ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема. Порівняння мітозу і мейозу

Мета:1. З'ясувати особливості мітозу та мейозу; розглянути гаметогенез

та його стадії.

2. Скласти порівняльну характеристику мітозу та мейозу.

3. Навчитися розв’язувати задачі про закономірності зміни обсягу

інформації, кількості хромосом і ДНК у клітині.

Обладнання:таблиці «Схема мітозу», «Схема мейозу», «Схема гаметогенезу, мікроскопи, готові мікропрепарати «Мітоз у корінці цибулі».

 

І. Тести для перевірки знань

Виберіть із запропонованих відповідей правильні та підкресліть їх

1. Мітоз – спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірних клітинах

порівняно з материнською кількість хромосом: а)зменшується вдвічі;

б)збільшується вдвічі; в) рівна кількості в материнській;

г) закономірності не існує.

2. Визначте поділ, за якого у дочірних клітин хромосомний набір

зменшується вдвічі: а) брунькування; б) мітоз; в) мейоз; г) множинний;

д) амітоз.

3. Спіралізація хроматид відбувається у: а)профазі; б)анафазі; в)метафазі;

г)телофазі; д)інтерфазі.

4. Деспіралізація хромосом відбувається у: а)профазі; б)анафазі;

в)метафазі; г)телофазі; д)інтерфазі.

5. Назвіть інтервал часу між двома поділами клітин: а)профаза;

б)анафаза; в)метафаза; г)телофаза; д)інтерфаза.

6. В інтерфазі відбувається: а)подвоєння молекул ДНК; б) утворення

веретена поділу;в) деконденсація хромосом; г) ріст клітини;

д)кросинговер.

7. Процес сполучення і перехрест двох гомологічних хромосом під час

поділу статевих клітин називають: а) деконденсація хромосом;

б)кон’югація; в) спіралізація хромосом; г)кросинговер; д)ендомітоз.

8. В зоні дозрівання статевих клітин відбуваються два поділи, які

називають: а)мітоз;б) кросинговер; в) мейоз; г) кон’югація; д)амітоз.

9.Процеси, що відбуваються в мейозі і відсутні в мітозі: а) подвоєння

ДНК; б) кон’югація хромосом; в) розходження хромосом;

г) спіралізація хромосом; д) деспіралізація хромосом.

10. Гомологічні хромосоми розходяться під час: а)анафази І мейозу;

б) мітозу; в)інтерфази; г)анафази ІІ мейозу; д)метафази І мейозу.

 

ІІ.Виконання роботи

1. Розгляньте плакати«Схема мітозу», «Схема мейозу», «Схема гаметогенезу», мікропрепарати «Мітоз у корінці цибулі», дослідіть та порівняйте побачене, заповніть таблицю«Порівняльна характеристика фаз мітозу та мейозу»

Порівняльна характеристика фаз мітозу та мейозу

Фаза Мітоз Мейоз
Перший поділ Другий поділ
Інтерфаза (синтез ДНК, РНК, білків, подвоєння хромосом)
Профаза (спіралізація хромосом)
Метафаза (хромосоми шикуються в площині екватора)
Анафаза (хромосоми розходяться до полюсів клітини)

Розв’язування задач на визначення закономірностей гаметогенезу та кількості хромосом у клітині

Приклади розв’язків типових задач

1.В ядрі соматичної клітини мушки дрозофіли чотири пари

хромосом. Скільки хромосом буде в цій клітині на стадії анафази мітозу?

Розв'язок.

При поділі соматичної клітини на стадії анафази відбувається розходження хроматид до полюсів клітини, утворюється два скупчення диплоїдного набору хромосом біля кожного полюсу. Тому сумарна кількість хромосом у клітині буде:

2n + 2n, тобто 8+8=16хромосом.

 

2.У зоні росту в жіночій статевій залозі міститься 10 000 первинних

статевих клітин - ооцитів. Скільки яйцеклітин з них утвориться? Напрямних тілець?

Розв'язок.

Під час дозрівання статевих клітин (мейозі) відбувається два поділи. В результаті першого поділу з одного ооциту (попередника яйцеклітини) утворюється одна статева клітина і одне напрямне тільце, які в результаті другого поділу утворюють одну яйцеклітину і два напрямних тільця. Тобто в результаті мейозу з одного ооциту утвориться одна яйцеклітина і три напрямних тільця. Відповідно 10 000 ооцитів утворить 10 000 яйцеклітин і 30 000 напрямних тілець.

 

3.Ядро соматичної клітини людини містить 46 хромосом. Скільки хромосом містить первинна статева клітина в зоні розмноження статевої залози ? Після зони дозрівання?

Розв'язок.

На стадії розмноження при гаметогенезі клітини- попередники гамет мають диплоїдний набір хромосом, тобто 46 хромосом. В зоні дозрівання відбувається редукційний поділ, в результаті якого утворюється гаплоїдний набір хромосом, тобто 23 хромосоми.

 

2.2. Задачі для самостійної роботи:

Задача 1.У ядрі соматичної клітини самця мушки дрозофіли є чотири пари

хромосом. Скільки хромосом буде в клітині на стадії анафази першого

поділу мейозу? Яка кількість хроматид у кожній із хромосом?

 

Задача2. У ядрі соматичної клітини самки мушки дрозофіли є чотири пари

хромосом. Скільки хромосом буде в клітині на стадії анафази другого

поділу мейозу? Яка кількість хроматид у кожній із хромосом?

 

Задача 3. У ядрі соматичної клітини личинки мушки дрозофіли є чотири

пари хромосом. Скільки хромосом буде в клітині на стадії завершення

телофази мітозу? Чи зміниться маса ДНК і обсяг генетичної інформації?

 

Задача4.У чоловічій статевій залозі в зоні росту міститься 20 000 первинних

статевих клітин. Скільки з них утвориться сперматозоїдів?

 

Задача 5. У зоні росту в жіночій статевій залозі міститься 5 000 первинних

статевих клітин. Скільки яйцеклітин з них утвориться?

 

Задача 6. У зоні росту в жіночій статевій залозі міститься 10 000 первинних

статевих клітин. Скільки з них утвориться напрямних тілець?

 

Задача 7. Ядро соматичної клітини людини містить 46 хромосом. Скільки

хромосом містить первинна статева клітина в зоні росту статевої залози на

стадії анафази?

 

Задача 8. Ядро соматичної клітини чоловіка містить 46 хромосом. Скільки і

які хромосоми матимуть сперматозоїди, якщо пара статевих хромосом не

розійшлася до різних полюсів первинного сперматоциту, що поділився?

 

III. Складіть висновки до практичної роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема. Дослідження будови тканин тваринного організму і тканин рослинного організму

Мета: 1. Дослідити мікроскопічну будову епітеліальної, м’язової, нервової і

сполучної тканини тварин у зв’язку з функціями, які вони

виконують.

2. Дослідити особливості будови основних типів рослинних тканин,

з’ясувати зв’язок їх будови з функціями.

3. Навчитися розпізнавати різні види тканин тварин та рослин.

 

Обладнання:мікроскопи, готові мікропрепарати тканин тварин і людини: епітеліальної тканини (одношаровий епітелій), сполучної (кров людини, кісткова тканина, гіаліновий хрящ), м’язової (гладенька і смугаста м’язова тканина), нервової тканини (поперечний зріз спинного мозку); тканини шлунка, кровоносні судини. Готові мікропрепарати рослинних тканин (плазмодесми), тимчасові препарати тонких зрізів бульб картоплі; листя пеларгонії; корінь проростків пшениці або квасолі; плоди груші (листя чаю).

 

І. Тести для перевірки знань

Виберіть із запропонованих відповідей правильні та підкресліть їх

1.Назвіть типи тканин, що характерні тваринам: а) механічна б) внутрішнього середовища; в)твірна; г) епітеліальна; д) фотосинтезуюча.

2.Назвіть тканину, з якої переважно побудований міокард серця людини:

а) м’язова; б) нервова; в) епітеліальна; г) сполучна; д)гладенькі м’язи.

3.Тканина тварин, здатна до збудження та проведення збудження:

а) епітеліальна; б) м’язова; в) нервова; г) сполучна жирова; д)кров.

4.М’язи, що входять до складу більшості внутрішніх органів: а) посмуговані (поперечносмугасті) скелетні; б) посмуговані (поперечносмугасті) серцеві;

в) не посмуговані (гладенькі); д)всі відповіді вірні.

5.Кісткова тканина є різновидом тканини: а) нервової; б) м’язової;

в) сполучної; г) епітеліальної; д)немає вірної відповіді.

6.Усі типи тканин у рослинному організмі розвиваються з тканини:

а) провідної; б) покривної; в)механічної; г) твірної; д) основної.

7.Епідерму у рослин утворює тканина: а) покривна; б) провідна; в) механічна

г) твірна; д)основна.

8.Тканини рослин, які забезпечують пересування органічних речовин по організму: а)покривна; б)флоема; в)твірна; г) ксилема; д)основна.

9.Назвати тканину, що забезпечує ріст стебла у висоту: а) камбій; б) перицикл; г) епідерма; д)меристема конуса наростання; д)паренхіма.

10.У листку є: а) кора; б) камбій; в) механічна тканина; г) вставна меристема;

д) епідерма.

ІІ. Виконання роботи

Дослід №1. Дослідження будови епітеліальної тканини

1.Розгляньте під мікроскопом постійні гістологічні мікропрепарати епітеліальної тканини тварин (одношаровий епітелій). Порівняйте їх із зображенням на мал.1.

2.Зверніть увагу на особливості будови епітеліальної тканини: форму клітин, їх розміщення в тканині, наявність міжклітинної речовини.

 

           
   
 
   

 


 

Мал. 1.Епітеліальні тканини

Випишіть назви видів епітелію, які зображені на мал.1

 

Дослід №2. Дослідження будови сполучної тканини

1.Розгляньте під мікроскопом постійні гістологічні мікропрепарати сполучної тканини (кров людини, кісткова тканина, гіаліновий хрящ) порівняйте їх з мал.2.

2.Зверніть увагу на розміщення міжклітинної речовини в тканині.

         
   
 
 
   
   

 


Мал.2 Сполучна тканина

 

Випишіть назви видів сполучної тканини, які зображені на мал.2.

 

ослід №3. Дослідження будови м’язової тканини

1.Розгляньте під мікроскопом постійні гістологічні мікропрепарати м’язової тканини тварин (гладеньку і смугасту м’язову тканину) порівняйте їх з мал.3.

2.Зверніть увагу на їх будову.

3.Випишіть назви видів м’язової тканини, які зображені на мал.3 та вкажіть їх розміщення в організмі.

4.Чим обумовлені особливості будови м’язової тканини?

Дослід №4. Дослідження будови нервової тканини

1.Розгляньте під мікроскопом гістологічний мікропрепарат нервової тканини (поперечний зріз спинного мозку), замалюйте побачене.

2.Які особливості будови нервової тканини?

3.По схематичному малюнку №4. ознайомтесь з будовою нейрона, випишіть його складові частини. Які особливості будови нейрона?

       
   
 
 

 


 

 

Мал.3 М’язова тканинаМал. 4 Будова нейрона

 

Заповніть таблицю Будова та функції тканин тварин

 

Назва тканини Розташування тканини Будова і властивості Функції тканини
Епітеліальна        
М’язова        
Сполучна (кров)      
Нервова          

 

 

Дослід №5. Дослідження будови покривних тканин рослин

1.Приготуйте мікропрепарат шкірочки (епідермісу) листка.

2.Розгляньте під мікроскопом та порівняйте побачене зі схемами в підручнику.

3.Замалюйте і підпишіть клітини первинної покривної тканини – епідерми листка і продихи.

4.Які функції виконує епідерміс у рослин?

Дослід №6. Дослідження будови плазмодесми рослин

1.Розгляньте під мікроскопом постійні мікропрепарати плазмодесми – сполучень між клітинами рослин.

2.Замалюйте 3-4 клітини. Позначте ядро, цитоплазму, плазмодесми.

3.Що таке плазмодесми? Чи є плазмодесми в тваринних клітинах?

 

Дослід №7. Дослідження будови основної (запасаючої) тканини рослин

1. Приготуйте мікропрепарат тонкого зрізу бульби картоплі.

2. Розгляньте під мікроскопом. Зверніть увагу на наявність зерен крохмалю.

3. Замалюйте і підпишіть малюнок.

 

Завдання 9. Заповніть таблицю Будова та функції тканин рослин

Назва тканини Розташування тканини Особливості будови Функції тканини
Твірна (меристема)      
Покривна(епідерма)        
Основна (фотосинтез- зуюча)      
Основна (запасаюча )        

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти