ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


III. Складіть висновки до практичної роботи

1.Які органели клітини приймають участь в синтезі білка?

2. Поміркуйте, чи може відбуватися в ядрі синтез білка? Відповідь

обґрунтуйте.

3.Поясніть, як ядро виконує функцію реалізації спадкової інформації?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема. Будова хромосом. Мітотичний поділ клітин

Мета: 1. Дослідити послідовність фаз мітозу в клітинах кінчика кореня

цибулі.

2. Навчитися розпізнавати різні фази мітозу. З’ясувати біологічне

значення мітозу.

3. Дослідити зовнішню будову хромосом. Навчитися визначати

кількість хромосом, знаходити гомологічні хромосоми, розрізняти

аутосоми і статеві хромосоми; порівнювати фотокаріограми

здорових і хворих людей.

 

Обладнання: мікроскопи, готові мікропрепарати «Мітоз у корінці цибулі»,

фіксований мікропрепарат хромосом, мікрофотографії,

фотокаріограми здорових і хворих людей, плакати: «Будова

хромосом», «Фази мітозу», «Каріотипи рослин, тварин та

людини».

 

І. Тести для перевірки знань

Виберіть із запропонованих відповідей правильні та підкресліть їх

1.Що таке клітинний цикл? а) утворення дочірніх клітин; б) період існування клітини від поділу до поділу; в) множинний поділ; г) ущільнення хроматину; д) перехрест хромосом.

2.Як називають період між двома поділами клітини? а) множинний;

б) інтерфаза;в) мітотичний; г) мейотичний; д) амітоз.

3.Після якого поділу дві дочірні клітини мають однакові хромосомні набори такі самі, як і в материнській клітині: а) множинний; б) інтерфазний;

в) мітотичний; г) мейотичний; д) амітоз?

4.Визначте поділ, за якого у дочірніх клітин хромосомний набір зменшується вдвічі: а)множинний; б) інтерфазний; в) мітотичний; г) мейотичний.

5.Як називають набір хромосом, характерний для соматичних клітин даного виду організмів? а) генотип; б) фенотип; в) каріотип; г) логотип; д) геном.

6.Спіралізація хроматид відбувається у: а) профазі; б) анафазі; в) метафазі;

г) телофазі; д) інтерфазі.

7.Деспіралізація хромосом відбувається у: а) профазі; б) анафазі; в) метафазі; г) телофазі; д) інтерфазі.

8.Найкоротша фаза мітозу: а)метафаза; б)профаза; в)анафаза; г) телофаза; д)інтерфаза.

9.Який набір хромосом мають дозрілі статеві клітини? а) диплоїдний;

б) поліплоїдний; г) гаплоїдний; д) триплоїдний.

10.Визначте набір хромосом у зиготі: а) диплоїдний; б) поліплоїдний;

г) гаплоїдний; д) триплоїдний.

 

ІІ. Виконання роботи

Дослід №1. Дослідження мітотичного поділу клітини

1.Розгляньте під мікроскопом препарат: «Мітоз у корінці цибулі».

2.Знайдіть на мікропрепараті клітини, що знаходяться у відповідних фазах клітинного циклу і поділу.

3.Порівняйте побачене з мікрофотографіями і схемами у підручнику та на плакаті.

4.Визначте і замалюйте різні фази мітозу: профазу, метафазу, анафазу, телофазу.

5.Заповніть таблицю, використовуючи текст підручника:

 

Інтерфаза і фази мітозу

Назва фази Процеси, що відбуваються
Інтерфаза ___________________________________________________________
Профаза ___________________________________________________________
Метафаза ___________________________________________________________
Анафаза ___________________________________________________________
Телофаза ___________________________________________________________

 

6.На малюнку 1 підпишіть фази клітинного циклу, що відбуваються в

корінці цибулі.

Мал. 1

7.Складіть висновок про біологічну роль мітозу.

 

Дослід №2. Дослідження будови хромосом

1.Розгляньте під мікроскопом препарат хромосоми.

2.Замалюйте одну ниткоподібну хромосому. На малюнку позначте місце первинної перетяжки, нитки хроматину.

3.Дайте відповідь на питання:

- Яка функція хромосом в клітині?

- Коли можна побачити хромосоми в клітині?

4.Порівняйте фотокаріограми розміщені на мал.2(а) та 2(б). Дайте

відповіді на такі запитання:

а) Каріотип якого виду зображений на фотокаріограмах?

б) Як називають хромосоми, які утворюють одну пару?

в) Як називаються 22 пари хромосом у каріотипі людини?

г) Як називається 23-тя пара хромосом у людини?

5.Розгляньте фотокаріограми розміщені на мал.2(в) та 2(г).

Дайте відповіді на такі запитання:

а)Чим відрізняються ці каріотипи від каріотипів 2(а) і 2(б)?

б) Які захворювання відображають ці каріотипи?

 

 

 

 

Мал. 2(а) Мал. 2(б)

 

 

Мал. 2(в) Мал. 2(г)

III. Складіть висновок до лабораторної роботи

1.З яких періодів складається клітинний цикл?

2.Як спадкова інформація передається від материнської клітини дочірній?

3.Яке значення має різноманітність хромосомних наборів у природі?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти