ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теоретичні засади археології. Археологія первісної доби

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1.

Теоретичні засади археології. Археологія первісної доби

Семінарське заняття №1 (2 год)

Археологія як наука

План

1. Поняття «Археологія». Предмет і завдання курсу «Археологія».

2. Періодизація і хронологія в археології.

3. Методи археології. Археологія та інші науки.

 

Основна література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України.- Тернопіль, 2004.

2. Залізняк Л.Л. Археологія України: курс лекцій. – К., 2005

3. Шовкопляс І.Г. Основи археології. – К.,1972.

 

Додаткова література:

1. Генинг В.Ф. Объект и предмет науки в археологии. – К.,1983.

2. Использование методов естественных наук в археологии. – К.,1981.

3. Мартынов А.И. Методы археологического исследования. – М.,1989.

4. Теория и методика археологических исследований. – К., 1982

 

Семінарське заняття №2 (2 год)

Становлення археологічної науки. Археологія в Україні

План

1. Зародження археології в часи античності та середньовіччя. Формування археології як науки у ХУІІІ ст.

2. Археологічні дослідження у ХІХ – на початку ХХ ст.

3. Напрямки археологічних досліджень у ХХ ст. Сучасна українська археологія.

 

Основна література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України.- Тернопіль, 2004.

2. Залізняк Л.Л. Археологія України: курс лекцій. – К., 2005

3. Шовкопляс І.Г. Основи археології. – К.,1972.

 

Додаткова література:

1. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

2. Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии. – К.,1982.

3. Монгайт А.Л. Археология в СССР. – М.,1955.

 

Семінарське заняття №3 (2 год)

Джерела, методи та методологія археологічних досліджень

План

1. Види археологічних пам’яток. Способи їх виявлення.

2. Методика польових археологічних досліджень:

а) дослідження курганів та курганних груп;

б) дослідження поселень та ґрунтових могильників;

в) польова фіксація археологічних матеріалів;

3. Камеральна обробка археологічних матеріалів. Їх збереження та використання.

 

Основна література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України.- Тернопіль, 2004.

2. Залізняк Л.Л. Археологія України: курс лекцій. – К., 2005

3. Шовкопляс І.Г. Основи археології. – К.,1972.

Додаткова література:

1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., 1980.

2. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.

3. Методика полевых археологических исследовний. –Л., 1989.

4. Методические рекомендации по исследованию курганных памятников. – К., 1986.

5. Словник-довідник з археології. – К.,1996.

6. Теория и методика археологических исследований. – К., 1982

Семінарське заняття №4 (4 год)

Кам’яний вік ( 1 млн. років тому - ІV тис. до н.е.)

План

1. Проблема походження людини в сучасній науці. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна, її обґрунтування.

2. Господарські заняття і форми соціальної організації в епоху палеоліту.

3. Характерні особливості доби мезоліту: зміни в господарській діяльності, соціальна організація.

4. Основні техніко-господарські досягнення в добу неоліту.

5. Первісні релігії та мистецтво за доби кам’яного віку.

Основна література:

1. Археология Украинской ССР. В 3-х т.т. – К., 1985-1986.-Т.1.

2. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Палеолит СССР.-М.,1984.

3. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Мезолит СССР.-М.,1989.

4. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочко. В 2-х кн. – К., 1994-1995.-Кн.1.

5. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

6. Залізняк Л.Л. Первісна історія України.-К.,1999.

 

Додаткова література:

1. Бибиков С.Н. Древнейший комплекс из костей мамонта: Очерк материальной культуры палеолитического человека. – К.,1981.

2. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

3. Даниленко В.М. Кам’яна могила. – К.,1986.

4. Елинек Ян. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. – Артия, 1985.

5. Каменный век: Памятники. Методика. Проблемы. – К.,1989.

6. Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам’яному віці. – К.,1992.

7. Сегеда С. Антропологія. – К.,

8. Сегеда С. Основи антропології. – К., 1995.

9. Станко В.Н. и др. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2: Вопросы культурно-исторической периодизации позднего палеолита Северного Причерноморья. – К.,1989.

10. Степанчук В. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому. – К.,2007.

11. Телєгін Д.Я. Мезолітичні пам’ятки України. – К., 1981.

12. Черниш О. Володимирівська палеолітична стоянка. – К.,1953.

 

Семінарське заняття № 5 (2 год)

Енеолітична доба в Україні (середина УІ – ІУ тисяч. до н.е.)

План

1. Трипільська культура на території України: походження, періодизація, основні заняття населення за археологічними даними.

2. Проблема трипільських протоміст.

3. Енеоліт Лівобережної України (середньостогівсько-хвалинська КІС, нижньомихайлівська та рогачицька культури).

Основна література:

1. Археология Украинской ССР. В 3-х т.т. – К., 1985-1986.-т.1.

2. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Энеолит СССР.-М.,1982.

3. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. В 2-х кн. – К., 1994-1995.-Кн.1.

4. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. У 3-х т. – Т.1.- К.,1997.

5. Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2-х тт.. – К.,2004.

6. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

7. Залізняк Л.Л. Первісна історія України.-К.,1999.

 

Додаткова література:

1. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

2. Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю. Трипільська культура: спогади про золотий вік. – Х.,2007.

3. Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу. – К.,2007.

4. Відейко М.Ю. Тріпільська цивілізація. – К. 2008.

5. Древнейшие скотоводы степей юга Украины. – К., 1987.

6. Збенович В.Г. Ранний этап трипольской культури на Украине. – К., 1989.

7. Ковалева И.Ф. Север Степного Поднепровья в єнеолите – бронзовом веке. – Днепропетровск,1984.

8. Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья: Опыт социальных реконструкцый в археологии. – К.,1993.

9. Кульбака В., Качур В. Індоєвропейські племена України епохи палеометалу. – Маріуполь,2000.

10. Памятники трипольской культуры в Северо-Западном Причерноморье. – К.,1989.

11. Телегін Д.Я. Середньостогівська культура доби міді. – К., 1973.

12. Черняков І.Т. Місце трипільської культури в стародавній історії Європи // Археологія. – 1993. - № 3.

 

Змістовий модуль 2.

Археологія доби бронзи та раннього залізного віку України

Семінарське заняття № 6 (4 год)

Доба бронзи в Україні (середина ІІІ – початок І тисяч. до н.е.)

План

1. Винайдення бронзи. Зміни у розвитку господарства та суспільному житті племен території сучасної України.

2. Культури раннього бронзового віку на території України..

3. Доба середньої бронзи.

4. Особливості розвитку племен на пізньому етапі бронзового віку за даними археології.

Основна література:

1. Археология Украинской ССР. В 3-х т.т. – К., 1985 – 1986. – Т.1.

2. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М.,1987.

3. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. В 2-х кн. – К., 1994 – 1995.-Кн.1.

4. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. У 3-х т. – Т.1. – К.,1997.

5. Етнічна історія давньої України. – К.,2000.

6. Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – К.,1999.

 

Додаткова література:

1. Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині доби бронзи та раннього заліза. – К.,1982.

2. Березанская С.С. Северная Украина в эпоху бронзы. – К., 1982.

3. Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. Культури эпохи бронзы на территории Украины. – К., 1986.

4. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

5. Ковалева И.Ф. Север Степного Поднепровья в єнеолите – бронзовом веке. – Днепропетровск,1984.

6. Ковалева И.Ф. Социальная и духовная культура племен бронзового века (по материалам Левобережной Украины). – Днепропетровск,1989.

7. Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины. – К.,1988.

8. Отрощенко В.В. Проблеми періодизації культур середньої та пізньої бронзи півдня Східної Європи. – К.,2001.

9. Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть: Монументальна антропоморфна скульптура далеких епох. – К.,1971.

10. Шарафутдинова И.Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. – К.,1982.

Семінарське заняття № 7 (2 год)

Сармати. Пізні скіфи. Таври

План

1. Періодизація сарматської культури у Північному Причорномор’ї. Особливості етнокультурної історії за археологічними матеріалами.

2. Поховальний обряд та матеріальна культура сарматських племен на території України.

3. Пізньоскіфські городища на Нижньому Дніпрі.

4. Кримська Скіфія.

 

Основна література:

1. Археология Украинской ССР. В 3-х т.т. – К., 1985 – 1986. – Т.2.

2. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – М.,1989.

3. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. В 2-х кн. – К., 1994 – 1995.-Кн.1.

4. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. У 3-х т. – Т.2. – К.,1997.

5. Етнічна історія давньої України. – К.,2000.

 

Додаткова література:

1. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

2. Высотская Т.Н. Неаполь – столица государства поздних скифов. – К.,1979.

3. Высотская Т.Н. Скифские городища. – Симферополь,1989.

4. Вязьмитина м.И. Золотобалковский Могильник. – К.,1972.

5. Вязьмітіна М.І. Золота балка. – К.,1962.

6. Гудкова А.В., Фокеев М.М. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная І - ІУ вв. н.э. – К.,1984.

7. Дашевская О.Д. Поздние скифы в Крыму. – М.,1991.

8. Зубар В.М. До історії Таврики ІІ – І ст до н.е. // Археологія. – 2003. - №1.

9. Зубар В.М., Храпунов І.М. Нові дослідження Любимівського городища // Археологія. – 1989. - №4.

10. Ковпаненко Г.Т. Сарматское погребение І в. н.э на Южном Буге. – К.,1986.

11. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К.,1994.

12. Полин С.В. От Скифии к Сарматии. – К.,1992.

13. Симоненко А.В., Лобай Б.И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в І в. н.э. – К.,1991.

14. Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. – М.,1984.

15. Щульц П.Н. Позднескифская культура и ее варианты на Днепре и в Крыму. // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1971. – №177.

 

Семінарське заняття № 10 (2 год)

Змістовий модуль 3.

Слов’яно-руська археологія

Семінарське заняття № 11 (2 год)

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1.

Теоретичні засади археології. Археологія первісної доби

Семінарське заняття №1 (2 год)

Археологія як наука

План

1. Поняття «Археологія». Предмет і завдання курсу «Археологія».

2. Періодизація і хронологія в археології.

3. Методи археології. Археологія та інші науки.

 

Основна література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України.- Тернопіль, 2004.

2. Залізняк Л.Л. Археологія України: курс лекцій. – К., 2005

3. Шовкопляс І.Г. Основи археології. – К.,1972.

 

Додаткова література:

1. Генинг В.Ф. Объект и предмет науки в археологии. – К.,1983.

2. Использование методов естественных наук в археологии. – К.,1981.

3. Мартынов А.И. Методы археологического исследования. – М.,1989.

4. Теория и методика археологических исследований. – К., 1982

 

Семінарське заняття №2 (2 год)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти