ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Античний світ Північного Причорномор’я

Питання для обговорення:

1. Грецька колонізація Північного Причорномор’я.

2. Географія. Характер забудови міст. Їх архітектура.

3. Господарство міст-колоній. Кераміка.

4. Ювелірне мистецтво.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Причини грецької колонізації.

2. Античний світ Північного Причорномор’я. Херсонес, Ольвія та ін.

3. Боспорська держава.

4. Культура давньогрецьких колоній Північного Причорномор’я.

5. Господарство міст-колоній Північного Причорномор’я.

Типологія і хронологія античної кераміки.

Рекомендована література:

1. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1985. – Т.2. – 507с.

2. Агбунов М. В. Давньогрецький Ніконій // Археологія. – 1979. – Вип. 32. – С.13-19.

3. Античная Тира и средневековый Белгород. – Київ, Наукова думка, 1979. – 146с.

4. Античные города Северного Причерноморья. – М. -Л., 1955.

5. Археология и история Боспора. – Симферополь, 1952.

6. Блаватский В. Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. – М., 1953.

7. Гайдукевич В. В. Боспорское царство. – М. -Л., 1949.

8. Ганіна О. Д. Античні бронзи з Піщаного. – К., 1970.

9. Давня історія України. – Київ, 1998. – Т.2. – 496с.

10. Жебелев С. А. Северное Причерноморье. – М. -Л., 1953.

11. Зубарь В. М. Херсонес Таврический в античную эпоху. – Київ, Наукова думка, 1993. – 140с.

12. Зубарь В. М. Херсонес Таврический и Римская империя. – Київ, Киевская Академия Евробизнеса, 1994. – 180с.

13. Калістов Д. П. Північне Причорномор’я в античну епоху. – М., 1953.

14. Корпусова В. М. Про населення хори античної Феодосії // Археологія. – 1972. – Вип. 6. – С.41-55.

15. Крапивина В. В. Ольвия. Материальная культура I-IV вв. н. э. – Киев, Наукова думка, 1993.

16. Крижицкий С. Д. Жилые ансамбли древней Ольвии IV-П вв. до н. е. – К., 1971.

17. Кругликова И. Т. Сельское хозяйство Боспора. – М., 1975.

18. Кутайсов В. А. Античный город Керкинитида, VI-II вв. до н. э. – Киев, Наукова думка, 1990.

19. Лапин В. В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. – К., 1966.

20. Леви Е. И. Ольвия. Город эпохи эллинизма. – Ленинград, Наука, 1985. – 160с.

21. Ольвия и ее округа. – Київ, Наукова думка, 1986. – 136с.

22. Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. – М., 1959.

23. Славин Л. М. Здесь был город Ольвия. – К., 1967.

24. Туровский Е. Я., Николаенко М. Ю., Горячук В. Н., Ладюков И. В. Древние амфоры в Северном Причерноморье. Справочник-определитель. – Киев, 2001.

25. Шелов Д. Б. Античный мир в Северном Причерноморье. – М., 1966.

26. Шовкопляс І. Г. Основи археології. – К., 1972.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 

Семінарське заняття № 9

Ранньослов’янський період

Питання для обговорення:

1. Зарубинецька культура.

2. Київська культура.

3. Черняхівська культура.

4. Празька (корчацька) культура.

5. Пеньківська культура.

6. Колочинська культура.

7. Райковецька культура

8. Роменська та волинцівська культури.

Теми повідомлень та рефератів:

Ранні слов’яни на території України.

2. Зарубинецька культура.

3. Київська культура.

4. Черняхівська культура.

5. Культура Прага-Корчак (празька культура).

6. Пеньківська культура.

7. Колочинська культура.

8. Волинцівська та роменська культури.

9. Культура типу Луки-Райковецької (райковецька культура)

10. Археологічні пам’ятки Черкащини ранньослов’янського часу.

Рекомендована література:

1. Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. – М., Наука, 1973.

2. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1986. – Т.3. – 576с.

3. Ауліх В. В. Зимнівське городище – слов’янська пам’ятка V-VII ст. н.е. в Західній Волині. – К., 1972.

4. Балагурі Е. А., Пеняк С. І. Закарпаття – земля слов’янська. – Ужгород, 1976.

5. Баран В. Д. Козак Д. Н., Терпиловський Р. В. Походження слов’ян. – К., 1991.

6. Баран В. Д. Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у с. Рашков). – Київ, 1988.

7. Баран В. Д. Ранні слов’яни між Дністром і Прип’яттю. – К., 1972.

8. Баран В. Д. Ранні слов’яни між Дністром і Прип’яттю. – К., Наукова думка, 1972.

9. Баран В. Л. Черняхівська культура. – К., Наукова думка, 1981.

10. Барцева Т. Д. и др. Металл черняховской культуры. – М., 1972.

11. Березовец Д. Т. Поселение уличей на р. Тясмин // МИА. – №108. – 1963.

12. Бідзіля В. І. Залізоплавильні горни середини І-го тис. н. е. на Південному Бузі // Археологія. – 1963. – №15.

13. Бобровська О. В., Сиволап М. П. Поховання черняхівської культури з підвісками-«кошиками» на Середньому Дніпрі // Старожитності І тис. н. е. на території України. – Київ, 2003. – С.33-43.

14. Брайчевская А. Т., Брайчевский М. Ю. Черняховское поселение у с. Леськи близ г. Черкассы // МИА. – 1967. – №139. – С.35-61.

15. Брайчевський М. Ю. Антський період в історії східних слов’ян // Археологія. – 1952. – Т.VII. – С.21.

16. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. – К., Наукова думка, 1968.

17. Винокур І. С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II-V ст. н. е. – К., 1972.

18. Винокур І. С. Черняхівська культура і слов’яни // Археологія. – 1999. – №2. – С.127-133.

19. Винокур І. С. Черняхівська культура: витоки і доля. – Кам’янець-Подільський, 2000.

20. Винокур І. С., Телегін Д. Я. Археологія України. – К., 1994.

21. Винокур І. С., Тимощук Б. О. Давні слов’яни на Дністрі. – Ужгород, 1977.

22. Гороховський Є. Л. Підковоподібні фібули Середнього Подніпров’я з виїмчастою емаллю // Археологія. – 1982. – Вип. 38. – С.16-36.

23. Давня історія України. – Київ, 2000. – Т.3. – 696с.

24. Даниленко В. М. Пізньозарубинецькі пам’ятки київського типу // Археологія. – 1976. – Вип. 19. – С.65-92.

25. Історія України. Курс лекцій. – К., 1991. – Т.1.

26. Корзухина Г. Ф. Предметы убора с выемчатыми эмалями V - первой половины VI вв. в Среднем Поднепровье. – М., 1978.

27. Кравченко Н. М. Пам’ятки черняхівської культури на Пороссі // Археологія. – 1973. – Вип. 8. – С.99-108.

28. Кухаренко Ю. В. Зарубинецька культура. – М., 1964.

29. Куштан Д. П., Сиволап М. П., Терпиловський Р. В. Пізньозарубинецьке поселення на Черкащині // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 1999. – Вип. 2. – С.34-36.

30. Магомедов Б. В. До вивчення черняхівського гончарного посуду // Археологія. – 1973. – Вип. 12. – С.80-87.

31. Магомедов Б. В. Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья. – Киев, 1987.

32. Максимов Е. В. Зарубинецкая культура на территории УССР. – Київ, Наукова думка, 1982. – 183с.

33. Максимов Е. В. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. – Київ, Наукова думка, 1972. – 184с.

34. Максимов Є. В. Кераміка зарубинецької культури // Археологія. – 1982. – Вип. 39. – С.40-50.

35. Могильники черняховской культуры. – Москва, Наука, 1979. – 208с.

36. Новые данные о зарубинецкой культуре в Поднепровье. – М., 1969.

37. Обломский А. М. О роли позднезарубинецкого поселения в сложении киевской культуры Среднего Поднепровья и Днепровского Левобережья // СА. – 1992. – №1.

38. Пачкова С. П. Участь місцевого компонента у формуванні зарубинецької культури // Археологія. – 1999. – №2. – С.6-24.

39. Пачкова С. П. Участь прийшлого компоненту у формуванні зарубинецької культури // Археологія. – 1999. – №4. – С.24-41.

40. Попович М. В. Мировоззрение древних славян. – Київ, Наукова думка, 1985.

41. Приходнюк О. М. Анты и пеньковская культура // Древние славяне и Киевская Русь. – Киев, 1989.

42. Приходнюк О. М. Археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я VI-ІХ ст. н. е. – К., 1980.

43. Приходнюк О. М. Пеньковская культура. – Воронеж, Воронежский ун-т, 1998. – 170с.

44. Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. – Київ-Львів, 1997.

45. Проблемы этногенеза славян. – К., Наукова думка, 1978.

46. Рудич Т. О. Антропологічні матеріали з черняхівського могильника Черкаси-Центр // Археологічні дослідження на Черкащині. – Черкаси, Сіяч, 1995. – С.87-91.

47. Рудич Т. О. До питання про антропологічний склад населення черняхівської культури на території Середнього Подніпров’я // Археологія. – 1999. – №4. – С.64-75.

48. Русанова И. И. Славянские древности VI-VII вв. Культура пражского типа. – М., 1974.

49. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – Москва, Наука, 1981. - 606с.

50. Седов В. В. Восточные славяне в VI-ХIII вв. н. э. – Москва, 1982. – 328с.

51. Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян – Москва, 1979.

52. Седов В. В. Славяне в древности. – Москва, 1994.

53. Сиволап Л. Г., Сиволап М. П. Черняхівський могильник Черкаси-Центр // Археологічні дослідження на Черкащині. – Черкаси, Сіяч, 1995. – С.79-86.

54. Симонович Е. О. Черняхівські племена Подніпров’я (культура та етнос) // Археологія. – 1973. – Вип. 10. – С.9-23.

55. Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. – К., 1990.

56. Сміленко А. Т. Глодоські скарби. – К., 1965.

57. Сміленко А. Т. Слов’яни та їх сусіди в Степовому Подніпров’ї (ІІ-ХІІ ст.). – К., 1975.

58. Сымонович Э. А. Городище Колочин I на Гомельщине // МИА. – 1963. – №108.

59. Хавлюк П. І. Зарубинецька культура Південного Побужжя та лівобережжя Середнього Дністра // Археологія. – 1976. – Вип. 18. – С.7-19.

60. Хавлюк П. І. Про ідеологічні уявлення слов’ян VIII-IX ст. // Проблеми історіі та археології давнього населення Української РСР: Тез. доп. – Київ, Наукова думка, 1989. – С.237-238.

61. Цигилик В. М. Населення Верхнього Подністров’я перших століть нашої ери. – К., 1975.

62. Циндровська Л. О. Пізньозарубинецькі пам’ятки на території України // Археологія. – 2000. – №1. – С.143-146.

63. Шишкін Р. Г. Господарсько-екологічна модель черняхівської культури (за матеріалами Середнього Подніпров’я) // Археологія. – 1999. – №4. – С.129-139.

64. Шовкопляс І. Г. Основи археології. – К., 1972.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

Семінарське заняття № 10

Археологія Київської Русі

Питання для обговорення:

1. Економіка стародавньої Русі:

а) землеробство і скотарство;

б) ремесла;

в) металургія;

г) гончарство, гутництво;

д) ювелірні ремесла.

2. Городища, селища, могильники.

3. Давньоруські міста.

Теми повідомлень та рефератів:

1. Утворення Давньоруської держави.

2. Давньоруські міста. Київ, Чернігів, Переяслав.

3. Давньоруські міста Черкащини. Канів, Корсунь та інші.

4. Археологічні пам’ятки давньоруського села.

5. Археологічні пам’ятки Черкащини давньоруського часу

6. Гончарство і гутництво Київської Русі.

7. Економіка стародавньої Русі.

8. Ювелірне ремесло Київської Русі.

9. Пам’ятки кочівників півдня України (печеніги, торки, половці)

Рекомендована література:

1. Археология Украинской ССР. – Киев, Наукова думка, 1986. – Т.3. – 576с.

2. Артамонов М. И. История хозар. – Л., 1962.

3. Бережинський В. Г. Озброєння війська Київської Русі // Археологія. – 1998. – №2. – С.138-147.

4. Березовець Д. Т. Руси в Подніпров’ї // Полтавський археол. зб. – 1999. – Полтава, Археологія, 1999. – С.321-350.

5. Бліфельд Д. І. Давньоруські пам’ятки Шестовиці. – К., 1977.

6. Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. – М., 1978.

7. Брайчевський М. Ю. Біля джерел слов’янської державності.

8. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. – К., 1968.

9. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

10. Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской. – К., 1966.

11. Давня історія України. – Київ, 2000. – Т.3. – 696с.

12. Довженок В. Й. Землеробство древної Русі. – К., 1961.

13. Довженок В. Й. Про типи городищ Київської Русі // Археологія. – 1975. – Вип. 16. – С.3-14.

14. Древнерусский город. – Київ, Наукова думка, 1984. – 159с.

15. Історія Української РСР. – К., 1977. – Т.1.

16. Каргер М. К. Древний Киев: в 2-х т. -М. – Л., 1958-1961. – Т.1-2.

17. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Мечи и сабли. IХ-ХIII вв. – Москва, Л., Наука, 1966. Вып. 1. (САИ).

18. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. IX-XIII вв. – Москва; Ленинград, Наука, 1966. Вып. 2. (САИ).

19. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Доспех, комплекс боевых средств. IX-XIII вв. – Ленинград, Наука, 1971. Вып. 3. (САИ).

20. Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. – Ленинград, Наука, 1973. (САИ).

21. Козак О. Д. Антропологічний склад та морфофізіологічні риси давньоруського населення Середнього Подніпров’я (за матеріалами могильника Григорівка) // Археологія. – 2000. – №1. – С.67-80.

22. Корзухина Г. Ф. Русские клады IX-XIII вв. – М., 1954.

23. Кучера М. П. Вивчення пам’яток давньоруського часу на території УРСР // Археологія. – 1977. – Вип. 26. – С.77-83.

24. Кучера М. П. Змієві вали Середнього Подніпров’я. – К., 1987.

25. Кучера М. П., Іванченко Л. І. Особливості городищ Чорних Клобуків Поросся // Археологія. – 1998. – №2. – С.100-104.

26. Мезенцева Г. Г. Давньоруське місто Родень: Княжа Гора. – К., 1968.

27. Моця О. П. Етнічний склад населення південноруських земель (за матеріалами поховальних пам’яток X-XII ст.) // Археологія. – 1992. – №1. – С.38-45

28. Моця О. П. Київська Русь: етапи формування державної території // Археологія. – 2001. – №1. – С.42-50.

29. Моця О. П. Населення південно-руських земель ІХ-ХІІІ ст. – Киев, 1993. – 160с.

30. Петраускас А. В. Ремісниче виробництво давньоруського поселення Автуничі // Археологія. – 1998. – №2. – С.104-110.

31. Петрашенко В. О. Давньоруське село за матеріалами поселення в Канівському Подніпров’ї // Археологія. – 1999. – №2. – С.60-77.

32. Петрашенко В. О. Літописні поляни – міф чи реальність // Археологія. – 1998. – №2. – С.53-62.

33. Рапопорт П. А. Военное зодчество западнорусских земель X-XIV вв. – Л., 1967.

34. Рыбаков Б. А. Древние русы // СА. – 1953. – №17.

35. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и Русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. – Москва, Наука, 1982.

36. Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. – Москва, Изд-во АН СССР. – 1948.

37. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. – М., Наука, 1987.

38. Славяне накануне образования Киевской Руси. – М., 1963.

39. Соловьева Г. Ф. Славянские союзы племен по археологическим данным в VII-XI вв. // СА. – 1956.

40. Толочко П. П. Древнерусский феодальный город. – К., 1989.

41. Толочко П. П. Древній Київ. – К., 1983.

42. Толочко П. П. Історична топографія стародавнього Києва. – К., 1972.

43. Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII вв. – К., 1980.

44. Толочко П. П. Шляхи формування давньоруських міст // Археологія. – 1998. – №1. – С.7-15.

45. Третьяков П. Н. Восточнославянские племена.

46. Шовкопляс І. Г. Основи археології. – К., 1972.

47. Щапова Ю. Л. Стекло Киевской Руси. – М., 1972.

48. Янин В. Л. Денежно-весовые системы средневековья: Домонгольский период. – М., 1956.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, повідомлення

 

Семінарське заняття № 11

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти