ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 1. Виробничо-фінансова характеристика ДП «Дубровицьке лісове господарство»

Зміст

Вступ

1. Виробничо-фінансова характеристика ДП «Дубровицьке лісове господарство»………………….………………………………………………….5

2. Визначення та класифікація доходів і витрат підприємства……………....10

2.1 Облік доходів, критерії їх визнання та класифікація……………………...10

2.2 Облік витрат, критерії їх визнання та класифікація……………………….13

3. Аналітичний і синтетичний облік доходів і витрат підприємства…….....16

3.1. Облік доходів і видатків загального фонду………………………….…...16

3.2. Облік доходів і видатків спеціального фонду…………………………….24

4.Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ДП «Дубровицький лісгосп»…………………………………………………………………………...31

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ

Однією з головних завдань бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях є постійний облік і контроль за здійсненням витрат. З метою виконання цього завдання всі витрати бюджетних організацій групуються за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками.
У підприємствах всі витрати обліковуються відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р.№604.
Витрати бюджетних організацій визначаються як сума коштів, використаних бюджетною організацією в процесі господарської діяльності в межах сум, передбачених кошторисом. Облік витрат у підприємствах має характерну відмінність - поділ їх на касові і фактичні.

Метою даної курсової роботи є дослідження організації та методики обліку поточних видатків підприємства на прикладі ДП «Дубровицьке лісове господарство».

Для досягнення мети курсової роботи вирішуються наступні завдання:

· ознайомлення із організаційно-правовою характеристикою підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

· ознайомлення з організацією та вимогами до первинного обліку;

· розглянуто аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства;

· вивчення економічної сутності, складу та структури зобов’язань;

Курсова робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, індивідуального завдання, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі обгрунтовано актуальність теми курсової роботи, визначено її мету та завдання.

У першому розділі описано організаційно-правову характеристику підприємства та її вплив на організацію фінансового обліку.

У другому розділі курсової роботи розглянуто формування та облік доходів і видатків установи.

У третьому розділі досліджується вивчається економічна характеристика об’єкту обліку, наводяться визначення об’єкту обліку відповідно до чинних нормативних документів. Описується організація аналітичного та синтетичного обліку об’єктів обліку. Розглядається облік зобов’язань.

В процесі курсової роботи були опрацьовані нормативно – законодавчі джерела інформації. А також нормативно – розпорядчі документи, фінансова звітність, облікові реєстри , первині документи ДП «Дубровицький лісгосп».

Розділ 1. Виробничо-фінансова характеристика ДП «Дубровицьке лісове господарство»

Державне підприємство «Дубровицьке лісове господарство» (Дубровицький лісгосп) Рівненського обласного управління лісового господарства розміщений в північній частині Рівненської області, на території двох адміністративних районів: Дубровицького, Рокитнівського. Контора лісгоспу знаходиться в 132 км від обласного центру м. Рівне і в 3 км від залізничної станції Дубровиця Львівської залізниці.

Лісгосп організований в 1958 році відповідно до наказу міністерства сільського господарства УРСР від 28.08.1958 року № 1045.

В обов’язки лісгоспу входило виконання лісозаготівельних, лісовідновних, лісогосподарських та інших заходів спрямованих на раціональне використання і відновлення лісових ресурсів в цілях захисту ґрунтів від водяної та ґрунтової ерозії, охорони навколишнього середовища, виконання водорегулюючих функцій.

Вказані вище функції залишаються без змін і до теперішнього часу і цьому підпорядкований історичний адміністративно-господарський поділ.

До складу лісгоспу входить 10 лісництв площею від 2949 га до 7595 га таб. 1.

Таблиця 1.

Адміністративно-господарська структура ДП «Дубровицький лісгосп»

Назва лісництв Місцезнаходження контори Площа
га %
Дубровицьке кв.101 14,1
Літвицьке с.Кривиця 8,7
Лісівське с.Лісове 9,0
Трипутнянське с.Грані 5,5
Бережницьке с.Бережниця 6,0
Залужське с.Залужжя 13,9
Озерське с.В.Озери 13,8
Черменське с.Чермень 11,7
Перебродське с.Переброди 9,6
Будимлянське c.Будимля 7,7
ВСЬОГО  

 

Державне підприємство „Дубровицький лісгосп” – комплексне спеціалізоване лісове підприємство, що здійснює лісогосподарську і лісоексплуатаційну діяльність. Обсяг та структура витрат на ведення господарства лісгоспу наведені в табл. 2.

Таблиця 2.

Обсяг та структура лісогосподарського виробництва

ДП Дубровицького лісгоспу за 2012 рік

  Назва робіт та заходів Обсяг витрат, тис.грн.   Структура, %  
планові фактичні виконання, %
Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства Допоміжні лісогосподарські роботи Охорона лісу від пожеж Лісокультурні роботи Боротьба з шкідниками та хворобами лісу Мисливство Загальногосподарські витрати Утримання лісогосподарського апарату 3000,5   910,5 493,1 1089,6   175,9 - 70,0   716,0   2460,8   1273,4 492,1 1144,4   142,4 - 89,0   766,8   82,01   139,86 99,80 105,03   80,96 - 112,86   107,09   24,79   12,83 4,96 11,53   1,43 - 0,90   7,73  
         
Всього по лісовому господарству та мисливству 10101,6 9925,6 98,26

 

Наведенні вище в табл. 1.3. дані показують, що загальний обсяг витрат в 2012 році склав 9925,6 тис. грн. У структурі витрат значне місце займає утримання лісогосподарського апарату (64,17%), виконання рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства (24,79%)

На ведення мисливського господарства кошти не виділяються. Дуже незначні кошти виділяються на протипожежні заходи та захист лісу від шкідників та хвороб.

Треба відзначити, що за минулий рік у лісгоспі не використані в повному обсязі кошти на лісовідновлення, охорону лісу від пожеж, захист лісу від шкідників та хвороб. Хоча на підприємстві не допущено перевитрат коштів на утримання лісогосподарського апарату, але по решті статей відзначено перевитрати від запланованих обсягів.

Для покриття витрат у ДП «Дубровицький лісгосп» у минулому фінансовому році залучалися лише власні та держбюджетні кошти.

Джерела фінансування лісогосподарського виробництва підприємства наведені в табл. 3. на основі річної звітності за 2012 рік.

Таблиця 3.

Джерела фінансування витрат за 2012 рік

  Джерела покриття Всього на рік
тис.грн. %
  1) Надходження за деревину від лісогосподарських рубань 2) Асигнування з держбюджету Інші джерела   246,0   151,2 -   61,93   38,07 -
Всього 397,2

 

Наведені дані переконливо показують, що основним джерелом покриття витрат на лісогосподарське виробництво є надходження за деревину, що отримане від його господарської діяльності.

Частка цих надходжень становить 61,93%. Асигнування з держбюджету становить лише 38,07%.

Загальну характеристику ДП «Дубровицького лісгоспу» представлено основними показниками в табл. 4. на основі звітної річної форми 10-ЛГ, зведених економічних показників та плану організації лісового господарства.

Таблиця 4.

Основні показники ДП «Дубровицького лісгоспу» за 2012 рік

Показники Одиниці виміру Величина показника
Загальна площа в т.ч. покриті лісом Площа лісових культур Сприяння природному поновленню Обсяг головного користування Рубання пов’язані з веденням лісового господарства Середній запас на 1 га у віці головного рубання Собівартість заготівлі 1м3 деревини при доглядових рубаннях Собівартість сприяння природному поновленню1 га Середня ціна за 1 м3 деревини Витрати на лісогосподарське виробництво Чисельність працюючих в л/г Виробіток на одного працюючого в рік Середньорічна зарплата одного працюючого га га га га тис.м3 тис.м м3 грн.   грн. грн. тис.грн. осіб грн. грн. 19,3       15,6   35,6 46,2 537,3

 

Наведені показники фінансової діяльності показують, Дубровицький лісгосп в складних економічних умовах, коли майже відсутнє державне забезпечення коштами, задовільно справляється з фінансуванням робіт зведення лісового господарства.

 

 

Розділ 2. Визначення та класифікація доходів і витрат підприємства

Висновки

Виконуючи курсову роботу з фінансового обліку на тему «Облік доходів та видатків підприємства», я:

· систематизував, розширив, закріпив теоретичні знання та практичні навики ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу „Фінансовий облік ”

· перевірив вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозиції щодо її вдосконалення;

· розвинув навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Курсова робота виконана на основі набутих теоретичних знань, нормативних та практичних матеріалів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності по ДП “Дубровицький лісгосп”

Курсова робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків, відповідних обраній темі.

Вступ містить обґрунтування актуальності обраної теми, мету і завдання курсової роботи, інформацію про об’єкт та методику його дослідження, характеристику структури роботи.

В розділі 1. «Організаційно – правова характеристика підприємства та її вплив на організацію фінансового обліку», висвітлено характеристику підприємства, основні напрямки діяльності установи . Основними напрямами діяльності лісгоспу є:
• Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно – цінних порід;
• Організація лісонасіневої справи і лісових розсадників;
• Охорона лісів і захисних насаджень від незаконних порубів, пошкоджень, пожеж
• Проведення лісозаготівельних робіт.

Розділ 2. “Визначення та класифікація доходів і витрат підприємства” висвітлено основні дефініції, класифікаційні ознаки та одиниці доходів і витрат підприємства.

У розділі 3. «Аналітичний і синтетичний облік доходів і витрат підприємства» містить інформацію щодо обліку доходів і видатків окремо за загальним та спеціальним фондами.

Розділ 4. «Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ДП «Дубровицький лісгосп» описано показники фінансових результатів підприємства за відповідний період.

 

 

Список використаної літератури

1. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б.. Кисла В.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навч.-практ.посібник. – Київ, ЦУЛ, 2010. – 536 с.

Зміст

Вступ

1. Виробничо-фінансова характеристика ДП «Дубровицьке лісове господарство»………………….………………………………………………….5

2. Визначення та класифікація доходів і витрат підприємства……………....10

2.1 Облік доходів, критерії їх визнання та класифікація……………………...10

2.2 Облік витрат, критерії їх визнання та класифікація……………………….13

3. Аналітичний і синтетичний облік доходів і витрат підприємства…….....16

3.1. Облік доходів і видатків загального фонду………………………….…...16

3.2. Облік доходів і видатків спеціального фонду…………………………….24

4.Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ДП «Дубровицький лісгосп»…………………………………………………………………………...31

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ

Однією з головних завдань бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях є постійний облік і контроль за здійсненням витрат. З метою виконання цього завдання всі витрати бюджетних організацій групуються за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками.
У підприємствах всі витрати обліковуються відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р.№604.
Витрати бюджетних організацій визначаються як сума коштів, використаних бюджетною організацією в процесі господарської діяльності в межах сум, передбачених кошторисом. Облік витрат у підприємствах має характерну відмінність - поділ їх на касові і фактичні.

Метою даної курсової роботи є дослідження організації та методики обліку поточних видатків підприємства на прикладі ДП «Дубровицьке лісове господарство».

Для досягнення мети курсової роботи вирішуються наступні завдання:

· ознайомлення із організаційно-правовою характеристикою підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

· ознайомлення з організацією та вимогами до первинного обліку;

· розглянуто аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства;

· вивчення економічної сутності, складу та структури зобов’язань;

Курсова робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, індивідуального завдання, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі обгрунтовано актуальність теми курсової роботи, визначено її мету та завдання.

У першому розділі описано організаційно-правову характеристику підприємства та її вплив на організацію фінансового обліку.

У другому розділі курсової роботи розглянуто формування та облік доходів і видатків установи.

У третьому розділі досліджується вивчається економічна характеристика об’єкту обліку, наводяться визначення об’єкту обліку відповідно до чинних нормативних документів. Описується організація аналітичного та синтетичного обліку об’єктів обліку. Розглядається облік зобов’язань.

В процесі курсової роботи були опрацьовані нормативно – законодавчі джерела інформації. А також нормативно – розпорядчі документи, фінансова звітність, облікові реєстри , первині документи ДП «Дубровицький лісгосп».

Розділ 1. Виробничо-фінансова характеристика ДП «Дубровицьке лісове господарство»

Державне підприємство «Дубровицьке лісове господарство» (Дубровицький лісгосп) Рівненського обласного управління лісового господарства розміщений в північній частині Рівненської області, на території двох адміністративних районів: Дубровицького, Рокитнівського. Контора лісгоспу знаходиться в 132 км від обласного центру м. Рівне і в 3 км від залізничної станції Дубровиця Львівської залізниці.

Лісгосп організований в 1958 році відповідно до наказу міністерства сільського господарства УРСР від 28.08.1958 року № 1045.

В обов’язки лісгоспу входило виконання лісозаготівельних, лісовідновних, лісогосподарських та інших заходів спрямованих на раціональне використання і відновлення лісових ресурсів в цілях захисту ґрунтів від водяної та ґрунтової ерозії, охорони навколишнього середовища, виконання водорегулюючих функцій.

Вказані вище функції залишаються без змін і до теперішнього часу і цьому підпорядкований історичний адміністративно-господарський поділ.

До складу лісгоспу входить 10 лісництв площею від 2949 га до 7595 га таб. 1.

Таблиця 1.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти