ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аудиту грошових коштів на рахунках у банку

Аудиторська фірма "Центр-аудит"

Підприємство TOB "Агроінформ"

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Примітки
1. Перевірка наявності прибуткових і видаткових документів, відображених у банківських виписках по рахунку Макаренко В. Ю. 17 лютого 2010 р.  
2. Перевірка наявності банківських виписок Степанов К. Д. 17 лютого 2010 р.  
3. Перевірка відповідності дат платіжних доручень датам у банківських виписках Макаренко В. Ю. 17 лютого 2010 р.  
4. Перевірка повноти оприбуткування коштів, зданих з каси на поточний рахунок Степанов К. Д. 17 лютого 2010 р.  
5. Перевірка правильності заповнення платіжних доручень Макаренко В. Ю. 17 лютого 2010 р.  
Звірка відповідності контрагентів по платіжним документах і по журналу-ордеру Макаренко В. Ю. 18 лютого 2010 р.  
7. Таксування оборотів у виписках банку Степанов К. Д. 18 лютого 2010 р.  
Розрахунок залишків по рахунку на кінець дня Макаренко В. Ю. 18 лютого 2010 р.  
9. Перевірка правильності застосованої кореспонденції рахунків і повноти відображення операцій по рахунку у журналі-ордері Степанов К. Д. 18 лютого 2010 р.  
11. Звірка оборотів і залишків у виписках банку та головній книзі Степанов К. Д. 19 лютого 2010 р.  
12. Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, з залишком у регістрах бухгалтерського обліку у головній книзі Степанов К. Д. 19 лютого 2010 р.  
13. Звірення оборотів і залишків у виписках банку та головній книзі Степанов К. Д. 19 лютого 2010 р.  
14. Перевірка повноти розкриття інформації у фінансовій звітності Макаренко В. Ю. 19 лютого 2010 р.  
15. Групування і систематизація виявлених недоліків Степанов К. Д. 19 лютого 2010 р.  
16. Формулювання висновків за результатами аудиту Макаренко В. Ю. 19 лютого 2010 р.  

Аудит банківських операцій здійснюється суцільним способом окремо за кожним рахунком. Особливу увагу слід приділити поточному рахунку.

Під час аудиту спочатку встановлюють наявність усіх виписок банку за рахунками підприємства. Якщо частина виявилась відсутньою, необхідно отримати банківські копії. Після цього здійснюють перевірку достовірності виписок банку і їх якості як за зовнішнім виглядом, так і шляхом зустрічної перевірки.

При опрацюванні виписок банку слід мати на увазі, що для банку рахунок підприємства по відношенню до балансу є пасивним, а тому залишки будуть кредитовими, операції по надходженню готівки на рахунок будуть відображені по кредиту, а по списанню з рахунку - по дебету.

Необхідно звірити залишки грошових коштів на рахунку, що перевіряється, з виписками, даними бухгалтерського обліку і звітності. Результати такої перевірки відображають у робочому документі такого виду (РД 12). Перевірка банківських виписок повинна поєднуватись із вивченням банківських операцій по суті. Це дає змогу здійснити перевірку законності здійснення операцій на банківських рахунках та правильності їх документального оформлення.

Важливим етапом аудиту є перевірка повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів, що надійшли до банку, перерахування податків до бюджету та інших обов'язкових платежів до позабюджетних фондів. Обов'язком аудитора є перевірка правильності і обгрунтованості перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності. З цією метою порівнюють суми, вказані в платіжних документах, з даними виписок банку і записи на відповідних рахунках.

Методикою аудиту передбачено також вивчення платоспроможності підприємства та причин прострочення розрахунків з іншими кредиторами. Особливе місце займає перевірка правильності ведення аналітичного та синтетичного обліку шляхом арифметичної перевірки реєстрів, призначених для обліку грошових коштів на рахунках в банку, а також звірки з іншими обліковими регістрами. При цьому звертають увагу на правильність кореспонденції рахунків за банківськими операціями.

Усі порушення чинних нормативних документів стосовно господарських операцій за банківськими рахунками виявляються суцільною перевіркою документів і взаємною звіркою регістрів обліку на відповідність.

Типовими є такі порушення в обліку коштів на рахунках в банку:

- покриття зловживань окремими працівниками разом з касиром шляхом підміни документів або виправлення у виписках банку відповідних сум;

- привласнення готівки, одержаної з банку (шляхом не оприбуткування одержаних коштів на рахунок 30, а віднесення - на рахунки 36, 63, 68);

- невірно складена кореспонденція рахунків з обліку операцій на рахунках в банку;

- відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операції;

- відсутність додатків до платіжних документів, які були підставою для здійснення господарських операцій;

- наявність документів, оформлених з порушенням вимог законодавства (ксерокопії документів, відсутність на документах банківських відміток);

- невідповідність даних у платіжних документах, що зберігаються у підприємства, яке перевіряється, фактичним перерахуванням коштів (дане порушення може бути виявлене шляхом проведення зустрічної перевірки розрахунків підприємства, що перевіряється, з іншими підприємствами, у які за даними обліку перераховувалися кошти); - невідповідність кореспонденції рахунків, зазначеної у платіжних документах, аналогічній кореспонденції в облікових регістрах;

- невідповідність даних платіжних документів банківській виписці;

- відсутність перекладу українською мовою текстів платіжних документів, що стали підставою для здійснення валютних операцій тощо.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти