ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Ямна культурно-історична область.

4. Шнурові культури України.

5. Культури катакомбної культурно-історичної області.

6. Культура багатоваликової кераміки.

7. Зрубна культура.

8. Східнотшинецька культура.

9. Білогрудівська культура.

10. Бондарихинська культура.

11. Сабатинівська культура.

12. Білозерська культура.

Рекомендована література:

1. Артеменко И. И. Племена Верхнего и Среднего Приднепровья в эпоху бронзы // МИА. – 1967. – №148.

2. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.1. – 568с.

3. Березанская С. С. Северная Украина в эпоху бронзы. – Киев, 1982.

4. Березанская С. С. Средний период бронзового века в Северной Украине. – К., 1972.

5. Березанская С. С. Усово Озеро. Поселение срубной культуры на Северском Донце. – Киев, Наукова думка, 1990. – 147с.

6. Березанська С. С. Бронзовий вік на Україні. – Київ, Наукова думка, 1964. – 69с.

7. Березанська С. С. Кераміка білогрудівської культури // Археологія. – К., 1964. – Т.17.

8. Братченко С. Н. Культура многоваликовой керамики // Археология Украинской ССР. – Т.1. – Киев, Наукова думка, 1985. – С.451-458.

9. Братченко С. Н., Шапошникова О. Г. Катакомбная культурно-историческая общность // Археология Украинской ССР. – Т.1. – Київ, Наукова думка, 1985. – С.403-420.

10. Ванчугов В. П. Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье. – Киев, Наукова думка, 1990.

11. Давня історія України. – Київ, 1997. – Т.1. – 560с.

12. Журавлев О. П. Остеологические материалы из памятников эпохи бронзы лесостепной зоны Днепро-Донского междуречья. – Київ, ІА НАНУ, 2001. – 200с.

13. Ильинская В. А. Поселение комаровской культури в с. Мошны // КСИА. – К., 1964. – Вып. 10.

14. Клочко В. І., Ричков М. О. Нові поховання катакомбної культури у Середньому Подніпров’ї // Археологія. – 1989. – №3. – С.60-65.

15. Круц С. И. Население территории Украины эпохи меди-бронзы. – Киев, 1972.

16. Круц С. Л. Палеоантропологические исследования Степного Приднепровья (эпоха бронзы). – К., 1984. – 206с.

17. Культуры эпохи бронзы на территории Украины. – Киев, 1986.

18. Лагодовська О. Ф., Шапошнікова О. Г., Макаревич М. Л. Михайлівське поселення. – К., 1962.

19. Памятники катакомбной культуры на Украине. – Киев, 1991. – С.22-42.

20. Попова Т. Б. Племена катакомбної культуры. – М., 1965.

21. Пустовалов С. Ж. Этническая структура катакомбного населения Северного Причерноморья (по материалам погребального обряда). – Киев, Наукова думка, 1992. – 152с.

22. Ремесло эпохи энеолита-бронзы на Украине. – Київ, Наукова думка, 1994.

23. Сиволап М.П. Коротка характеристика середньодніпровських пам’яток ямної культурно-історичної області // Український селянин. – Черкаси, 2001. – Вип.3. – С.77-80.

24. Сиволап М.П., Сиволап Л.Г. Праіндоєвропейські пам’ятки Чигиринщини (нові поселення ямної культури) // Черкащина в контексті історії України. Матеріали Першої науково-краєзнавчої конференції Черкащини. – Черкаси, Ваш дім, 2004. – С.51-59.

25. Черняков Н. Т. Северо-Западное Причерноморье во 2-й пол. II тис. до н. е. – К., 1985.

26. Чмихов М. О., Черняков I. T. Хронологія археологічних пам’яток епохи міді-бронзи на території України. – Київ, 1988.

27. Шапошникова О. Г. Фоменко В. Н., Довженко Н. Д. Ямная культурно-историческая область (Южнобугский вариант) // САИ. – 1986. – В1-3.

28. Шарафутдинова Н. К. Степное Причерноморье в эпоху поздней бронзы. – К., 1982.

29. Шутенко Л. О. Знаряддя бронзового віку на Україні. – К., 1965.

30. Энеолит и бронзовый век Украины. – К., Наукова думка, 1976. 200с.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Пізня старожитність.

Ранній залізний вік та епоха феодалізму.

 

Семінарське заняття № 6

Індоєвропейська проблема.

Питання для обговорення:

1. Ностратична теорія; теорія палеоєвразійської суперсім’ї.

2. Індоєвропейська сім’я. Відкриття, історія вивчення, складові.

3. Північнопричорноморська гіпотеза.

4. Анатолійсько-балканська гіпотеза.

5. Північноєвропейська гіпотеза.

6. Інші гіпотези походження індоєвропейців

Теми повідомлень та рефератів:

1. Ностратична теорія; теорія палеоєвразійської суперсім’ї.

2. Індоєвропейська проблема.

3. Північнопричорноморська, балкано-анатолійська та північноєвропейська гіпотези.

Рекомендована література:

1. Алексеев В. П. Этногенез. – М., Наука, 1986.

2. Андреев Н. Д. Раннеиндоевропейский праязык. – К. – Л., 1986.

3. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.1. – 568с.

4. Генинг В. Р. Проблема происхождения и древнейших этапов развития этносов // Труды V Международного конгреса археологов-славистов: в 4-х т. – К.,1985. – IХ. С. 18-25.

5. Горнунг Б. В. Из предистории образования общеславянского языкового единства. – М., 1963.

6. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. – Л., 1989.

7. Давня історія України. – Київ, 1997. – Т.1. – 560с.

8. Даниленко В. Н. Энеолит Украины. – К., 1974.

9. Дьяконов Н. М. О прародине носителей индоевропейских языков // Вестник древней истории. -1982. -№3-4.

10. Залізняк Л. Л. Передісторія України Х-V тис. до н. е. – К., Бібліотека українця, 1998. – 307с.

11. Конча С. В. Після М. Гімбутас: степова концепція походження індоєвропейців на сучасному етапі // Археологія. – 2004. – №1. – С.87-98.

12. Конча С. В. Проблема прабатьківщини індоєвропейців в історіографії // Археологія. – 1998. – №3. – С.77-90.

13. Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., Фенікс, 1994. – 400с.

14. Павленко Ю. В. Праславяне и арии. – К., Феникс, 2000. – 372с.

15. Павленко Ю. В. Проблема індоєвропейської прабатьківщини у контексті останніх лінгвістичних досліджень // Археологія. – 1994. – №3. – С.3-13.

16. Сафронов В. А. Индоевропейские прародины. – Горький, 1989.

17. Черных Е. Н. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоевропейцы // Древний Восток. Этнокультурные связи. – Москва, 1988. – С.37-57.

18. Чмихов М. О., Кравченко Н. М. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

19. Шрадер О. Индоевропейцы. – СПб., 1913.

20. Mallory J. P. In Search of the Indo-Europeans. – London, 1989.

21. Renfrew C. Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European origins. – New York, 1988.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

Семінарське заняття № 7

Ранній залізний вік. Праслов’яни.

Скіфо-сарматський період.

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика раннього залізного віку.

2. Металургія.

3. Чорноліська культура.

4. Кіммерійці.

5. Степові скіфи.

6. Племена лісостепу.

7. Скіфоїдні культури (висоцька, юхнівська та ін.).

8. Сармати.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Загальна характеристика раннього залізного віку.

2. Кіммерійці.

3. Чорноліська культура.

4. Степові скіфи.

5. Лісостепова Скіфія.

6. Духовний світ скіфів і сарматів.

7. Висоцька культура.

8. Юхнівська культура.

9. Кургани скіфської знаті. Чортомлик, Куль-Оба, Солоха та ін.

10. Археологічні пам’ятки Черкащини скіфського часу

Рекомендована література:

1. Артамонов М. И. Сокровища скифских курганов. – Л., 1966.

2. Артамонов М. І. Кіммерійська проблема // Археологія. – 1973. – Вип. 9 – С. 3-15.

3. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.2. – 507с.

4. Бессонова С. С. Деякі релігійні аспекти скіфської ідеології // Археологія. – 1980. – Вип. 34. – С.3-17.

5. Бессонова С. С. Український Лісостеп скіфського часу. Історико-географічна ситуація // Археологія. – 1999. – №1. – С.148-160.

6. Вязьмитина М. И. Золотая балка. – К., 1962.

7. Гаврилюк Н. А. Домашнее производство и быт степных скифов. – Киев, Наукова думка, 1989.

8. Граков Б. Н. Каменское городище на Днепре. – М., 1958.

9. Граков Б. Н. Ранний железный век. (Культуры Западной и Юго-восточной Европы). – Москва, Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 229 с.

10. Граков Б. Н. Ранний железный век. (Культуры Западной и Юго-восточной Европы). – Москва, Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 229 с.

11. Греков Б. Н. Скифы. – М., 1971.

12. Давня історія України. – Київ, 1998. – Т.2. – 496с.

13. Ильинская В. А. Скифы днепровского Левобережья. – К., 1968.

14. История и культура сарматов. – Саратов, 1983.

15. Історія України. Курс лекцій. – К., 1991. – Т.1.

16. Клочко Л. С. Верхній плечовий одяг скіфів // Археологія. – 1984. – Вип. 47. – С.57-68.

17. Ковпаненко Г. Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. – Київ, Наукова думка, 1988. – 157 с.

18. Ковпаненко Г. Т. Племена скіфських часів на Ворсклі. – К., 1967.

19. Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Батуревич Є. Ю. Нові кургани раннього залізного віку в Пороссі // Археологія. – 1997. – №2. – С.91-106.

20. Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А. Памятники скифской эпохи Днепровского Лесостепного Правобережья (Киево-Черкасский регион). – К., 1989.

21. Крушельницкая Л. И. Высоцкая культура и проблема зарождения культуры праславян // Труды V Международного конгресса археологов-славистов. – Киев, 1988. – Т.4. – С.134-139.

22. Крушельницька Л. І. Поселення висоцької культури // Археологія. – 1973. – Вип. 11. – С.27-38.

23. Крушельницька Л. І. Про зв’язки лужицької та висоцької культури // Археологія. – 1972. – Вип. 6. – С.30-41.

24. Крушельницька Л. І. Чорноліська культура Середнього Придністров’я (за матеріалами непоротівської групи пам’яток). – Львів, 1998. – 224с.

25. Кучера М. П. Городища милоградської культури в Київському Поліссі // Археологія. – 1976. – Вип. 20. – С.88-94.

26. Ляпушкин Н. И. Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа. – Л., 1961.

27. Махортых С. В. Киммерийцы на Северном Кавказе. – Київ, 1994. – 87с.

28. Мельниковская О. Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. – М., 1967.

29. Мелюкова А. И. Киммерийцы, скифы и их соседи в степи и лесостепи Восточной Европы // Археология СССР. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – Москва, Наука, 1989. – С.10-145.

30. Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир. – Москва, 1979. – 254с.

31. Мозолевський Б. М. Скіфський степ. – К., Наукова думка, 1987.

32. Мозолевський Б. М. Товста Могила – видатна пам’ятка Скіфії // Археологія. – 1972. – Вип. 5. – С.72-82.

33. Мозолевський Б. М. Товста Могила. – Київ, Наукова думка, 1979. – 250с.

34. Мошкова М. Г. Среднесарматская и позднесарматская культуры. – Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – Археология СССР. – Москва, 1989. – С.177-202.

35. Мурзін В. Ю. Проблема походження скіфів у сучасній історіографії // Археологія. – 1984. – Вип. 46. – С.22-31.

36. Мурзін В. Ю. Скіфи на Північному Кавказі (VII-V ст. до н. е.) // Археологія. – 1978. – Вип. 27. – С.22-35.

37. Недопако Д. П. Обробка заліза на Мотронинському городищі // Археологія. – 1999. – №1. – С.161-172.

38. Очир-Горяев. Сарматская проблема в скифо-сарматской археологии // СА. – 1992. – №2.

39. Паньков С. Металлургия железа у племен Восточной Волыни рубежа первой половины І тыс. н. е. // СА. – 1992. – №1.

40. Полін С. В. Про сарматське завоювання Північного Причорномор’я // Археологія. – 1984. – Вип. 45. – С.24-34.

41. Скифы и сарматы. – Киев: Наукова думка, 1977.

42. Скорий С. А. Киммерийцы в украинской лесостепи. – Киев-Полтава, Археологія, 1999. – 136с.

43. Скорый С. А. Мотронинское городище скифской эпохи. – Киев-Краков, 2001. – 200с.

44. Скорый С. А. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи. – Киев, 2003. – 190с.

45. Скорий С. А., Безсонова С. С. Кургани скіфської доби біля Мотронинського городища // Археологічні дослідження на Черкащині. – Черкаси, Сіяч, 1995. – С.68-78.

46. Скорий С. А., Хохоровські Я., Григор’єв В. П., Ридзевські Я. Центральна могила Великого Рижанівського кургану // Археологія. – 1999. – №1. – С.94-105.

47. Смирнов А. П. Скифы. – М., 1966.

48. Стрижак О. Етнонімія Геродотової Скіфії. – Київ, Наукова думка, 1988. – 222с.

49. Стрижак О. Етнонімія Птолемеєвої Сарматії. – Київ, Наукова думка, 1991. – 223с.

50. Тереножкин А. И. Киммерийцы. – К., 1976.

51. Тереножкин А. И. Предскифский период на днепровском Правобережье. – К., 1961.

52. Тереножкін О. І. Кіммерійські стели // Археологія. – 1978. – Вип. 27. – С.12-22.

53. Тереножкін О. І., Бессонова С. С., Мурзін В. Ю. Археологія раннього залізного віку на території України в роки X п’ятирічки // Археологія. – 1982. – Вип. 40. – С.48-55.

54. Хазанов А. Н. Очерки военного дела сарматов. – М., 1981.

55. Хазанов А. Н. Социальная история скифов. – М., 1975.

56. Черненко Е. В. Скифский доспех. – К., 1968.

57. Шрамко . А., Фомин Л. Д., Солнцев Л. А. Начальный этап обработки железа в Восточной Европе (доскифский период) // СА. -1977. -№1.

58. Шрамко Б. А. Археология раннего железного века Восточной Европы: Учебное пособие. – Харьков, 1983. – 133с.

59. Шрамко Б. А. К вопросу о технике земледелия у племен скифского времени в Восточной Европе // СА. – 1961. – №1.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 

Семінарське заняття № 8

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти