ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальні положення криміналістичної тактики

Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактика досудового розслідування та судового слідства. Принципи криміналістичної тактики. Тенденції розвитку криміналістичної тактики.

Засоби криміналістичної тактики. Поняття "тактичний прийом" і "тактична рекомендація". Джерела і функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Типова система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції. Тактика окремих слідчих дій. Застосування тактичних прийомів при провадженні слідчих дій.

Прийняття тактичного рішення. Тактичний ризик.

12. Організація і планування розслідування

Сутність організації розслідування, її зміст. Поняття та значення планування розслідування. Принципи планування розслідування. Елементи планування. Техніка планування. Особливості планування при розслідуванні складних і багатоепізодних справ. Використання графіків і схем при плануванні.

Сіткове планування.

Криміналістична версія, її логічна природа. Види криміналістичних версій. Слідча версія. Загальні та окремі версії. Типові версії. Побудова версій, їх перевірка.

Слідчий огляд

Поняття, види та принципи слідчого огляду. Поняття "огляд місця події". Учасники слідчого огляду та їх роль. Підготовка до огляду місця події.

Ситуації огляду місця події. Концентричний, ексцентричний і фронтальний методи. Тактичні прийоми огляду місця події та їх системи. Негативні обставини та їх значення. Огляд трупа.

Використання науково-технічних засобів. Фіксація результатів слідчого огляду. Складання планів та схем.

Допит

Поняття та види допиту. Предмет допиту. Підготовка до допиту.

Зміст тактики допиту. Тактичні прийоми допиту та їх системи. Встановлення психологічного контакту з допитуваним. Актуалізація забутого в пам'яті допитуваного. Викриття неправди в показаннях.

Тактика допиту свідка і потерпілого. Тактика допиту підозрюваного та обвинуваченого. Допит неповнолітніх.

Тактика очної ставки, підготовка і тактичні прийоми її проведення.

Фіксація результатів допиту. Застосування звукозапису, і відеозапису на допиті.

Обшук і виїмка

Поняття та ознаки обшуку. Види обшуку та їх характеристика. Об'єкти обшуку та пошуку. Обшук у приміщенні. Обшук ділянки місцевості. Обшук особи. Обшук транспортних засобів. Обшук комп'ютерних засобів. Підготовка до обшуку. Тактика обшуку. Типові системи тактичних прийомів обшуку.

Особливості виїмки. Виїмка предметів і документів. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції.

Фіксація результатів обшуку і виїмки. Особливості фіксації відомостей про об'єкти пошуку.

Пред'явлення для впізнання

Поняття та ознаки пред'явлення для впізнання. Види впізнання. Об'єкти пред'явлення для впізнання.

Підготовка до пред'явлення для впізнання. Порядок пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин.

Тактичні прийоми пред'явлення для впізнання. Особливості пред'явлення для впізнання людей за голосом, фотознімками, динамічними властивостями.

Фіксація результатів пред'явлення для впізнання. Відеозйомка та звукозапис при пред'явленні для впізнання.

Відтворення обстановки та обставин події

Поняття "відтворення обстановки та обставин події". Поняття та ознаки слідчого експерименту. Види слідчого експерименту.

Підготовка до слідчого експерименту. Створення умов для проведення слідчого експерименту. Залучення спеціалістів. Тактичні правила проведення слідчого експерименту. Застосування науково-технічних засобів.

Поняття та ознаки перевірки показань на місці. Підготовка до перевірки показань на місці. Тактичні особливості та тактичні прийоми перевірки показань на місці.

Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події.

Призначення та проведення судових експертиз

Поняття "спеціальні знання" і форми використання їх у кримінальному судочинстві. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні. Процесуальні та організаційні питання призначення експертиз.

Підготовка матеріалів до проведення судової експертизи. Визначення мети та обсягу дослідження, формулювання питань експерту. Вибір експертної установи або експерта. Взаємодія слідчого з експертом.

Особливості організації і проведення повторної, додаткової, комісійної і комплексної експертиз.

Наукові критерії оцінки достовірності висновку експерта. Висновок експерта, його структура та зміст.

Розділ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

Загальні положення криміналістичної методики

Поняття та зміст криміналістичної методики, її роль системі криміналістики.

Сутність і структура окремої криміналістичної методики. Значення окремої криміналістичної методики. Криміналістична класифікація злочинів. Поняття "криміналістична характеристика злочинів". Структура криміналістичної характеристики злочинів, її елементи.

Види і форми взаємодії у розкритті та розслідуванні злочинів. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів.

Розслідування вбивств

Види вбивств. Криміналістична характеристика вбивству її елементи та кореляційні зв'язки між ними. Організація та планування розслідування вбивств. Підстави порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні вбивств.

Першочергові слідчі дії, організаційні та оперативно-розшукові заходи. Особливості конструювання і перевірки

слідчих версій. Специфіка провадження окремих слідчих дій і тактичних операцій. Взаємодія слідчого з іншими органами та спеціалістами.

Розслідування деяких видів убивств

Особливості розслідування вбивств на замовленні. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Початковий етап розслідування.

Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа. Криміналістична характеристика вбивств за відсутності трупа. Першочергові слідчі дії.

Особливості розслідування вбивств, пов'язаних із виявленням частин розчленованого трупа. Криміналістична характеристика вбивств із розчленуванням трупа. Типові слідчі ситуації Першочергові слідчі дії та тактичні операції.

Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)

Криміналістична характеристика розкрадань. Ознаки розкрадання. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Порушення кримінальної справи. Перевірочні дії. Інвентаризація і документальна ревізія. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення слідчих дій і тактичних операцій. Призначення судово-економічної та інших експертиз.

Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв

Види крадіжок. Криміналістична характеристика крадіжок. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій. Профілактичні дії слідчого.

Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. Особливості порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій.

Розслідування шахрайства

Види шахрайства. Криміналістична характеристика шахрайства. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих, слідчих дій.

Розслідування хабарництва

Криміналістична характеристика хабарництва. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Виявлення ознак хабарництва. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти