнішнього цифрового перетворювача частоти у код з 8-ми розрядним зовнішнім лічильником і зовнішнім ГКІ (генератором каліброваних інтервалів), результат вивести через послідовний порт МК на блок семисегментних індикаторів з дешифраторами з вбудованим послідовним інтерфейсом. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача.

 

 

Контрольне завдання № 32

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач середньої частоти додатніх імпульсів на базі зовнішнього цифрового перетворювача частоти в код з 8-ми розрядним лічильником імпульсів та зовнішнім генератором каліброваних інтервалів (ГКІ). Провести 4-ри кратне усереднення, результат вивести семисегментні індикатори , що підключені через дешифратори до портів Р0 та Р2. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного виміру.

 

Контрольне завдання № 33

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач тривалості позитивних імпульсів на базі таймера «1» з 4-х кратним усередненням результат вивести, використовуючи динамічну індикацію на семисегментний індикатор підключення через дешифратори до порту Р1. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного виміру.

Контрольне завдання № 34

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач середньої частоти проходження позитивних імпульсів з 8-ми кратним усередненням, на базі зовнішнього цифрового перетворювача частоти у код з 8-ми розрядним лічильником і зовнішнім генератором каліброваних інтервалів (ГКІ), результат вивести, використовуючи динамічну індикацію на семисегментний індикатори підключені через дешифратори до порту Р2. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного виміру.

Контрольне завдання № 35

(зміст завдання)

 

Використовуючи блок РСА1 МК 8х51GB спроектувати автомат пральної машинки. Якщо:

1. Виконується 12 циклів, у яких барабан машини 50 сек. крутиться в одну сторону, а потім 50 сек. в іншу;

2. Через 2 сек. вимикається насос та наступні 40 сек. зливається вода;

3. Потім на 12 сек. насос зупиняється для охолодження, а потім знову вмикається на 40 сек. для зливу води;

4. Вмикається центрифуга на 90 сек. машина автоматично вимикається.

Контрольне завдання № 36

(зміст завдання)

 

Використовуючи МК 80-51 спроектувати вимірювач середньої частоти проходження позитивних імпульсів на базі таймера «1» (надходять на вхід МК Т1, при цьому калібровані інтервали з ГКІ надходять на відповідний вхід переривання МК) з 8-ми кратним усередненням. Результат вивести через послідовний порт МК на блок семисегментний індикаторів з дешифраторами з вбудованим послідовним інтерфейсом. Представити алгоритм і програму роботи МК, принципову схему вимірювача. Розрахувати мінімально можливий час виконання одного виміру.


 

Форма 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти