ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яке з наступних тверджень є неправильним?

А) Мадридська система регулює міжнародну систему товарних знаків, за допомогою якої заявник може одержати охорону товарного знаку одночасно в ряді країн

Б) Гаазька система регулює міжнародне депонування промислових зразків, за допомогою якого можна одночасно одержати охорону в ряді країн

В) Мадридська, також як і Гаазька, система вимагає від заявника подати заявку на охорону спочатку в країні походження

Г) Відповідно до Мадридської і Гаазької систем рішення питання про те, чи відмовляти в наданні охорони за конкретною заявкою, залишено на розсуд відповідної національної системи

Яке з наступних тверджень є правильним?

А) Відповідно до системи РСТ заявки на видачу патенту спочатку повинні подаватися в національне патентне відомство

Б) У національній фазі немає необхідності відповідно до РСТ, якщо заявка відповідає всім умовам патентоспроможності

В) Міжнародна патентна експертиза є обов'язковою фазою, що повинна пройти заявка, подана по процедурі РСТ

Г) Міжнародний пошук здійснюється Міжнародним бюро в Женеві

 

26. Яке з наступних тверджень є правильним? Всесвітній патент:

А) видається тільки Патентним відомством Сполучених Штатів Америки

Б) видається тільки Європейським патентним відомством

В) в даний час не існує

Г) видається тільки в рамках Договору про патентну кооперацію, адміністративні функції якого виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності

27. Виберіть з наступного списку дві правильних відповіді на питання: Коли минає термін дії патенту на винахід, то винахід (2 відповіді):

А) автоматично охороняється протягом наступних 20 років.

Б) стає доступним для вільного використання.

В) стає секретом виробництва.

Г) може використовуватися без одержання ліцензії у патентоволодаря

Всесвітній» патент існує.

А) Правильно.

Б) Неправильно.

Шляхом використання РСТ полегшується й здешевлення одержання патентної охорони відразу в декількох обраних відомствах, замість окремої обробки заявок у кожному з цих відомств.

А) Правильно.

Б) Неправильно.

Що відбувається, якщо ви не сплачуєте щорічне мито за підтримку в силі патенту в даній країні?

А) На вас автоматично поширюється охорона на наступний рік.

Б) Патентна охорона припиняється, не має сили в даній країні і її об'єкт стає загальнодоступним для вільного використання.

В) До закінчення юридичної дії патенту повинне пройти принаймні 20 років.

31. Які з трьох наступних об'єктів є, як правило, найбільше патенопридатними (3 відповіді):

А) новий хімічний процес

Б) картина

В) винайдений фармацевтичний засіб

Г) книга

Д) пісня

Е) удосконалена машина для дистиляції парфумів

Виходячи з ваших знань про патентне законодавство, виберіть зі списку, що нижче приводиться, усі причини, по яких «вічний двигун» виключається з патентної охорони (2 відповіді).

А) Тому що винайдені машини не охороняються патентами.

Б) Тому що такий винахід не має промислову застосовність.

В) Тому що публічне використання такої машини є незаконним.

Г) Тому що така машина порушує фізичні закони природи.

33. Видача патенту є угодою між публікою і патентоволодарем, що забезпечує:

А) Патентоволодар дозволить уряду безкоштовно використовувати свій винахід в обмін на надання охорони

Б) Патентоволодар зможе вільно продавати свій винахід уряду по більш низькій ціні, якщо до нього звернуться з таким проханням, в обмін на надання охорони

В) Патентоволодар в обмін на надання охорони погоджується розкрити інформацію про винахід для того, щоб дозволити публіці використовувати цей винахід

Г) Патентоволодар в обмін на надання охорони погоджується розкрити інформацію у відношенні винаходу для цілей сприяння подальшому розвитку знань у відповідній області

34. Школяр Микола, якому 15 років, допомагаючи своїй мамі на кухні різати фрукти, винайшов різак з унікальною формою леза, що дозволяє здійснювати цю роботу швидше. Його мама цікавиться, що робити з цим невеликим винаходом. Будь ласка, укажіть, яке з тверджень є правильним:

А) Микола не може вважатися винахідником, оскільки він не є дорослою людиною

Б) Микола не повинний просити патентну охорону, оскільки винахід є незначним удосконаленням існуючого різака і тому не відповідає умові наявності «винахідницького рівня» для одержання патентної охорони

В) Микола повинний просити на свій винахід охорону на промисловий зразок, оскільки його унікальна форма ніколи не розроблялася

Г) Краще зберігати цей винахід як комерційну таємницю доти, поки Микола не стане старше і сам зможе подати заявку на патентну охорону

Д) Микола є винахідником і може просити патентну охорону

Що таке винахідницький рівень?

А) Кроки, що повинний почати винахідник для подачі заявки на свій винахід

Б) Навички, необхідні винахідникові для створення нового винаходу

В) Додаткові знання, втілені у винаході, що не є очевидними для фахівця в області, об'єктом якої є винахід

Д)Додаткові знання, втілені у винаході, що не є очевидними для неспеціаліста

36. Інженер Петров винайшов новий об'єкт, використовуючи металевий брухт із залишків велосипеду і дерев'яну шухляду, яку він зберігав у своєму гаражі. Цей об'єкт виявився дуже корисним для ковзання з височини. Крім того, такий об'єкт ніколи не винаходився. Петров, його друзі-інженери й експерти в цій області знали, що він винайшов новий об'єкт. Тому він подав заявку на видачу патенту у своїй країні. Однак, Петров не міг відтворити або показати етапи створення об'єкта. Він міг тільки показати оригінальний об'єкт свого винаходу. Його заявка на видачу патенту, імовірніше всього, буде відхилена, тому що:

1. Петров не може представити доказу того, що саме він винайшов цей об'єкт.

2. Цей об'єкт не може бути виготовлений у виробничих або комерційних масштабах.

3. Відсутній опис того, яким чином цей об'єкт може бути виготовлений способом, зрозумілим фахівцеві в даній області.

4. Об'єкт не задовольняє критерієві новизни, оскільки він був показаний іншим інженерам.

А) 1 і 2

Б) 3 і 4

В) 2 і 3

Г) 1 і 4

Д) 2 і 4

Е) 1 і 3

37. Пан N винайшов корисний інструмент, що дозволяє знайти курця в групі людей. 29 липня 2003 р. він подав заявку на видачу патенту у своїй країні М. 3 грудня 2003 р. він подав заявку на видачу патенту на той же винахід у країні Z. Його інформували, що 20 листопаду 2003 р. компанія F уже подала заявку на цей же винахід у те ж відомство в країні Z. Обидві країни М и Z є Договірними державами Паризької конвенції. Пан N хотів би знати, яке право він може мати в зв'язку з компанією, при наявності такого:

А) Територіальне право

Б) Право національного режиму

В) Право пріоритету.

Г) Виключне право.

Які з наступних об'єктів могли б, імовірно, користуватися охороною як промисловий зразок? (3 відповіді)

А) Штопор

Б) Оригінал картини, написаної фарбами

В) Логотип

Г) Стілець

Д) Визначений тип обробки на поверхні пластмасового предмета

Для того, щоб користуватися охороною, промисловий зразок повинний бути тривимірним

А) Вірно

Б) Невірно

40. Мінімальний термін охорони для промислового зразка складає:

А) 5 років

Б) 10 років

В) 15 років

Г) 20 років

Як називається міжнародна угода, що стосується міжнародного депонування промислових зразків?

А) Паризька угода

Б) Женевська угода

В) Амстердамський протокол

Д) Гаазька угода

Конструктор Янін створив оригінальний зразок автомашини і хотів би знати, чи мається інша форма охорони цього зразка крім охорони як промисловий зразок. Якщо мається інший варіант охорони, то який з наступних ви порадите йому застосувати?

А) Товарний знак

Б) Авторське право

В) Патент на винахід

Г) Комерційна таємниця

Д) Інших форм охорони не існує

43. Автомашина, технічні характеристики якої є такими ж, що й в автомашини конкурента, але яка має більш привабливу форму, повинна охоронятися однієї з наступних форм:

А) Патент

Б) Промислова таємниця

В) Промисловий зразок

Г) Товарний знак

Д) Комерційна таємниця

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти