ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ КЛІТИНИ.

 

У клітині є органели, оточені однією мембраною: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі.

1.Ендоплазматична сітка

Ендоплазматична сітка-це система порожнин, канальців, які сполучаються між собою, утворюючи потовщення — цистерни.Є два види ЕПС — шорстка (гранулярна) та гладенька (гранулярна,незерниста). На мембранах шорсткої ЕПС розміщені рибосоми. Гладенька ЕПС не має на своїх мембранах рибосом. Вона є похідною від шорсткої, тому їхні мембрани переходять одна в одну. Мембрани шорсткої ЕПС сполучаються з плазматичною мембраною, а також з мембранами ядра. На мембранах шорсткої ЕПС відбувається біосинтез білків, а також синтез компонентів клітинних мембран (мембранні фосфоліпіди, глікопротеїди, мембранні білки). На мембранах гладенької ЕПС синтезуються вуглеводи, ліпіди, гормони.

Малюнок 9.. Ендоплазматична сітка.

 

2.Комплекс Гольджі

Комплекс Гольджі- стопки мембранних мішечків-цистерн. Поряд з мішечками розміщені пухирці та канальці. Цистерни комплексу Гольджі полярні: до одного полюса безперервно підходять пухирці, які відриваються від ЕПС і містять продукти синтезу. З іншого полюса цистерн відокремлюються пухирці, наповнені ферментами та іншими речовинами. Комплекс Гольджі транспортує ці сполуки в інші ділянки клітини або виводить їх за її межі. Інша функція комплексу Гольджі — утворення лізосом, що містять гідролітичні ферменти, синтезовані на мембранах шорсткої ЕПС. В цистернах комплексу Гольджі речовини, що до них надходять, сортуються за хімічним складом та призначенням. В комплексі Гольджі синтезуються деякі полісахариди. Є версія, що комплекс Гольджі бере участь у побудові плазматичної мембрани та інших клітинних мембран,

3.Лізосоми

Лізосоми(від грец. лізіс — звільнення, розчинення) — це сферичні пухирці, діаметром 100 - 800 нм, оточені мембраною і містять гідролітичні ферменти.Ферменти розщеплюють органічні сполуки (білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти) і забезпечують процес внутрішньоклітинного травлення.

Типи лізосом:

v первинні лізосоми утворюються за участь комплексу Гольджі;

v вторинні лізосоми (травні вакуолі) — утворюються з первинних шляхом злиття фагоцитозних і піноцитозних пухирців;

v аутолізосоми — беруть участь у перетравленні окремих компонентів клітин, цілих клітин або їх груп. Вважають, що за допомогою аутолізосом знищуються дефектні органели, мертві клітини, зникають хвіст у пуголовків, хрящі при утворенні кісток.

Вакуолі

.Вакуолі(від лат. вакуус — порожній) — порожнини в гіалоплазмі, оточені мембраною та заповнені рідиною.В клітинах еукаріот є різні типи вакуолей.

Травні вакуолі, або вторинні лізосоми, які заповнені ферментами і виконують травну функцію.

Скоротливі вакуолі - регулюють осмотичний тиск у клітині, беруть участь у виведенні з неї деяких розчинних продуктів обміну, сприяють надходженню в клітину води з киснем.

Вакуолі у клітинах рослин виникають з пухирців, що відокремлюються від ЕПС. Дрібні вакуолі зливаються у великі, які можуть займати майже весь об'єм клітини..Рослинна клітина містить велику центральну вакуолю, оточену мембраною, яка називається тонопласт . Рідина, що заповнює центральну вакуолю, називається клітинним соком. Це концентрований розчин, який містить мінеральні солі, цукри, органічні кислоти, Оксиген, діоксин Карбону, пігменти і деякі відходи життє­діяльності.

Вода зазвичай надходить у концентрований клітинний сік шляхом осмосу. У результаті в клітині розвивається тургорний тиск і цитоплазма притискається до клітинної стінки. Осмотичне поглинання води відіграє важливу роль при розтягуванні клітин під час росту, а також у загальному водному режимі рослини.

Іноді у вакуолях містяться розчинні пігменти. Саме вони головним чином і визначають забарвлення квітів, плодів, бруньок. У листках вони зумовлюють різні відтінки осіннього забарвлення, яке залежить також від фотосинтетичних пігментів, що містяться у хлоропластах.

 
 

Після загибелі клітини тонопласт, як і всі інші мембрани, втрачає свою вибіркову проникність, і ферменти вивільняються із вакуоль, спричиняючи автоліз — саморозчинення клітини.

Малюнок 10.Розвиток вакуоль у рослинної клітини

У вакуолях рослини можуть накопичуватися кінцеві і деякі вторинні продукти метаболізму. Вторинні продукти, зокрема алкалоїди і таніни, виконують захисну функцію, запобігаючи поїданню таких рослин травоїдними тваринами.

Запитання для контролю?

1.Які органели називаються одномембранними?

2.Яка будова і функції ЕПР?

3.Які види лізосом ви знаєте?

4.Яка будова і функції лізосом?

5.Яке значення Апарата Гольджі в клітині?

6.Яка функція скоротливої вакуолі в клітині?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти