ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Різноманітність тканин рослин

У рослинних організмів розрізняють такі основні типи тканин: твірні, покривні, провідні, механічні, основні.

а)Твірна тканина (меристема) (від грец. меристос — подільний) складається з клітин, які мають тоненькі клітинні стінки з незначним вмістом целюлози і велике ядро. Вони діляться і ростуть. Клітини меристеми дають початок іншим типам тканин. Розрізняють верхівкову, вставну і бічну меристеми.

       
 
 
   

 


Малюнок 26. Верхівкова меристема кореня рослини.

Верхівковамеристема розташована на верхівці пагона або кореня (конус наростання, зона поділу кореня) і забезпечує їх ріст у довжину.

Вставнамеристема міститься біля основ межі вузлів стебла у деяких рослин (злаків) і забезпечує їхнє подовження.

Бічнамеристема міститься всередині стебла чи кореня багаторічних рослин і забезпечує ріст цих рослин у товщину.

       
 
 
   

 


Малюнок27.Різні види твірної тканини.


б)Покривні тканини рослин розташовані на поверхні органів рослин. Розрізняють первинну (епідерма або шкірка) та вторинні покривні тканини.

Епідермаскладається з одного чи кількох шарів безбарвних живих клітин, які щільно прилягають одна до одної. Зверху епідерма вкрита особливим шаром, що запобігає випаровуванню — кутикулою. Вона складається з воскоподібної речовини. Особливі клітини епідерми, що містять хлоропласти, оточують продихові щілини і регулюють їх розкривання та закривання.

Вторинна покривна тканина виникає замість відмерлої епідерми, а також у глибинних шарах кори. З частини клітин кори утворюється корковий камбій, який продукує клітини корка назовні, а всередину — клітини основної тканини.

 

 

       
 
 
   

 


Малюнок 28.Покривні тканини рослин .

 
 


в)Провідні тканини забезпечують у рослині два плини речовин: висхідний(розчини мінеральних речовин рухаються до надземної частини) і низхідний(органічні речовини з листків і земних стебел пересуваються до інших органів).

Ці рухи забезпечують два типи провідної тканини - флоема і ксилема.

Ксилемаскладається із судин і трахеїд, а також супроводжувальних клітин основної тканини.

Трахеїди— одноклітинні утвори веретеноподібної форми, в оболонках яких є пори. Судинискладаються з видовжених клітин, розташованих одна над одною, їхні поперечні стінки мають великі отвори. По ксилемі надходять розчини мінеральних речовин, а також розчини цукру запасаючих тканин коренів і систем органів.

Флоема містить ситоподібні трубки. Це живі клітини, які послідовно сполучаються своїми кінцями. Через ситоподібні трубки проходять органічні речовини.

Судини, трахеїди та ситоподібні трубки разом з механічними та основними тканинами утворюють судинно-волокнисті пучки (наприклад, жилки листків). Провідну функцію виконують також молочники - система видовжених клітин деяких рослин, по яких рухається сік молочно-білого чи жовтогарячого кольорів -латекс (молочай, кульбаба, чистотіл)

 

 
 

 

 

 


Малюнок 29. Провідні тканини рослин.

г)Механічні тканини виконують опорні функції, надаючи рослині пружності та підтримуючи її органи в певному положенні. До них належать коленхіма і склеренхіма.

Коленхімаскладається з живих клітин із нерівномірно потовщеними стінками. Вона входить до складу первинної кори молодих пагонів переважно дводольних рослин.

Склеренхіма– сукупність видовжених мертвих клітин із товстими оболонками, які забезпечують стійкість рослин до стискання, розтягування, згинання (наприклад, луб'яні волокна кори і деревини).

д)Основна тканина або паренхімаскладається з живих клітин, що мають тоненькі стінки, між якими є великі проміжки - міжклітинники.

 

       
 
 
   

 

 


Малюнок 30. Міжклітинники

Розрізняють різні види паренхіми.

Фотосинтезуючаабо асиміляційнатканина утворена з клітин, які містять хлоропласти. Вона міститься в зелених органах рослин (переважно в листках). У клітинах цієї тканини відбуваються процеси фотосинтезу.

Запасаюча паренхіма є в усіх органах рослини, утворюючи інколи окремі шари (наприклад, серцевина стебла). В її клітинах розташовані лейкопласти або хромопласти, де запасаються крохмаль та інші поживні речовини, а в рослин посушливих місць — вода (водоносна паренхіма),

Повітроносна паренхіма або аеренхімавиконує функції газообміну і проведення газів до різних тканин і тому має добре виражені міжклітинники. Найкраще розвинена аеренхіма у рослин, які зростають в умовах з ускладненим газообміном (водяні та болотні рослини).За певних умов клітини паренхіми здатні до поділу. Окремі клітини паренхіми виконують секреторну функцію, синтезуючі смоли, ефірні олії тощо.

Ефірні олії — це суміш летких органічних речовин. Завдяки своєму сильному запаху приваблюють запилювачів, відлякують ворогів, а деякі з них (фітонциди) вбивають або пригнічують ріст мікроорганізмів. Ефірні олії використовують у парфумерії, кулінарії, як лікарські засоби, розчинники, для виготовлення лаків тощо.

Смоли — це продукти життєдіяльності голонасінних та покритонасінних. Вони утворюють складну суміш різних органічних речовин — смоляних кислот, спиртів, високомолекулярних вуглеводів тощо. Суміші з ефірними оліями дістали назву бальзамів.

Особливий тип секретуючих органів - нектарники - це залози, розташовані в квітці чи на різних частинах пагонів. Нектар - це водяний розчин глюкози та фруктози із домішками ароматичних речовин. Він слугує для приваблювання комах і птахів -запилювачів квіток.

       
 
 
   

 


Малюнок 31. Продихи.

 

Малюнок 32.Тканини рослин.

Запитання для контролю:

1.Які типи тканин рослин ви знаєте?

2.Яку будову має твірна тканина?

3.Які види твірної тканини ви знаєте?

4.За допомогою якої меристеми відбувається ріст рослини в товщину?

5.Які два напрямки руху речовин в рослинах ви знаєте?

6.Що називається ксилемою?

7.Що називається флоемою?

8.Яку будову мають трахеїди,судини?

9.Які функції виконують механічні тканини рослин?

10.Які види паренхіми ви знаєте?

11.Які функції виконує аеренхіма?

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти