ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні методи археологічних досліджень.

Плани семінарських занять

 

Семінарське заняття № 1

Головні етапи розвитку археологічної науки

Основні методи археологічних досліджень.

Питання для обговорення:

1. Розвиток археології як науки в ХІХ - поч. ХХ ст.

2. Розвиток археології в ХХ ст.

3. Археологія в Україні в дореволюційний час.

4. Розвиток археології в радянський час.

5. Сучасний етап розвитку української археології (1991-2011).

6. Польові дослідження. Археологічна розвідка. Розкопки.

7. Культурний шар. Стратиграфія. Графічна фіксація.

8. Археологічне датування. Порівняльно-типологічний аналіз. Природничі методи датування.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Розвиток археології як науки в ХІХ - поч. ХХ ст.

2. Головні етапи розвитку археологічної науки в Україні.

3. Процесуальна та постпроцесуальна археологія.

4. Предмет і завдання археології.

5. Археологічна розвідка. Розкопки.

6. Археологічне датування. Порівняльно-типологічний аналіз.

7. Культурний шар. Стратиграфія. Графічна фіксація.

 

Рекомендована література:

1. Авдусин Д. А. Полевая археология СССР. – М., 1980.

2. Археология и методы исторических реконструкций. – Киев: Наукова думка, 1985

3. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.1. – 568с.

4. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.2. – 507с.

5. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1986. – Т.3. – 576с.

6. Археология Украинской ССР: Библиогр. указатель, 1918-1980. Сост. И. Г. Шовкопляс, Н. Г. Дмитренко. – Киев, 1989.

7. Арциховский. Археология. История археологической науки. – М., 1963.

8. Блаватский В. Д. Методика полевых археологических исследований. – М., 1983.

9. Винокур І. С., Телегін Д. Я. Археологія України. – К., 1994.

10. Гарден Ж. К. Теоретическая археология. – М., 1983.

11. Генинг В. Ф. Очерки по истории советской археологии. – К., 1982.

12. Городцов В. А. Типологический метод в археологии. – М., 1968.

13. Давня історія України. – Київ, 1997. – Т.1. – 560с.

14. Давня історія України. – Київ, 1998. – Т.2. – 496с.

15. Давня історія України. – Київ, 2000. – Т.3. – 696с.

16. Закон України "Про охорону археологічної спадщини". – Київ, Корвін-Пресс, 2004. – 22с.

17. Каменецкий Н. С., Маршак Б. Н., Шер Я. А. Археологические источники. – М., 1975.

18. Каменецкий Н. С., Маршак Б. Н., Шер Я. А. Методика полевых исследований. – М., 1983. – Л., 1989.

19. Колчин Б. А. Дендрохронология Восточной Европы. – М., 1977.

20. Куріло О. Ю. Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники, меценати. – Київ, Стилос, 2002. – 262с.

21. Мезенцева Г. Г. Дослідники археології України. – Чернігів, Сіверянська думка, 1997. – 206с.

22. Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. – М., 1973. – Т.1.

23. Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. – М., 1982.

24. Струнко М. Д. Залучення учнівської молоді до вивчення та збереження пам’яток історії та культури. – К., 1990.

25. Формозов А. А. Очерки по истории русской археологии. – М., 1961.

26. Чмихов М, Кравченко Н., Черняхов І. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

27. Чмихов М. О. Методичні поради для підготовки до семінарських занять з курсу “Основи археології” для студентів історичного факультету. – Київ: КДУ, 1989. – 21с.

28. Чмихов М. та інші. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

29. Чмихов Н. А., Шилов Ю. А., Корниенко П. Л. Методические рекомендации по исследованию курганных памятников: для студентов исторического факультета. – Киев: КГУ, 1986. – 80с.

30. Шовкопляс І. Г. Розвиток радянської археології на Україні. – К., 1969.

31. 60 років Інституту археології НАН України. – Киев, Наукова думка, 1994. – 140с.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 

Семінарське заняття №2

Палеоліт.

 

Питання для обговорення:

1. Сучасні погляди на проблему виділення людини з тваринного світу.

2. Олдувайська доба.

3. Ашельська доба.

4. Мустьєрська доба.

5. Загальна характеристика матеріальної культури пізнього палеоліту.

6. Розвиток знарядь праці. Початок родового ладу.

7. Періодизація і культурно-територіальне членування пам’яток України.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Еволюція людини. Сучасні погляди на проблему виділення людини з тваринного світу

2. Льодовикова і антильодовикова теорії, їх аргументація.

3. Проблема раннього палеоліту. Homo habilis.

4. Олдувайська доба раннього палеоліту.

5. Ашельська доба раннього палеоліту.

6. Мустьєрська доба середнього палеоліту.

7. Археологічні пам’ятки Черкащини кам’яного віку.

8. Загальна характеристика пізнього палеоліту.

9. Найдавніше мистецтво. Франко-кантабрійське мистецтво.

Рекомендована література:

1. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.1. – 568с.

2. Бибиков С. Н. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта: Очерк материальной и духовной культуры палеолитического человека. – Київ, Наукова думка, 1981. – 108с.

3. Бибикова В. М. О происхождении мезинского палеолитического орнамента // СА. – 1965. – №1.

4. Борисковский П. И. Палеолит Украины. – М., 1963.

5. Борисковский П. Н. Палеолитическая стоянка под Одессой // КСИА. – М., 1961. – Вип. 86.

6. Веклич М. Ф. Мустьє європейської частини СРСР. Палеографічні умови території України в пліоцені та антропогені. – К., 1966.

7. Гладилин В. Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. – К., 1976.

8. Гладких М. І. Крем’яний інвентар пізньопалеолітичного поселення Межиріч // Археологія. – 1971. – Вип. 3. – С.58-63.

9. Давня історія України. – Київ, 1997. – Т.1. – 560с.

10. Даниленко В. М. До питання про ранній палеоліт Південної Наддніпрянщини // Археологія. - Т. ІІІ. – К., 1950.

11. Даниленко В. Н. Космогония первобытного общества // Начала цивилизации. – Екатеринбург, Деловая книга; Москва, Раритет, 1999.

12. Демартіно А. П. Мустьє Середнього Дніпра – Канівське місцезнаходження // Археологічні дослідження на Черкащині. – Черкаси, Сіяч, 1995. – С.13-15.

13. Древнейшие стоянки на территории СССР // РА. – 1992. – №2.

14. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека – Прага, Артия, 1985.

15. Зализняк Л. Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита. – Київ, Наукова думка, 1989. – 176с.

16. Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт північного заходу Східної Європи: культурний поділ і періодизація. – Київ, 1999.

17. Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт України // Археологія. – 1995. – №1. – С.3-21.

18. Замятин С. И. Очерки по палеолиту. – М. – Л., 1971.

19. История Украинской ССР. – К., 1977. – Т.1.

20. Нестурх М. Ф. Предки человека. – М., 1958.

21. Пашкевич Г. О. Природне середовище в епоху палеоліту-мезоліту на території України // Археологія. – 1984. – Вип. 47. – С.1-13.

22. Пидопличко И. Т. Позднепалеолитическое жилище из костей мамонта на Украине. – К., 1969.

23. Поликарпович К. М. Палеолит Верхнего Поднепровья. – М., 1969.

24. Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза. – М., 1969.

25. Смирнов С. В. Релігійність неандертальця: аргументи за і проти // Археологія. – 1997. – №1. – С.3-16.

26. Степанчук В. М. Розвиток техніки в кам’яному віці // Археологія. – 2002. – №1. – С.51-56.

27. Степанчук В.М., Сиволап М.П. Результати археологічного обстеження пізньоашельського місцезнаходження Велика Бурімка на Черкащині // Кам’яна доба України. – Київ, Шлях, 2005. – Вип.7 (До 85-річчя Д.Я.Телегіна). – С.20-26.

28. Степанчук В.Н. Нижний и средний палеоліт Украины. – Черновцы, Зелена Буковина, 2006. – 464с.

29. Телегін Д. Я. З глибин віків. Племена кам’яного віку на Україні. – К., 1962.

30. Філіпов О. К. Обробка та використання кістяних предметів на пізньопалеолітичному поселенні Межирічі // Археологія. – 1984. – Вип. 48. – С.35-47.

31. Черниш А. П. Палеолит и мезолит Приднестровья. – К., 1981.

32. Шовкопляс И. Г. Мезинская стоянка. – Київ, 1965. – 326с.

33. Шовкопляс І. Р. Кам’яний вік на території УРСР. – К., 1962.

34. Яковлєва Л. А. Поселення з житлами із кісток мамонта Дніпровського басейну // Археологія. – 2000. – №2. – С.72-83.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

Семінарське заняття № 3

Мезоліт. Неоліт.

Питання для обговорення:

1. Матеріальна культура мезоліту.

2. Господарство епохи мезоліту.

3. Соціальний устрій в епоху мезоліту.

4. Культурно-територіальне членування мезоліту України.

5. Господарство епохи неоліту. Знаряддя праці.

6. Найдавніший керамічний посуд.

7. Зони неолітичних культур в Європі (поза Україною).

8. Неолітичні культури України.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Мезоліт. Загальна характеристика.

2. Культури раннього мезоліту України.

3. Культури пізнього мезоліту України.

4. Широке застосування луку і стріл. Господарчі і природні зміни, обумовлені цим.

5. Виготовлення і обробка мікролітів. Зміни в характері господарювання, обумовлені цими винаходами.

6. Неоліт. Загальна характеристика. Неолітичні культури Європи.

7. Зміна ендогамії екзогамією. Виникнення роду та родового ладу.

8. Проблема утворення племені.

9. Неолітичні культури в Україні.

10. Технологія виготовлення кераміки (від неоліту до Русі).

11. Буго-дністровська культура.

12. Культура лінійно-стрічкової кераміки.

13. Дніпро-донецька культура.

14. Культура ямково-гребінцевої кераміки.

Рекомендована література:

1. Артеменко И. И. Неолитическое поселение в ур. Сосонка. – КСИА. – Вып. 101. – М., 1964.

2. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.1. – 568с.

3. Винокур І. С., Телегін Д. Я. Археологія України. – К., 1994.

4. Гавриленко І. М. Зимівниківська археологічна культура. – Полтава, 2000. – 128 с.

5. Давня історія України. – Київ, 1997. – Т.1. – 560с.

6. Даниленко В. Н. Неоліт України. – К., 1967.

7. Зализняк Л. Л. Мезолит юго-восточного Полесья. – К., 1984.

8. Залізняк Л. Л. Передісторія України Х-V тис. до н. е. – К., 1998. – 307с.

9. Залізняк Л. Л. Ранній мезоліт України // Археологія. – №3. – 1995. – С.3-16.

10. Залізняк Л. Л., Дєткін А. В., Сиволап М. П. Мезолітична стоянка Дніпровець біля Черкас // Кам’яна доба України. – Київ, Шлях, 2004. – Вип. 5. – С.204-216.

11. Станко В. Н. Мирное: Проблемы мезолита Северного Причерноморья. – К., 1983.

12. Телегин Д. Я. Неолитические могильники мариупольского типа. – Киев, Наукова думка, 1990. – 96с.

13. Телегін Д. Я. Дніпро-донецька культура. – К., 1968.

14. Телегін Д. Я. Мезолітичні пам’ятки України. – К., 1981.

15. Телегін Д. Я. Неолітична стоянка в урочищі Бондариха // Археологія – Т. ІХ. – К., 1954.

16. Телегін Д. Я. Неолітичні поселення лісостепового Лівобережжя і Полісся України // Археологія. – Т.ХІ. – К., 1957.

17. Телегін Д. Я. О хронологии поселений ямочно-гребенчатой керамики Украины. – СА – №4. – М., 1962.

18. Телегін Д. Я. Про номенклатурний список крем’яних виробів доби мезоліту-неоліту // Археологія. – 1976. – Вип. 19. – С.21-44.

19. Телегін Д. Я., Балакін С. А. Розкопки неолітичного поселення в с. Коробівка на Черкащині // Археологічні дослідження на Черкащині. – Черкаси, Сіяч, 1995. – С.27-32.

20. Телегін Д. Я., Титова Е. Н. Поселения днепро-донецкой этнокультурной общности епохи неолита. – Киев, Наукова думка, 1998. – 142с.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

Семінарське заняття № 4

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

Семінарське заняття № 5

Бронзовий вік.

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика бронзового віку.

2. Металургія бронзи.

3. Культури раннього бронзового віку.

4. Культури середнього бронзового віку.

5. Культури пізнього бронзового віку.

6. Культури фінального бронзового віку.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Загальна характеристика бронзового віку.

2. Технологія виготовлення бронзи.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Пізня старожитність.

Індоєвропейська проблема.

Питання для обговорення:

1. Ностратична теорія; теорія палеоєвразійської суперсім’ї.

2. Індоєвропейська сім’я. Відкриття, історія вивчення, складові.

3. Північнопричорноморська гіпотеза.

4. Анатолійсько-балканська гіпотеза.

5. Північноєвропейська гіпотеза.

6. Інші гіпотези походження індоєвропейців

Теми повідомлень та рефератів:

1. Ностратична теорія; теорія палеоєвразійської суперсім’ї.

2. Індоєвропейська проблема.

3. Північнопричорноморська, балкано-анатолійська та північноєвропейська гіпотези.

Рекомендована література:

1. Алексеев В. П. Этногенез. – М., Наука, 1986.

2. Андреев Н. Д. Раннеиндоевропейский праязык. – К. – Л., 1986.

3. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.1. – 568с.

4. Генинг В. Р. Проблема происхождения и древнейших этапов развития этносов // Труды V Международного конгреса археологов-славистов: в 4-х т. – К.,1985. – IХ. С. 18-25.

5. Горнунг Б. В. Из предистории образования общеславянского языкового единства. – М., 1963.

6. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. – Л., 1989.

7. Давня історія України. – Київ, 1997. – Т.1. – 560с.

8. Даниленко В. Н. Энеолит Украины. – К., 1974.

9. Дьяконов Н. М. О прародине носителей индоевропейских языков // Вестник древней истории. -1982. -№3-4.

10. Залізняк Л. Л. Передісторія України Х-V тис. до н. е. – К., Бібліотека українця, 1998. – 307с.

11. Конча С. В. Після М. Гімбутас: степова концепція походження індоєвропейців на сучасному етапі // Археологія. – 2004. – №1. – С.87-98.

12. Конча С. В. Проблема прабатьківщини індоєвропейців в історіографії // Археологія. – 1998. – №3. – С.77-90.

13. Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., Фенікс, 1994. – 400с.

14. Павленко Ю. В. Праславяне и арии. – К., Феникс, 2000. – 372с.

15. Павленко Ю. В. Проблема індоєвропейської прабатьківщини у контексті останніх лінгвістичних досліджень // Археологія. – 1994. – №3. – С.3-13.

16. Сафронов В. А. Индоевропейские прародины. – Горький, 1989.

17. Черных Е. Н. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоевропейцы // Древний Восток. Этнокультурные связи. – Москва, 1988. – С.37-57.

18. Чмихов М. О., Кравченко Н. М. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

19. Шрадер О. Индоевропейцы. – СПб., 1913.

20. Mallory J. P. In Search of the Indo-Europeans. – London, 1989.

21. Renfrew C. Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European origins. – New York, 1988.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

Семінарське заняття № 7

Скіфо-сарматський період.

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика раннього залізного віку.

2. Металургія.

3. Чорноліська культура.

4. Кіммерійці.

5. Степові скіфи.

6. Племена лісостепу.

7. Скіфоїдні культури (висоцька, юхнівська та ін.).

8. Сармати.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Загальна характеристика раннього залізного віку.

2. Кіммерійці.

3. Чорноліська культура.

4. Степові скіфи.

5. Лісостепова Скіфія.

6. Духовний світ скіфів і сарматів.

7. Висоцька культура.

8. Юхнівська культура.

9. Кургани скіфської знаті. Чортомлик, Куль-Оба, Солоха та ін.

10. Археологічні пам’ятки Черкащини скіфського часу

Рекомендована література:

1. Артамонов М. И. Сокровища скифских курганов. – Л., 1966.

2. Артамонов М. І. Кіммерійська проблема // Археологія. – 1973. – Вип. 9 – С. 3-15.

3. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.2. – 507с.

4. Бессонова С. С. Деякі релігійні аспекти скіфської ідеології // Археологія. – 1980. – Вип. 34. – С.3-17.

5. Бессонова С. С. Український Лісостеп скіфського часу. Історико-географічна ситуація // Археологія. – 1999. – №1. – С.148-160.

6. Вязьмитина М. И. Золотая балка. – К., 1962.

7. Гаврилюк Н. А. Домашнее производство и быт степных скифов. – Киев, Наукова думка, 1989.

8. Граков Б. Н. Каменское городище на Днепре. – М., 1958.

9. Граков Б. Н. Ранний железный век. (Культуры Западной и Юго-восточной Европы). – Москва, Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 229 с.

10. Граков Б. Н. Ранний железный век. (Культуры Западной и Юго-восточной Европы). – Москва, Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 229 с.

11. Греков Б. Н. Скифы. – М., 1971.

12. Давня історія України. – Київ, 1998. – Т.2. – 496с.

13. Ильинская В. А. Скифы днепровского Левобережья. – К., 1968.

14. История и культура сарматов. – Саратов, 1983.

15. Історія України. Курс лекцій. – К., 1991. – Т.1.

16. Клочко Л. С. Верхній плечовий одяг скіфів // Археологія. – 1984. – Вип. 47. – С.57-68.

17. Ковпаненко Г. Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. – Київ, Наукова думка, 1988. – 157 с.

18. Ковпаненко Г. Т. Племена скіфських часів на Ворсклі. – К., 1967.

19. Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Батуревич Є. Ю. Нові кургани раннього залізного віку в Пороссі // Археологія. – 1997. – №2. – С.91-106.

20. Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А. Памятники скифской эпохи Днепровского Лесостепного Правобережья (Киево-Черкасский регион). – К., 1989.

21. Крушельницкая Л. И. Высоцкая культура и проблема зарождения культуры праславян // Труды V Международного конгресса археологов-славистов. – Киев, 1988. – Т.4. – С.134-139.

22. Крушельницька Л. І. Поселення висоцької культури // Археологія. – 1973. – Вип. 11. – С.27-38.

23. Крушельницька Л. І. Про зв’язки лужицької та висоцької культури // Археологія. – 1972. – Вип. 6. – С.30-41.

24. Крушельницька Л. І. Чорноліська культура Середнього Придністров’я (за матеріалами непоротівської групи пам’яток). – Львів, 1998. – 224с.

25. Кучера М. П. Городища милоградської культури в Київському Поліссі // Археологія. – 1976. – Вип. 20. – С.88-94.

26. Ляпушкин Н. И. Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа. – Л., 1961.

27. Махортых С. В. Киммерийцы на Северном Кавказе. – Київ, 1994. – 87с.

28. Мельниковская О. Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. – М., 1967.

29. Мелюкова А. И. Киммерийцы, скифы и их соседи в степи и лесостепи Восточной Европы // Археология СССР. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – Москва, Наука, 1989. – С.10-145.

30. Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир. – Москва, 1979. – 254с.

31. Мозолевський Б. М. Скіфський степ. – К., Наукова думка, 1987.

32. Мозолевський Б. М. Товста Могила – видатна пам’ятка Скіфії // Археологія. – 1972. – Вип. 5. – С.72-82.

33. Мозолевський Б. М. Товста Могила. – Київ, Наукова думка, 1979. – 250с.

34. Мошкова М. Г. Среднесарматская и позднесарматская культуры. – Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – Археология СССР. – Москва, 1989. – С.177-202.

35. Мурзін В. Ю. Проблема походження скіфів у сучасній історіографії // Археологія. – 1984. – Вип. 46. – С.22-31.

36. Мурзін В. Ю. Скіфи на Північному Кавказі (VII-V ст. до н. е.) // Археологія. – 1978. – Вип. 27. – С.22-35.

37. Недопако Д. П. Обробка заліза на Мотронинському городищі // Археологія. – 1999. – №1. – С.161-172.

38. Очир-Горяев. Сарматская проблема в скифо-сарматской археологии // СА. – 1992. – №2.

39. Паньков С. Металлургия железа у племен Восточной Волыни рубежа первой половины І тыс. н. е. // СА. – 1992. – №1.

40. Полін С. В. Про сарматське завоювання Північного Причорномор’я // Археологія. – 1984. – Вип. 45. – С.24-34.

41. Скифы и сарматы. – Киев: Наукова думка, 1977.

42. Скорий С. А. Киммерийцы в украинской лесостепи. – Киев-Полтава, Археологія, 1999. – 136с.

43. Скорый С. А. Мотронинское городище скифской эпохи. – Киев-Краков, 2001. – 200с.

44. Скорый С. А. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи. – Киев, 2003. – 190с.

45. Скорий С. А., Безсонова С. С. Кургани скіфської доби біля Мотронинського городища // Археологічні дослідження на Черкащині. – Черкаси, Сіяч, 1995. – С.68-78.

46. Скорий С. А., Хохоровські Я., Григор’єв В. П., Ридзевські Я. Центральна могила Великого Рижанівського кургану // Археологія. – 1999. – №1. – С.94-105.

47. Смирнов А. П. Скифы. – М., 1966.

48. Стрижак О. Етнонімія Геродотової Скіфії. – Київ, Наукова думка, 1988. – 222с.

49. Стрижак О. Етнонімія Птолемеєвої Сарматії. – Київ, Наукова думка, 1991. – 223с.

50. Тереножкин А. И. Киммерийцы. – К., 1976.

51. Тереножкин А. И. Предскифский период на днепровском Правобережье. – К., 1961.

52. Тереножкін О. І. Кіммерійські стели // Археологія. – 1978. – Вип. 27. – С.12-22.

53. Тереножкін О. І., Бессонова С. С., Мурзін В. Ю. Археологія раннього залізного віку на території України в роки X п’ятирічки // Археологія. – 1982. – Вип. 40. – С.48-55.

54. Хазанов А. Н. Очерки военного дела сарматов. – М., 1981.

55. Хазанов А. Н. Социальная история скифов. – М., 1975.

56. Черненко Е. В. Скифский доспех. – К., 1968.

57. Шрамко . А., Фомин Л. Д., Солнцев Л. А. Начальный этап обработки железа в Восточной Европе (доскифский период) // СА. -1977. -№1.

58. Шрамко Б. А. Археология раннего железного века Восточной Европы: Учебное пособие. – Харьков, 1983. – 133с.

59. Шрамко Б. А. К вопросу о технике земледелия у племен скифского времени в Восточной Европе // СА. – 1961. – №1.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 

Семінарське заняття № 8

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 

Семінарське заняття № 9

Ранньослов’янський період

Питання для обговорення:

1. Зарубинецька культура.

2. Київська культура.

3. Черняхівська культура.

4. Празька (корчацька) культура.

5. Пеньківська культура.

6. Колочинська культура.

7. Райковецька культура

8. Роменська та волинцівська культури.

Теми повідомлень та рефератів:

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

Семінарське заняття № 10

Археологія Київської Русі

Питання для обговорення:

1. Економіка стародавньої Русі:

а) землеробство і скотарство;

б) ремесла;

в) металургія;

г) гончарство, гутництво;

д) ювелірні ремесла.

2. Городища, селища, могильники.

3. Давньоруські міста.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Утворення Давньоруської держави.

2. Давньоруські міста. Київ, Чернігів, Переяслав.

3. Давньоруські міста Черкащини. Канів, Корсунь та інші.

4. Археологічні пам’ятки давньоруського села.

5. Археологічні пам’ятки Черкащини давньоруського часу

6. Гончарство і гутництво Київської Русі.

7. Економіка стародавньої Русі.

8. Ювелірне ремесло Київської Русі.

9. Пам’ятки кочівників півдня України (печеніги, торки, половці)

Рекомендована література:

1. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1986. – Т.3. – 576с.

2. Артамонов М. И. История хозар. – Л., 1962.

3. Бережинський В. Г. Озброєння війська Київської Русі // Археологія. – 1998. – №2. – С.138-147.

4. Березовець Д. Т. Руси в Подніпров’ї // Полтавський археол. зб. – 1999. – Полтава, Археологія, 1999. – С.321-350.

5. Бліфельд Д. І. Давньоруські пам’ятки Шестовиці. – К., 1977.

6. Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. – М., 1978.

7. Брайчевський М. Ю. Біля джерел слов’янської державності.

8. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. – К., 1968.

9. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

10. Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской. – К., 1966.

11. Давня історія України. – Київ, 2000. – Т.3. – 696с.

12. Довженок В. Й. Землеробство древної Русі. – К., 1961.

13. Довженок В. Й. Про типи городищ Київської Русі // Археологія. – 1975. – Вип. 16. – С.3-14.

14. Древнерусский город. – Київ, Наукова думка, 1984. – 159с.

15. Історія Української РСР. – К., 1977. – Т.1.

16. Каргер М. К. Древний Киев: в 2-х т. -М. – Л., 1958-1961. – Т.1-2.

17. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Мечи и сабли. IХ-ХIII вв. – Москва, Л., Наука, 1966. Вып. 1. (САИ).

18. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. IX-XIII вв. – Москва; Ленинград, Наука, 1966. Вып. 2. (САИ).

19. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Доспех, комплекс боевых средств. IX-XIII вв. – Ленинград, Наука, 1971. Вып. 3. (САИ).

20. Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. – Ленинград, Наука, 1973. (САИ).

21. Козак О. Д. Антропологічний склад та морфофізіологічні риси давньоруського населення Середнього Подніпров’я (за матеріалами могильника Григорівка) // Археологія. – 2000. – №1. – С.67-80.

22. Корзухина Г. Ф. Русские клады IX-XIII вв. – М., 1954.

23. Кучера М. П. Вивчення пам’яток давньоруського часу на території УРСР // Археологія. – 1977. – Вип. 26. – С.77-83.

24. Кучера М. П. Змієві вали Середнього Подніпров’я. – К., 1987.

25. Кучера М. П., Іванченко Л. І. Особливості городищ Чорних Клобуків Поросся // Археологія. – 1998. – №2. – С.100-104.

26. Мезенцева Г. Г. Давньоруське місто Родень: Княжа Гора. – К., 1968.

27. Моця О. П. Етнічний склад населення південноруських земель (за матеріалами поховальних пам’яток X-XII ст.) // Археологія. – 1992. – №1. – С.38-45

28. Моця О. П. Київська Русь: етапи формування державної території // Археологія. – 2001. – №1. – С.42-50.

29. Моця О. П. Населення південно-руських земель ІХ-ХІІІ ст. – Киев, 1993. – 160с.

30. Петраускас А. В. Ремісниче виробництво давньоруського поселення Автуничі // Археологія. – 1998. – №2. – С.104-110.

31. Петрашенко В. О. Давньоруське село за матеріалами поселення в Канівському Подніпров’ї // Археологія. – 1999. – №2. – С.60-77.

32. Петрашенко В. О. Літописні поляни – міф чи реальність // Археологія. – 1998. – №2. – С.53-62.

33. Рапопорт П. А. Военное зодчество западнорусских земель X-XIV вв. – Л., 1967.

34. Рыбаков Б. А. Древние русы // СА. – 1953. – №17.

35. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и Русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. – Москва, Наука, 1982.

36. Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. – Москва, Изд-во АН СССР. – 1948.

37. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. – М., Наука, 1987.

38. Славяне накануне образования Киевской Руси. – М., 1963.

39. Соловьева Г. Ф. Славянские союзы племен по археологическим данным в VII-XI вв. // СА. – 1956.

40. Толочко П. П. Древнерусский феодальный город. – К., 1989.

41. Толочко П. П. Древній Київ. – К., 1983.

42. Толочко П. П. Історична топографія стародавнього Києва. – К., 1972.

43. Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII вв. – К., 1980.

44. Толочко П. П. Шляхи формування давньоруських міст // Археологія. – 1998. – №1. – С.7-15.

45. Третьяков П. Н. Восточнославянские племена.

46. Шовкопляс І. Г. Основи археології. – К., 1972.

47. Щапова Ю. Л. Стекло Киевской Руси. – М., 1972.

48. Янин В. Л. Денежно-весовые системы средневековья: Домонгольский период. – М., 1956.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 

Семінарське заняття № 11

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 

Плани семінарських занять

 

Семінарське заняття № 1

Головні етапи розвитку археологічної науки

Основні методи археологічних досліджень.

Питання для обговорення:

1. Розвиток археології як науки в ХІХ - поч. ХХ ст.

2. Розвиток археології в ХХ ст.

3. Археологія в Україні в дореволюційний час.

4. Розвиток археології в радянський час.

5. Сучасний етап розвитку української археології (1991-2011).

6. Польові дослідження. Археологічна розвідка. Розкопки.

7. Культурний шар. Стратиграфія. Графічна фіксація.

8. Археологічне датування. Порівняльно-типологічний аналіз. Природничі методи датування.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Розвиток археології як науки в ХІХ - поч. ХХ ст.

2. Головні етапи розвитку археологічної науки в Україні.

3. Процесуальна та постпроцесуальна археологія.

4. Предмет і завдання археології.

5. Археологічна розвідка. Розкопки.

6. Археологічне датування. Порівняльно-типологічний аналіз.

7. Культурний шар. Стратиграфія. Графічна фіксація.

 

Рекомендована література:

1. Авдусин Д. А. Полевая археология СССР. – М., 1980.

2. Археология и методы исторических реконструкций. – Киев: Наукова думка, 1985

3. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.1. – 568с.

4. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.2. – 507с.

5. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1986. – Т.3. – 576с.

6. Археология Украинской ССР: Библиогр. указатель, 1918-1980. Сост. И. Г. Шовкопляс, Н. Г. Дмитренко. – Киев, 1989.

7. Арциховский. Археология. История археологической науки. – М., 1963.

8. Блаватский В. Д. Методика полевых археологических исследований. – М., 1983.

9. Винокур І. С., Телегін Д. Я. Археологія України. – К., 1994.

10. Гарден Ж. К. Теоретическая археология. – М., 1983.

11. Генинг В. Ф. Очерки по истории советской археологии. – К., 1982.

12. Городцов В. А. Типологический метод в археологии. – М., 1968.

13. Давня історія України. – Київ, 1997. – Т.1. – 560с.

14. Давня історія України. – Київ, 1998. – Т.2. – 496с.

15. Давня історія України. – Київ, 2000. – Т.3. – 696с.

16. Закон України "Про охорону археологічної спадщини". – Київ, Корвін-Пресс, 2004. – 22с.

17. Каменецкий Н. С., Маршак Б. Н., Шер Я. А. Археологические источники. – М., 1975.

18. Каменецкий Н. С., Маршак Б. Н., Шер Я. А. Методика полевых исследований. – М., 1983. – Л., 1989.

19. Колчин Б. А. Дендрохронология Восточной Европы. – М., 1977.

20. Куріло О. Ю. Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники, меценати. – Київ, Стилос, 2002. – 262с.

21. Мезенцева Г. Г. Дослідники археології України. – Чернігів, Сіверянська думка, 1997. – 206с.

22. Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. – М., 1973. – Т.1.

23. Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. – М., 1982.

24. Струнко М. Д. Залучення учнівської молоді до вивчення та збереження пам’яток історії та культури. – К., 1990.

25. Формозов А. А. Очерки по истории русской археологии. – М., 1961.

26. Чмихов М, Кравченко Н., Черняхов І. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

27. Чмихов М. О. Методичні поради для підготовки до семінарських занять з курсу “Основи археології” для студентів історичного факультету. – Київ: КДУ, 1989. – 21с.

28. Чмихов М. та інші. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

29. Чмихов Н. А., Шилов Ю. А., Корниенко П. Л. Методические рекомендации по исследованию курганных памятников: для студентов исторического факультета. – Киев: КГУ, 1986. – 80с.

30. Шовкопляс І. Г. Розвиток радянської археології на Україні. – К., 1969.

31. 60 років Інституту археології НАН України. – Киев, Наукова думка, 1994. – 140с.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 

Семінарське заняття №2

Палеоліт.

 

Питання для обговорення:

1. Сучасні погляди на проблему виділення людини з тваринного світу.

2. Олдувайська доба.

3. Ашельська доба.

4. Мустьєрська доба.

5. Загальна характеристика матеріальної культури пізнього палеоліту.

6. Розвиток знарядь праці. Початок родового ладу.

7. Періодизація і культурно-територіальне членування пам’яток України.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Еволюція людини. Сучасні погляди на проблему виділення людини з тваринного світу

2. Льодовикова і антильодовикова теорії, їх аргументація.

3. Проблема раннього палеоліту. Homo habilis.

4. Олдувайська доба раннього палеоліту.

5. Ашельська доба раннього палеоліту.

6. Мустьєрська доба середнього палеоліту.

7. Археологічні пам’ятки Черкащини кам’яного віку.

8. Загальна характеристика пізнього палеоліту.

9. Найдавніше мистецтво. Франко-кантабрійське мистецтво.

Рекомендована література:

1. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.1. – 568с.

2. Бибиков С. Н. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта: Очерк материальной и духовной культуры палеолитического человека. – Київ, Наукова думка, 1981. – 108с.

3. Бибикова В. М. О происхождении мезинского палеолитического орнамента // СА. – 1965. – №1.

4. Борисковский П. И. Палеолит Украины. – М., 1963.

5. Борисковский П. Н. Палеолитическая стоянка под Одессой // КСИА. – М., 1961. – Вип. 86.

6. Веклич М. Ф. Мустьє європейської частини СРСР. Палеографічні умови території України в пліоцені та антропогені. – К., 1966.

7. Гладилин В. Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. – К., 1976.

8. Гладких М. І. Крем’яний інвентар пізньопалеолітичного поселення Межиріч // Археологія. – 1971. – Вип. 3. – С.58-63.

9. Давня історія України. – Київ, 1997. – Т.1. – 560с.

10. Даниленко В. М. До питання про ранній палеоліт Південної Наддніпрянщини // Археологія. - Т. ІІІ. – К., 1950.

11. Даниленко В. Н. Космогония первобытного общества // Начала цивилизации. – Екатеринбург, Деловая книга; Москва, Раритет, 1999.

12. Демартіно А. П. Мустьє Середнього Дніпра – Канівське місцезнаходження // Археологічні дослідження на Черкащині. – Черкаси, Сіяч, 1995. – С.13-15.

13. Древнейшие стоянки на территории СССР // РА. – 1992. – №2.

14. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека – Прага, Артия, 1985.

15. Зализняк Л. Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита. – Київ, Наукова думка, 1989. – 176с.

16. Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт північного заходу Східної Європи: культурний поділ і періодизація. – Київ, 1999.

17. За

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти