ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ

РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

 

 

Харків – 2013


ББК 24.1я73

УДК 546(075.8)

Х – 46

 

 

Корольова Т.М.

Біологія. Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт з дисципліни для студентів 1го курсу всіх спеціальностей. - Х.: ХМК, 2013.-77с.

 

Рекомендовано методичної Радою Харківського машинобудівного коледжу, протокол № 3 від 31.03.2013 р.

 

Рецензент: викладач вищої категорії Харківського машинобудівного коледжу Гришечкіна А.М.

 

 

ББК 24.1я73

© Харківський машинобудівний коледж

 

ЗМІСТ

Передмова 5

Лабораторна робота №1. Дослідження та визначення деяких органічних речовин та їх властивостей 6

Лабораторна робота №2. Дослідження та вивчення властивостей ферментів 9

Практична робота №1.Розв’язання елементарних вправ з молекулярної біології

біології 12

Лабораторна робота №3. Дослідження будови клітин прокаріотів і еукаріотів 16

Лабораторна робота №4. Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин. Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра 19

Практична робота №2. Розв’язання типових задач з молекулярної біології 21

Лабораторна робота №5. Будова хромосом. Мітотичний поділ клітин 25

Практична робота №3. Порівняння мітозу і мейозу 30

Лабораторна робота №6.Дослідження будови тканин тваринного організму і тканин рослинного організму 35

Лабораторна робота №7. Дослідження будови статевих клітин. Форми розмноження організмів 39

Лабораторна робота №8. Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння 42

Практична робота № 4 Розв‘язання типових задач з генетики. Моногібридне схрещування 47

Практична робота № 5 Розв‘язання типових задач з генетики. Дигібридне схрещування 51

Лабораторна робота №9. Дослідження мінливості у рослин. Побудова

варіаційного ряду і варіаційної кривої 56

Практична робота № 6.Розв’язання задач з екології 59

Практична робота № 7.Порівняння природного і штучного добору 63

Практична робота № 8. Аналіз пристосувань організмів до умов середовища 70

Література 72

Додатки 73

ПЕРЕДМОВА

Ці методичні вказівки призначені для використання при підготовці і виконанні лабораторних та практичних робіт з біології для студентів 1-«а» курсу всіх спеціальностей Харківського машинобудівного коледжу.

Лабораторні роботи – особлива форма організації навчання біології. Вони проводяться з метою збагачення студентів новими знаннями, систематизації навчального матеріалу, організації творчої пошукової діяльності, формування практичних вмінь і навичок дослідницької роботи з біології.

Кожна лабораторна робота включає теоретичну частину, практичні дослідження і висновки.

Теоретична частина – це питання-тести призначені для узагальнення і систематизації знань, одержаних студентами під час вивчення теми.

Практичні дослідження – інструкції, план досліджень, малюнки, схеми, узагальнюючі і порівняльні таблиці.

Висновки – підсумки лабораторної роботи, систематизація експериментальних даних, самоспостереження і аналіз результатів.

Головна мета практичних робіт – це вдосконалення і закріплення одержаних знань шляхом виконання біологічних вправ, задач і завдань. При виконанні практичних робіт студенти мають можливість глибше вивчити матеріал з відповідних тем дисципліни, навчитися застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань.

Методичні вказівки побудовані таким чином, що кожна практична робота починається питаннями-тестами, які дають можливість перевірити і узагальнити студентам знання з основ теми; наводяться приклади типових завдань і пропонуються методи їх розв’язання. Це може бути використано студентами під час самостійного розв’язання індивідуальних завдань.

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема. Дослідження та визначення деяких органічних речовин та їх

Властивостей

Мета:1. Закріпити знання про органічні речовини і ознайомитись з

принципами визначення ліпідів, білків і полісахаридів, які входять

до складу організмів, дослідити їх властивості.

2. Навчитись самостійно характеризувати речовини та визначати їх

приналежність до певного класу органічних сполук за хімічними

властивостями.

3. Проводити експерименти, спостерігати, аналізувати результати

дослідів, робити висновки.

Обладнання:штатив з пробірками, шпатель або ложечка, піпетка, скляна

паличка, склянка з гарячою водою, аркуш паперу, шматочок сирої

картоплини, насіння соняшника або горіха, крохмаль, рослинна

олія, вода, 1% розчин Люголя або 3% розчин йоду, розведений

водою, розчин спирту, ефір чи бензин, спиртівка, тримач для

пробірок.

 

I. Тести для перевірки знань

Виберіть із запропонованих відповідей правильні та підкресліть їх

 

1.Клас яких сполук утворюється з'єднанням води з вуглецем (формально): а)ліпіди; б)білки;в) вуглеводи; г) вуглеводні; д)спирти ?

2.Визначте полісахариди, які не мають солодкого смаку і не розчинні у воді: а) глюкоза; б) целюлоза; в) фруктоза; г) крохмаль; д) глікоген;

3.Який серед наведених вуглеводів найпоширеніший серед рослин:

а) глюкоза; б) целюлоза; в) фруктоза; г) крохмаль; д) глікоген;

е) сахароза ?

4.Як називають прості сахари: а) вуглеводи; б)полісахариди; в)моносахариди; г)дисахариди; д)олігосахариди ?

5.Мономером крохмалю й глікогену є: а)глюкоза; б)сахароза; в)рибоза; г)галактоза; д) вода.

6.Універсальним джерелом енергії є: а) глюкоза; б) жир; в) вода; г)білки; д) крохмаль.

7.За розчинністю ліпіди належать до таких сполук: а)гідрофільних; б)гідрофобних; в)обидві відповіді вірні.

8.До складу молекул жирів входять залишки: а)фосфатної кислоти; б)багатоатомних спиртів; в) жирних кислот; г) гліцерину;

д) амінокислот; е) аміноспиртів;

9.До ліпідів належить: а) воски; б) глікоген; в) целюлоза; г) хітин;

д) фруктоза.

10.У насінні і плодах яких рослин є велика кількість жирів: а)горох; б)соняшник; в) картопля; г)горіхи; д)олива; е)кукурудза; є)морква ?

 

II. Виконання дослідів

Дослід №1. Виявлення полісахаридів (крохмалю) та дослідження їх властивостей

1.До пробірки помістіть небагато крохмалю, додайте 1-2 мл води,

перемішайте вміст.

- Чи розчиняється крохмаль у воді?

Опишіть свої спостереження, поясніть їх.

2.До вмісту пробірки долийте 1-2 краплі 1% розчину Люголя або 3%

розчину йоду. Спостерігаємо зміну забарвлення. Опишіть свої спостереження, поясніть їх.

3.Суміш води і крохмалю нагрійте у склянці з гарячою водою або на водяній бані, ретельно її перемішуючи скляною паличкою, потім охолодіть. Опишіть свої спостереження, поясніть їх. Складіть рівняння реакції, що відбулася.

4.На зріз картоплини помістіть 1-2 краплі розчину Люголя або розчину

йоду у воді. Опишіть свої спостереження, поясніть їх. Запишіть результати.

5.Визначення наявність глюкози у яблуці. Помістіть протерту м’якоть

яблука у пробірку і додайте туди 2-3 мл свіжоприготованого розчину сульфату купруму. Доведіть вміст пробірки до кипіння. Спостерігаємо появу червоного забарвлення гемоксиду купруму.

Запишіть результати.

 

Дослід 2. Визначення білків та дослідження їх властивостей

1.Визначення наявності білка у курячому яйці. Помістіть трохи білка

курячого яйця у пробірку і додайте туди кілька крапель розчину нітратної кислоти. Спостерігаємо появу жовтого забарвлення. Опишіть свої спостереження, поясніть їх.

2.Спостереження денатурації білка. У пробірку помістіть трохи білка

курячого яйця, додайте 1-2 мл води і доведіть до кипіння. Запишіть

результати.

 

Дослід 3. Визначення ліпідів та дослідження їх властивостей

1.У три пробірки помістіть по 0,2-0,3 мл рослинної олії, потім у першу

пробірку додайте 5 мл води, у другу – 5 мл ефіру чи бензину, у третю - 5 мл спирту. Вміст усіх трьох пробірок енергійно струсіть. Опишіть свої спостереження, поясніть їх.

2.На аркуші паперу розітріть насіння соняшника або горіха. Опишіть свої

спостереження, поясніть їх.

 

 

ІІІ.Заповніть таблицю: Властивості органічних речовин

Органічні речовини Властивості Яким чином визначили властивості
Вуглеводи    
Білки    
Ліпіди    

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти