ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Що відбувається, якщо національна реєстрація товарного знаку анулюється через 5 років після міжнародної реєстрації?

Виходячи з того, що товарний знак повинний володіти розрізняльною здатністю і не повинний вводити в оману, вкажіть відповідність приведених нижче можливих товарних знаків з поясненнями, приведеними у зв'язку з їхньою можливістю або неможливістю бути зареєстрованими як товарні знаки.

B 1. ГОТЕЛЬ «МУ...» для товару «переносні корівники»

D 2. ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ПРАПОР для товару «наручний годинник»

A 3. ЗОЛОТЕ ПЕРО для товару «авторучки»

C 4. ЛЮКСМОДЕЛЬ для товару «одяг»

A Позначення описує одну з властивостей, що належить товару, і навряд чи може бути визнано тим, що має розрізняльну здатністю. Однак якщо це позначення використовує тривалий час тільки один виробник, у покупців позначення буде асоціюватися тільки з цим виробником. В такому випадку позначення може придбати розпізнавальну здатність. Крім того, таке використання в деяких країнах є однією з умов для надання позначенню правової охорони як товарний знак.

B Забавне й оригінальне позначення. Воно володіє розпізнавальною здатністю й імовірність його реєстрації як товарний знак велика.

C Складне слово, що відверто описує товар у хвалебному змісті; повна відсутність розпізнавальної здатності. Це позначення потерпить невдачу.

D Використання визначених елементів у товарних знаках, як правило, забороняється в багатьох країнах; відповідно до Паризької конвенції до таким елементам, зокрема, відносяться національні прапори або емблеми. Це позначення потерпить невдачу.

22. Відповідно до Мадридської системи яке з наступних тверджень у відношенні Міжнародного бюро ВОІВ є вірним? Міжнародне бюро ВОІВ:

А) Проводить експертизу за сутністю, і зазначені країни автоматично реєструють відповідний товарний знак у своєму національному реєстрі товарних знаків.

Б) Публікує результати експертизи за сутністю, що буде проведена окремими країнами.

? В) Проводить попередню експертизу і направляє результати зазначеним країнам, де здійснюється подальша експертиза за сутністю.

Г) Консультується з національними відомствами по товарним знакам у відношенні імовірності змішання відповідного товарного знаку.

Що відбувається, якщо національна реєстрація товарного знаку анулюється через 5 років після міжнародної реєстрації?

А) Міжнародна реєстрація також анулюється

Б) Міжнародна реєстрація не анулюється

В) Міжнародна охорона продовжує діяти до закінчення року, що випливає за роком, у якому реєстрація була анульована

Г) Міжнародна реєстрація частково анулюється, якщо національна реєстрація анулюється

Яке з наступних тверджень є неправильним?

А) Мадридська система регулює міжнародну систему товарних знаків, за допомогою якої заявник може одержати охорону товарного знаку одночасно в ряді країн

Б) Гаазька система регулює міжнародне депонування промислових зразків, за допомогою якого можна одночасно одержати охорону в ряді країн

В) Мадридська, також як і Гаазька, система вимагає від заявника подати заявку на охорону спочатку в країні походження

Г) Відповідно до Мадридської і Гаазької систем рішення питання про те, чи відмовляти в наданні охорони за конкретною заявкою, залишено на розсуд відповідної національної системи

Яке з наступних тверджень є правильним?

А) Відповідно до системи РСТ заявки на видачу патенту спочатку повинні подаватися в національне патентне відомство

Б) У національній фазі немає необхідності відповідно до РСТ, якщо заявка відповідає всім умовам патентоспроможності

В) Міжнародна патентна експертиза є обов'язковою фазою, що повинна пройти заявка, подана по процедурі РСТ

Г) Міжнародний пошук здійснюється Міжнародним бюро в Женеві

 

26. Яке з наступних тверджень є правильним? Всесвітній патент:

А) видається тільки Патентним відомством Сполучених Штатів Америки

Б) видається тільки Європейським патентним відомством

В) в даний час не існує

Г) видається тільки в рамках Договору про патентну кооперацію, адміністративні функції якого виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності

27. Виберіть з наступного списку дві правильних відповіді на питання: Коли минає термін дії патенту на винахід, то винахід (2 відповіді):

А) автоматично охороняється протягом наступних 20 років.

Б) стає доступним для вільного використання.

В) стає секретом виробництва.

Г) може використовуватися без одержання ліцензії у патентоволодаря

Всесвітній» патент існує.

А) Правильно.

Б) Неправильно.

Шляхом використання РСТ полегшується й здешевлення одержання патентної охорони відразу в декількох обраних відомствах, замість окремої обробки заявок у кожному з цих відомств.

А) Правильно.

Б) Неправильно.

Що відбувається, якщо ви не сплачуєте щорічне мито за підтримку в силі патенту в даній країні?

А) На вас автоматично поширюється охорона на наступний рік.

Б) Патентна охорона припиняється, не має сили в даній країні і її об'єкт стає загальнодоступним для вільного використання.

В) До закінчення юридичної дії патенту повинне пройти принаймні 20 років.

31. Які з трьох наступних об'єктів є, як правило, найбільше патенопридатними (3 відповіді):

А) новий хімічний процес

Б) картина

В) винайдений фармацевтичний засіб

Г) книга

Д) пісня

Е) удосконалена машина для дистиляції парфумів

Виходячи з ваших знань про патентне законодавство, виберіть зі списку, що нижче приводиться, усі причини, по яких «вічний двигун» виключається з патентної охорони (2 відповіді).

А) Тому що винайдені машини не охороняються патентами.

Б) Тому що такий винахід не має промислову застосовність.

В) Тому що публічне використання такої машини є незаконним.

Г) Тому що така машина порушує фізичні закони природи.

33. Видача патенту є угодою між публікою і патентоволодарем, що забезпечує:

А) Патентоволодар дозволить уряду безкоштовно використовувати свій винахід в обмін на надання охорони

Б) Патентоволодар зможе вільно продавати свій винахід уряду по більш низькій ціні, якщо до нього звернуться з таким проханням, в обмін на надання охорони

В) Патентоволодар в обмін на надання охорони погоджується розкрити інформацію про винахід для того, щоб дозволити публіці використовувати цей винахід

Г) Патентоволодар в обмін на надання охорони погоджується розкрити інформацію у відношенні винаходу для цілей сприяння подальшому розвитку знань у відповідній області

34. Школяр Микола, якому 15 років, допомагаючи своїй мамі на кухні різати фрукти, винайшов різак з унікальною формою леза, що дозволяє здійснювати цю роботу швидше. Його мама цікавиться, що робити з цим невеликим винаходом. Будь ласка, укажіть, яке з тверджень є правильним:

А) Микола не може вважатися винахідником, оскільки він не є дорослою людиною

Б) Микола не повинний просити патентну охорону, оскільки винахід є незначним удосконаленням існуючого різака і тому не відповідає умові наявності «винахідницького рівня» для одержання патентної охорони

В) Микола повинний просити на свій винахід охорону на промисловий зразок, оскільки його унікальна форма ніколи не розроблялася

Г) Краще зберігати цей винахід як комерційну таємницю доти, поки Микола не стане старше і сам зможе подати заявку на патентну охорону

Д) Микола є винахідником і може просити патентну охорону

Які з наступних об'єктів могли б, імовірно, користуватися охороною як промисловий зразок? (3 відповіді)

А) Штопор

Б) Оригінал картини, написаної фарбами

В) Логотип

Г) Стілець

Д) Визначений тип обробки на поверхні пластмасового предмета

Для того, щоб користуватися охороною, промисловий зразок повинний бути тривимірним

А) Вірно

Б) Невірно

40. Мінімальний термін охорони для промислового зразка складає:

А) 5 років

Б) 10 років

В) 15 років

Г) 20 років

Як називається міжнародна угода, що стосується міжнародного депонування промислових зразків?

А) Паризька угода

Б) Женевська угода

В) Амстердамський протокол

Д) Гаазька угода

Конструктор Янін створив оригінальний зразок автомашини і хотів би знати, чи мається інша форма охорони цього зразка крім охорони як промисловий зразок. Якщо мається інший варіант охорони, то який з наступних ви порадите йому застосувати?

А) Товарний знак

Б) Авторське право

В) Патент на винахід

Г) Комерційна таємниця

Д) Інших форм охорони не існує

43. Автомашина, технічні характеристики якої є такими ж, що й в автомашини конкурента, але яка має більш привабливу форму, повинна охоронятися однієї з наступних форм:

А) Патент

Б) Промислова таємниця

В) Промисловий зразок

Г) Товарний знак

Д) Комерційна таємниця

Група виробників автомобілів має намір зареєструвати колективний знак, що дозволить споживачам ідентифікувати автомобілі, зроблені в регіоні членами цієї групи. Однак група побоюється, що після реєстрації ніхто з її членів не зможе зареєструвати нові товарні знаки. Що ви порадите?

А) Утриматися від реєстрації колективного знака, оскільки після цієї дії жоден із членів групи не зможе зареєструвати нові товарні знаки

Б) Приступити до реєстрації колективного знака тільки після реєстрації нових товарних знаків

В) Зареєструвати колективний знак, оскільки останній може співіснувати з індивідуальними товарними знаками членів

Г) Запропонувати членам групи відмовитися від їхніх товарних знаків для того, щоб зареєструвати колективні знаки

Агрохімічна корпорація «Chinko» винайшла рідину, що дозволяє протягом довгого часу зберігати поживні елементи насінь. «Chinko» не має наміру розкривати формулу винаходу. Що повинна почати корпорація «Chinko» для охорони винаходу на цьому етапі?

А) Подати заявку на охорону товарного знаку

Б) Подати заявку на охорону промислового зразка

В) Подати заявку на охорону сорту рослин

Г) Тримати формулу винаходу в секреті

Д) Подати заявку на одержання патентної охорони, ясно вказавши в заявці, що формула повинна зберігатися в секреті

Пан Панов - відомий селекціонер рослин - вивів новий сорт лимона, що є менш кислим, чим інші розповсюджені сорти. Він хотів би знати, яку форму охорони можна одержати на його новий сорт. Варто врахувати, що за національним законодавству його країни подвійна охорона неможлива.

А) Географічна вказівка

Б) Авторське право

В) Комерційна таємниця

Г) Сорт рослин

Д) Товарний знак

78. Джон - громадянин країни А - винайшов пристосування для автомобілів оригінальної форми, що допомагає підвищити опірність автомобіля до руйнування на 80% у порівнянні з будь-яким іншим існуючим пристіями. Після комерціалізації і використання пристосування воно завоювало популярність на ринку. Він помітив, що його винахід використовується в іншій країні В, де він не забезпечив охорону. Чи може він забезпечити захист своїх прав у країні В на основі охорони, наданої в його країні А?

А) Так, може, оскільки винахід став загальновідомим в усім світі

Б) Ні, не може, оскільки він не використовував систему РСТ для забезпечення своїх прав у країні В

В) Ні, не може, оскільки права ІВ діють на визначеній території і Джон повинний одержати охорону в країні В.

Г) Так, може, оскільки він є винахідником цього пристосування і має виключні права на його використання

Припустимо, що порушник продає у вашій власній країні (країна А) свої незаконно виготовлені в домашніх умовах екземпляри вашої пісні, яка займає перше місце з продажу. Який з наступних чотирьох варіантів був би вашим першим кроком по захисту вашого авторського права?

А) Домагатися в цивільному суді санкції проти порушника за нанесення економічного збитку.

Б) Звернутися в Раду ТRIPS із проханням про реєстрації порушення.

В) При наявності порушення продемонструвати відповідним судовим органам, що порушення мало місце і що, не повідомляючи порушника, повинні бути прийняті запобіжні заходи для запобігання подальшого проникнення в торгівлю права товарів, що порушують права

Г) Направити запит сусіднім країнам D і J для того, щоб вони ввели міри прикордонного контролю з метою припинення вивозу з країни А права товарів, що порушують права

 

 

Ви розробили ідею нової системи фінансового бухгалтерського обліку і можете розбагатіти. Ця ідея настільки проста, що для її вираження вам усього лише необхідно написати книгу, що надає вам охорону відповідно до авторського права. До вас приходить успіх; мільйони купують і читають цю книгу. Потім починаються проблеми. З наступного списку виберіть, яка з проблем є єдиним порушенням, що ви можете віддавати до суду.

А) З'ясовується, що бухгалтери знімають копії з вашої книги в бібліотеці для особистого використання

Б) Конкурент скористався вашою чудовою ідеєю і написав іншу книгу, що спрощує інструкції і цілком змінює формат вашої ідеї про бухгалтерський облік.

В) Некомерційний веб-сайт в Інтернету пропонує безкоштовну роздруківку вашої книги. Г) Ви виявляєте вашу книгу в комісійній книгарні за ціною, що на 50% нижче її роздрібної ціни.

Відповідно до законодавства вашої країни надається право на поширення. У комісійній книгарні ви виявляєте екземпляр написаного вами роману, що більше не випускається. У яких випадках ви звичайно не можете учинити позов проти власника цього магазина за порушення вашого права на поширення?

А) Це екземпляр книги, що ви підписали на прохання аматора літератури на рекламному заході, присвяченому опублікуванню цієї книги.

Б) Продається не сама книга, а ваш рукопис, що ви вважали викинутою вашою матір'ю, але яку в дійсності узяв ваш брат.

В) Це є піратським екземпляром вашої книги.

Г) Це фотокопія книги, що була зроблена бібліотекою відповідно до положення законодавства, що допускає таке копіювання в тих випадках, коли самої книги немає в наявності. Пізніше бібліотека придбала комісійний екземпляр цієї книги і продала фотокопію.

Виходячи з того, що товарний знак повинний володіти розрізняльною здатністю і не повинний вводити в оману, вкажіть відповідність приведених нижче можливих товарних знаків з поясненнями, приведеними у зв'язку з їхньою можливістю або неможливістю бути зареєстрованими як товарні знаки.

B 1. ГОТЕЛЬ «МУ...» для товару «переносні корівники»

D 2. ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ПРАПОР для товару «наручний годинник»

A 3. ЗОЛОТЕ ПЕРО для товару «авторучки»

C 4. ЛЮКСМОДЕЛЬ для товару «одяг»

A Позначення описує одну з властивостей, що належить товару, і навряд чи може бути визнано тим, що має розрізняльну здатністю. Однак якщо це позначення використовує тривалий час тільки один виробник, у покупців позначення буде асоціюватися тільки з цим виробником. В такому випадку позначення може придбати розпізнавальну здатність. Крім того, таке використання в деяких країнах є однією з умов для надання позначенню правової охорони як товарний знак.

B Забавне й оригінальне позначення. Воно володіє розпізнавальною здатністю й імовірність його реєстрації як товарний знак велика.

C Складне слово, що відверто описує товар у хвалебному змісті; повна відсутність розпізнавальної здатності. Це позначення потерпить невдачу.

D Використання визначених елементів у товарних знаках, як правило, забороняється в багатьох країнах; відповідно до Паризької конвенції до таким елементам, зокрема, відносяться національні прапори або емблеми. Це позначення потерпить невдачу.

22. Відповідно до Мадридської системи яке з наступних тверджень у відношенні Міжнародного бюро ВОІВ є вірним? Міжнародне бюро ВОІВ:

А) Проводить експертизу за сутністю, і зазначені країни автоматично реєструють відповідний товарний знак у своєму національному реєстрі товарних знаків.

Б) Публікує результати експертизи за сутністю, що буде проведена окремими країнами.

? В) Проводить попередню експертизу і направляє результати зазначеним країнам, де здійснюється подальша експертиза за сутністю.

Г) Консультується з національними відомствами по товарним знакам у відношенні імовірності змішання відповідного товарного знаку.

Що відбувається, якщо національна реєстрація товарного знаку анулюється через 5 років після міжнародної реєстрації?

А) Міжнародна реєстрація також анулюється

Б) Міжнародна реєстрація не анулюється

В) Міжнародна охорона продовжує діяти до закінчення року, що випливає за роком, у якому реєстрація була анульована

Г) Міжнародна реєстрація частково анулюється, якщо національна реєстрація анулюється

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти