ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТКАНИНИ ТВАРИН.ГІСТОТЕХНОЛОГІЇ.

Поняття про тканини

У багатоклітинних організмів клітини відрізняються за будовою та виконуваними функціями, утворюючи тканини.

Тканиноюназивають групу подібних за будовою клітин, структурно і функціонально пов'язаних між собою.Тканини виникають у більшості багатоклітинних тварин і вищих рослин. Нижчі рослини та гриби тканин не мають.

У рослин і тварин є певні відмінності у формуванні і структурі тканин.

У тварин різні типи тканин диференціюються під час зародкового розвитку із різних зародкових листків (екто-, енто- і мезодерми). А у вищих рослин усі тканини беруть початок від твірної тканини меристеми.

Тканини тварин складаються не лише з клітин, але містять і міжклітинну речовину та інші структури, які є продуктами їхньої життєдіяльності.

Тканини тваринних організмів, їх будову, функції, процеси розвитку вивчає наука гістологія (від грец. гістос — тканина), а рослин — анатомія рослин

Види тканин тварин

У багатоклітинних тварин розрізняють епітеліальні,м’язові, сполучні і нервові тканини.

а)Епітеліальні тканини (віл грец. епі — над та теля — сосочок), або епітелій, покривають тіло зовні, вистилають порожнини внутрішніх органів. Епітелій складається з клітин, які щільно прилягають одна до одної. Міжклітинна речовина розвинена слабо. На зовнішній частині клітини можуть бути джгутики, війки (війчастий епітелій).

Розрізняють покривний одношаровий епітелій, який складається з одного шару клітин (покривний епітелій безхребетних тварин, тонкий кишечник та ін.).

 

Малюнок 21. Різні види епітелію.

 

Покривний багатошаровий епітелій утворює верхній шар шкіри (епідерміс) хребетних тварин. Він вистеляє ротову порожнину, стравохід, товсті кишки. Клітини нижнього шару здатні до поділу, а клітини верхнього можуть роговіти, гинути і злущуватися.

Клітини залозистого епітелію виділяють різні речовини і входять до складу залоз. За формою клітин розрізняють плоский, кубічний і циліндричний епітелій.

Епітеліальні тканини виконують такі функції: розмежувальну, захисну, газообмінну, екскреторну та всисну. Оскільки клітини епітелію займають межове положення, вони часто пошкоджуються і тому в них розвинена здатність до регенерації.

б)М'язові тканини здатні до скорочення у відповідь на збудження. їх поділяють на посмуговані (поперечно-смугасті) та непосмуговані (гладенькі).

Вони побудовані з м'язових клітин, в основі яких лежать нитки — міофібрили, що складаються із скоротливих білків (актину, міозину та ін.).

 
 

Малюнок 22.Види м’язової тканини.

 
 


Непосмугована м’язова тканина побудована з клітин невеликих розмірів, які мають веретеноподібну форму і одне ядро. Їх міофібрили тоненькі. Скорочення гладеньких м'язів повільні, вони здатні до сильного розтягнення. Непосмуговані м'язи входять до складу внутрішніх органів хребетних тварин.

Посмугована м’язова тканина складається з багатоядерних, видовжених за формою і великих за розмірами клітин. їхні міофібрили мають вигляд поперечних смуг, де правильно чергуються світлі га темні диски зі скоротливих білків актину і міозину. Ці м'язи скорочуються значно швидше.

Розрізняють посмуговані скелетні та серцеві м'язові тканини.

Посмугована скелетна м’язова тканина утворює скелетні м'язи, які за допомогою сухожиль з'єднуються з елементами скелета і входять до складу опорно-рухової системи.

Посмугована серцева м’язова тканина утворює один з шарів серця – міокард. Вона подібна до скелетної, але її волокна не мають сполучнотканинних оболонок і тому в деяких місцях можуть зливатися між собою. Така структура серцевого м'яза сприяє швидкому поширенню імпульсів, що виникають у міокарді.

в)Нервова тканинамає здатність до збудження під впливом певних чинників та його проведення. В ній виникають нервові імпульси, що мають електричну природу. Нервова тканина складається з нервових клітин (нейронів) і нейроглії.

Нейрони - основна структурно-функціональна одиниця нервової системи. Вони здатні приймати подразнення, перетворювати їх у нервові імпульси та проводити їх. Нейрони складаються з тіла та відростків - аксонів і дендритів.

 

 

Малюнок 23. Нервова клітина.

Аксон(від грец. аксон — вісь) — видовжений (навіть до 1 м) розгалужений на кінці відросток нейрона, по якому імпульси надходять від його тіла до інших нейронів або органів.

Дендрит (від грец. дендрон — дерево) — короткий, дуже розгалужений відросток нейрона, по якому збудження проводиться до тіла нервової клітини від рецепторів або інших нервових клітин.

Нейрони мають один аксон і кілька дендритів. За характером функцій нейрони поділяють на чутливі (сприймають подразники зовнішнього та внутрішнього середовища), вставні (здійснюють зв'язки між окремими нейронами) та рухові (передають нервові імпульси від нервової системи до робочих органів).У нервовій тканині розрізняють сіру речовину, яка складається із тіл нейронів і коротких відростків, та білу, побудовану з довгих відростків, вкритих мієліновою оболонкою — нервів.На відміну від нейронів, клітини нейроглії мають здатність до поділу.Вони виконують різноманітні функції:заповнюють проміжки між нейронами;по них до нейронів надходять поживні речовини;вони складають опору для нейронів;здатні синтезувати біологічно активні речовини, необхідні для функціонування нервової системи.

г)Сполучні тканини складаються з клітин і добре вираженої міжклітинної речовини. Розрізняють впорядковану власне сполучну тканину і

невпорядковану. До впорядкованої сполучної тканини належать кісткова тканина, сухожилки, зв'язки, склера ока тощо. Ці тканини виконують опорно-рухову та захисну функції. У невпорядкованій сполучній тканині міжклітинна речовина складається з безструктурної маси і безладно розкиданих пучків волокон. Розрізняють пухку та щільну сполучні тканини.

 


 

Малюнок 24.Види сполучної тканини

 
 

 


В щільній сполучній тканині волокна переважають над аморфною (безструктурною) речовиною. Вона виконує захисну функцію, надає еластичності органам (наприклад, дерма хребетних тварин, оболонка кровоносних судин).

У пухкійсполучній тканині аморфна речовина переважає над волокнами. Пухка тканина багата на кровоносні судини, заповнює проміжки між внутрішніми органами, супроводжує кровоносні судини. До сполучної тканини належать також кров, лімфа, міжклітинна речовина.

(а) (б)

Малюнок 25.Кісткова тканина (а). Рідка сполучна тканина(б)

Запитання для контролю:

1.Що називається тканиною?

2. Які види тканин тварин ви знаєте?

3.Чим відрізняються тканини рослин від тканин тварин?

4. Яку будову мають епітеліальні тканини? Які види епітеліальних тканин ви знаєте?

5. Які види м’язової тканини ви знаєте?

6. Які особливості будови серцевого м’яза?

7.Яка будова скелетних м’язів?

8. Яка будова нейрона?

9. Що називається дендритом,аксоном?

10.Яка будова сполучної тканини? Які види сполучної тканини ви знаєте?

ТКАНИНИ РОСЛИН.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти