ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мал. 2. Графік рівняння часу h та схилення Сонця do.

 

Мал. 3. До знаходження географічної широти j - кута QOZ .

Практикум №3.

 

Тема: “Визначення поправки годинника”.

Мета уроку. Навчити учнів знаходити поправку показу годинника.

Обладнання: географічна карта, номограма для визначення рівняння часу h та схилення Сонця do.

Теоретичні відомості.

Видимий річний рух Сонця по екліптиці відбувається нерівномірно. Це пояснюється тим, що Земля рухається навколо Сонця із змінною лінійною швидкістю. Нерівномірність екліптичного руху Сонця, а також нахил екліптики до площини екватора приводить до того, що тривалість справжньої сонячної доби, тобто проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями центра видимого диска Сонця на одному і тому ж меридіані протягом року повільно змінюється. Тому справжню сонячну добу не можна взяти за одиницю вимірювання часу.

Основна одиниця лічби часу є середній сонячний час і зоряний час, а основна одиниця вимірювання проміжків часу відповідно середня сонячна доба і зоряна доба.

Середня доба – це проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями середнього екваторіального Сонця, тобто уявної точки, яка рівномірно рухається по небесному екватору (а не по екліптиці) проти стрілки годинника і завершує повний оберт, як і Сонце, за рік.

За початок відліку середньої доби приймають момент нижньої кульмінації середнього сонця. Середній час Tmпротягом доби визначається годинним кутом середнього Сонця tm, а саме : Tm= tm+ 12h. Середнє сонце є уявною точкою, безпосередньо виміряти його tmнеможливо, то середній час можна знайти зо справжнім сонячним часом Тo, відміченим від моменту нижньої кульмінації Сонця.

Tm= Тo+ h ,

h = Tm– Тo – рівняння часу

h – рівняння часу, яке додається алгебраїчно до Тo.

Справжній час визначається за виміряним годинним кутом центра видимого диска Сонця to

Тo= to+ 12h.

Значення рівняння часу h знаходять з графіка рівняння часу та схилення Сонця do(мал. 1). Знання рівняння часу дає можливість визначити поправку годинника, що показує середній час за моментом проходження Сонця через меридіан.

На кожному географічному меридіані є свій місцевий середній Tmі справжній сонячний Тo. Різниця місцевих однойменних часів двох довільно вибраних пунктів Землі в один і той же момент чисельно дорівнює різниці їх географічних довгот в годинній мірі Tm1– Tm2= Л1– Л2.

 

Мал. 1. Графік рівняння часу h та схилення Сонця do.

 

На основі цього правила визначається довгота будь-якого пункту за його місцевим середнім часом на нульовому (гринвіцький) меридіані Л0= 0h. Середній гринвіцький час називають всесвітнім часом Т0, його визначають у будь-якій точці Землі за радіосигналом точного часу. Л = Tm– T0.

Є ще поясний час Tn= Т0+ n,

n – номер пояса, Tn– поясний час – це середній час на меридіані, що проходить через середину пояса і прийнятий в усьому даному поясі.

Декретний час TД= Тn+ 1n.

Користуючись вище вказаними формулами можна вивести рівняння для обчислення декретного часу:

TД= Тo+ h + n – Л + 1n.

 

Виконання роботи.

1. У момент коли тінь гномона збігається з напрямом полуденної лінії Тo= 12 ‘00 m00 s, замітьте показ годинника Tгод, що йде за декретним часом.

2. З графіку рівняння часу h та схилення Сонця do(мал.. 1) знайдіть значення рівняння часу h в цей день. Знаючи географічну довготу місця Л обчисліть декретний час у момент справжнього полудня за формулою: TД= Тo+ h + n – Л + 1h, n – номер годинного пояса.

3. Знайдіть поправку показу годинника t = TД– Tгод.

4. Поправку годинника можна визначити не знаючи положення полуденної лінії на площадці, якщо на ньому зробити відлік показів T1і T2в момент часу, коли тінь гномона послідовно займає положення АВ і (мал. 2). Півсума ½*(T1+ T2) = Tгод, зроблених відліків на циферблаті годинника, що перевіряється, відповідає справжньому полудню, тобто Тo= 12h. Звідси поправка годинника

t = (Тo+ h + n – Л + 1n) – Tгод.

Паправка t може бути додатньою або від’ємною. Якщо t від’ємне, то покази годинника Tгодбільші від Tmна t – годинник поспішає. t додатнє, то покази годинника менші за Tm– годинник відстає.

5. У пункті, географічна довгота якого Л=4h58m,5, гномон висотою 60 см в момент справжнього полудня 15 жовтня відкидає тінь завдовжки 76 см. в цей час годинник, що йде за декретним часом V поясу, показував 12h44m. Знайти поправку годинника і географічну широту пункту.

 

Мал. 2. Гномон. До визначення висоти Сонця в меридіані.

 

 

Практикум № 4.

 

Тема: “Визначення географічної довготи місця спостереження”.

Мета практикуму. Навчити учнів визначати геграфічну довготу місця спостереження.

Обладнання: гномон, годинник, географічна карта України.

 

Теоретичні відомості.

На кожному географічному мередіані є свій місцевий середній і справжній сонячний час. Різниця місцевих одноіменних часів двох довільно вибраних пунктів Землі в один і той же момент дорівнює різниці їх географічних довгот в годинній мірі, тобто Тм1-Тм2=Л12

де Л1, Л2, географічна довгота двох вибраних пунктів.

Т1 , Т2-місцевий середній час.

На основі цього правила визначається довгота будь-якого пункту за його місцевим середнім часом і середнім часом на нульовому-гринвіцькому мередіані (Л0=0)

Середній гринвіцький час називають всесвітнім часом Т0, його визначають в будь-якій точці Землі за радіосигналом точного часу або за хронометром, який показує всесвітній час.

Географічна довгота будь-якого пункту Землі Л=Тм0.

У момент кульмінації Сонця місцевий час дорівнює Тм=12h. Зафіксувавши в момент місцевого полудня покази годинника, який іде за київським часом Тк маємо: Тм - Тк = Лм - Лк, звідси Лм = 12h - Тк + Лк,

де Лк=02h 02m географічна довгота Києва.

Географічна довгота місця спостереження обчислюватиметься за формулою: Лм = 12h - Тк + Лк.

Мал. 1. Гномон. До визначення висоти Сонця в меридіані.

 

 

Виконання роботи.

1. Встановити гномон (мал. 1) на рівній горизонтальній площадці вертикально.

2. Ближче до полудня, Сонце підніметься вище, а в момент полудня тінь стає найкоротшою. В цей момент виміряйте покази годинника, що йде за київським часом Тк.

3. Користуючись формулою Л = 12h - Тк + ЛК, обчислимо географічну довготу місця спостереження.

4. Користуючись географічною картою, знайдіть географічну довготу місця спостереження і порівняйте з географічною довготою визначену експериментально.

5. Обчисліть похибку вимірювання.

6. Зробіть висновок про виконання роботи.

7. Чому дорівнює географічна довгота пункту, якщо його годинник у момент передачі радіосигналу "12 годин всесвітнього часу" показував Т m = =17h 30m ?

 

8. Географічна довгота Ужгорода 1h 29m сх. д.,а Луганська 2h 38m сх. д. На скільки хвилин Сонце у Луганську кульмінує раніше ніж в Ужгороді, вони розміщені на одній і тій географічній широті.

 

 

Практикум №5.

 

Тема: “Вимірювання моментів часу сходу і заходу світил і Сонця”.

Мета практикуму. Виміряти моменти часу сходу і заходу світил в день виконання роботи.

Обладнання: географічна карта України, чотиризначні таблиці, графік рівняння часу h та схилення Сонця.

 

Теоретичні відомості.

Усі зорі, в тому числі й Сонце, рухаються над горизонтом так, що точка їх верхньої кульмінації симетрична відносно точок сходу і заходу. Тому достатньо знати моменти кульмінацій світил за місцевим часом. Для Сонця це завжди буде місцевий полудень, тобто Т ВК = 12h . Момент верхньої кульмінації зорі знаходимо з таких міркувань. Відомо, що різниця місцевих часів (зоряного і сонячного) двох пунктів Землі дорівнює різниці їх географічних довгот. Такими пунктами виберемо місце спостереження і Гринвіч.

Тоді: SM – S0 = ЛМ – Л0 (1)

ТМ – Т0 = ЛМ – Л0 (2)

 

де S0 , Т0 , Л0 - відповідно зоряний, сонячний час і довгота Гринвіча.

У момент кульмінації зорі місцевий зоряний час дорівнює прямому сходженню зорі, тобто SM = a . Числове значення S0 на початок календарної доби необхідно виписати з таблиці 1 “Ефемериди Сонця і Місяця” (1). Якщо астрономічного календаря немає, то наближене значення S0 на будь-яку добу року можна обчислити з таких міркувань. Оскільки за початок зоряної доби взято момент верхньої кульмінації точки весняного рівнодення g , а за початок сонячної доби-момент нижньої кульмінації центра сонячного диска (або середнього Сонця), то зоряний і сонячний час збігаються 22 вересня (S0 = 0h). Кожної доби зоряний час випереджатиме сонячний майже на 4m (точніше на 3m 56s, 56). Тоді зоряний час на початок довільної календарної доби можна обчислити з виразу:

S0 = 4m N (3)

де N - порядковий номер доби, відрахований від 22 вересня.

Припустимо, що в момент спостереження у Гринвічі буде місцева північ, тобто T0 = 0h = 24h

Тоді місцевий сонячний час кульмінації зорі визначиться так:

TM = 24h (0h ) - S0 + a (4)

 

Для знаходження моментів часу і заходу зорі визначимо її годинний кут у момент заходу, скориставшись формулою косинусіав паралактичного трикутника:

cos t = - tg j * tg d (5)

 

де d - схилення зорі, j - географічна широта.

Годинний кут, обчислений за формулою (5), має два значення:

“+” - для моменту заходу (t < 1800) і ” - “ - для моменту сходу (t > 1800).

Сферичний трикутник PZM зображений на малюнку 1, вершинами якого є полюс світу Р, зеніт Z і спостережуване світило М, називається паралактичним трикутником. Його вигляд залежить від географічної широти місця спостереження і від положення світила відносно площин небесного меридіана і математичного горизонту.

 

Мал. 1. Паралактичний трикутник з вершинами: полюс світу, зеніт і Сонце.

 

Сторонами і кутами паралактичного трикутника є:

È ZM -зенітна віддаль світила,

È ZP = 900 - j -доповнення географічної широти j до 900

È PM = 900 - d -полярна віддаль світила

Ð ZPM = t -годинний кут,

Ð MZP = 1800 - A -доповнення азимута А до 1800

Ð PMZ -паралактичний кут.

Значення прямого сходження a і схилення d зорі можна з достатньою точністю визначити за рухомою картою зоряного неба.

Знайдені значення годинного кута t переводимо з градусної міри у годинну, врахувавши що 150 – 1 год., 10 – 4 хв., 15’ – 1хв., 15” – 1 с..

Місцевий сонячний час сходу і заходу зорі визнвчається з виразів:

Тсх =Тм - t ; Тзх = Тм + t ( 6 )

Аналогічно визначаються й моменти місцевого часу сходу й заходу Сонця:

Т=12h - to , Т=12h + to ( 7 )

де to обчислимо за формулою ( 5 ), а схилення Сонця do можна знайти з рівняння часу h та схилення Сонця do.(мал. 3) [ 3 ], або обчислено за формулою do= 230,5 * sin (N – 81), де N – порядковий номер доби від 1 січня.

Тривалість дня буде: DТ = Тзхo - Тсхo = 2t ( 8 )

 

Завдання №1.

Оцінити умови спостереження зорі.

1. За допомогою рухомої карти зоряного неба знаходимо екваторіальні координати зорі.

2. Користуючись географічною картою знайти географічну широту даної місцевості.

3. Обчислити місцевий зоряний час S0 за формулою ( 3 )

4. Обчислити місцевий сонячний час верхньої кульмінації зорі. Тм за формулою ( 4 )

5. Обчислити годинний кут за формулою ( 5 ). Градусну міру кута, перетворити в годинну. .

6. Обчислити моменти часу сходу і заходу зорі за формулою ( 6 )

7. Оцінити умови спостереження зорі.

8. Користуючись формулою h = (900 - j ) - | d | визначити висоту кульмінації зорі над горизонтом.

9. Намалювати небесну сферу, показати верхню і нижню кульмінацію зорі.

 

Завдання №2.

Знайти час сходу і заходу Сонця та тривалість дня на дату спостереження.

1. Користуючись графіком рівнянням часу h та схилення Сонця do знайдіть схилення Сонця на дату спостереження (див. Мал. 3 ).

2. Користуючись формулою ( 5 ) обчислити годинний кут t .

3. Перевести годинний кут з градусної міри у годинну.

4. Обчислити час сходу і заходу Сонця за формулою ( 7 )

5. Знайти тривалість дня, користуючись формулою ( 8 ).

Мал. 2. Графік рівняння часу h та схилення Сонця do.

Післямова

 

Викладений у навчально-методичному посібнику матеріал активізує пізнавальну діяльність учнів, покращує рівень знань, викликає інтерес до астрономії.

Вважаю, що досвід роботи може бути використаний вчителями астрономії загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій тому, що:

1. Може поповнити методичний банк учителя.

2. Доступний в реалізації.

3. Викликає і підтримує в учнів інтерес до навчального матеріалу, активізує їх творчі здібності, сприяє бажанню активно, власними силами здобувати знання.

 

Література

 

1. Брадіс В. М. Чотиризначні математичні таблиці. К.1981-С.65-70.

2. Вигодський М.Я. Довідник з елементарної математики. М.1986. -С.175-182.

3. Воронцов-Вельямінов Б.О. Астрономія 11 клас. К.1989 -С.142-144.

4. Денисюк П.Ф. Шкільний курс астрономії і фізики в кросвордах на уроці. Континент. Вінниця 1993.

5. Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба. М. 1987 -С.70-174.

6. Климишин І.А. Астрономія 11 клас. Київ. 2004. -С.27-30.

7. Криськів Ц. Каргіна І. Фізика та астрономія в школі. -2002 .-№4.- С.54-55.

8. Чепрасов В.Г. Завдання, запитання і задачі з астрономії. К.1992. -С.17-18. -С.58-59

9. Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії. К.1976. -С.46-51. -С.80-81. -С.109-113. -С.207-210.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти