ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Фондом державного майна України

Та профспілками

Автомобільного та сільськогосподарського машинобудування,

Машинобудівників та приладобудівників,

Космічного та загального машинобудування,

Радіоелектроніки та машинобудування, лісових галузей,

Машинобудування та металообробки,

Суднобудування, оборонної промисловості,

Енергетики та електротехнічної промисловості,

Атомної енергетики і промисловості України,

Що об’єдналися для ведення колективних переговорів

М. Київ 2010

ЗмісТ розділів УГОДИ

    Сторінка
1. Сторони, що укладають УГОДУ, та їх повноваження....................................
2. Загальні положення..........................................................................................
3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі.................
4. Зайнятість.........................................................................................................
5. Оплата праці.....................................................................................................
6. Нормування праці............................................................................................
7. Режим праці та відпочинку.............................................................................
8. Охорона праці...................................................................................................
9. Соціальні гарантії.............................................................................................
10. Робота з молоддю.............................................................................................
11. Гарантії діяльності профспілок.......................................................................
12. Контроль за виконанням УГОДИ...................................................................
13. Критерії оцінки виконання положень УГОДИ .............................................
14. Відповідальність сторін за виконання УГОДИ..............................................
15. Заключні положення...........................................................................................

ЗМІСТ ДОДАТКІВ ДО УГОДИ

Сторінка

 

1. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників першого розряду з нормальними умовами праці виробничих об‘єднань і підприємств машинобудування до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати   - 30
2. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців ПІДПРИЄМСТВ машинобудування до посадового окладу техніка   - 31
3. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій машинобудування до посадового окладу техніка - 34
4. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій машинобудування до тарифної ставки робітника першого розряду третьої сітки   - 37
5. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окладів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах у машинобудуванні, до тарифної ставки робітника першого розряду третьої сітки   - 38
6. Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об‘єднань, підприємств і організацій - 40
7. Орієнтовний перелік професій і посад працівників підприємств та організацій з ненормованим робочим днем - 43
8. Рекомендації щодо створення оптимального механізму колективно-договірного регулювання фондів оплати праці залежно від результатів виробничої та фінансово-господарської діяльності” (наказ Мінпраці України від 29.11.2007р. № 627) - 44
9. Особливості гарантій в оплаті праці для працівників деревообробної промисловості   - 51
10. Коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників першого розряду з нормальними умовами праці за видами виробництв (робіт, професій робітників)   - 52
11. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців ПІДПРИЄМСТВ деревообробної промисловості до посадового окладу техніка - 53
12. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій деревообробної промисловості до посадового окладу техніка - 56
13. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій деревообробної промисловості до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки - 58
14. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окладів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах у деревообробній промисловості, до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки - 59

СТОРОНИ, ЩО УКЛАДАЮТЬ УГОДУ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

1.1. Галузева угода укладена між:

- Міністерством промислової політики України та Фондом державного майна України (далі - ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА) - з однієї сторони;

- профспілками, що об‘єднались для ведення колективних переговорів, а саме: автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, машинобудівників та приладобудівників, космічного та загального машинобудування, радіоелектроніки та машинобудування, лісових галузей, машинобудування та металообробки, суднобудування, оборонної промисловості, енергетики та електротехнічної промисловості, атомної енергетики та промисловості (далі – ПРОФСПІЛКИ) - з другої сторони. Далі – СТОРОНИ.

 

1.2. Повноваження СТОРІН:

- ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА мають відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення галузевої угоди (далі - УГОДИ) та реалізації її норм на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, в т.ч. компаніях , холдингах та концернах галузі (далі –ПІДПРИЄМСТВА), які перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали УГОДУ;

- ПРОФСПІЛКИ виступають від імені найманих працівників ПІДПРИЄМСТВ і мають відповідні повноваження на ведення переговорів, укладання УГОДИ та реалізацію її норм на ПІДПРИЄМСТВАХ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. УГОДА укладається з метою посилення соціального захисту працівників ПІДПРИЄМСТВ, які перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали УГОДУ, і включає їхзобов’язання, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи ПІДПРИЄМСТВ, реалізаціюна цій основі професійних, соціально-трудових і економічних гарантій найманих працівників.

2.2. УГОДА встановлює умови організації, оплати та охорони праці, пільги та соціальні гарантії, як мінімальні для працівників ПІДПРИЄМСТВ, гарантії діяльності профспілкових організацій і не обмежує ПІДПРИЄМСТВА, відповідно до своїх повноважень, за рахунок власних коштів встановлювати у колективних договорах додаткові, порівняно з УГОДОЮ та законодавством, гарантії, трудові та соціально-побутові пільги.

2.3. З питань, що враховують особливості та специфіку окремих підгалузей, СТОРОНИ можуть додавати окремі додатки до УГОДИ.

2.4. Термін дії УГОДИ:

2.4.1. УГОДА укладається на 2010 та 2011 роки, набуває чинності з 01 січня 2010 року і діє до укладення нової УГОДИ.

2.4.2. Жодна із СТОРІН, які уклали цю УГОДУ, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.4.3. СТОРОНИ вступають в переговори з питань укладення нової УГОДИ не пізніше, ніж за два місяці до закінчення календарного року.

2.4.4. МІНПРОМПОЛІТИКИ у триденний термін з дня підписання УГОДИ СТОРОНАМИ надає її на повідомну реєстрацію до Мінпраці України.

ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА і ПРОФСПІЛКИ у двотижневий термін з дня реєстрації УГОДИ надсилають її, відповідно, керівникам ПІДПРИЄМСТВ і профспілковим комітетам.

2.4.5. Керівники ПІДПРИЄМСТВ і профспілкові комітети (профспілкові представники) протягом двох тижнів з дня отримання УГОДИ ( незалежно від якої СТОРОНИ отримано) і в такий же термін з дня підписання колективного договору своїми наказами або іншими розпорядчими документами доводять їх зміст до відома всіх працівників ПІДПРИЄМСТВ.

2.4.6. ПІДПРИЄМСТВА укладають колективні договори, або вносять зміни та доповнення до них до 1 березня відповідного року, не допускаючи погіршення умов, норм і положень порівняно з законодавством та Галузевою угодою.

2.4.7. СТОРОНИ сприяють ПІДПРИЄМСТВАМ у проведенні колективних переговорів, своєчасному укладенні колективних договорів або внесенні до них змін і доповнень. З цією метою представники СТОРІН можуть брати участь у переговорах та укладенні колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ.

У випадках неукладання колективних договорів або невнесення до них змін і доповнень на окремих ПІДПРИЄМСТВАХ у встановлені УГОДОЮ терміни СТОРОНИ відповідно до своїх повноважень вживаютьнеобхідні заходи,зокрема:

- надсилають на ПІДПРИЄМСТВА письмові попередження;

- направляють своїх представників;

-притягають до відповідальності осіб, винних у цьому.

З метою підвищення рівня правової підготовки сторін колективних договорів та ефективного контролю за їх виконанням передбачати в колдоговорах зобов’язання щодо щорічного проведення для представників роботодаців і профспілок навчання із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

2.5. Порядок доповнення чи зміни змісту УГОДИ.

2.5.1. До закінчення терміну дії УГОДА може бути анульована або змінена тільки за взаємною домовленістю СТОРІН.

2.5.2. У разі необхідності доповнення чи зміни УГОДИ зацікавлена СТОРОНА вносить у встановленому законодавством порядку відповідне подання про поновлення переговорів.

2.5.3. Пропозиції однієї із СТОРІН щодо внесення доповнень чи змін до умов УГОДИ, а також дострокового призупинення дії УГОДИ є обов’язковими для розгляду другою стороною.

Ці пропозиції розглядаються спільно СТОРОНАМИ і рішення щодо них приймаються ними у 10-ти денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

 

2.6. Сфера дії положень УГОДИ:

Мінпромполітики України відповідно до Положення про міністерство, затвердженного постановою КМУ від 2.11.2006 р. №1538 забезпечує проведення у промисловому секторі економіки України єдиної соціальної, науково-технічної, інвестиційної та природоохоронної політики.

2.6.1. УГОДА поширюється на всіх працівників, прийнятих на умовах найму на ПІДПРИЄМСТВА (незалежно від форми трудового договору), а також на працівників профспілкових органів, які працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових організаціях, що входять у ПРОФСПІЛКИ.

2.6.2. Положення, норми і умови УГОДИ діють, як мінімальні гарантії, безпосередньо і є обов’язковими для застосування в колективних договорах на всіх ПІДПРИЄМСТВАХ, незалежно від форми власності, які за класифікацією видів економічної діяльності відносятьсядо відповідної галузі.

2.6.3. Договори та угоди (у тому числі при зміні власника), укладені колективно або індивідуально (у тому числі при найманні на роботу), вважаються недійсними, якщо вони погіршують становище працівників у порівнянні з законодавством та цією УГОДОЮ.

2.6.4. Укладені колективні договори та зміни до них після реєстрації в місцевих органах виконавчої влади в місячний термін підлягають повідомній реєстрації в МІНПРОМПОЛІТИКИ (в департаментах, управлінняхпо підпорядкуванню) і в центральних виборних органах ПРОФСПІЛОК.

Колективні договори заснованих в ході реструктуризації нових ПІДПРИЄМСТВ підлягають також повідомній реєстрації в управліннях господарських структур (компанії, концерни, холдинги тощо), яким вони підпорядковані, та відповідних профспілкових комітетах.

2.6.5. При вирішенні питань, що стосуються соціально-трудових гарантій найманих працівників, збори акціонерів та органи управління господарських товариств керуються умовами, положеннями та нормами УГОДИ.

2.7. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА забезпечують перегляд або відміну своїх нормативно-правових актів, що суперечать Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

2.8. СТОРОНИ вживатимуть заходищодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення - прагнутимуть до розв`язання ситуації без зупинки виробництва.

Представники СТОРІН братимуть участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на ПІДПРИЄМСТВАХ за ініціативою учасників трудового конфлікту.

 

СТВОРЕННЯ УМОВ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти