ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначення Кластерної політики ГО «РІЦ «Зірковий Вітер».

 

ПРИКЛАД (продовження)
  Кластерна політика говорить, як це буде показано нижче, що каменщику є величезне діло до того, звідки ви добули цей кластерний ресурс – камінь, чи то витягнули його руками з річки (що є найбільш екологічним шляхом), чи то зірвали вибухівкою цілу скелю разом із деревами, які на ній росли (що є найменш екологічним шляхом). Каменщику також не все одно де ви використаєте камінь у кінцевому випадку: чи то вбудуєте у основі фундаменту (більш екологічне рішення), чи то забажаєте зробити з нього круглу вазу для квітів (менш екологічне рішення). Якщо ви не маєте досвіду обробки каменю, то каменщик у цьому випадку виступає для вас Вчителем та наставником та вправі порадити вам (учню) найкращій легший шлях більш екологічного використання камінцю. Якщо ви вже досвідчений та впевненні у тому, що все робити вірно, згідно вашого життєвого досвіду, тоді кластерна політика дасть вашим діям екологічну оцінку та можливо порадить змінити підхід та технологію, щоб ваші дії стали найбільш екологічними для оточуючого середовища та людей. Якщо така оцінка виявиться високою або винятково високою, тоді кластерні підходи та інструменти зможуть запропонувати Вам дії, виконуючі які ви зможете найбільш ефективно та продуктивна поділитися вашим досвідом з іншими учасниками кластерних відносин (у свою чергу зайняти роль Вчителя).
2.1. Кластери ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» - це мережа співробітництва громадської організації в цілому та її членів у екологічній, інформаційній, науково-технічній, виховній, туристичній, сільськогосподарській, лісогосподарській, будівельній сферах діяльності, а також незалежних підприємств у будь-якій галузі діяльності, які пов’язані між собою спільною інституцією та галузевими інтересами включаючи будь-якого рівня науково-дослідної діяльності, розробки, виробництва, маркетингу та менеджменту, включаючи кінцевого споживача будь-якого товару або послуг, що надаються учасниками кластерних відносин, які розташовані на території України. Кластери (Кластерні Проекти та Під-проекти) можуть бути горизонтальними та вертикальними (див: Додаток №2).

 

2.2. Територіальні кластери ГО «РІЦ «Зірковий Вітер»розуміються співробітництво громадської організації в цілому та її членів, а також незалежних підприємств у будь-якій галузі господарської діяльності, будь-якого рівня науково-дослідної діяльності, розробки, виробництва, маркетингу та менеджменту, включаючи кінцевого споживача будь-якого

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
  Закон України «Про громадські об’єднання» регулює порядок створення та діяльності громадських організацій.   Стаття 1. Поняття громадського об'єднання   1. Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.   2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.   3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.   Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань   1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах:   1) добровільності; 2) самоврядності; 3) вільного вибору території діяльності; 4) рівності перед законом; 5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 6) прозорості, відкритості та публічності.   Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
товару або послуг, що надаються учасниками кластерних відносин, які територіально розташовані поза межами Закарпатської області. З метою ефективного управління територіальними кластерами ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» може бути утворено Суб-ядро кластерів, з територіальним розташуванням найбільшої сукупності та концентрації кластерних учасників на певній географічній території. З цією метою може бути засновано філію ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» за правилами, що встановлюються Статутом ГО «РІЦ «Зірковий Вітер».

2.3. Особливістю кластерів ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» є можливість безкоштовного необмеженого доступу до всіх наявних ресурсів (майна, інформації, грошових коштів які належать ГО «РІЦ «Зірковий Вітер», та інших ресурсів викладених у главі 7 цього Статуту) всіх членів «РІЦ «Зірковий Вітер» та всіх учасників кластерних відносин у межах участі членів організації у конкретному кластеру. Координація діяльності Кластерів ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» здійснюється через Кластерну політику, (яка спрямовується по основним шести векторам Кластерної політики) та будується на Інструментах кластерної політики.

 

2.4. Обов’язковою підставою до доступу особи до ресурсів Кластерів «РІЦ «Зірковий Вітер» є членство особи у громадський організації ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» або укладення кластерних угод про співробітництво та взаємодопомогу з іншими третіми суб’єктами кластерних відносин, у т.ч. іноземними організаціями та підприємствами або іноземними громадянами.

2.5. Правила, за якими надається доступ до інформаційних або матеріальних ресурсів кластерних утворень регулюється Статутом громадської організації ГО «РІЦ «Зірковий Вітер», Положенням про кластерну політику громадської організації ГО «РІЦ «Зірковий Вітер», Положення «Про клубні картки та вступні та членські внески ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» та нормами що конкретизують їх в угодами про кластерне співробітництво.

Мотивація до об’єднання
Покликом наступаючих змін , ключем до її розуміння буде кооперація всіх у всьому, співпраця повна у всіх сферах життя. Навіть дві людини, об'єднані в спільних діях і взаєморозуміння, вже сила. Погоджений колектив, великий чи малий, - сила, у багато разів перевершує суму сил тих же людей, але узятих порізно. Саме в узгодженості сила об'єднаних свідомостей. у цьому відмінність гармонійно узгоджених груп від тих, де згода відсутня. Досвід всіляких об'єднань на чимось творчому дуже корисний. В об'єднанні сила учасників множиться взаємною підтримкою. Коли людство стане однією дружною об'єднаної сім'єю, перетвориться планета і життя.   Ядро кластеру ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» являє собою глобальний вираз такого об’єднання. Жодні труднощі та перепони не можуть змінити причин та мотивів об’єднання Ядра. Учасники Ядра кластеру являють собою свідомий життєвий приклад до безмежних можливостей, які відкривають у наслідок об’єднання двох або трьох людей, які запаленні ідеєю служіння людям та завданням, меті та цілям ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» .
2.6. Інструменти кластерної політики не мають на увазі заміну, підміну або дублювання державної економічної, податкової та соціальної політики, а мають на меті формування моделі ресурсно-орієнтованої економіки у зовнішніх та внутрішніх взаємовідносинах ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» у розумінні цього терміну мислителем-гуманістом Жаком Фреско.

2.8. Інструменти кластерної політики викладаються у цьому положенні для всіх кластерних Проектів загального взірця та є обов’язковими для використання усіма Кластерними утвореннями.

 

2.9. Ядро Кластеру формує кластерну політику ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» (Див. - Додаток №1). Кластерна політика не може мати нескінченну кількість векторів спрямованості, оскільки для досягнення цілей Кластера необхідно виділити шість векторів Кластерної політики (тега: – Суб-ядра можуть утворювати власні вектори Кластерної політики за Погодженням Ядра кластеру), що наведенні у цьому Положенні. Всі інші вектори політики відводяться до процесу самоорганізації і самоврядування кожного окремо взятого Кластерного утворення. Ядро Кластерів включає у себе трьох обов’язкових управлінських учасників: Керівника, Відповідального секретаря та Головного бухгалтера ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» та шістьох дорадчих учасників – Адміністраторів Кластерів. Всі зазначені особи виконують свої завдання у Кластерних утвореннях безкоштовно або на волонтерських засадах.

 

2.10. Суб-ядро (тега: – Суб-ядра) кластерної політики ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» впроваджує та реалізує кластерну політику Ядра кластерів (см. п.2.9. Положення) та формує кластерну політику у частині, яка враховує територіальні особливості розташування учасників кластерних відносин. До Суб-ядра кластерної політики ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» входять Адміністратори Суб-кластерів. Діяльність Суб-ядра ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» детально регулюється Положенням про кластерну політику Суб-ядра ГО «РІЦ «Зірковий Вітер», що приймається відповідним Рішенням ГО «РІЦ «Зірковий Вітер».

 

2.11. У самих загальних рисах метою кластерної політики є пошук та впровадження управлінських координуючих рішень, які найбільш динамічна та гнучко породжують синергетичний (творчій) вияв творчості учасників громадської організації та надають можливість спрямувати ці прояви у конструктивному позитивному руслі. У свою чергу управлінські координуючі рішення спрямовують до пошуку рівноваги та «золотої середини» між духовними та матеріальними інтересами членів ГО «РІЦ «Зірковий Вітер». Такий баланс надасть можливість сталого розвитку ресурсно-орієнтованої економіки у діяльності ГО «РІЦ «Зірковий Вітер». Таким чином, на базі кластерної політики утворюється модель соціальних відносин, яка найбільш екологічно та гармонійно поєднує всіх учасників у тісну та гармонійну співдружність зацікавлених самоусвідомленнях сторін, діяльність яких у більшій степені пов’язана зі служінням один одному та Природі найбільш екологічним шляхом.

2.12. Ресурсно-орієнтована економіка (англ. Resource Based Economy) - це система, в якій всі речі і послуги доступні без використання будь-якого товарно-грошового обміну (грошей, бартеру та т. п.). Ресурсно-орієнтована економіка (у розумінні Жака Фреско) можлива лише в тому випадку, якщо всі природні ресурси будуть визнані загальним надбанням всіх жителів планети. Враховуючи це ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» встановлює та впроваджує такі інструменти кластерної політики, які утворюють передумови до створення матеріально-ресурсної бази екологічного поселення «Зірковий Вітер» на такому самодостатньому рівні, при якому майбутні мешканці цього поселення мають безкоштовний доступ до всіх ресурсів екопоселення: води, ліса, землі, еклектичної енергії, громадській та приватних будівель, інформації тощо. З цього приводу всі кластерні ресурси ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» повинні носити характер та зміст, який сприяє утворенню Ресурсно-орієнтованої економіки глобального масштабу.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти