ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Цілі та мета Кластерних утворень ГО «РІЦ «Зірковий Вітер».

 

3.1. З метою якісного та ефективного управління кластерною системою ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» засновує наступні вертикальні кластерні Проекти (див. Додатки 1 та 2 до цього Положення):

 

3.1.1. Проект Кластеру екологічного будівництва;

3.1.2. Проект Кластеру альтернативної екологічної енергетики та екологічного транспорту;

3.1.3. Проект Кластеру екологічного лісного та сільсько­- господарського виробництва;

3.1.4. Проект Кластеру інформаційних та інноваційних екологічних технологій;

3.1.5. Проект Кластеру екологічного туризму, рекреації та оздоровлення;

3.1.6. Проект Кластеру екологічного виховання та освіти.

 

КЛАСТЕРНІ ПРОЕКТИ
  Чому так жорстко окреслено коло Кластерних Проектів? А де свобода вибору у питаннях діяльності громадської організації?   Відповідь на ці запитання може надати таким чином.   Учасники ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» визнають що існує коло питання, вирішення яких повинно пришвидшити розбудову та розвиток екологічного поселення «Зірковий Вітер». Тому, найактуальніші питання першочергового вирішення будуть закладенні саме у шістьох Кластерних Проектах, що дозволить виявити найнеобхідніші першочергові кроки та відкласти у часі те, що не є актуальним найближчим часом для розбудови екологічного поселення.
3.2. Кожен із наведених вище кластерних Проектів може мати свої Проекти та Під-проекти, короткострокові, середньострокові та довгострокові Кластерні Програми діяльності.

3.3. Кількість кластерних Проектів або їх назва може бути змінена тільки шляхом внесення змін до Статуту громадської організації ГО «РІЦ «Зірковий Вітер».

 

3.4. Основні цілі які повинні бути досягненні у кластерній політиці ГО «РІЦ «Зірковий Вітер»:

3.4.1. Сприяння створення нових екологічно-чистих продуктів та продукції, екологічно чистих технологій, інформаційних платформ, що виробляються та використовуються учасниками кластерних відносин або якісні екологічно-чисті послуги, що надаються тими ж учасниками;

3.4.2. Підготовка та впровадження спільних маркетингових, менеджменських, науково-дослідних та інших заходів, у т.ч. спільне просування торгових брендів учасників кластерних відносин;

3.4.3. Підготовка та виховання нового покоління екологічно-усвідомлених працівників з високою екологічною етикою та мораллю та здійснення заходів щодо їх працевлаштування у середовищі кластерних відносин;

3.4.4. Налагодження системи взаємо обміну ресурсами та технологіями, у тому числі взаємо обміну з Природою: ноосферою, ґрунтом, рослинами та тваринами;

3.4.5. Відтворення екології навколишнього природного середовища;

3.4.6. Розробка та впровадження відновлювальних джерел енергії, яка для учасників кластерних відносин є безкоштовним доступним ресурсом;

3.4.7. Розробка та впровадження гуманних, екологічно чистих умов праці кожної особистості;

3.4.8. Розкриття творчого потенціалу кожної людини та надання допомоги у пошуку гармонійного взаємозв’язку кожної людини та Живої природи;

3.4.9. Підвищення цінності взаємозв’язку поколінь через укріплення взаємовідносин «Вчитель-ученик»;

3.4.10. Підвищення рівня та якості взаємовідносин учасників кластерних взаємовідносин шляхом створення гармонійного відчуття кожного члена кластерних відносин як члена одної міцної Сім’ї, у якій кожен її учасник налаштований на добровільну самовіддачу, турботу про інших учасників.

3.4.11. Будування взаємовідносин у кластерних утвореннях базується не на потребах фізичного тіла (хоча такі потреби не ігноруються), а переважно на духовних потребах. Під такими потребами слід розуміти Красоту, Гармонію та Культуру, які все охоплюються мирними взаємостосунками.

3.4.12. Сприяння збору грошових коштів у якості ресурсу розвитку екологічних проектів всіма засобами та інструментами, затвердженими Статутом ГО «РІЦ «Зірковий Вітер», у тому числі шляхом розвитку краундфандінгових платформ.

 

3.7. Основна мета кластерної політики – в діяльності учасників кластерів ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» відійти від позиції домінанти людини над природою, та ствердити новий раціональний підхід: усвідомлення цілісності Життя, цілісності усього живого на планеті Земля і відновити гармонійне місце людини у цьому Житті.

 

3.7.1. Кластерна політика переважно має за ціль та спрямовується на регулювання праці учасників кластерних відносин, форм та методів їх об’єднання, способів та методів залучення ресурсів та їх використання та не відноситься до категорій регулювання сімейних, релігійних, державно-політичних інструментів та інституцій. Одночасно, кластерна політика втілюється через роз'яснення кожному учаснику кластерних відносин, що від нього одного залежить рівень життя, добробут і процвітання людей, що він несе відповідальність за суспільство від першого до останнього ланки, розділяючи її разом з керівництвом ГО «РІЦ «Зірковий Вітер». У свідомості учасників кластерних відносин необхідно прояснити та проявити: людина, що працює на себе, ходить по замкнутому колу, і немає іншого виходу з нього, як тільки перебудувати своє мислення і зрозуміти, що працювати потрібно для інших.

3.7.2. Окремо слід відзначити, що в кластери громадської організації входить і сам кінцевий споживач продукту кластерної Проектної діяльності. При цьому він не націлений на «споживання заради споживання» і збільшення тим самим «валового внутрішнього продукту» (ВВП), зростання якого ніяк не пов'язаний з ростом соціального благополуччя громадян України. Споживач в кластерній економіці споживає рівно стільки, скільки йому необхідно і скільки йому може надати виробництво, ресурси і сектори. Одночасно, споживач в кластерної економіці споживає кінцевий продукт кластерної Проектної діяльності переважно безкоштовно, що повністю відрізняє його від споживчих товариств.

 

ЛІДЕР-НАДХНЕНИК
Для чого громадській організації Лідер-натхненник? Чи можливо обійтись без нього? Однозначної відповіді на це запитання немає. Оскільки історичний досвід показує нам, що з цього приводу виникає багато труднощів та запитань. Разом з цим нам точно відомо, що у разі відсутності духовного лідера виникає ситуація повної некерованості процесами, хаосу та нескінчена череда непорозумінь та конфліктів. У наслідок чого Кластери втрачають свою цілісність та показують недовготривалий строк функціонування.  
3.8. Кожний з шести кластерних Проектів очолює Адміністратор відповідного кластеру, який за посадою є членом Виконкому ГО «РІЦ «Зірковий Вітер».

3.9. Здійснювати головну координацію діяльності кластерних утворень покладається на Керівника ГО «РІЦ «Зірковий Вітер». З цією метою Виконком ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» розробляє, а Керівник затверджує Стратегію розвитку кластерів на наступні 6 років. Керівник ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» щорічно звітує перед Конференцію учасників ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» про стан виконання Стратегії.

3.10. Керівник ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» відіграє (в найкращих умовах до яких необхідно прагнути) роль лідера-натхненника і діє у тих вимогах, які пред'являються до нього. Лідер повинен любити учасників громадської організації та її парнерів і справу, якій він служить. Жодне починання не буде успішним, якщо в основі лежить обов'язок і відсутні елементи любові. Але якщо обов'язок і любов до справи сполучаються, то процвітання громадської організації забезпечено. Учасникам організації повинно подобатися те, що він робить, інакше він не видає ту ступінь позитивної енергії, яку вимагають від нього в процесі праці. Так і громади повинні створюватися виключно за інтересами і особистим нахилам людей. Це також стосується екологічного поселення «Зірковий Вітер». Особиста зацікавленість полягає не тільки в отриманні результату матеріального, а й в енергетичній віддачі від тієї любові, яку людина вклала в свою працю. Ця енергетична віддача укладена в почутті задоволення зробленим продуктом, радості від того, що він комусь принесе радість, задоволення від того, що він послужить довго і на користь багатьом.

 

3.11. Керівник ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» не розбудовує Проекти, Під-проекти кластерних відносин, та не розбудовує екопоселення «Зірковий Вітер». Він цілком спирається на Статут ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» та діє виключно у його межах, слідкуючи щоб і інші поважали та дотримувалися положень Статуту. Його особиста роль та вклад у кластерній діяльності більше має вираз ідейної, координаційної та наглядової функції, що має свій вираз у підтриманні Гармонії між усіма учасниками кластерних відносин. Його особиста роль та внесок у Кластерних утвореннях – генерувати та дотримуватися «Чистих ідей» у діяльності кластерів. У жодному випадку Керівнику ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» не надають функції щодо покарання, примусу або будь-якої домінанти над учасниками кластерних відносин. У необхідних крайніх випадках Керівник ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» може звернутися до «суду совісті», положення та принципи якого наведенні у Статуті ГО «РІЦ «Зірковий Вітер». Також, він повинен всіляко утримуватися, запобігати та не допускати маніпуляції та насилля у діяльності Кластерних утворень.

3.12. У господарській діяльності кластерів, соціальній складовій та екологічній складовій екологічного поселення громадська організація ГО «РІЦ «Зірковий Вітер» підтримується принцип сталого розвитку. Сталий розвиток (англ. Sustainable development) розуміється як процес змін, в якому експлуатація природних ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку, розвиток особистості та інституційні зміни узгоджені між собою і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських потреб і прагнень.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти