ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік тем для підготовки доповідей та презентацій

1. Розвиток методів інвестиційного аналізу

2. Розвиток і особливості застосування портфельного аналізу

3. Фундаментальний та технічний аналіз

4. Розвиток програмного забезпечення для потреб інвестиційного аналізу

5. Аналіз інвестиційної привабливості міст і регіонів

6. Особливості аналізу інвестиційної привабливості фінансових корпорацій

7. Аналіз інвестиційної привабливості підприємств

8. Інвестиційний клімат України та перспективи його покращення

9. Позиції України у світових рейтингах і їх вплив на інвестиційну діяльність

10. Роль рейтингових агентств в інвестиційній діяльності

11. Використання кредитів комерційних банків для формування інвестиційних ресурсів

12. Факторинг та форфейтинг у формуванні інвестиційних ресурсів

13. Лізинг у формуванні інвестиційних ресурсів

14. Роль франчайзингу в інвестиційній діяльності

15. Акціонування як джерело фінансового забезпечення інвестиційного процесу

16. Особливості проектного фінансування

17. Облігації як джерело формування інвестиційних ресурсів

18. Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів

19. Управління інвестиційним ризиком

20. Бюджетування інвестиційних проектів

21. Аналіз грошових потоків інвестиційних проектів

22. Методи аналізу економічної ефективності інвестиційних проектів

23. Особливості інвестиційного проектування в Україні

24. Проектно-кошторисна документація

25. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів

26. Бізнес-планування інвестиційних проектів

27. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами в Україні

28. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами в Росії

29. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами в США

30. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами в Канаді

31. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у Німеччині

32. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у Великобританії

33. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у Франції

34. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у Швейцарії

35. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами в Італії та Іспанії

36. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у країнах Північної Європи

37. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у Польщі та країнах Центральної Європи

38. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у пострадянських країнах

39. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами в Японії

40. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у Китаї

41. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у країнах Латинської Америки

42. Особливості діяльності фондових бірж, визначення фондових індексів та проведення операцій з цінними паперами у країнах Африки

43. Формування та реструктуризація інвестиційного портфеля

44. Ведмеді, бики та зайці на фондовому ринку

45. Формування інвестиційної стратегії

46. Найбільш привабливі інвестиційні проекти сьогодення

47. Найбільш успішні інвестори світу

48. Найбільш прибуткові інвестиції світу

49. Найбільш привабливі інвестиційні інструменти сьогодення

50. Секрети успіху відомих інвесторів

Підсумкові контрольні питання

(для підготовки до заліку / ПМК)

1. Інвестиції, інвестування, інвестиційна діяльність

2. Сутність та види інвестиційного аналізу

3. Методи інвестиційного аналізу

4. Інформаційна база та порядок здійснення інвестиційного аналізу

5. Аналіз фінансових коефіцієнтів як система інвестиційного аналізу

6. Інтегральний інвестиційний аналіз

7. Стратегічний інвестиційний аналіз

8. Концепція оцінки вартості грошей у часі, теперішня та майбутня вартість

9. Концепція врахування фактора інфляції, темп та індекс інфляції

10. Концепція врахування фактора ризику, дисперсія, середньоквадратичне відхилення та β-коефіцієнт

11. Сутність та особливості фінансового аналізу

12. Аналіз фінансового стану суб’єктів господарювання

13. Аналіз фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання

14. Аналіз результатів інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання

15. Фінансовий план в інвестиційному аналізі

16. Визначення інвестиційної кредитоспроможності суб’єктів господарювання

17. Сутність та фактори інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання

18. Особливості аналізу інвестиційної привабливості підприємств

19. Особливості аналізу інвестиційної привабливості галузі

20. Особливості аналізу інвестиційної привабливості міст та регіонів

21. Інвестиційний клімат держави

22. Сутність, особливості та класифікація інвестиційних ресурсів

23. Визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів

24. Джерела формування інвестиційних ресурсів

25. Використання власних інвестиційних ресурсів

26. Позикові джерела інвестиційних ресурсів

27. Фінансовий лізинг як джерело інвестиційних ресурсів

28. Особливості проектного фінансування

29. Концепція вартості капіталу. Середньозважена та гранична вартість капіталу

30. Оцінка вартості власного капіталу

31. Оцінка вартості позикового капіталу

32. Оптимізація структури формування інвестиційних ресурсів

33. Операційний, фінансовий та загальний леверидж

34. Сутність та класифікація інвестиційних проектів

35. Життєвий цикл інвестиційного проекту

36. Особливості реінжинірингових бізнес-проектів

37. Бюджетна та економічна оцінка інвестиційних проектів

38. Екологічний аналіз інвестиційних проектів

39. Аналіз соціальних аспектів інвестиційних проектів

40. Технічний аналіз інвестиційних проектів

41. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

42. Аналіз беззбитковості інвестиційних проектів

43. Період окупності (РР), проста (SRR) та балансова (ARR) норма прибутку

44. Індекс дохідності (РІ) та вигоди/витрати (B/C ratio) інвестиційного проекту

45. Чистий теперішня вартість (NPV) та внутрішня норма доходності (IRR) інвестицій

46. Сутність та призначення бюджетування інвестиційних проектів

47. Сутність та класифікація інвестиційних витрат

48. Визначення вартості інвестиційного проекту

49. Складання бюджету інвестиційного проекту

50. Сутність та особливості грошових потоків інвестиційного проекту

51. Нарощування та дисконтування грошових потоків

52. Прогнозування грошових потоків інвестиційного проекту

53. Поняття та формування чистого грошового потоку

54. Особливості аналізу грошових потоків інвестиційного проекту

55. Поняття ризику та невизначеності інвестиційних проектів

56. Класифікація ризиків інвестиційних проектів

57. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

58. Аналіз ризику інвестиційного проекту з використанням методу чутливості

59. Аналіз ризику інвестиційного проекту з використанням методу сценаріїв

60. Аналіз ризику інвестиційного проекту з використанням методу імітаційного моделювання Монте-Карло

61. Аналіз ризику інвестиційного проекту з використанням методу «дерево рішень»

62. Шляхи зменшення ризиків інвестиційних проектів

63. Страхування та хеджування як методи мінімізації ризиків інвестиційних проектів

64. Лімітування та диверсифікація як методи мінімізації ризиків інвестиційних проектів

65. Робочий проект зі зведеним кошторисом

66. Проектна документація при двостадійному проектуванні

67. Кошторис та кошторисні нормативи

68. Поняття та види інвесторської кошторисної документації

69. Локальні кошториси

70. Об’єктні кошториси

71. Зведені кошторисні розрахунки

72. Експертиза проектно-кошторисної документації

73. Техніко-економічне дослідження інвестиційного проекту

74. Техніко-економічні розрахунки інвестиційного проекту

75. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту

76. Бізнес-план інвестиційного проекту

77. Ринок фінансових інвестицій та його особливості

78. Інструменти ринку фінансових інвестицій

79. Особливості діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів.

80. Особливості діяльності інфраструктурних учасників ринку цінних паперів

81. Державне регулювання ринку фінансових інвестицій

82. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

83. Фондові біржі та їх функції

84. Біржові операції та їх особливості

85. Фондові індикатори та індекси

86. Сутність та особливості фінансових інвестицій

87. Форми фінансових інвестицій

88. Класифікація фінансових інструментів

89. Критерії оцінки інвестиційних якостей фінансових інструментів

90. Особливості оцінки інвестиційних якостей пайових цінних паперів

91. Особливості оцінки інвестиційних якостей боргових цінних паперів

92. Особливості оцінки інвестиційних якостей похідних цінних паперів

93. Рейтингові оцінки цінних паперів

94. Оцінка ризиків фінансових інструментів інвестування

95. Інвестиційна стратегія підприємства: сутність та функції

96. Типи інвестиційних стратегій підприємств

97. Формування та реалізація інвестиційної стратегії підприємства

98. Головна інвестиційна стратегія підприємства та її види

99. Особливості стратегії фінансового інвестування

100. Активна стратегія фінансового інвестування

101. Пасивна стратегія фінансового інвестування

102. Індексний метод пасивного управління

103. Стратегія «штанги» та стратегія «щаблів» («сходів»)

104. Сутність портфельного інвестування, інвестиційного портфеля та портфеля цінних паперів

105. Базові теорії портфельного інвестування

106. Види інвестиційних портфелів

107. Принципи формування портфеля цінних паперів

108. Традиційний підхід до формування портфеля фінансових інвестицій

109. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій

110. Технічний аналіз ринку фінансових інвестицій

111. Формування портфеля фінансових інвестицій на основі сучасної портфельної теорії

112. Оперативне управління та реструктуризація портфеля фінансових інвестицій

113. Методи збалансування портфеля

114. Диверсифікація портфеля фінансових інвестицій

Рекомендовані джерела

Основні джерела

1. Телишевська Л.І. Інвестиційний аналіз: навчальний посібник. / Л.І. Телишевська, В.І. Успаленко. – Х.: Бурун Книга, 2011. – 280 с.

2. Інвестиційний аналіз: Навч.-метод. посіб. / А.А. Пересада, С.В. Онікієнко, Ю.М. Коваленко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 134 с.: рис.

3. Майорова Т. В.Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжнародний науково-технічний ун-т. – К. : ЦУЛ, 2003. – 375с

4. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. – 552 с.

 

 

Додаткові джерела

5. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2-х томах.

6. Т.1. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2001. – 536с.

7. Т.2. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2001. – 536с.

8. Сазонець І.Л. Інвестування. Підруник. / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 312 с.

9. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія / М.П. Денисенко, Л.І. Михайлова, І.М. Грищенко, А.П. Гречан, Є.А. Бельтюков, І.А. Ігнатьєва. – Суми: Унів. кн., 2008. – 1050 с.

10. Інвестиційна діяльність корпорацій: навч. посіб. / І.Л. Сазонець, О.Д. Сучкова; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2007. –192 c

11. Інвестування: Навч. посіб. / А.А. Пересада; Київ. нац. екон. ун-т. –К., 2004. – 249 с

12. Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Соколов М. О. Управління інвестиціями: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. – Суми : Університетська книга, 2004. – 231с.

 1. Інвестування: навч.-метод. посіб. / І.Г. Яненкова; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили комплексу "Києво-Могилян. акад.". – Миколаїв, 2007. – 122 с

14. Міжнародна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу): Навч. посіб. / І.Л. Сазонець, О.І. Дацій, О.А. Джусов, О.М. Сазонець; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". – Запоріжжя, 2004. – 252 с.

15. Міжнародні фінансові інвестиції: Навч. посіб. / І.Л. Сазонець, О.А. Джусов, О.М. Сазонець; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2006. – 312 с.

16. Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності: Навч. посіб. / Г.О. Швиданенко, О.В. Оголь, В.В. Заїкіна; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1998. –169 с.

17. Бізнес-план: Практ. посіб.: Пер. з англ. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. – 3-тє вид.. – К.: Знання, 2002. – 285 с.

18. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посіб. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев'янко; Київ. нац. екон. ун-т. – 2-е вид., доповн. – К., 2002. –379 с.: рис.

19. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. / А.Г. Загородній, Ю.І. Стадницький. – К.: Знання, 2000. – 210 с. – (Вища освіта XXI ст.).

20. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник. – К. : Знання, 2005. – 470с.

 1. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций – М.: Информационно-издательский дом ”ФИЛИНЪ”, 1996. – 272 с.
 2. Інвестування: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда; Харк. держ. екон. ун-т. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. – 319 с.

23. Інноваційна економіка: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

24. Організаційно-економічний механізм інвестування / М.П. Денисенко; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр., Відкрите АТ "Хімнафтомашпроект". – К.: Наук. світ, 2001. – 414 с.

25. Основи інвестиційної діяльності: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Денисенко. – К.: Алерта, 2003. – 338 с

26. Підготовка бізнес-плану: Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – 3-є вид., стер. – К.: Знання, 2001. – 158 с.: табл.

27. Татаренко Н. О. Теорії інвестицій: навч. посіб. / Н.О. Татаренко; А.М.Поручник; М-во освіти України. – К.: КНЕУ, 2000. – 159 с.

28. Товарна інноваційна політика: Підруч. / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна. – Суми: Унів. кн., 2007. – 281 с.

29. Управление инвестициями: В 2-х т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др.

30. Т.1. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998. – 416 с.

31. Т.2. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998. – 512 с.

32. Управління інвестиціями: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. – Суми: Унів. кн., 2004. – 231 с.: рис., табл.

 1. Harrington, Diana R. Corporate Financial Analysis in a Global Environment, Seventh Edition. Canada: THOMPSON.SOUTH-WESTERN, 2004 – 492 p.
 2. Corporate Finance. Concepts and Applications/. Peterson, Pamela R., Peterson, David R. Boston: Kent Publishing Company, Wadsworth, inc. 1985 – 273 p.
 3. Baker, H. Kent. Financial Management. Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, New York. 1987 – 483 p.
 4. Ross, Stephen A. Essentials of Corporate Finance/ Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. Irwin/McGraw-Hill, New York. 1996.- 528 p.
 5. Brealey, Richard A. Fundamentals of Corporate Finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus. McGraw-Hill, New York. 1995. – 696 p.

38. Fabozzi, Frank J. Financial Management and Analysis. Second Edition / Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson. – Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003 – 1008 р.

 

Ресурси мережі Internet

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України www.rada.gov.ua
 2. Національний банк України www.bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку
 4. Офіційний сайт Державного комітету стастики www.ukrstat.gov.ua
 5. Офіційний сайт Миколаївської міської ради www.gorsovet.mk.ua
 6. Офіційний сайт Миколаївської обласної державної адміністрації www.mykolaiyv-oda.gov.ua
 7. Офіційний сайт Головного управління економіки Миколаївської обласної державної адміністрації www.economy_mk.gov.ua
 8. Офіційний сайт Головного управління статистики у Миколаївській області http://mk.ukrstat.gov.ua
 9. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу www.uaib.com.ua
 10. Словники та енциклопедії на «Академике» http://dic.academic.ru
 11. Енциклопедії та словники www.enc-dic.com
 12. Українська фондова біржа www.ux.ua
 13. Інвестиційна група «УНІВЕР» www.univer.ua
 14. Південний фондовий магазин www.ufm.net.ua
 15. Офіційний сайт Інвестиційної компанії «Драгон Капітал» http://dragon-am.com
 16. Інформаційний портал «Зеркало недели» www.zn.ua
 17. Інформаційний портал «Компаньйон» www.companion.ua
 18. Інформаційний портал «Контракти» www.kontrakty.ya
 19. Інформаційний портал «Кореспондент» www.korrespondent.net
 20. Інформаційний портал «Фінанси України» http://finance.ua
 21. Інформаційний портал «Фондовий ринок» http://fundmarket.ua
 22. Інформаційний портал «Деньги» http://dengi.ua
 23. Інформаційний портал «Инвестиции и финансы» http://investfunds.ua
 24. Інформаційний портал «Банки и деньги» http://banksandmoneys.cc.ua
 25. Інформаційний портал «Ліга» http://www.liga. net
 26. Український банківський портал http://banker.ua
 27. Інформаційний портал «УНІАН –економіка, фінанси» http://economics.unian.net
 28. Фінансовий портал України http://maanimo.com
 29. Інформаційний портал «Экономические известия» http://eizvestia.com
 30. Інформаційний портал «Економічна правда» http://www/epravda.com.ua

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти