ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклади розв’язків типових вправ

1. Один із ланцюгів молекули ДНК має таку будову: ТАГ-ЦАТ-ТАЦ-ГАА-ААА-АГЦ-ГГЦ-ТЦА-ТТА-АТЦ. Яка послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі цієї молекули ДНК?

Розв'язок.

Послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі ДНК визначають відповідно до принципу комплементарності – (А=Т; Г=Ц). Тому, будова другого ланцюга даної молекули ДНК буде мати вигляд: АТЦ-ГТА-АТГ-ЦТТ-ТТТ-ТЦГ-ЦЦГ-АГТ-ААТ-ТАГ

 

2. Один із ланцюгів молекули ДНК має таку будову:

ТТГ-ГАТ-АТЦ-ГЦА-АТА-ТГА-АГЦ-ЦЦА-ТТА-ГТЦ. Визначити:

а) яка послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі цієї молекули ДНК?

б) відсотковий вміст нуклеотидів кожного виду в молекулі ДНК.

Розв'язок.

а) Згідно з правилом комплементарності послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі даної молекули ДНК буде мати вигляд: ААЦ-ЦТА-ТАГ-ЦГТ-ТАТ-АЦТ-ТЦГ-ГГТ-ААТ-ЦАГ

б) Загальна кількість нуклеотидів в даній молекулі ДНК становить – 60. Кількість нуклеотидів А=Т=18, Г=Ц=12. Відсотковий вміст аденінових, тимінових, гуанінових та цитозінових нуклеотидів буде становити:

18 12

А=Т= —— = 0,3 (30%); Г=Ц= —— = 0,2 (20%)

60 60

 

3.Ділянка ланцюга молекули має таку будову:

ЦАГ-ТГА-ТАГ-ЦТА-ААЦ-АТА-ЦГА-ТЦГ. Побудуйте комплементарну ділянку і- РНК

Розв'язок.

Переписування спадкової інформації з молекули ДНК на молекулу і-РНК відбувається за принципом комплементарності (А=У; Т=А; Г=Ц). Тому, послідовність нуклеотидів в молекулі і-РНК буде мати вигляд: ГУЦ-АЦУ-АУЦ-ГАУ-УУГ-УАУ-ГЦУ-АГЦ

4.Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АЦЦ-ГАА-ТАТ-ТЦГ-ЦАТ-АГЦ. Внаслідок реплікації утворився другий ланцюг. Написати структуру новоутворених молекул ДНК.

Розв'язок.

В основі самоподвоєння (реплікації) молекули ДНК лежить принцип комплементарності. Послідовність нуклеотидів у новоствореному ланцюзі визначається їхньою послідовністю у ланцюзі молекули ДНК, яка слугує формою (матрицею). Отже, завдяки тому, що в дочірніх молекулах ДНК один ланцюг успадковується від материнської молекули, а другий – синтезується заново, вони є точною копією материнської ДНК. Тому, в результаті реплікації утворяться дві ідентичні молекули ДНК, кожна з якої має вигляд:

АЦЦ – ГАА – ТАТ – ТЦГ – ЦАТ – АГЦ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

ТГГ – ЦТТ – АТА – АГЦ – ГТА – ТЦГ

 

5.Довжина фрагмента молекули ДНК – 1360 нм. Визначте кількість азотистих основ у даному фрагменті, якщо відомо, що довжина однієї комплементарної пари становить 0,34нм.

Розв'язок.

Визначимо кількість комплементарних пар в молекулі ДНК:

1360:0,34= 4000 пар нуклеотидів. Кількість нуклеотидів, а отже і азотистих основ буде становити: 4000 . 2= 8000

6.Визначити амінокислотний склад пептиду, який кодує і-РНК такого складу: ЦЦГ – ЦАЦ – ЦУА – ЦГУ – УУГ.

Розв'язок.

Користуючись таблицею генетичного коду (додаток №1) визначаємо послідовність амінокислотних залишків, які входять до складу молекули білка (пептиду). Він буде мати вигляд: Про-Гіс-Лей-Арг-Лей

 

7.Фрагмент ланцюга і-РНК складається з послідовно розміщених кодонів:

АУЦ-ГУГ-АУГ-УГЦ-УУУ-АУА-ЦАА-АУЦ. Які т-РНК (з якими антикодонами) будуть відповідати даній структурі і-РНК?

Розв'язок.

Транспортна РНК своїм триплетом, що розміщений на верхівці молекули (антикодоном), за принципом комплементарності взаємодіє з триплетом (кодоном) і-РНК, який дає сигнал про початок синтезу поліпептидного ланцюга. Тому послідовність антикодонів молекул т-РНК буде така:

УАГ-ЦАЦ-УАЦ-АЦГ-ААА-УАУ-ГУУ-УАГ

2. Задачі для самостійної роботи

1. Один із ланцюгів молекули ДНК має таку будову:

а) ГАЦ-ТАЦ-ТТТ-ТЦГ-ГЦА-АЦГ-ААА-ТЦГ-ТЦЦ-ТГЦ-ТТТ-ЦГА;

б) АТЦ-ТЦГ-ТАГ-ЦЦЦ-АЦА-АГЦ-ТАГ-ЦТА-АГА-ГТЦ-ГГГ-ЦТА.

Яка послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі цієї молекули ДНК?

 

2. Один із ланцюгів молекули ДНК має таку будову:

АТЦ-ААГ-ГАЦ-ГЦЦ-ЦТА-ТАЦ-АЦЦ-ГЦА-ТГА-ГТА

Визначити: а) Яка послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі цієї

молекули ДНК?

б) Відсотковий вміст нуклеотидів кожного виду в молекулі ДНК.

 

3. Ділянка ланцюга молекули ДНК має таку будову:

а) ААЦ-ТЦГ-ТАГ-ЦТА-ЦЦЦ-АЦА-АГА;

б) ЦАТ-АГЦ-ТТА-ТЦА-АГТ-ГТЦ-ЦЦГ.

Побудуйте комплементарну ділянку і- РНК.

 

4.Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має таку послідовність нуклеотидів:

а)АТГ-ЦТА-ААТ-ЦГГ-ГАТ-АЦЦ-ГАА-АЦГ

б) ЦАТ-АГЦ-ТТА-ТЦА-АГТ-ГТЦ-ЦЦГ.

Написати новоутворені молекули ДНК, що утворилися внаслідок

реплікації молекули ДНК.

 

5.а)Довжина фрагмента молекули ДНК – 6800 нм. Визначте кількість

азотистих основ у даному фрагменті.

б) Фрагмент молекули ДНК має 4000 азотистих основ. Визначте довжину

даного фрагмента молекули ДНК.

 

6.Гормон росту людини (соматотропін) – білок, що містить191 залишок

амінокислот. Скільки кодуючих нуклеотидів і триплетів входить до

складу гена гормону росту?

 

7.Дано і-РНК такого складу : УАА-АУЦ-ЦАА-АУА-УУУ-АЦУ-ГУУ.

а)Визначте послідовність амінокислот в молекулі білка, що кодується

даною і-РНК; б)Якою буде структура синтезованого білка, якщо в

даному ланцюзі і-РНК буде втрачено сьомий (Ц) нуклеотид?

(дивись додаток №1 «Генетичний код»)

 

8. Один із ферментів у організмі собаки містить 150 амінокислот.

Визначити масу фрагмента ДНК, в якому закодовано цей фермент, якщо

маса одного нуклеотиду становить 340а.о.м.

 

9. Фрагмент одного з пептидних ланцюгів ферменту підшлункової залози –

рибонуклеази складається з 9 амінокислот:

Глі-Асп-Про-Тир-Вал-Про-Вал-Гіс-Фен. Визначити будову ділянки і-

РНК, яка кодує цей пептидний ланцюг, і типи т-РНК, що беруть участь у

синтезі білка.

 

 

III. Складіть висновки до практичної роботи

ДНК в організмі виконує функції:_____________________________________

і-РНК виконує функцію:_____________________________________________

т-РНК виконує функцію:_____________________________________________

Порівняйте будову ДНК та РНК:______________________________________

Біологічне значення процесу реплікації полягає:_________________________

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема. Дослідження будови клітин прокаріотів і еукаріотів

Мета:1. Закріпити знання про особливості будови клітин прокаріот

і еукаріот. На основі одержаних знань вміти здійснювати

порівняльний аналіз клітин прокаріот та еукаріот.

2. Дослідити будову клітин прокаріот і еукаріот.

3. Закріпити навички спостереження і роботи з мікроскопом.

 

Обладнання:мікроскоп, препарувальний набір, предметні і накривні скельця,

фіксовані мікропрепарати м’язової, епітеліальної, сполучної

тканин тваринних клітин, луска цибулі, листки кімнатних рослин

(бальзаміна, традесканції), сухі дріжджі, тепла вода, таблиці

„Будова рослинної та тваринної клітини”, електронно-

мікроскопічні фотографії клітин рослин, тварин.

 

I. Тести для перевірки знань

Виберіть із запропонованих відповідей правильні та підкресліть їх

1.Розміри клітин бактерій: а)0,01 мкм; б) 0,1мкм; в) 10 мкм; г)100 мкм; д)1000 мкм.

2.Клітини прокаріот складаються з: а)поверхневого апарату і цитоплазми; б) поверхневого апарату і ядра; в) поверхневого апарату, цитоплазми і ядра; г) цитоплазми і ядра; д) поверхневого апарату, цитоплазми і ДНК.

3.Клітини еукаріот складаються з: а) поверхневого апарату і ядра;

б) цитоплазми і ядра; в) поверхневого апарату і цитоплазми;

г) поверхневого апарату, цитоплазми і ДНК; ; д) поверхневого апарату, цитоплазми і ядра.

4.До прокаріотів належать: а)бактерії; б) віруси в) найпростіші г)ціанобактерії; д) гриби.

5.Еукаріоти: а)завжди одноклітинні; б)завжди багатоклітинні

в) одноклітинні та багатоклітинні; г)не мають клітинної будови.

6.Визначте особливості будови і життєдіяльності у бактерій і ціанобактерій:

А – органели руху;

Б – статевий процес;

В – поверхневий апарат;

Г – органели;

Д – фотосинтезуючі органели.

1.рибосоми. 2.конюгація 3.хроматофори

4.вакуолі. 5.плазматична мембрана 6.джгутики.

7.Визначте процеси життєдіяльності у прокаріот:

А – автотрофне живлення;

Б – гетеротрофне живлення;

В – дихання;

Г – розмноження;

Д – пристосування до несприятливих умов.

1.конюгація 2.сапротрофи 3.хемотрофи

4.спороутворення 5.паразити 6.фототрофи

7.аероби; 8.анаероби 9.поділ (мітоз)

8. Які органели є в клітинах таких організмів:

А – прокаріот?

Б – тільки рослин?

В – тільки тварин?

Г – і в рослин і в тварин однакові?

Д – в еукаріот з’являються лише під час поділу клітини?

1.пластиди 2.хромосоми 3.хемотрофи

4.нуклеоїди 5.клітинна стінка 6.фототрофи

7.рибосоми 8.плазматична мембрана 9.комплекс Гольджі

 

II. Виконання дослідів

Дослід №1. Вивчення будови клітин прокаріот

1.Підготуйте мікроскоп до роботи.

2.Зубочисткою зішкребіть з поверхні зубів біля ясен наліт, що містить бактерії, нанесіть його на предметне скло, виготовіть препарат і розгляньте під мікроскопом клітини бактерій.

3.Порівняйте побачене з малюнком на таблиці та мікрофотографіями (див. додаток №2). Визначіть основні складові частини клітин.

4.Замалюйте схему будови клітини бактерій, зробіть позначення.

5.Зробіть висновок про особливості будови клітин прокаріот.

 

Дослід №2. Вивчення будови клітин еукаріот (клітини тварин)

1.Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати тваринних клітин

м’язової, епітеліальної, сполучної тканин. Порівняйте побачене з малюнками на таблицях та мікрофотографіями (див. додаток №3). Визначте основні складові частини клітин тварин.

2. Замалюйте схему клітини тварин, зробіть позначення.

3. Зробіть висновок про особливості будови клітин тварин.

 

Дослід №3. Вивчення будови клітин еукаріот (клітин рослин)

1. Виготовіть препарат шкірки цибулі, розгляньте його під мікроскопом.

2.Виготовіть препарат поперечного зрізу листка, розгляньте його під

мікроскопом. Порівняйте побачене з даними таблиці та мікрофотографіями

(див додаток №3). Визначте основні складові частини рослинних клітин.

3. Замалюйте схему клітини рослин, виконайте позначення.

4. Зробіть висновок про особливості будови клітин рослин.

 

 

Дослід №4. Вивчення будови клітин еукаріот (клітини грибів)

1.Виготовіть препарат дріжджів, попередньо намочивши їх у теплій воді на

декілька хвилин. Розгляньте його під мікроскопом.

2. Замалюйте схеми клітини грибів, зробіть позначення.

3. Зробіть висновок про особливості будови клітин грибів.

4.Розгляньте схеми будови клітини прокаріот і еукаріот на мал. 1 та 2.

Замалюйте, підпишіть позначені структури клітин прокаріотів і еукаріотів.

­­­­­­­­­­­­­­­­

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти